MARATHI PAGE 194

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru.
राग गौर, मेहला ५

ਕਰੈ ਦੁਹਕਰਮ ਦਿਖਾਵੈ ਹੋਰੁ ॥
karai duhkaram dikhaavai hor.
The one who secretly does evil deeds, and pretends otherwise,
जो छुप्या मार्गाने वाईट कृत्ये करतो आणि अन्यथा ढोंग करतो,

ਰਾਮ ਕੀ ਦਰਗਹ ਬਾਧਾ ਚੋਰੁ ॥੧॥
raam kee dargeh baaDhaa chor ll 1 lol
at God’s court he is bound and punished like a thief.
देवाच्या दरबार त्याला बांधले जातात आणि त्याला चोरा सारखी शिक्षा होते।

ਰਾਮੁ ਰਮੈ ਸੋਈ ਰਾਮਾਣਾ ॥
raam ramai so-ee raamaanaa.
That person alone is the devotee of God who lovingly remembers God.
ती व्यक्ती एकटीच देवाची भक्त आहे जी प्रीतीपूर्वक भगवंताचे स्मरण करते।

ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਏਕੁ ਸਮਾਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jal thal mahee-al ayk samaanaa. ||1|| rahaa-o.
and who believes that it is God who is pervading in all waters, land, and sky.
आणि कोण असा विश्वास करतो की देव हाच सर्व जल, जमीन आणि आकाशात पसरत आहे।

ਅੰਤਰਿ ਬਿਖੁ ਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸੁਣਾਵੈ ॥
antar bikh mukh amrit sunaavai.
His mind is full of poisonous (evil) intentions, but utters sweet words.
त्याचे मन विषारी (वाईट) हेतूंनी भरलेले आहे, परंतु गोड शब्द बोलतो।

ਜਮ ਪੁਰਿ ਬਾਧਾ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ ॥੨॥
jam pur baaDhaa chotaa khaavai. ||2||
Bound in the City of Death (spiritually dead), he suffers immensely.
मृत्यूच्या शहरात (आध्यात्मिकरित्या मृत) त्याला खूप त्रास सहन करावा लागत आहे।

ਅਨਿਕ ਪੜਦੇ ਮਹਿ ਕਮਾਵੈ ਵਿਕਾਰ ॥
anik parh-day meh kamaavai vikaar.
Hiding behind secret veils, he commits acts of evil ,
पडद्यानमागे राहून तो विकार आचरतो।

ਖਿਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਹਿ ਸੰਸਾਰ ॥੩॥
khin meh pargat hohi sansaar. ||3||
but these evil deeds get revealed to all the world in an instant
परंतु या दुष्कर्म एका क्षणात सर्व जगासमोर प्रकट होतात।

ਅੰਤਰਿ ਸਾਚਿ ਨਾਮਿ ਰਸਿ ਰਾਤਾ ॥
antar saach naam ras raataa.
The one who is truthful inside and is imbued with the elixir of God’s Name.
जो आतून सत्य आहे आणि देवाच्या नावाच्या अमरतेने भंगला आहे।

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਕਿਰਪਾਲੁ ਬਿਧਾਤਾ ॥੪॥੭੧॥੧੪੦॥
naanak tis kirpaal biDhaataa. ||4||71||140||
O Nanak, the Creator is gracious on that person.
नानक, निर्माता त्या व्यक्तीवर कृपाळू आहे।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਰਾਮ ਰੰਗੁ ਕਦੇ ਉਤਰਿ ਨ ਜਾਇ ॥
raam rang kaday utar na jaa-ay.
The love and devotion for God never departs from the mind of the one,
देवावरील प्रेम आणि भक्ती एखाद्याच्या मनातून कधीच कमी होत नाही,

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਜਿਸੁ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥੧॥
gur pooraa jis day-ay bujhaa-ay. ||1||
whom the perfect Guru reveals this understanding.
ज्याला परिपूर्ण गुरु ही समज प्रकट करतात।

ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਸੋ ਮਨੁ ਸਾਚਾ ॥
har rang raataa so man saachaa.
One whose mind is imbued with God’s love is true.
ज्याचे मन भगवंताच्या प्रेमाने ओतले गेले आहे ते खरे आहे।

ਲਾਲ ਰੰਗ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
laal rang pooran purakh biDhaataa. ||1|| rahaa-o.
Being imbued with true love for God, that person becomes the embodiment of the all pervading Creator.
भगवंतावर खऱ्याप्रेमाची आस असल्यामुळे ती व्यक्ती सर्वव्यापी निर्माणकर्त्याची मूर्ती बनते।

ਸੰਤਹ ਸੰਗਿ ਬੈਸਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥
santeh sang bais gun gaa-ay.
The person who sings praises of God in the holy congregation,
पवित्र मंडळामध्ये जो देवाची स्तुति करतो,

ਤਾ ਕਾ ਰੰਗੁ ਨ ਉਤਰੈ ਜਾਇ ॥੨॥
taa kaa rang na utrai jaa-ay. ||2||
is imbued with such everlasting love for God, which never fades away.
हे देवावर अशा चिरंतन प्रेमाने भिजलेले आहे, जे कधीच कमी होत नाही।

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥
bin har simran sukh nahee paa-i-aa.
True peace is not obtained without remembering God with love and devotion.
प्रेम आणि भक्तीने देवाचे स्मरण केल्याशिवाय खरी शांती प्राप्त होत नाही।

ਆਨ ਰੰਗ ਫੀਕੇ ਸਭ ਮਾਇਆ ॥੩॥
aan rang feekay sabh maa-i-aa. ||3||
(Except divine love), all other kinds of love are only the manifestations of Maya and are insipid (devoid of true peace),
(दैवी प्रेम वगळता) इतर सर्व प्रकारचे प्रेम केवळ मायाचे प्रकटीकरण आहे आणि वेडे आहेत (खरी शांती नसलेले),

ਗੁਰਿ ਰੰਗੇ ਸੇ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ॥
gur rangay say bha-ay nihaal.
Those who are imbued with God’s love by the Guru, remain delighted.
जे लोक गुरूद्वारे भगवंताच्या प्रेमाने रंगलेले आहेत, ते आनंदित असतात।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਏ ਹੈ ਦਇਆਲ ॥੪॥੭੨॥੧੪੧॥
kaho naanak gur bha-ay hai da-i-aal. ||4||72||141||
The Guru has become merciful to them, Says Nanak.
त्यांच्यावर गुरु दयाळू झाला आहे, असे नानक म्हणतात।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਸਿਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਕਿਲਵਿਖ ਨਾਸੇ ॥
simrat su-aamee kilvikh naasay.
Meditating on God’s Name with loving devotion, all sinful mistakes (of thedevotees of God) are erased,
प्रेमळ भक्तीने देवाच्या नावाचे चिंतन केल्याने, सर्व पापी चुका (देवाच्या भक्तांच्या) नष्ट केल्या जातात,

ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਨਿਵਾਸੇ ॥੧॥
sookh sahj aanand nivaasay. ||1||
and they come to abide in peace, celestial joy and bliss.
आणि ते शांती, आणि सहज आनंद मिळवतात।

ਰਾਮ ਜਨਾ ਕਉ ਰਾਮ ਭਰੋਸਾ ॥
raam janaa ka-o raam bharosaa.
God’s devotees always keep their faith in Him.
देवाचे भक्त नेहमीच त्यांचा विश्वास ठेवतात।

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸਭੁ ਮਿਟਿਓ ਅੰਦੇਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
naam japat sabh miti-o andaysaa. ||1|| rahaa-o.
By meditating on God’s Name with love, they remain free from all worries.
प्रेमासह देवाच्या नावाचे चिंतन करून, ते सर्व चिंतांपासून मुक्त राहतात।

ਸਾਧਸੰਗਿ ਕਛੁ ਭਉ ਨ ਭਰਾਤੀ ॥
saaDhsang kachh bha-o na bharaatee.
In the holy congregation, God’s devotees are not afflicted by any dread or doubt,
पवित्र मंडळामध्ये, देवाच्या भक्तांना कोणत्याही प्रकारची भीती किंवा शंका वाटत नाही,

ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਗਾਈਅਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ॥੨॥
gun gopaal gaa-ee-ah din raatee. ||2||
because they keep singing the praises of God day and night.
कारण ते रात्रंदिवस देवाची स्तुती करतात।

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਬੰਧਨ ਛੋਟ ॥
kar kirpaa parabh banDhan chhot.
Granting His Grace, God has released them from worldly bondage,
त्याची कृपा देऊन, देवाने त्यांना ऐहिक गुलामीतून मुक्त केले,

ਚਰਣ ਕਮਲ ਕੀ ਦੀਨੀ ਓਟ ॥੩॥
charan kamal kee deenee ot. ||3||
and has given them His Support (the support of His Lotus Feet).
आणि त्यांना त्याचे समर्थन दिले आहे (त्याच्या कमळांच्या पायाचे समर्थन)

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਭਈ ਪਰਤੀਤਿ ॥ ਨਿਰਮਲ ਜਸੁ ਪੀਵਹਿ ਜਨ ਨੀਤਿ ॥੪॥੭੩॥੧੪੨॥
kaho naanak man bha-ee parteet. nirmal jas peeveh jan neet. ||4||73||142||
Nanak says that in the minds of the devotees has arisen full faith in God. Therefore they always keep enjoying the nectar of God’s Name, by singing His immaculate praises every day.
नानक म्हणतात की भक्तांच्या मनात भगवंतावरचा पूर्ण विश्वास निर्माण झाला आहे, म्हणूनच दररोज त्याची पवित्र गाणी गाऊन ते नेहमी देवाच्या नावाचा अमृताचा उपभोगत करत असतात।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी , मेहला ५

ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥
har charnee jaa kaa man laagaa.
The one whose mind is attuned to God’s immaculate Name,
ज्याचे मन देवाच्या पवित्र नावाने आत्मसात केले आहे,

ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਭ੍ਰਮੁ ਤਾ ਕਾ ਭਾਗਾ ॥੧॥
dookh darad bharam taa kaa bhaagaa. ||1||
all his pain suffering and doubt flees away.
त्याचे सर्व दुःख आणि शंका दूर पळून जातात।

ਹਰਿ ਧਨ ਕੋ ਵਾਪਾਰੀ ਪੂਰਾ ॥
har Dhan ko vaapaaree pooraa.
The person who trades in the wealth of God’s Name becomes perfect (whom no evil or lust can tempt).
जो देवाच्या नावाच्या संपत्तीचा व्यापार करतो तो परिपूर्ण होतो (ज्याला कोणताही वाईट वा वासना मोहात पडत नाही)

ਜਿਸਹਿ ਨਿਵਾਜੇ ਸੋ ਜਨੁ ਸੂਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jisahi nivaajay so jan sooraa. ||1|| rahaa-o.
Whom God honors with this wealth becomes a brave fighter against all vices.
ज्याला देव हि संपत्ती देतो तो सर्व दुर्गुणांविरुद्ध शूर योद्धा बनतो।

ਜਾ ਕਉ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ॥
jaa ka-o bha-ay kirpaal gusaa-ee.
Those humble beings, unto whom God of the Universe shows mercy,
ते नम्र प्राणी, ज्यांच्यावर विश्वाचा देव दया करतो,

ਸੇ ਜਨ ਲਾਗੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪਾਈ ॥੨॥
say jan laagay gur kee paa-ee. ||2||
they fall at the Guru’s Feet (come to the Guru’s refuge).
ते गुरूच्या पायाजवळ पडतात (गुरुच्या आश्रयाला येतात)

ਸੂਖ ਸਹਜ ਸਾਂਤਿ ਆਨੰਦਾ ॥
sookh sahj saaNt aanandaa.
They always enjoy peace, poise, bliss and tranquility.
ते नेहमीच शांतता, आनंद आणि औख प्राप्त करतात।

ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥੩॥
jap jap jeevay parmaanandaa. ||3||
By meditating on the Source of supreme bliss, they achieve higher spiritual life.
परम आनंदाच्या उगमस्थानावर मनन केल्यास ते आध्यात्मिक जीवन जगतात।

ਨਾਮ ਰਾਸਿ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਖਾਟੀ ॥
naam raas saaDh sang khaatee.
In the holy congregation, the person who has earned the wealth of Naam.
पवित्र संगतीत, ज्याने नाम संपत्ती मिळविली आहे।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਦਾ ਕਾਟੀ ॥੪॥੭੪॥੧੪੩॥
kaho naanak parabh apdaa kaatee. ||4||74||143||
God has removed all that person’s afflictions, says Nanak.
भगवंताने त्या व्यक्तीचे सर्व दु: ख दूर केले, असे नानक म्हणतात।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਸਭਿ ਮਿਟਹਿ ਕਲੇਸ ॥
har simrat sabh miteh kalays.
By remembering on God’s Name with loving devotion all troubles are eradicated.
प्रेमळ भक्तीने भगवंताच्या नावाचे स्मरण केल्यास सर्व त्रास दूर होतात।

ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਨ ਮਹਿ ਪਰਵੇਸ ॥੧॥
charan kamal man meh parvays. ||1||
Keep enshrined His Lotus Feet (immaculate love) in your mind.
त्याचे चरण कमळ (पवित्र प्रेम) मनात ठेवा।

ਉਚਰਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲਖ ਬਾਰੀ ॥
uchrahu raam naam lakh baaree.
O’ my dear (tongue) recite God’s Name, hundreds of thousands of times,
हे ’माझी प्रिय (जीभ) शेकडो हजार वेळा देवाच्या नावाचा उच्चार कर,

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਪੀਵਹੁ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
amrit ras peevhu parabh pi-aaree. ||1|| rahaa-o.
and keep relishing the ambrosial elixir of God’s Name .
आणि देवाच्या नावाचा अमूर्त स्वाद घेत राहा।

ਸੂਖ ਸਹਜ ਰਸ ਮਹਾ ਅਨੰਦਾ ॥
sookh sahj ras mahaa anandaa.
They always enjoy peace, poise, bliss and tranquility,
ते नेहमीच शांतीचा सहज आनंद घेतात,

ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥੨॥
jap jap jeevay parmaanandaa. ||2||
by meditating on the Source of supreme bliss, they achieve higher spiritual life.
परम आनंदाचा उगम घेण्यावर मनन केल्यास ते आध्यात्मिक जीवन जगतात।

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਖੋਏ ॥
kaam kroDh lobh mad kho-ay.
They eradicate all their vices like lust, anger, greed and arrogance,
त्यांनी वासना, क्रोध, लोभ आणि अभिमान यासारख्या सर्व गोष्टींचा नाश केला।

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਕਿਲਬਿਖ ਸਭ ਧੋਏ ॥੩॥
saaDh kai sang kilbikh sabh Dho-ay. ||3||
and in the holy congregation they wash off all their sins.
आणि पवित्र मंडळीत त्यांनी त्यांची सर्व पातके धुविली।

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥
kar kirpaa parabh deen da-i-aalaa.
O’ merciful Master of the meek, bestow Your kindness,
हे ’दीन दयाळू देवा, दयाळू राहा,

ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ ॥੪॥੭੫॥੧੪੪॥
naanak deejai saaDh ravaalaa. ||4||75||144||
and bless Nanak with the dust of the feet (humble service) of the Guru.
आणि नानकांना गुरुच्या पायाची धूळचा (नम्र सेवेचा) आशीर्वाद द्या।