MARATHI PAGE 190

ਚਰਨ ਠਾਕੁਰ ਕੈ ਮਾਰਗਿ ਧਾਵਉ ॥੧॥
charan thaakur kai maarag Dhaava-o. ||1||
and with my feet, I walk on the Path to join the holy congregation.
आणि माझ्या पायांनी पवित्र मंडळीत सामील होण्याच्या मार्गावर मी जात आहे।

ਭਲੋ ਸਮੋ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ॥
bhalo samo simran kee baree-aa.
Human birth is the only good opportunity to remember God,
मानवी जन्म हीच देवाची आठवण ठेवण्याची चांगली संधी आहे,

ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਭੈ ਪਾਰਿ ਉਤਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
simrat naam bhai paar utree-aa. ||1|| rahaa-o.
By meditating on God’s Name, we cross over the terrifying world-ocean of vices.
देवाच्या नावाचे चिंतन करून, आपण दुर्गुणांच्या जागतिक महासागराच्या पलीकडे जाऊ।

ਨੇਤ੍ਰ ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖੁ ॥
naytar santan kaa darsan paykh.
With your eyes, behold the Blessed Vision of the Saints,
आपल्या डोळ्यांनी, संतांचा धन्य दृष्टी पहा।

ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ ਮਨ ਮਹਿ ਲੇਖੁ ॥੨॥
parabh avinaasee man meh laykh. ||2||
and inscribe the Name of immortal God in your mind.
आणि आपल्या मनात अमर देवाच्या नावाची नोंद करा।

ਸੁਣਿ ਕੀਰਤਨੁ ਸਾਧ ਪਹਿ ਜਾਇ ॥
sun keertan saaDh peh jaa-ay.
(O’ my friend) listen to the praises of God in the holy congregation,
(हे ’माझ्या मित्रा) पवित्र संगतीत देवाची स्तुती ऐका,

ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਇ ॥੩॥
janam maran kee taraas mitaa-ay. ||3||
and thus eradicate the fear of going into cycles of birth and death.
आणि अशा प्रकारे जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रात जाण्याची भीती मिटवते।

ਚਰਣ ਕਮਲ ਠਾਕੁਰ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥
charan kamal thaakur ur Dhaar.
Enshrine God’s immaculate Name in your heart
आपल्या अंतःकरणामध्ये भगवंताचे पवित्र नाव निश्चित करा।

ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਨਿਸਤਾਰਿ ॥੪॥੫੧॥੧੨੦॥
dulabh dayh naanak nistaar. ||4||51||120||
O’ Nanak, this human body is extremely difficult to obtain.Ferry it across the worldly-ocean of vices by meditating on God’s Name.
हे ’नानक, हे मानवी शरीर प्राप्त करणे अत्यंत अवघड आहे। देवाच्या नावाचा चिंतन करून त्याला दुर्गुणांच्या सांसारिक समुद्रावरुन पार करवा।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਜਾ ਕਉ ਅਪਨੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ ॥
jaa ka-o apnee kirpaa Dhaarai.
Those, upon whom God Himself showers His Mercy,
ज्यांच्यावर देव स्वतः दया करतो,

ਸੋ ਜਨੁ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਉਚਾਰੈ ॥੧॥
so jan rasnaa naam uchaaray. ||1||
that person recites God’s Name with love and devotion.
– ती व्यक्ती प्रेमाने आणि भक्तीने देवाच्या नावाचे पठण करते।

ਹਰਿ ਬਿਸਰਤ ਸਹਸਾ ਦੁਖੁ ਬਿਆਪੈ ॥
har bisrat sahsaa dukh bi-aapai.
Forgetting God, dread and sorrow shall overtake you.
देव विसरून, भीती आणि दु: ख तुम्हाला काबीज करून घेईल।

ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
simrat naam bharam bha-o bhaagai. ||1|| rahaa-o.
But meditating on God’s Name, doubt and fear shall depart.
परंतु देवाच्या नावाचे ध्यान केल्याने शंका आणि भीती निघून जाईल।

ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਣੈ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵੈ ॥
har keertan sunai har keertan gaavai.
That person who hears and sings the praises of God,
जी व्यक्ती देवाची स्तुति ऐकते आणि गाते,

ਤਿਸੁ ਜਨ ਦੂਖੁ ਨਿਕਟਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥੨॥
tis jan dookh nikat nahee aavai. ||2||
no pain or sorrow comes near that person.
-दुखी किंवा त्रास त्या व्यक्तीच्या जवळ येत नाही।

ਹਰਿ ਕੀ ਟਹਲ ਕਰਤ ਜਨੁ ਸੋਹੈ ॥
har kee tahal karat jan sohai.
By serving God’s creation and meditating on Him with loving devotion, the person’s life becomes beautiful.
भगवंताच्या निर्मितीची सेवा करून आणि प्रेमळ भक्तीने त्याचे ध्यान करून, त्या व्यक्तीचे आयुष्य सुंदर बनते।

ਤਾ ਕਉ ਮਾਇਆ ਅਗਨਿ ਨ ਪੋਹੈ ॥੩॥
taa ka-o maa-i-aa agan na pohai. ||3||
Because the fire of Maya (worldly desires) does not touch him.
कारण मायाची अग्नि (सांसारिक वासना) त्याला स्पर्श करत नाही।

ਮਨਿ ਤਨਿ ਮੁਖਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦਇਆਲ ॥ ਨਾਨਕ ਤਜੀਅਲੇ ਅਵਰਿ ਜੰਜਾਲ ॥੪॥੫੨॥੧੨੧॥
man tan mukh har naam da-i-aal. nanak tajee-alay avar janjaal. ||4||52||121||
O’ Nanak, the Name of Merciful God dwells within the mind and body of that person, who has renounced all worldly entanglements.
हे ’नानक, दयाळू देवाचे नाव त्या व्यक्तीच्या मनामध्ये आणि शरीरावर असते, ज्याने सर्व ऐहिक अडचणी सोडल्या आहेत।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी मेहला ५

ਛਾਡਿ ਸਿਆਨਪ ਬਹੁ ਚਤੁਰਾਈ ॥
chhaad si-aanap baho chaturaa-ee.
Renounce your cleverness, and your cunning tricks.
आपली हुशारी आणि आपल्या युक्तीचा त्याग करा।

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਟੇਕ ਟਿਕਾਈ ॥੧॥
gur pooray kee tayk tikaa-ee. ||1||
Seek the Support of the Perfect Guru.
परिपूर्ण गुरुचा आधार घ्या।

ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥
dukh binsay sukh har gun gaa-ay.
Your pain shall depart, you shall sing the glorious praises of God in peace.
तुझे दु: ख नाहीसे होईल आणि तू शांतीने देवाची स्तुती करेल।

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur pooraa bhayti-aa liv laa-ay. ||1|| rahaa-o.
Meeting the Perfect Guru, let yourself be absorbed in God’s Love.
परिपूर्ण गुरुला भेटून, स्वतःला देवाच्या प्रेमातबुडवून घ्या।

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਗੁਰਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ॥
har kaa naam dee-o gur mantar.
The Guru has given me the Mantra of God’s Name (divine word).
गुरूने मला देवाच्या नावाचा मंत्र (दिव्य शब्द) दिला आहे।

ਮਿਟੇ ਵਿਸੂਰੇ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ ॥੨॥
mitay visooray utree chint. ||2||
all my worries are forgotten, and my anxiety is gone.
माझी सर्व चिंता विसरली आहे, आणि माझी चिंता दूर झाली आहे।

ਅਨਦ ਭਏ ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥
anad bha-ay gur milat kirpaal.
Meeting with the Merciful Guru, I am in ecstasy.
दयाळू गुरूंना भेटून, मी उत्सुक आहे।

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਾਟੇ ਜਮ ਜਾਲ ॥੩॥
kar kirpaa kaatay jam jaal. ||3||
Showering His Mercy, He has cut away the noose of Death.
त्याने दया दाखविली आणि त्याने मरणांचे फास कापले।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥
kaho naanak gur pooraa paa-i-aa.
Nanak says the one who has obtained the guidance of the perfect Guru,
ज्याला परिपूर्ण गुरुचे मार्गदर्शन लाभले आहे असे नानक म्हणतात,

ਤਾ ਤੇ ਬਹੁਰਿ ਨ ਬਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ॥੪॥੫੩॥੧੨੨॥
taa tay bahur na bi-aapai maa-i-aa. ||4||53||122||
Maya (the worldly attachment) doesn’t afflict that person again.
माया (ऐहिक आसक्ती) त्या व्यक्तीस पुन्हा त्रास देत नाही।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਰਾਖਿ ਲੀਆ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਆਪਿ ॥
raakh lee-aa gur poorai aap.
The Perfect Guru Himself has saved me.
परफेक्ट गुरुनेच मला वाचवले।

ਮਨਮੁਖ ਕਉ ਲਾਗੋ ਸੰਤਾਪੁ ॥੧॥
manmukh ka-o laago santaap. ||1||
The self-willed manmukh is afflicted with calamity.
मनमुखी माणूस आपत्तीत पीडित आहे।

ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਿ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ॥
guroo guroo jap meet hamaaray.
O’ my friends, always remember Guru’s word.
हे ’माझ्या मित्रांनो, गुरुचा शब्द नेहमी लक्षात ठेवा।

ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਵਹਿ ਦਰਬਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
mukh oojal hoveh darbaaray. ||1|| rahaa-o.
By doing so you would obtain honor in God’s court.
असे केल्याने तुम्हाला देवाच्या दरबारात मान मिळेल।

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਇ ॥
gur kay charan hirdai vasaa-ay.
By enshrining the Guru’s teachings in the mind,
गुरुच्या शिकवण मनावर आत्मसात करून,

ਦੁਖ ਦੁਸਮਨ ਤੇਰੀ ਹਤੈ ਬਲਾਇ ॥੨॥
dukh dusman tayree hatai balaa-ay. ||2||
all your sorrows, enemies and calamities will be destroyed.
-आपल्या सर्व व्यथा, शत्रू आणि आपत्ती नष्ट होतील।

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਤੇਰੈ ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ॥
gur kaa sabad tayrai sang sahaa-ee.
The Perfect Guru Himself has saved me.
जोपर्यंत गुरूचा शब्द आपला साथीदार आणि आधार आहे।

ਦਇਆਲ ਭਏ ਸਗਲੇ ਜੀਅ ਭਾਈ ॥੩॥
da-i-aal bha-ay saglay jee-a bhaa-ee. ||3||
all beings shall be kind to you.
सर्व प्राणी तुमच्याशी दयाळूपणे वागतील।

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਜਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ॥
gur poorai jab kirpaa karee.
When the Perfect Guru granted His Grace,
जेव्हा परिपूर्ण गुरुंनी त्याची कृपा दिली,

ਭਨਤਿ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪਰੀ ॥੪॥੫੪॥੧੨੩॥
bhanat naanak mayree pooree paree. ||4||54||123||
Nanak says, then all my efforts became fruitful.
नानक म्हणतात, मग माझे सर्व प्रयत्न फलदायी ठरले।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਅਨਿਕ ਰਸਾ ਖਾਏ ਜੈਸੇ ਢੋਰ ॥
anik rasaa khaa-ay jaisay dhor.
Forgetting God, the person who remains involved in enjoying delicious feast is eating like a beast.
भगवंताला विसरून, जो माणूस मधुर मेजवानीचा आनंद घेण्यासाठी सामील राहतो तो पशूप्रमाणे खात आहे।

ਮੋਹ ਕੀ ਜੇਵਰੀ ਬਾਧਿਓ ਚੋਰ ॥੧॥
moh kee jayvree baaDhi-o chor. ||1||
His life is like that of a thief, who is bound with the chain of worldly attachments.
त्याचे जीवन चोरसारखे आहे, जो सांसारिक आसक्तीच्या साखळीने बांधलेला आहे।

ਮਿਰਤਕ ਦੇਹ ਸਾਧਸੰਗ ਬਿਹੂਨਾ ॥
mirtak dayh saaDhsang bihoonaa.
The one who remains without the company of saints, is spiritually dead and his body is like a corpse.
जो संतांच्या संगतीशिवाय राहतो तो आध्यात्मिकरित्या मृत आहे आणि त्याचे शरीर एखाद्या प्रेतासारखे आहे।

ਆਵਤ ਜਾਤ ਜੋਨੀ ਦੁਖ ਖੀਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aavat jaat jonee dukh kheenaa. ||1|| rahaa-o.
That person’s soul is continuously weakened, because of the pain and suffering from the repeatedbirth and death,
वारंवार जन्म आणि मृत्यूमुळे होणारी वेदना आणि वेदनामुळे त्या व्यक्तीचा आत्मा सतत अशक्त होतो।

ਅਨਿਕ ਬਸਤ੍ਰ ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਰਾਇਆ ॥
anik bastar sundar pehraa-i-aa.
He wears all sorts of beautiful robes,
तो सर्व प्रकारची सुंदर वस्त्रे परिधान करतो,

ਜਿਉ ਡਰਨਾ ਖੇਤ ਮਾਹਿ ਡਰਾਇਆ ॥੨॥
ji-o darnaa khayt maahi daraa-i-aa. ||2||
but he still looks like scare-crow in the field, frightening away the birds.
परंतु तो पक्षी घाबरून शेतात भितीदायक कावळ्यासारखा दिसत आहे।

ਸਗਲ ਸਰੀਰ ਆਵਤ ਸਭ ਕਾਮ ॥
sagal sareer aavat sabh kaam.
The bodies of all the animals can be put to some use,
सर्व प्राण्यांचे मृतदेह काही प्रमाणात वापरता येतील,

ਨਿਹਫਲ ਮਾਨੁਖੁ ਜਪੈ ਨਹੀ ਨਾਮ ॥੩॥
nihfal maanukh japai nahee naam. ||3||
but of no use is the coming of a person in the world, who does not meditate on God’s Name.
परंतु जगात जी व्यक्ती येत आहे ती काही उपयोगाची नाही जर तीदेवाच्या नावाचे चिंतन करीत नाही।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ॥
kaho nanak jaa ka-o bha-ay da-i-aalaa.
Nanak says, on whom God becomes Merciful,
नानक म्हणतात, ज्याच्यावर देव दयाळू होतो,

ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਭਜਹਿ ਗੋੁਪਾਲਾ ॥੪॥੫੫॥੧੨੪॥
saaDh sang mil bhaje gopala. ||4||55||124||
that person in the holy congregation, remembers God with love and devotion.
पवित्र मंडळीतील ती व्यक्ती प्रेमाने आणि भक्तीने देवाची आठवण ठेवते।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:.
राग गौरी, मेहला ५