MARATHI PAGE 188

ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ਤੇਰੇ ॥੪॥੪੦॥੧੦੯॥
maan mahat naanak parabh tayray. ||4||40||109||
O’ Nanak, all honor and glory is obtained by becoming Your servant.
हे ’नानक, तुमचा सेवक बनून सर्व सन्मान व वैभव प्राप्त होते।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी , मेहला ५

ਜਾ ਕਉ ਤੁਮ ਭਏ ਸਮਰਥ ਅੰਗਾ ॥
jaa ka-o tum bha-ay samrath angaa.
O’ all powerful God, whom You support,
हे’सर्वसमर्थ देव, ज्यांचे तुम्ही समर्थन करता,

ਤਾ ਕਉ ਕਛੁ ਨਾਹੀ ਕਾਲੰਗਾ ॥੧॥
taa ka-o kachh naahee kaalangaa. ||1||
no stain of vices can stick to him.
कोणतेही दुर्गुण त्याला चिकटू शकत नाही।

ਮਾਧਉ ਜਾ ਕਉ ਹੈ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ॥
maaDha-o jaa ka-o hai aas tumaaree.
O’ God, the one who depends upon Your support,
हे ’देवा, जो तुमच्या समर्थनावर अवलंबून आहे,

ਤਾ ਕਉ ਕਛੁ ਨਾਹੀ ਸੰਸਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
taa ka-o kachh naahee sansaaree. ||1|| rahaa-o.
he does not care for the support of the worldly people.
तो सांसारिक लोकांच्या समर्थनाची काळजी घेत नाही।

ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਠਾਕੁਰੁ ਹੋਇ ॥
jaa kai hirdai thaakur ho-ay.
The person who always remember God with love and devotion,
जी व्यक्ती नेहमीच प्रेमाने आणि भक्तीने परमेश्वराची आठवण ठेवते,

ਤਾ ਕਉ ਸਹਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥੨॥
taa ka-o sahsaa naahee ko-ay. ||2||
no anxiety can affect him.
कोणतीही चिंता त्याच्यावर परिणाम करू शकत नाही।

ਜਾ ਕਉ ਤੁਮ ਦੀਨੀ ਪ੍ਰਭ ਧੀਰ ॥
jaa ka-o tum deenee parabh Dheer.
O’ God, whom You have given solace,
हे’देवा, तू ज्याला सांत्वन दिलेस,

ਤਾ ਕੈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵੈ ਪੀਰ ॥੩॥
taa kai nikat na aavai peer. ||3||
no pain or sorrow comes near him.
-कोणताही वेदना किंवा दु: ख त्याच्या जवळ येत नाही।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਸੋ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥
kaho naanak mai so gur paa-i-aa.
Says Nanak, I have found that Guru,
नानक म्हणतात, मला तो गुरू सापडला,

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਦੇਖਾਇਆ ॥੪॥੪੧॥੧੧੦॥
paarbarahm pooran daykhaa-i-aa. ||4||41||110||
who has shown me the Perfect, all pervading Supreme God.
ज्याने मला परिपूर्ण, सर्व थोर देव दाखविले।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ ॥
dulabh dayh paa-ee vadbhaagee.
This human body is so difficult to obtain; it is only obtained by great good fortune.
हे मानवी शरीर प्राप्त करणे इतके अवघड आहे; हे केवळ महान सौभाग्याने प्राप्त केले जाते।

ਨਾਮੁ ਨ ਜਪਹਿ ਤੇ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ॥੧॥
naam na jaapeh tay aatam ghaatee. ||1||
Those who do not meditate on God’s Name,are committing spiritual suicide.
जे लोक देवाच्या नावाचे चिंतन करीत नाहीत ते आध्यात्मिक आत्महत्या करीत आहेत।

ਮਰਿ ਨ ਜਾਹੀ ਜਿਨਾ ਬਿਸਰਤ ਰਾਮ ॥
mar na jaahee jinaa bisrat raam.
why don’t they die who forget God’s Name?
देवाचे नाव विसरणारे मरत का नाहीत?

ਨਾਮ ਬਿਹੂਨ ਜੀਵਨ ਕਉਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
naam bihoon jeevan ka-un kaam. ||1|| rahaa-o.
Human life is totally useless without God’s Name.
देवाच्या नावाशिवाय मानव जीवन पूर्णपणे निरुपयोगी आहे।

ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ ਬਿਸਥਾਰ ॥
khaat peet khaylat hasat bisthaar.
(Without meditating on God’s Name, People spend their time) eating, drinking, playing, laughing and showing off,
(देवाच्या नावाचे चिंतन न करता, लोक त्यांचा वेळ घालवतात) खाण्यात, पिण्यात, खेळण्यात, हसण्यात आणि दिखावा करण्यात।

ਕਵਨ ਅਰਥ ਮਿਰਤਕ ਸੀਗਾਰ ॥੨॥
kavan arath mirtak seegaar. ||2||
but without God’s Name they are like dead persons, and all their pursuits are like embellishing dead bodies.
परंतु देवाच्या नावाशिवाय ते मृत व्यक्तींसारखे आहेत आणि त्यांचे सर्व प्रयत्न मृतदेह सुशोभित करण्यासारखे आहेत।

ਜੋ ਨ ਸੁਨਹਿ ਜਸੁ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥
jo na suneh jas parmaanandaa.
Those who do not listen to the Praises of God,
जे लोक देवाची स्तुती करीत नाहीत,

ਪਸੁ ਪੰਖੀ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨਿ ਤੇ ਮੰਦਾ ॥੩॥
pas pankhee tarigad jon tay mandaa. ||3||
are worse off than beasts, birds or creeping creatures.
ते पशू, पक्षी किंवा सरपटणार्या प्राण्यांपेक्षा वाईट आहेत।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ॥
kaho naanak gur mantar drirh-aa-i-aa.
Nanak Say, the person in whose mind the Guru has firmly implanted his word,
नानक म्हणतात, ज्याच्या मनात गुरूने आपला शब्द दृढपणे प्रस्थापित केला आहे,

ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਰਿਦ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥੪੨॥੧੧੧॥
kayval naam rid maahi samaa-i-aa. ||4||42||111||
only God’s Name remain enshrined in that person’s mind.
त्या व्यक्तीच्या मनात फक्त देवाचे नाव समावले जाते।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਕਾ ਕੀ ਮਾਈ ਕਾ ਕੋ ਬਾਪ ॥
kaa kee maa-ee kaa ko baap.
(In reality) no one is anybody’s mother or father forever.
(प्रत्यक्षात) कुणीही कायमचे कोणाचे आई किंवा वडील नाही।

ਨਾਮ ਧਾਰੀਕ ਝੂਠੇ ਸਭਿ ਸਾਕ ॥੧॥
naam Dhaareek jhoothay sabh saak. ||1||
All these relations are short lived and in name only.
हे सर्व संबंध अल्पकाळ आणि केवळ नावापुरते आहेत।

ਕਾਹੇ ਕਉ ਮੂਰਖ ਭਖਲਾਇਆ ॥
kaahay ka-o moorakh bhakhlaa-i-aa.
O’ fool, why are you yelling as though you have seen a nightmare?
हे ’मुर्ख, तुम्ही एखादा स्वप्न पाहिला आहे असे का ओरडत आहात?

ਮਿਲਿ ਸੰਜੋਗਿ ਹੁਕਮਿ ਤੂੰ ਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
mil sanjog hukam tooN aa-i-aa. ||1|| rahaa-o.
It is due to your past deeds and God’s command you have come into this world.
हे आपल्या भूतकाळाच्या कारणामुळे आणि आपण या जगामध्ये आला त्या देवाच्या आज्ञेमुळे आहे।

ਏਕਾ ਮਾਟੀ ਏਕਾ ਜੋਤਿ ॥
aykaa maatee aykaa jot.
All mortals are made from the same elements and have the same soul,
सर्व नश्वर एकाच घटकांपासून बनविलेले असतात आणि समान आत्मा असतात,

ਏਕੋ ਪਵਨੁ ਕਹਾ ਕਉਨੁ ਰੋਤਿ ॥੨॥
ayko pavan kahaa ka-un rot. ||2||
and the same life-breath. Therefore why and for whom, does anyone cry?
आणि समान जीवनचा श्वास घेतातम्हणून का आणि कोणासाठी, कोणी रडत आहे?

ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਿ ਬਿਲਲਾਹੀ ॥
mayraa mayraa kar billaahee.
People cry and wail, saying my near and dear has died,
लोक रडत आहेत आणि म्हणत आहेत की माझा जवळचा आणि प्रिय व्यक्ती मरण पावला आहे।

ਮਰਣਹਾਰੁ ਇਹੁ ਜੀਅਰਾ ਨਾਹੀ ॥੩॥
maranhaar ih jee-araa naahee. ||3||
This soul is not perishable.
हा आत्मा नाशवंत नाही।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਖੋਲੇ ਕਪਾਟ ॥
kaho naanak gur kholay kapaat.
Says Nanak, the Guru has removed all my doubts.
नानक म्हणतात, गुरूंनी माझे सर्व संशय दूर केले।

ਮੁਕਤੁ ਭਏ ਬਿਨਸੇ ਭ੍ਰਮ ਥਾਟ ॥੪॥੪੩॥੧੧੨॥
mukat bha-ay binsay bharam thaat. ||4||43||112||
I am liberated, and my doubts have been dispelled.
मी मुक्त झालो आहे आणि माझ्या शंका दूर झाल्या आहेत।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਵਡੇ ਵਡੇ ਜੋ ਦੀਸਹਿ ਲੋਗ ॥
vaday vaday jo deeseh log.
Those who seem to be great and powerful,
जे महान आणि सामर्थ्यवान आहेत असे दिसते,

ਤਿਨ ਕਉ ਬਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ॥੧॥
tin ka-o bi-aapai chintaa rog. ||1||
are afflicted by the disease of anxiety. ||1||
चिंताग्रस्त आजाराने ग्रस्त आहेत || 1 ||

ਕਉਨ ਵਡਾ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ॥
ka-un vadaa maa-i-aa vadi-aa-ee.
This soul is not perishable.
मायेच्या महानता पेक्षा कोण महान आहे?

ਸੋ ਵਡਾ ਜਿਨਿ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
so vadaa jin raam liv laa-ee. ||1|| rahaa-o.
He alone is great, who is lovingly attuned to God.
तो एकटाच महान आहे, जो प्रेमळपणे देवावर प्रेम करतो।

ਭੂਮੀਆ ਭੂਮਿ ਊਪਰਿ ਨਿਤ ਲੁਝੈ ॥
bhoomee-aa bhoom oopar nit lujhai.
The landlord fights over his land each day.
जमीनदार त्याच्या जमिनीवर दररोज भांडतो।

ਛੋਡਿ ਚਲੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਨਹੀ ਬੁਝੈ ॥੨॥
chhod chalai tarisnaa nahee bujhai. ||2||
Even while departing (from the world, this person’s) craving for land is not quenched.
निर्गमन करताना (जगापासून, या व्यक्तीची) भूमीसाठी तळमळ विझत नाही।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥
kaho naanak ih tat beechaaraa.
Nanak Say, He has realized this truth after careful deliberation,
नानक म्हणतात, काळजीपूर्वक विचार-विनिमय केल्यावर त्याला हे सत्य कळले,

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਜਨ ਨਾਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ॥੩॥੪੪॥੧੧੩॥
bin har bhajan naahee chhutkaaraa. ||3||44||113||
that without meditation on God’s Name, there is no escape from worldly desires.
की देवाच्या नावावर ध्यान केल्याशिवाय सांसारिक वासनांपासून मुक्त होऊ शकत नाही।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी मेहला ५

ਪੂਰਾ ਮਾਰਗੁ ਪੂਰਾ ਇਸਨਾਨੁ ॥
pooraa maarag pooraa isnaan.
Perfect is the path; perfect is the cleansing bath.
मार्ग परिपूर्ण आहे;स्नान परिपूर्ण आहे।

ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪੂਰਾ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ॥੧॥
sabh kichh pooraa hirdai naam. ||1||
Everything is perfect, if the Naam is in the heart. ||1||
जर नाव हृदयात असेल तर सर्व काही परिपूर्ण आहे || 1 ||

ਪੂਰੀ ਰਹੀ ਜਾ ਪੂਰੈ ਰਾਖੀ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਸਰਣਿ ਜਨ ਤਾਕੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
pooree rahee jaa poorai raakhee.paarbarahm kee saran jan taakee.
The devotees who have sought the shelter of the all-pervading God, their honor remains perfect, because the Perfect God preserved it.
ज्या भक्तांनी सर्वव्यापी देवाचा आश्रय घेतला आहे, त्यांचा सन्मान परिपूर्ण आहे, कारण परिपूर्ण भगवंत त्याचे जातं करतात।

ਪੂਰਾ ਸੁਖੁ ਪੂਰਾ ਸੰਤੋਖੁ ॥
pooraa sukh pooraa santokh.
(The person who remembers God with love and devotion), is in perfect peace and is fully content in his life.
(जो माणूस प्रेमाने आणि भक्तीने देवाची आठवण ठेवतो), तो पूर्णपणे शांततेत आहे आणि त्याच्या आयुष्यात पूर्णपणे समाधानी आहे।

ਪੂਰਾ ਤਪੁ ਪੂਰਨ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ॥੨॥
pooraa tap pooran raaj jog. ||2||
His repentance is deemed perfect and enjoys both the worldly kingdom and perfect union with God.
त्याचा पश्चात्ताप परिपूर्ण मानला जात आहे आणि तो ऐहिक जागत सुख मिळवतो व देवाबरोबर परिपूर्ण एकता प्राप्त आहे।

ਹਰਿ ਕੈ ਮਾਰਗਿ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ॥
har kai maarag patit puneet.
By remembering God With love and devotion, even the worst sinners are sanctified,
प्रेमाने आणि भक्तीने देवाचे स्मरण करून, सर्वात वाईट पापीसुद्धा पवित्र झाले,

ਪੂਰੀ ਸੋਭਾ ਪੂਰਾ ਲੋਕੀਕ ॥੩॥
pooree sobhaa pooraa lokeek. ||3||
they obtain perfect glory in God’s court and maintain complete respect among worldly people.
त्यांना देवाच्या दरबारात परिपूर्ण वैभव प्राप्त होते आणि ऐहिक लोकांमध्ये पूर्ण आदर राखला जातो।

ਕਰਣਹਾਰੁ ਸਦ ਵਸੈ ਹਦੂਰਾ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥੪॥੪੫॥੧੧੪॥
karanhaar sad vasai hadooraa. kaho naanak mayraa satgur pooraa.
Nanak says, He who meets my perfect True Guru is able to see the creator always present besides him.
नानक म्हणतात, जो माझ्या परिपूर्ण खऱ्या गुरुला भेटतो तो त्याच्या सोबत निर्माणकर्त्याला नेहमीच पाहतो।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਸੰਤ ਕੀ ਧੂਰਿ ਮਿਟੇ ਅਘ ਕੋਟ ॥
sant kee Dhoor mitay agh kot.
Millions of sins are wiped away by humbly following the Guru’s teachings.
गुरुच्या शिकवणुकीचे नम्रपणे पालन केल्याने कोट्यवधी पापे पुसली जातात।