MARATHI PAGE 177

ਉਕਤਿ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਤਿਆਗੁ ॥
ukat si-aanap saglee ti-aag.
Give up all your arguments and cleverness,
आपले सर्व युक्तिवाद आणि हुशारी सोडून द्या।

ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥੨॥
sant janaa kee charnee laag. ||2||
and humbly follow the teachings of the saintly persons. ||2||
आणि नम्रपणे संत व्यक्तींच्या शिकवणींचे अनुसरण करा || 2 ||

ਸਰਬ ਜੀਅ ਹਹਿ ਜਾ ਕੈ ਹਾਥਿ ॥
sarab jee-a heh jaa kai haath.
One, in whose control are all the creatures, )
एक, ज्याच्या नियंत्रणाखाली सर्व प्राणी आहेत,

ਕਦੇ ਨ ਵਿਛੁੜੈ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥਿ ॥
kaday na vichhurhai sabh kai saath.
who never separates from them and always remains with all of them.
जो कधीही त्यांच्यापासून विभक्त होत नाही आणि नेहमीच या सर्वांबरोबर राहतो।

ਉਪਾਵ ਛੋਡਿ ਗਹੁ ਤਿਸ ਕੀ ਓਟ ॥
upaav chhod gahu tis kee ot.
Abandon all your efforts and seek the support of God;
आपले सर्व प्रयत्न सोडून द्या आणि देवाचा पाठिंबा मिळवा;

ਨਿਮਖ ਮਾਹਿ ਹੋਵੈ ਤੇਰੀ ਛੋਟਿ ॥੩॥
nimakh maahi hovai tayree chhot. ||3||
in an instant you shall be liberated from the bonds of Maya. ||3||
त्वरित तुम्ही मायाच्या बंधनातून मुक्त व्हाल || 3 ||

ਸਦਾ ਨਿਕਟਿ ਕਰਿ ਤਿਸ ਨੋ ਜਾਣੁ ॥
sadaa nikat kar tis no jaan.
Know that God is always near at hand.
देव नेहमी जवळ आहे हे जाणून घ्या।

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤਿ ਕਰਿ ਮਾਨੁ ॥
parabh kee aagi-aa sat kar maan.
Accept God’s command as eternal.
देवाची आज्ञा अनंतकाळपर्यंत स्वीकारा\

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਮਿਟਾਵਹੁ ਆਪੁ ॥
gur kai bachan mitaavhu aap.
Through the Guru’s teachings eradicate your self-conceit.
गुरूंच्या शिकवणुकीमुळे तुमचा अहंकार नष्ट होतो।

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਜਪਿ ਜਾਪੁ ॥੪॥੪॥੭੩॥
har har naam naanak jap jaap. ||4||4||73||
O Nanak, meditate on God’s name with loving devotion. ||4||4||73||
नानक, प्रेमळ भक्तीने देवाच्या नावाच चिंतन करा || 4 || 4 || 73 ||

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.
Raag Gauree Gwaarayree, Fifth Guru:
राग गौरी गुरेरी, मेहला ५

ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥
gur kaa bachan sadaa abhinaasee.
The Guru’s Word is eternal and everlasting.
गुरुचे वचन शाश्वत आणि चिरंतन आहे।

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਕਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ॥
gur kai bachan katee jam faasee.
Through the Guru’s word one is saved from the noose of death.
गुरूच्या शब्दाद्वारे एखाद्याला मृत्यूच्या भांड्यातून वाचवले जाते।

ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਜੀਅ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥
gur kaa bachan jee-a kai sang.
The Guru’s word always remains with the soul.
गुरुचा शब्द नेहमीच आत्म्याबरोबर राहतो।

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਰਚੈ ਰਾਮ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥੧॥
gur kai bachan rachai raam kai rang. ||1||
Through the Guru’s word one is imbued with God’s love. ||1||
गुरुच्या शब्दाद्वारे एखाद्या देवाच्या प्रेमाने ओतले जातो || 1 ||

ਜੋ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਸੁ ਮਨ ਕੈ ਕਾਮਿ ॥
jo gur dee-aa so man kai kaam.
Whatever teachings the Guru gives, is useful to the mind.
गुरु जे काही शिकवते ते मनाला उपयुक्त ठरते।

ਸੰਤ ਕਾ ਕੀਆ ਸਤਿ ਕਰਿ ਮਾਨਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sant kaa kee-aa sat kar maan. ||1||rahaa-o.
Whatever the Guru does, accept that as True. ||1||Pause||
गुरू जे काही करतात ते खरे म्हणून स्वीकारा|| 1 || विराम द्या ||

ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਅਟਲ ਅਛੇਦ ॥
gur kaa bachan atal achhayd.
The Guru’s Word is eternal and infallible.
गुरुचे वचन शाश्वत आणि अचूक आहे।

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਕਟੇ ਭ੍ਰਮ ਭੇਦ ॥
gur kai bachan katay bharam bhayd.
Through the Guru’s Word, doubt and prejudice are dispelled.
गुरुच्या शब्दाद्वारे शंका आणि पूर्वग्रह दूर होतो।

ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਕਤਹੁ ਨ ਜਾਇ ॥
gur kaa bachan katahu na jaa-ay.
The Guru’s Word never goes waste.
गुरूचे वचन कधीही व्यर्थ जात नाही।

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੨॥
gur kai bachan har kay gun gaa-ay. ||2||
Through the Guru’s word one sings praises of God. ||2||
गुरुच्या शब्दाद्वारे कोणीही देवाची स्तुती करू शकतात|| 2 ||

ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਜੀਅ ਕੈ ਸਾਥ ॥
gur kaa bachan jee-a kai saath.
The Guru’s word always remains with the soul.
गुरुचा शब्द नेहमीच आत्म्याबरोबर राहतो।

ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ ॥
gur kaa bachan anaath ko naath.
The Guru’s word is the support of the support-less.
गुरूचा शब्द म्हणजे असहायांचा आधार।

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਨਰਕਿ ਨ ਪਵੈ ॥
gur kai bachan narak na pavai.
By following the Guru’s word, one is not cast in hell (one does not suffer in misery).
गुरूच्या शब्दाचे अनुसरण करून एखाद्याला नरकात टाकले जात नाही (एखाद्याला दु: ख होत नाही)।

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਰਵੈ ॥੩॥
gur kai bachan rasnaa amrit ravai. ||3||
Through Guru’s word one enjoys the ambrosial nectar of Naam. ||3||
गुरुच्या शब्दाद्वारे एखाद्याला नामातील अमृत प्राप्त होते|| 3 ||

ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਪਰਗਟੁ ਸੰਸਾਰਿ ॥
gur kaa bachan pargat sansaar.
Through the Guru’s word one becomes known in the world.
गुरूच्या शब्दाद्वारे एखादी व्यक्ती जगात ओळखली जाते।

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਨ ਆਵੈ ਹਾਰਿ ॥
gur kai bachan na aavai haar.
Following the Guru’s word one does not lose the game of life.
गुरुच्या शब्दाचे अनुसरण करणे जीवनाचा खेळ गमावत नाही।

ਜਿਸੁ ਜਨ ਹੋਏ ਆਪਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥
jis jan ho-ay aap kirpaal.
On whom God Himself becomes gracious .
ज्याच्यावर देव स्वतः दयाळू होतो।

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥੪॥੫॥੭੪॥
naanak satgur sadaa da-i-aal. ||4||5||74||
O’ Nanak, the true Guru is always kind on him. ||4||5||74||
हे’नानक, खरा गुरु त्याच्यावर सदैव दयाळू राहतो || 4 || 5 || 74 ||

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.
Raag Gauree Gwaarayree, Fifth Guru:
राग गौरी गुरेरी मेहला ५

ਜਿਨਿ ਕੀਤਾ ਮਾਟੀ ਤੇ ਰਤਨੁ ॥
jin keetaa maatee tay ratan.
He, who created my jewel- like priceless body out of dust,
त्यानेच, ज्याने माझे रत्न समान अमूल्य शरीर धूळपासून बनविलेले।

ਗਰਭ ਮਹਿ ਰਾਖਿਆ ਜਿਨਿ ਕਰਿ ਜਤਨੁ ॥
garabh meh raakhi-aa jin kar jatan.
He, who kept me safe in the mother’s womb.
तो, ज्याने मला आईच्या उदरात सुरक्षित ठेवले।

ਜਿਨਿ ਦੀਨੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ॥
jin deenee sobhaa vadi-aa-ee.
He, who blessed me honor and glory,
ज्याने मला सन्मान आणि सन्मान आशीर्वादित केले,

ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਆਠ ਪਹਰ ਧਿਆਈ ॥੧॥
tis parabh ka-o aath pahar Dhi-aa-ee. ||1||
I remember Him with loving devotion at all the times. ||1||
मी नेहमीच प्रेमळ भक्तीने त्याची आठवण करतो. || 1 ||

ਰਮਈਆ ਰੇਨੁ ਸਾਧ ਜਨ ਪਾਵਉ ॥
rama-ee-aa rayn saaDh jan paava-o.
O’ God, bless me with the humble service of the saintly people,
हे ’देवा, संत जनतेच्या नम्र सेवेचे मला आशीर्वाद दे,

ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਅਪੁਨਾ ਖਸਮੁ ਧਿਆਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur mil apunaa khasam Dhi-aava-o. ||1|| rahaa-o.
and by following the Guru’s teachings I will lovingly remember You. ||1||Pause||
आणि गुरूच्या शिकवणींचे अनुसरण करून मी तुझ्यावर प्रेमपूर्वक स्मरण करेन || 1 || विराम द्या ||

ਜਿਨਿ ਕੀਤਾ ਮੂੜ ਤੇ ਬਕਤਾ ॥
jin keetaa moorh tay baktaa.
He, who transformed me, an ignorant fool, into a fine speaker,
ज्याने माझे अज्ञानी मूर्ख मधून एक उत्तम वक्ता म्हणून रुपांतर केले।

ਜਿਨਿ ਕੀਤਾ ਬੇਸੁਰਤ ਤੇ ਸੁਰਤਾ ॥
jin keetaa baysurat tay surtaa.
he who changed me, an ignorant, to a wise person,
ज्याने मला अज्ञानी मधून शहाण्या माणसात बदलले।

ਜਿਸੁ ਪਰਸਾਦਿ ਨਵੈ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥
jis parsaad navai niDh paa-ee.
by whose Grace, I have received all the nine treasures of the world,
ज्याच्या कृपेने मला जगातील सर्व नऊ निधीचा खजिन्या मिळाल्या,

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀ ॥੨॥
so parabh man tay bisrat naahee. ||2||
That almighty God never goes out of my mind. ||2||
तो सर्वशक्तिमान देव माझ्या मनातून कधीच बाहेर पडत नाही|| 2 ||

ਜਿਨਿ ਦੀਆ ਨਿਥਾਵੇ ਕਉ ਥਾਨੁ ॥
jin dee-aa nithaavay ka-o thaan.
He, who gave shelter to the shelter-less,
ज्याने निवारा नसलेल्याला निवारा दिला।

ਜਿਨਿ ਦੀਆ ਨਿਮਾਨੇ ਕਉ ਮਾਨੁ ॥
jin dee-aa nimaanay ka-o maan.
He, who blessed honor to the one without honor,
ज्याने एखाद्याचासन्मान न करता सन्मान दिला,

ਜਿਨਿ ਕੀਨੀ ਸਭ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥
jin keenee sabh pooran aasaa.
He, who fulfilled all my desire,
ज्याने माझी सर्व इच्छा पूर्ण केली,

ਸਿਮਰਉ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸਾ ॥੩॥
simra-o din rain saas giraasaa. ||3||
I lovingly remember Him day and night, with every breath and morsel. ||3||
दिवस आणि रात्र मी प्रत्येक श्वासात व अन्नाच्या घासात त्याला प्रेमळपणे आठवतो || 3 ||

ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮਾਇਆ ਸਿਲਕ ਕਾਟੀ ॥
jis parsaad maa-i-aa silak kaatee.
He, by whose grace my bonds of worldly riches has been cut off,
ज्याच्या कृपेने माझ्या ऐहिक संपत्तीचे बंधन सोडण्यात आले,

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬਿਖੁ ਖਾਟੀ ॥
gur parsaad amrit bikh khaatee.
by the Guru’s grace, The poisonous Maya which tasted like nectar before, now tastes bitter like poison.
गुरुच्या कृपेने, विषारी माया ज्याला पूर्वी अमृतसारखे वाटत होते, आता त्याला विष सारखे कडू वाटतआहे।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਸ ਤੇ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ॥
kaho naanak is tay kichh naahee.
Nanak says, one cannot do anything on one’s own efforts.
नानक म्हणतात, स्वत: च्या प्रयत्नांवर कोणी काहीही करु शकत नाही।

ਰਾਖਨਹਾਰੇ ਕਉ ਸਾਲਾਹੀ ॥੪॥੬॥੭੫॥
raakhanhaaray ka-o saalaahee. ||4||6||75||
By His Grace, I sing the praises of God, the savior. ||4||6||75||
त्याच्या कृपने, मी रक्षणकर्ता, देवाची स्तुती करतो|| 4 || 6 || 75 ||

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.
Raag Gauree Gwaarayree, Fifth Guru:
राग गौरी गुरेरी, मेहला ५

ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਣਿ ਨਾਹੀ ਭਉ ਸੋਗੁ ॥
tis kee saran naahee bha-o sog.
In His refuge, there is no fear and sorrow.
त्याच्या आश्रयामध्ये कोणतीही भीती व दु: ख नाही।

ਉਸ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਕਛੂ ਨ ਹੋਗੁ ॥
us tay baahar kachhoo na hog.
Nothing can happen outside His Will,
त्याच्या इच्छेच्या बाहेर काहीही घडू शकत नाही।

ਤਜੀ ਸਿਆਣਪ ਬਲ ਬੁਧਿ ਬਿਕਾਰ ॥
tajee si-aanap bal buDh bikaar.
I have renounced all my cleverness, power and evil intellect.
मी माझ्या सर्व हुशारी, सामर्थ्य व दुष्ट बुद्धीचा त्याग केला आहे।

ਦਾਸ ਅਪਨੇ ਕੀ ਰਾਖਨਹਾਰ ॥੧॥
daas apnay kee raakhanhaar. ||1||
God is the protector of the honor of His devotee. ||1||
देव त्याच्या भक्ताच्या सन्मानाचा रक्षक आहे|| 1 ||

ਜਪਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰੰਗਿ ॥
jap man mayray raam raam rang.
O’ my mind, meditate on God with love,
हे ’माझ्या मना, प्रेमाने परमेश्वराचे चिंतन कर,

ਘਰਿ ਬਾਹਰਿ ਤੇਰੈ ਸਦ ਸੰਗਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ghar baahar tayrai sad sang. ||1|| rahaa-o.
He is always with you both within and without.||1||Pause||
तो आत आणि बाहेर दोन्ही बाजूंनी सदैव आपल्याबरोबर आहे || 1 || विराम द्या ||

ਤਿਸ ਕੀ ਟੇਕ ਮਨੈ ਮਹਿ ਰਾਖੁ ॥
tis kee tayk manai meh raakh.
(O’ my friend), in your mind always depend on His support.
(हे ’माझ्या मित्रा), तुमच्या मनात नेहमीच त्याच्या समर्थनावर अवलंबून असते।