MARATHI PAGE 19

ਦਰਿ ਘਰਿ ਢੋਈ ਨ ਲਹੈ ਦਰਗਹ ਝੂਠੁ ਖੁਆਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
dar ghar dho-ee na lahai dargeh jhooth khu-aar. ||1|| rahaa-o.
In this world, you shall not find any shelter; in the world hereafter, being false, you shall suffer. ||1||Pause||
या विश्व मध्ये तुम्हाला आणखी कुठे हि आसरा मिळणार नाहीत|

ਆਪਿ ਸੁਜਾਣੁ ਨ ਭੁਲਈ ਸਚਾ ਵਡ ਕਿਰਸਾਣੁ ॥
aap sujaan na bhul-ee sachaa vad kirsaan.
The True Lord Himself knows all; He makes no mistakes. He is the Great Farmer of the Universe.
खर्या इश्वराला माहिती आहे तो काहीही चूक करत नाही, तो या ब्रह्माण्डचा महान शेतकरी आहे|

ਪਹਿਲਾ ਧਰਤੀ ਸਾਧਿ ਕੈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਦੇ ਦਾਣੁ ॥
pahilaa Dhartee saaDh kai sach naam day daan.
First, He prepares the ground, and then He plants the Seed of the True Name.
पहिले, तो जमीन तयार करतो आणि मग तो त्यात सतनाम चे बीज रोपतो।

ਨਉ ਨਿਧਿ ਉਪਜੈ ਨਾਮੁ ਏਕੁ ਕਰਮਿ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥੨॥
na-o niDh upjai naam ayk karam pavai neesaan. ||2||
The nine treasures are produced from Name of the One Lord. By His Grace, we obtain His Banner and Insignia. ||2||
नवनिधी देवाचा नावाने बनत असते| त्याच्या कृपेने आपल्याला त्याच नाव आणि निशान मिळत।

ਗੁਰ ਕਉ ਜਾਣਿ ਨ ਜਾਣਈ ਕਿਆ ਤਿਸੁ ਚਜੁ ਅਚਾਰੁ ॥
gur ka-o jaan na jaan-ee ki-aa tis chaj achaar.
Some are very knowledgeable, but if they do not know the Guru, then what is the use of their lives?
जरी ते खूप ज्ञानी असेल पण त्यांना गुरु विषयी माहीत नसेल तर मग त्याचा आयुष्याचा अर्थ काय?

ਅੰਧੁਲੈ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਮਨਮੁਖਿ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰੁ ॥
anDhulai naam visaari-aa manmukh anDh gubaar.
The blind have forgotten the Naam, the Name of the Lord. The self-willed manmukhs are in utter darkness.
अंधजन देवाचे नाव विसरले आहे। जे मनमुख आहेत, ते खूप मोठ्या अंधर्यात आहेत|

ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਨ ਚੁਕਈ ਮਰਿ ਜਨਮੈ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥੩॥
aavan jaan na chuk-ee mar janmai ho-ay khu-aar. ||3||
Their comings and goings in reincarnation do not end; through death and rebirth, they are wasting away. ||3||
त्याचे जन्म घेणे मृत्यू होणे हे चालत राहतात। त्यांचे पुनःजन्मसंपत नाही।

ਚੰਦਨੁ ਮੋਲਿ ਅਣਾਇਆ ਕੁੰਗੂ ਮਾਂਗ ਸੰਧੂਰੁ ॥
chandan mol anaa-i-aa kungoo maaNg sanDhoor.
The bride may buy sandalwood oil and perfumes, and apply them in great quantities to her hair;
नववधू जर चंदनाचे अत्तर घेईल, आणि त्याला डोक्या मध्ये लावेल,

ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਬਹੁ ਘਣਾ ਪਾਨਾ ਨਾਲਿ ਕਪੂਰੁ ॥
cho-aa chandan baho ghanaa paanaa naal kapoor.
she may sweeten her breath with betel leaf and camphor,
ती त्याचे श्वास जर विड्याचा पानांनी आणि कापूरने गोड करेल,

ਜੇ ਧਨ ਕੰਤਿ ਨ ਭਾਵਈ ਤ ਸਭਿ ਅਡੰਬਰ ਕੂੜੁ ॥੪॥
jay Dhan kant na bhaav-ee ta sabh adambar koorh. ||4||
but if this bride is not pleasing to her Husband Lord, then all these trappings are false. ||4||
पण जर ती त्याचा देव स्वरूप नवऱ्याला खुश ठेवत नाही, तर सर्व हे सापळे व्यर्थ आहे|

ਸਭਿ ਰਸ ਭੋਗਣ ਬਾਦਿ ਹਹਿ ਸਭਿ ਸੀਗਾਰ ਵਿਕਾਰ ॥
sabh ras bhogan baad heh sabh seegaar vikaar.
Her enjoyment of all pleasures is futile, and all her decorations are corrupt.
तिचे सर्व आनंद हे व्यर्थ आहेत, आणि तिचे आभूषण भ्रष्ट आहेत|

ਜਬ ਲਗੁ ਸਬਦਿ ਨ ਭੇਦੀਐ ਕਿਉ ਸੋਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿ ॥
jab lag sabad na bhaydee-ai ki-o sohai gurdu-aar.
Until she has been pierced through with the Shabad, how can she look beautiful at Guru’s Gate?
जो वर ती शबदने भेदवले जात नाहीत, तो वर ती गुरूच्या दरवाज्यावर कशी सुंदर दिसेल?

ਨਾਨਕ ਧੰਨੁ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸਹ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੁ ॥੫॥੧੩॥
naanak Dhan suhaaganee jin sah naal pi-aar. ||5||13||
O Nanak, blessed is that fortunate bride, who is in love with her Husband Lord. ||5||13||
हे नानक! जी त्याचा देवस्वरूप पती बरोबर प्रेमात आहे, ती आशीर्वादित आहे|

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:
सिरी राग: पहिला महल:

ਸੁੰਞੀ ਦੇਹ ਡਰਾਵਣੀ ਜਾ ਜੀਉ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥
sunjee dayh daraavanee jaa jee-o vichahu jaa-ay.
The empty body is dreadful, when the soul goes out from within.
खाली शरीर हे व्यर्थ आहे, जेव्हा त्यातून आत्मा निघून जाते|

ਭਾਹਿ ਬਲੰਦੀ ਵਿਝਵੀ ਧੂਉ ਨ ਨਿਕਸਿਓ ਕਾਇ ॥
bhaahi balandee vijhvee Dhoo-o na niksi-o kaa-ay.
The burning fire of life is extinguished, and the smoke of the breath no longer emerges.
जीवनाची अग्नी जेव्हा विजते, आणि श्वास रुपी धूर जेव्हा बाहेर येत नाही,

ਪੰਚੇ ਰੁੰਨੇ ਦੁਖਿ ਭਰੇ ਬਿਨਸੇ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥੧॥
panchay runnay dukh bharay binsay doojai bhaa-ay. ||1||
The five relatives (the senses) weep and wail painfully, and waste away through the love of duality. ||1||
पंच इंद्रिय दुःखात रडत असतात, आणि ते दुहेरी प्रमाने व्यर्थ होऊन जातात।

ਮੂੜੇ ਰਾਮੁ ਜਪਹੁ ਗੁਣ ਸਾਰਿ ॥
moorhay raam japahu gun saar.
You fool: chant the Name of the Lord, and preserve your virtue.
मूर्ख: देवाचे नाम स्मरण करा, आणि सद्गुणांना साठवून ठेवा।

ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਸਭ ਮੁਠੀ ਅਹੰਕਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ha-umai mamtaa mohnee sabh muthee ahaNkaar. ||1|| rahaa-o.
Egotism and possessiveness are very enticing; egotistical pride has plundered everyone. ||1||Pause||
अभिमान आणि मालकी हे खूप मोहकी आहेत। अभिमानीत गर्वाने सर्व्याना लुटले आहेत|

ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਦੂਜੀ ਕਾਰੈ ਲਗਿ ॥
jinee naam visaari-aa doojee kaarai lag.
Those who have forgotten the Naam, the Name of the Lord, are attached to affairs of duality.
जे नाव विसरले आहेत, ते दुहेरी वस्तूं मध्ये अडकले आहे।

ਦੁਬਿਧਾ ਲਾਗੇ ਪਚਿ ਮੁਏ ਅੰਤਰਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਗਿ ॥
dubiDhaa laagay pach mu-ay antar tarisnaa ag.
Attached to duality, they putrefy and die; they are filled with the fire of desire within.
दुहेरीत अडकल्याने ते मरतात, त्यांचा मध्ये लालसाची आग जळत राहते|

ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹੋਰਿ ਮੁਠੀ ਧੰਧੈ ਠਗਿ ॥੨॥
gur raakhay say ubray hor muthee DhanDhai thag. ||2||
Those who are protected by the Guru are saved; all others are cheated and plundered by deceitful worldly affairs. ||2||
जे गुरु द्वारा वाचवलेले आहेत तेसुरक्शित आहेत,आणि बाकीच्यानांबरोबर वैश्विक व्यापाने धोके दिले आहेत आणि लुटले आहेत|

ਮੁਈ ਪਰੀਤਿ ਪਿਆਰੁ ਗਇਆ ਮੁਆ ਵੈਰੁ ਵਿਰੋਧੁ ॥
mu-ee pareet pi-aar ga-i-aa mu-aa vair viroDh.
Love dies, and affection vanishes. Hatred and alienation die.
प्रेम पण मरत आणि अदृश्य होत। नफरत हि जाते|

ਧੰਧਾ ਥਕਾ ਹਉ ਮੁਈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ਕ੍ਰੋਧੁ ॥
DhanDhaa thakaa ha-o mu-ee mamtaa maa-i-aa kroDh.
Entanglements end, and egotism dies, along with attachment to Maya, possessiveness and anger.
अडचण हि संपती, आणि अभिमान हि मारतो, माया च्या मोह बरोबर मालकी आणि राग हि मरतात|

ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ ਨਿਰੋਧੁ ॥੩॥
karam milai sach paa-ee-ai gurmukh sadaa niroDh. ||3||
Those who receive His Mercy obtain the True One. The Gurmukhs dwell forever in balanced restraint. ||3||
ज्यांना त्याची कृपा मिळते, ते गुरुमुख आयुष्यात संतुलित राहतात।

ਸਚੀ ਕਾਰੈ ਸਚੁ ਮਿਲੈ ਗੁਰਮਤਿ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥
sachee kaarai sach milai gurmat palai paa-ay.
By true actions, the True Lord is met, and the Guru’s Teachings are found.
खऱ्या प्रयत्नाने ईश्वर मिळतो, आणि गुरुची शिकवण पण मिळते|

ਸੋ ਨਰੁ ਜੰਮੈ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਇ ॥
so nar jammai naa marai naa aavai naa jaa-ay.
Then, they are not subject to birth and death; they do not come and go in reincarnation.
मग ते जन्म आणि मृत्यू मध्ये फासत नाही, ते पुनर्जन्माचा मध्ये हि अडकत नाही।

ਨਾਨਕ ਦਰਿ ਪਰਧਾਨੁ ਸੋ ਦਰਗਹਿ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ॥੪॥੧੪॥
naanak dar parDhaan so dargahi paiDhaa jaa-ay. ||4||14||
O Nanak, they are respected at the Lord’s Gate; they are robed in honor in the Court of the Lord. ||4||14||
हे नानक! त्य्नाचे देवाचा द्वारी सन्मान होत, देवाचा दरबारात त्यांना मणचे वस्त्र हा घातले जातात|

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲ ੧ ॥
sireeraag mahal 1.
Siree Raag, First Mehl:
सिरी राग, पहिला महल:

ਤਨੁ ਜਲਿ ਬਲਿ ਮਾਟੀ ਭਇਆ ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਮਨੂਰੁ ॥
tan jal bal maatee bha-i-aa man maa-i-aa mohi manoor.
The body is burnt to ashes; by its love of Maya, the mind is rusted through.
शरीर राख होत, मायाचा मोहात मनाचे हि क्षारणहोतात|

ਅਉਗਣ ਫਿਰਿ ਲਾਗੂ ਭਏ ਕੂਰਿ ਵਜਾਵੈ ਤੂਰੁ ॥
a-ugan fir laagoo bha-ay koor vajaavai toor.
Demerits become one’s enemies, and falsehood blows the bugle of attack.
दुर्गुण हे शत्रू होतात, आणि असत्य हे हुमला करण्याचे बिगुल फुकटात।

ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਭਰਮਾਈਐ ਦੁਬਿਧਾ ਡੋਬੇ ਪੂਰੁ ॥੧॥
bin sabdai bharmaa-ee-ai dubiDhaa dobay poor. ||1||
Without the Word of the Shabad, people wander lost in reincarnation. Through the love of duality, multitudes have been drowned. ||1||
शबद च्या शब्दानं शीवाय मनुष्य पुनर्जन्मा मध्ये अडकलेला राहतो| दुहेरी प्रेमा मुळे बहुसंख्य लोक बुडले आहेत|

ਮਨ ਰੇ ਸਬਦਿ ਤਰਹੁ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥
man ray sabad tarahu chit laa-ay.
O mind, swim across, by focusing your consciousness on the Shabad.
हे मना! त्याला पार कर, शबद वर ध्यान लावून।

ਜਿਨਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਨ ਬੂਝਿਆ ਮਰਿ ਜਨਮੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jin gurmukh naam na boojhi-aa mar janmai aavai jaa-ay. ||1|| rahaa-o.
Those who do not become Gurmukh do not understand the Naam; they die, and continue coming and going in reincarnation. ||1||Pause||
जे गुरुमुख नाहीत त्यांना नाव हे काळात च नाही, ते मारतात आणि जन्म आणि मृत्यू मध्ये अडकलेले राहतात|

ਤਨੁ ਸੂਚਾ ਸੋ ਆਖੀਐ ਜਿਸੁ ਮਹਿ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥
tan soochaa so aakhee-ai jis meh saachaa naa-o.
That body is said to be pure, in which the True Name abides.
तेच शरीर शुद्ध आहे, ज्यात देवाचे नाव आहेत|

ਭੈ ਸਚਿ ਰਾਤੀ ਦੇਹੁਰੀ ਜਿਹਵਾ ਸਚੁ ਸੁਆਉ ॥
bhai sach raatee dayhuree jihvaa sach su-aa-o.
One whose body is imbued with the Fear of the True One, and whose tongue savors Truthfulness,
ज्याचा शरीर मध्ये सत्य चा भय आहे, आणि ज्याची जिहवा सत्य बोलते,

ਸਚੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੀਐ ਬਹੁੜਿ ਨ ਪਾਵੈ ਤਾਉ ॥੨॥
sachee nadar nihaalee-ai bahurh na paavai taa-o. ||2||
is brought to ecstasy by the True Lord’s Glance of Grace. That person does not have to go through the fire of the womb again. ||2||
त्याचावर देवाची कृपा होते आणि त्याला परमानंद मिळतो, त्याला अग्नी आणि गर्भ मधून पसार व्हायला लागत नाही|

ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ ਪਵਨੈ ਤੇ ਜਲੁ ਹੋਇ ॥
saachay tay pavnaa bha-i-aa pavnai tay jal ho-ay.
From the True Lord came the air, and from the air came water.
खर्या ईश्वरा द्वारे हवा आली, त्या हवे मुळे पाणी,

ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ ਸਾਜਿਆ ਘਟਿ ਘਟਿ ਜੋਤਿ ਸਮੋਇ ॥
jal tay taribhavan saaji-aa ghat ghat jot samo-ay.
From water, He created the three worlds; in each and every heart He has infused His Light.
पाण्याने त्याने त्रिभुवन बनविले प्रत्येक हृदयात त्याने प्रकाश टाकला,

ਨਿਰਮਲੁ ਮੈਲਾ ਨਾ ਥੀਐ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥੩॥
nirmal mailaa naa thee-ai sabad ratay pat ho-ay. ||3||
The Immaculate Lord does not become polluted. Attuned to the Shabad, honor is obtained. ||3||
तो पवित्र देव कधीच दूषित होत आहि, शबद पर्यंतपोहोचल्याने मान मिळतो।

ਇਹੁ ਮਨੁ ਸਾਚਿ ਸੰਤੋਖਿਆ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਮਾਹਿ ॥
ih man saach santokhi-aa nadar karay tis maahi.
One whose mind is contented with Truthfulness, is blessed with the Lord’s Glance of Grace.
ज्याचे मन सत्याने समाधानी आहे, तो दैवीय कृपेने धन्य आहे|