MARATHI PAGE 196

ਅਉਖਧ ਮੰਤ੍ਰ ਤੰਤ ਸਭਿ ਛਾਰੁ ॥
a-ukhaDh mantar tant sabh chhaar.
All medicines and remedies, mantras and tantras are nothing more than ashes.
सर्व औषधे आणि उपाय, मंत्र आणि तंत्र भस्म शिवाय काही नाही।

ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਧਾਰੁ ॥੩॥
karnaihaar riday meh Dhaar. ||3||
Enshrine the Creator Lord within your heart. ||3||
निर्माणकर्त्याला आपल्या अंतःकरणामध्ये स्थान द्या|| 3 ||

ਤਜਿ ਸਭਿ ਭਰਮ ਭਜਿਓ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥
taj sabh bharam bhaji-o paarbarahm.
Renounce all your doubts, and vibrate upon the Supreme Lord God.
आपल्या सर्व शंका सोडून द्या आणि परात्पर देवाचे चिंतन करा।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਟਲ ਇਹੁ ਧਰਮੁ ॥੪॥੮੦॥੧੪੯॥
kaho naanak atal ih Dharam. ||4||80||149||
Says Nanak, this path of Dharma is eternal and unchanging. ||4||80||149||
हे ’नानक, हा नामाचा मार्ग शाश्वत आणि अपरिवर्तनशील आहे|| 4 || 80 || 149 ||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Gauree, Fifth Mehl:
गौरी, मेहला ५

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਸੋਈ ॥
kar kirpaa bhaytay gur so-ee.
The Lord bestowed His Mercy, and led me to meet the Guru.
देवांनी त्यांची दया दाखवली आणि गुरु पर्यंत पोहोचविले।

ਤਿਤੁ ਬਲਿ ਰੋਗੁ ਨ ਬਿਆਪੈ ਕੋਈ ॥੧॥
tit bal rog na bi-aapai ko-ee. ||1||
By His power, no disease afflicts me. ||1||
गुरूची भेट घेतल्यानंतर कोणताही रोग (सांसारिक आसक्तीचा) मला त्रास देऊ शकत नाही|| १ ||

ਰਾਮ ਰਮਣ ਤਰਣ ਭੈ ਸਾਗਰ ॥
raam raman taran bhai saagar.
Remembering the Lord, I cross over the terrifying world-ocean.
भगवंताचे स्मरण करून, एखादी व्यक्ती शब्दांच्या आसक्तीच्या भयानक महासागर पार करते।

ਸਰਣਿ ਸੂਰ ਫਾਰੇ ਜਮ ਕਾਗਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
saran soor faaray jam kaagar. ||1|| rahaa-o.
In the Sanctuary of the spiritual warrior, the account books of the Messenger of Death are torn up. ||1||Pause||
आणि गुरूच्या शरणी असल्याने, आध्यात्मिक मृत्यूला कारणीभूत असलेल्या विचारांवर आणि सवयींवर विजय मिळविते येते || 1 || विराम द्या ||

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦੀਓ ਹਰਿ ਨਾਮ ॥
satgur mantar dee-o har naam.
The True Guru has given me the Mantra of the Lord’s Name.
खऱ्या गुरूने मला परमेश्वराच्या नावाचा मंत्र दिला आहे।

ਇਹ ਆਸਰ ਪੂਰਨ ਭਏ ਕਾਮ ॥੨॥
ih aasar pooran bha-ay kaam. ||2||
By this Support, my affairs have been resolved. ||2||
या मंत्राच्या समर्थनामुळे माझे सर्व प्रश्न सोडवले गेले आहे|| 2 ||

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਪੂਰੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰਿ ਭਏ ਸਹਾਈ ॥੩॥
jap tap sanjam pooree vadi-aa-ee. gur kirpaal har bha-ay sahaa-ee. ||3||
Meditation, self-discipline, self-control and perfect greatness were obtained when the Merciful Lord, the Guru, became my Help and Support. ||3||
जेव्हा दयाळू परमेश्वर असे गुरू माझा मदत व आधार झाले तेव्हा ध्यान, आत्म-शिस्त, आत्म-संयम आणि परिपूर्णता प्राप्त झाली || 3 ||

ਮਾਨ ਮੋਹ ਖੋਏ ਗੁਰਿ ਭਰਮ ॥
maan moh kho-ay gur bharam.
The Guru has dispelled pride, emotional attachment and superstition.
गुरूने अभिमान, भावनिक आसक्ती आणि अंधश्रद्धा दूर केली आहे।

ਪੇਖੁ ਨਾਨਕ ਪਸਰੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ॥੪॥੮੧॥੧੫੦॥
paykh naanak pasray paarbarahm. ||4||81||150||
Nanak sees the Supreme Lord God pervading everywhere. ||4||81||150||
हे’नानक अशा धन्य व्यक्ती, परात्पर देवला सर्वत्र व्यापलेला पाहतो|| 4 || 81 || 150 ||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Gauree, Fifth Mehl:
गौरी मेहला ५

ਬਿਖੈ ਰਾਜ ਤੇ ਅੰਧੁਲਾ ਭਾਰੀ ॥
bikhai raaj tay anDhulaa bhaaree.
The blind beggar is better off than the vicious king.
आंधळा भिकारी हा दुष्ट राजापेक्षा चांगला आहे।

ਦੁਖਿ ਲਾਗੈ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਚਿਤਾਰੀ ॥੧॥
dukh laagai raam naam chitaaree. ||1||
Overcome by pain, the blind man invokes the Lord’s Name. ||1||
दु: खावर मात करून, आंधळा मनुष्य देवाच्या नावाची प्रार्थना करतो|| 1 ||

ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕਉ ਤੁਹੀ ਵਡਿਆਈ ॥
tayray daas ka-o tuhee vadi-aa-ee.
You are the glorious greatness of Your slave.
तू तुझ्या सेवकाचे गौरव आहेस।

ਮਾਇਆ ਮਗਨੁ ਨਰਕਿ ਲੈ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
maa-i-aa magan narak lai jaa-ee. ||1|| rahaa-o.
The intoxication of Maya leads the others to hell. ||1||Pause||
मायेचा नशानरकात घेऊन जातो आणि नेहमीच वाईट असतो || 1 || विराम द्या ||

ਰੋਗ ਗਿਰਸਤ ਚਿਤਾਰੇ ਨਾਉ ॥
rog girsat chitaaray naa-o.
Gripped by disease, they invoke the Name.
आजाराने ग्रस्त ते त्याला आठवतात,

ਬਿਖੁ ਮਾਤੇ ਕਾ ਠਉਰ ਨ ਠਾਉ ॥੨॥
bikh maatay kaa tha-ur na thaa-o. ||2||
But those who are intoxicated with vice shall find no home, no place of rest. ||2||
परंतु जे मोहच्या दुराचाराने मादक असतात त्यांना घर, अध्यात्मिक सांत्वन मिळण्याचे ठिकाण मिळत नाही || 2 ||

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥
charan kamal si-o laagee pareet.
One who is in love with the Lord’s Lotus Feet,
जो नम्रपणे देवाचा संदेश स्वीकारतो

ਆਨ ਸੁਖਾ ਨਹੀ ਆਵਹਿ ਚੀਤਿ ॥੩॥
aan sukhaa nahee aavahi cheet. ||3||
does not think of any other comforts. ||3||
इतर कोणत्याही सुखसोयींचा विचार करत नाही|| 3 ||

ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਿਮਰਉ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ॥
sadaa sadaa simra-o parabh su-aamee.
Forever and ever, meditate on God, your Lord and Master.
सदासर्वकाळ, आपल्या परमेश्वराचा आणि स्वामीचा, ध्यान करा।

ਮਿਲੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੪॥੮੨॥੧੫੧॥
mil naanak har antarjaamee. ||4||82||151||
O Nanak, meet with the Lord, the Inner-knower, the Searcher of hearts. ||4||82||151||
हे ’नानक, अंतःकरणाला जाणणारा , देवाला भेटा|| 4 || 82 || 151 ||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Gauree, Fifth Mehl:
गौरी, मेहला ५

ਆਠ ਪਹਰ ਸੰਗੀ ਬਟਵਾਰੇ ॥
aath pahar sangee batvaaray.
Twenty-four hours a day, the highway robbers are my companions.
दिवसातून चोवीस तास मार्ग लुटणारे माझे सहकारी होते।

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਲਏ ਨਿਵਾਰੇ ॥੧॥
kar kirpaa parabh la-ay nivaaray. ||1||
Granting His Grace, God has driven them away. ||1||
त्यांची कृपा देऊन, देवाने त्यांना दूर केले|| 1 ||

ਐਸਾ ਹਰਿ ਰਸੁ ਰਮਹੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
aisaa har ras ramhu sabh ko-ay.
Everyone should dwell on the Sweet Name of such a Lord.
प्रत्येकाने देवाच्या गोड नावावर रहायला हवे।

ਸਰਬ ਕਲਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sarab kalaa pooran parabh so-ay. ||1|| rahaa-o.
God is overflowing with all power. ||1||Pause||
देव सर्व सामर्थ्याने व्यापून आहे.|| 1 || विराम द्या ||

ਮਹਾ ਤਪਤਿ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ॥
mahaa tapat saagar sansaar.
The world-ocean is burning hot!
जागतिक महासागर तापत आहे!

ਪ੍ਰਭ ਖਿਨ ਮਹਿ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਣਹਾਰ ॥੨॥
parabh khin meh paar utaaranhaar. ||2||
In an instant, God saves us, and carries us across. ||2||
त्वरित, देव आम्हाला वाचवते, आणि आम्हाला पार करतो|| 2 ||

ਅਨਿਕ ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ ਨਹੀ ਜਾਹਿ ॥
anik banDhan toray nahee jaahi.
There are so many bonds, they cannot be broken.
तेथे बरेच बंध आहेत, ते तुटू शकत नाहीत।

ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਮੁਕਤਿ ਫਲ ਪਾਹਿ ॥੩॥
simrat naam mukat fal paahi. ||3||
Remembering the Naam, the Name of the Lord, the fruit of liberation is obtained. ||3||
नामस्मरण केल्याने मुक्तीचे फळ प्राप्त होते || 3 |

ਉਕਤਿ ਸਿਆਨਪ ਇਸ ਤੇ ਕਛੁ ਨਾਹਿ ॥
ukat si-aanap is tay kachh naahi.
By clever devices, nothing is accomplished.
चतुर कल्पनांसह काहीही साध्य होत नाही।

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਹਿ ॥੪॥੮੩॥੧੫੨॥
kar kirpaa naanak gun gaahi. ||4||83||152||
Grant Your Grace to Nanak, that he may sing the Glories of God. ||4||83||152||
नानकांना तुझी कृपा द्या, यासाठी की ते देवाची महिमा गाऊ शकेल || 4 || 83 || 152 ||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Gauree, Fifth Mehl:
गौरी, मेहला ५

ਥਾਤੀ ਪਾਈ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ॥
thaatee paa-ee har ko naam.
Those who obtain the wealth of the Lord’s Name
ज्यांना नामची संपत्ती प्राप्त होते।

ਬਿਚਰੁ ਸੰਸਾਰ ਪੂਰਨ ਸਭਿ ਕਾਮ ॥੧॥
bichar sansaar pooran sabh kaam. ||1||
move freely in the world; all their affairs are resolved. ||1||
जगात मुक्तपणे विहार करू शकतात; त्यांचे सर्व प्रश्न सोडविले जातात|| 1 ||

ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥
vadbhaagee har keertan gaa-ee-ai.
By great good fortune, the Kirtan of the Lord’s Praises are sung.
मोठ्या सौभाग्याने, देवाच्या स्तुतीपर स्तोत्रे गायली जातात।

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਤ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
paarbarahm tooN deh ta paa-ee-ai. ||1|| rahaa-o.
O Supreme Lord God, as You give, so do I receive. ||1||Pause||
हे परात्पर देवा, तू जसे देतो, तसे मी प्राप्त करतो || 1 || विराम द्या ||

ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਣ ਹਿਰਦੈ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥
har kay charan hirdai ur Dhaar.
Enshrine the Lord’s Feet within your heart.
देवाचा संदेश आपल्या अंतःकरणावर ठाम ठेवा।

ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਚੜਿ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰਿ ॥੨॥
bhav saagar charh utreh paar. ||2||
Get aboard this boat, and cross over the terrifying world-ocean. ||2||
या नावाच्या नौकावर चढून जा आणि मोहमाया आणि दुर्गुणांच्या भयंकर जागतिक समुद्रावर जा || 2 ||

ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਕਰਹੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
saaDhoo sang karahu sabh ko-ay.
Everyone who joins the Saadh Sangat, the Company of the Holy,
सर्वांनी पवित्र संगतीत सामील व्हावे,

ਸਦਾ ਕਲਿਆਣ ਫਿਰਿ ਦੂਖੁ ਨ ਹੋਇ ॥੩॥
sadaa kali-aan fir dookh na ho-ay. ||3||
obtains eternal peace; pain does not afflict them any longer. ||3||
शाश्वत शांती प्राप्त होते; यापुढे वेदना त्यांना त्रास देत नाहीत || 3 ||

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਭਜੁ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ॥
paraym bhagat bhaj gunee niDhaan.
With loving devotional worship, meditate on the treasure of excellence.
प्रेमळ भक्तीपूजनाने, सद्गुणांचा खजिना भरलेला देव आठवा।

ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥੪॥੮੪॥੧੫੩॥
naanak dargeh paa-ee-ai maan. ||4||84||153||
O Nanak, you shall be honored in the Court of the Lord. ||4||84||153||
हे’नानक, तुमचा दैवीय घरात सन्मान होईल || 4 || 84 || 153 || ??

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Gauree, Fifth Mehl:
गौरी, मेहला ५

ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰਨ ਹਰਿ ਮੀਤ ॥
jal thal mahee-al pooran har meet.
The Lord, our Friend, is totally pervading the water, the land and the skies.
देव, आमचा मित्र, पाणी, जमीन आणि आकाशाचे सर्वकाही व्यापून टाकत आहे।

ਭ੍ਰਮ ਬਿਨਸੇ ਗਾਏ ਗੁਣ ਨੀਤ ॥੧॥
bharam binsay gaa-ay gun neet. ||1||
Doubts are dispelled by continually singing the Lord’s Glorious Praises. ||1||
सतत देवाच्या गौरवाचे गुणगान गाण्याद्वारे शंका दूर होतात|| 1 ||

ਊਠਤ ਸੋਵਤ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਪਹਰੂਆ ॥
oothat sovat har sang pahroo-aa.
While rising up, and while lying down in sleep, the Lord is always with you, watching over you.
देव नेहमीच तुझ्यावर नजर ठेवून असतो, जागा असतो, झोपायला नेहमी तुमच्याबरोबर असतो।

ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਣਿ ਜਮ ਨਹੀ ਡਰੂਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jaa kai simran jam nahee daroo-aa. ||1|| rahaa-o.
Remembering Him in meditation, the fear of Death departs. ||1||Pause||
त्याचे स्मरण करून, त्याच्या नावाचा विचार केल्याने ते आध्यात्मिक मृत्यूच्या भीतीपासून मुक्त होते || 1 || विराम द्या ||

ਚਰਣ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ ਰਿਦੈ ਨਿਵਾਸੁ ॥
charan kamal parabh ridai nivaas.
With God’s Lotus Feet abiding in the heart,
नम्रपणे परमेश्वराचा संदेश आपल्या अंतःकरणात आत्मसात करा।