MARATHI PAGE 174

ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਜਣੁ ਸੈਣੀ ਜੀਉ ॥
sant janaa mil paa-i-aa mayray govidaa mayraa har parabh sajan sainee jee-o.
O’ my loving God, by meeting Your devotees, I have realized You, my companion and best friend.
हे ’माझ्या प्रेमळ देवा, तुझ्या भक्तांना भेटून मी तुला, माझा साथी व सर्वात चांगला मित्र समजला आहे।

ਹਰਿ ਆਇ ਮਿਲਿਆ ਜਗਜੀਵਨੁ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਮੈ ਸੁਖਿ ਵਿਹਾਣੀ ਰੈਣੀ ਜੀਉ ॥੨॥
har aa-ay mili-aa jagjeevan mayray govindaa mai sukh vihaanee rainee jee-o. |2|
O’ my Master, since the moment I have realized You, the life of the universe, the night of my life is passing in peace.||2||
हे’माझ्या स्वामी, ज्या क्षणी मी तुला जाणले, त्या दिवसापासून, विश्वाचे जीवन, माझ्या जीवनाची रात्र शांततेत जात आहे || 2 ||

ਮੈ ਮੇਲਹੁ ਸੰਤ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਜਣੁ ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਭੁਖ ਲਗਾਈਆ ਜੀਉ ॥
mai maylhu sant mayraa har parabh sajan mai man tan bhukh lagaa-ee-aa jee-o.
O’ devotees of God, please unite me with my friend God, my mind and body are yearning for Him.
हे’देवाच्या भक्त, कृपया मला माझ्या मित्र देवाबरोबर एकत्र कर, माझे मन आणि शरीरे त्याच्यासाठी तळमळत आहेत।

ਹਉ ਰਹਿ ਨ ਸਕਉ ਬਿਨੁ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੈ ਅੰਤਰਿ ਬਿਰਹੁ ਹਰਿ ਲਾਈਆ ਜੀਉ ॥
ha-o reh na saka-o bin daykhay mayray preetam mai antar birahu har laa-ee-aa jee-o.
I cannot spiritually survive without beholding my beloved God, I am suffering the pangs of His separation in my heart.
माझा प्रिय देव न पाहता मी आध्यात्मिकरित्या जगू शकत नाही, त्याच्या अंपासूनची विभक्तीचे दुःख मी माझ्या अंत: करणात अनुभवत आहे।

ਹਰਿ ਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸਜਣੁ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਜੀਵਾਈਆ ਜੀਉ ॥
har raa-i-aa mayraa sajan pi-aaraa gur maylay mayraa man jeevaa-ee-aa jee-o.
God, the king, is my beloved and best friend. The Guru has united me with Him, and my soul has been rejuvenated.
देव, राजा, माझा प्रिय आणि सर्वात चांगला मित्र आहे। गुरूने मला त्याच्याबरोबर जोडले आहे आणि माझा आत्मा पुन्हा जिवंत झाला आहे।

ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਆਸਾ ਪੂਰੀਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ ਮਨਿ ਵਾਧਾਈਆ ਜੀਉ ॥੩॥
mayrai man tan aasaa pooree-aa mayray govindaa har mili-aa man vaaDhaa-ee-aa jee-o. ||3||
O’ my God, now when You have met me, all the desires of my heart have been fulfilled, and my mind now sings songs of joy.
हे ’माझ्या देवा, आता जेव्हा तू मला भेटला आहे तेव्हा माझ्या अंत: करणातील सर्व इच्छा पूर्ण झाल्या आहे आणि माझे मन आता आनंदाचे गाणे गात आहे।

ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਹਉ ਤੁਧੁ ਵਿਟੜਿਅਹੁ ਸਦ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ॥
vaaree mayray govindaa vaaree mayray pi-aari-aa ha-o tuDh vitrhi-ahu sad vaaree jee-o.
O’ my loving God, I am dedicated to You, yes I am forever dedicated to You.
हे’माझ्या प्रेमळ देवा, मी तुझ्यासाठी समर्पित आहे, होय मी कायमच तुला समर्पित आहे।

ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਪਿਰੰਮ ਕਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ ਹਰਿ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖੁ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥
mayrai man tan paraym piramm kaa mayray govidaa har poonjee raakh hamaaree jee-o.
O’ my Master, my mind and body are filled with Your love, please preserve this wealth of my love.
हे’माझ्या स्वामी, माझे मन आणि शरीर तुझ्या प्रेमाने भरलेले आहे, कृपया माझ्या प्रेमाची ही संपत्ती जपून ठेव।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਿਸਟੁ ਮੇਲਿ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰਿ ਮੇਲੇ ਕਰਿ ਰੈਬਾਰੀ ਜੀਉ ॥
satgur visat mayl mayray govindaa har maylay kar raibaaree jee-o.
O’ my Master of the Universe, please Unite me with the true Guru, who shall unite me with You through his guidance.
हे ’माझ्या विश्वाचे स्वामी, कृपया मला त्यांच्या खऱ्यागुरूबरोबर एकत्र करा, जे त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे मला तुझ्याबरोबर जोडतील।

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦਇਆ ਕਰਿ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਸਰਣਿ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥੪॥੩॥੨੯॥੬੭॥
har naam da-i-aa kar paa-i-aa mayray govindaa jan nanak saran tumaaree jee-o. ||4||3||29||67||
O’ God, it is through Your gracethat I haverealized You. Therefore, Your humble devotee Nanakhas come to Your refuge. (4-3-29-67)
हे ’देवा, तुझ्या कृपेमुळेच मी तुला जाणवले। म्हणून तुमचा नम्र भक्त नानक तुमच्या शरण गेला आहे। (4-3-29-67)

ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥
ga-orhee maajh mehlaa 4.
Raag Gauree Maajh, Fourth Guru:
राग गौरी माझ, मेहला ४

ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਉ ॥
chojee mayray govindaa chojee mayray pi-aari-aa har parabh mayraa chojee jee-o.
O’ my wonderful God of the universe, astonishing are Your wondrous plays. Yes, my dear God is the master of creating wonders.
हे ’विश्वाच्या अद्भुत देवा, तुझे अद्भुत खेळ आहे। होय, माझा प्रिय देव अद्भुत गोष्टी निर्माण करणारा स्वामी आहे।

ਹਰਿ ਆਪੇ ਕਾਨ੍ਹ੍ਹੁ ਉਪਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ ਹਰਿ ਆਪੇ ਗੋਪੀ ਖੋਜੀ ਜੀਉ ॥
har aapay kaanH upaa-idaa mayray govidaa har aapay gopee khojee jee-o.
God Himself created god Krishna and He Himself is the milkmaid who seeks him.
देव स्वत: कृष्णकरणारा आहेआणि तो स्वत: त्याला शोधणारी गोपी आहे।

ਹਰਿ ਆਪੇ ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਭੋਗੀ ਜੀਉ ॥
har aapay sabh ghat bhogdaa mayray govindaa aapay rasee-aa bhogee jee-o.
By pervading in every heart, my God Himself is the ravisher and the enjoyer.
प्रत्येक हृदयात व्याप्त असल्यामुळे, माझा देव स्वत: उपज आणि उपभोग घेणारा आहे।

ਹਰਿ ਸੁਜਾਣੁ ਨ ਭੁਲਈ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੋਗੀ ਜੀਉ ॥੧॥
har sujaan na bhul-ee mayray govindaa aapay satgur jogee jee-o. ||1||
God is wise and infallible, He Himself is the true Guru and Yogi. ll1ll
देव शहाणा आणि अचूक आहे, तो स्वतः खरा गुरू आणि योगी आहेll1ll

ਆਪੇ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ ਹਰਿ ਆਪਿ ਖੇਲੈ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਜੀਉ ॥
aapay jagat upaa-idaa mayray govidaa har aap khaylai baho rangee jee-o.
It is God who Himself creates the world, and He Himself plays in so many ways.
तो देव आहे ज्याने स्वतः जग निर्माण केले आणि तो स्वत: अनेक प्रकारे खेळतो।

ਇਕਨਾ ਭੋਗ ਭੋਗਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਇਕਿ ਨਗਨ ਫਿਰਹਿ ਨੰਗ ਨੰਗੀ ਜੀਉ ॥
iknaa bhog bhogaa-idaa mayray govindaa ik nagan fireh nang nangee jee-o.
Some, He makes so rich that they enjoy all kinds of pleasures, while others wander around naked, the poorest of the poor.
काही, तो इतका श्रीमंत आहे की ते सर्व प्रकारच्या आनंदांचा घेतो , तर काही गरीबांमधील गरीब, नग्न भोवती फिरतात।

ਆਪੇ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ ਹਰਿ ਦਾਨੁ ਦੇਵੈ ਸਭ ਮੰਗੀ ਜੀਉ ॥
aapay jagat upaa-idaa mayray govidaa har daan dayvai sabh mangee jee-o.
My God Himself creates the universe, all beg from Him, and He is the only one who gives gifts to all.
माझा देव स्वत: विश्वाची निर्मिती करतो, सर्व त्याच्याकडून विनवणी करतात आणि तोच एकमेव आहे जो सर्वांना भेटी देतो।

ਭਗਤਾ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰਿ ਕਥਾ ਮੰਗਹਿ ਹਰਿ ਚੰਗੀ ਜੀਉ ॥੨॥
bhagtaa naam aaDhaar hai mayray govindaa har kathaa mangeh har changee jee-o. ||2||
My Master of the universe is the only support of His devotees. From God they beg only for His sublime praises. ||2||
विश्व त्याच्या भक्तांचा एकमेव आधार आहे। देवाकडून ते फक्त त्याच्या उदात्त स्तुतीसाठी भीक मागतात || 2 ||

ਹਰਿ ਆਪੇ ਭਗਤਿ ਕਰਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰਿ ਭਗਤਾ ਲੋਚ ਮਨਿ ਪੂਰੀ ਜੀਉ ॥
har aapay bhagat karaa-idaa mayray govindaa har bhagtaa loch man pooree jee-o.
My God Himself inspires His devotees to worship Him, and He Himself fulfills their desires.
स्वत: त्याच्या भक्तांना त्याची उपासना करण्यास प्रेरित करते आणि स्वत: त्यांच्या इच्छा पूर्ण करतो।

ਆਪੇ ਜਲਿ ਥਲਿ ਵਰਤਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਨਹੀ ਦੂਰੀ ਜੀਉ ॥
aapay jal thal varatdaa mayray govidaa rav rahi-aa nahee dooree jee-o.
My God of the universe Himself is permeating the waters and the lands. He is All-pervading, He is not far away from anyone.
माझा विश्वाचा देव स्वत: पाण्यात व भूमीवर नजर टाकत आहे। तो सर्वव्यापी आहे, तो कोणापासूनही दूर नाही।

ਹਰਿ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਆਪਿ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ ਹਰਿ ਆਪਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੀ ਜੀਉ ॥
har antar baahar aap hai mayray govidaa har aap rahi-aa bharpooree jee-o.
God Himself is within the beings and outside as well, He Himself is fully permeating everywhere.
देव स्वत: मनुष्यामध्ये आणि बाहेरील बाजूने आहे, तो स्वत: सर्वत्र संपूर्णपणे परिपूर्ण आहे।

ਹਰਿ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਸਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰਿ ਵੇਖੈ ਆਪਿ ਹਦੂਰੀ ਜੀਉ ॥੩॥
har aatam raam pasari-a mayray govinda har vaykhai aap hadooree jee-o. ||3||
The all-pervading God has spread this entire world play, He is close to all and He Himself takes care everybody.
सर्वव्यापी भगवंताने हा संपूर्ण खेळ मांडलाआहे, तो सर्वांच्या जवळ आहे आणि तो स्वत: सर्वांची काळजी घेतो।

ਹਰਿ ਅੰਤਰਿ ਵਾਜਾ ਪਉਣੁ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰਿ ਆਪਿ ਵਜਾਏ ਤਿਉ ਵਾਜੈ ਜੀਉ ॥
har antar vaajaa pa-un hai mayray govindaa har aap vajaa-ay ti-o vaajai jee-o.
God Himself has provided in all beings the breathing power like a musical instrument and these vibrate (breath) as God Himself desires.
देवाने स्वत: सर्व माणसांत वाद्यांप्रमाणे श्वासोच्छ्वास देण्याची शक्ती दिली आहे आणि हे देवाच्या इच्छेनुसार कंपन करतात।

ਹਰਿ ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਗਾਜੈ ਜੀਉ ॥
har antar naam niDhaan hai mayray govindaa gur sabdee har parabh gaajai jee-o.
Within all beings the treasure of God’s Name is present, but it is only through the Guru’s word, it becomes manifest.
सर्व प्राण्यांमध्ये देवाच्या नावाचा खजिना अस्तित्त्वात आहे, परंतु तो केवळ गुरुच्या शब्दानेच प्रकट होतो।

ਆਪੇ ਸਰਣਿ ਪਵਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰਿ ਭਗਤ ਜਨਾ ਰਾਖੁ ਲਾਜੈ ਜੀਉ ॥
aapay saran pavaa-idaa mayray govindaa har bhagat janaa raakh laajai jee-o.
God Himself makes the devotees seek His refuge, and then He Himself saves their honor.
देव स्वत: भक्तांना आपला आसरा शोधण्यास लावतो, आणि मग तो स्वत: त्यांचा सन्मान वाचवतो।