MARATHI PAGE 166

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਰਿ ਰਾਖੁ ਮੇਰੇ ਗੁਸਈਆ ॥
mayray raam mai moorakh har raakh mayray gus-ee-aa.
O’ my God, I am ignorant, please keep me in Your refuge.
हे’देवा, मी अज्ञानी आहे, कृपया मला तुझ्या आश्रयामध्ये ठेवा।

ਜਨ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੁਝਹਿ ਵਡਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jan kee upmaa tujheh vad-ee-aa. ||1|| rahaa-o.
Your devotee’s praise is Your Own Glorious Greatness. ||1||Pause||
आपल्या भक्ताची स्तुती ही आपले स्वतःचे गौरव आहे|| 1 || विराम द्या ||

ਮੰਦਰਿ ਘਰਿ ਆਨੰਦੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ॥
mandar ghar aanand har har jas man bhaavai.
One who loves to recite the praises of God always rejoices in bliss.
ज्याला भगवंताची स्तुती करायला आवडते त्याला नेहमीच आनंद होतो।

ਸਭ ਰਸ ਮੀਠੇ ਮੁਖਿ ਲਗਹਿ ਜਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥
sabh ras meethay mukh lageh jaa har gun gaavai.
When one sings praises of God with love, one feels as if he is enjoying all the sweet delicacies.
जेव्हा कोणी प्रेमाने परमेश्वराची स्तुती करतो तेव्हा एखाद्याला असे वाटते की जणू तो सर्व गोड पदार्थांचा आनंद घेत आहे।

ਹਰਿ ਜਨੁ ਪਰਵਾਰੁ ਸਧਾਰੁ ਹੈ ਇਕੀਹ ਕੁਲੀ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਛਡਾਵੈ ॥੨॥
har jan parvaar saDhaar hai ikeeh kulee sabh jagat chhadaavai. ||2||
A devotee of God not only helps to save all his fellow devotees, but also saves the entire world from vices. ||2||
देवाचा भक्त आपल्या सर्व भक्तांना वाचवण्यासाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगाला दुर्गुणांपासून वाचवितो || 2 ||

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰਿ ਕੀਆ ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥
jo kichh kee-aa so har kee-aa har kee vadi-aa-ee.
Whatever is seen in the world is what God has done and this is the glory of God.
जगात जे काही पाहिले आहे ते ते देवाने केले आहे आणि हे देवाचे गौरव आहे|

ਹਰਿ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹਰਿ ਪੂਜ ਕਰਾਈ ॥
har jee-a tayray tooN varatdaa har pooj karaa-ee.
O’ God, all the creatures are Your creation; You are pervading in them and You inspire them for Your devotional worship.
हे ’देवा, सर्व प्राणी तुमची निर्मिती आहेत; आपण त्यांच्यामध्ये व्यापत आहात आणि आपण आपल्या भक्ती पूजेसाठी त्यांना प्रेरणा देतात।

ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਲਹਾਇਦਾ ਆਪੇ ਵਰਤਾਈ ॥੩॥
har bhagat bhandaar lahaa-idaa aapay vartaa-ee. ||3||
God Himself bestows the treasure of devotional worship on the mortals. ||3||
देव स्वत: मनुष्यांना भक्तीपूजनाचा खजिना देतो || 3 ||

ਲਾਲਾ ਹਾਟਿ ਵਿਹਾਝਿਆ ਕਿਆ ਤਿਸੁ ਚਤੁਰਾਈ ॥
laalaa haat vihaajhi-aa ki-aa tis chaturaa-ee.
If a slave has been bought from market, none of his cleverness can work before the master.
जर एखादा गुलाम बाजारातून विकत घेतला असेल तर त्याच्यातील हुशारी मालकापुढे चालत नाही।

ਜੇ ਰਾਜਿ ਬਹਾਲੇ ਤਾ ਹਰਿ ਗੁਲਾਮੁ ਘਾਸੀ ਕਉ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਢਾਈ ॥
jay raaj bahaalay taa har gulaam ghaasee ka-o har naam kadhaa-ee.
Even if God makes His true devotee a king, he still remains God’s servant; if He makes His devotee a pauper, he still utters His Name.
जरी देव त्याच्या खऱ्या भक्ताला राजा बनवितो, तरीही तो देवाचा सेवक राहतो; जर तो त्याच्या भक्ताला चपळ बनवितो, तर तो अजूनही त्याचे नाव घेतो।

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥੪॥੨॥੮॥੪੬॥
jan naanak har kaa daas hai har kee vadi-aa-ee. ||4||2||8||46||
Nanak is the humble devotee of God and reflects on His glory, ||4||2||8||46||
नानक हा देवाचा नम्र भक्त आहे आणि त्याच्या गौरवावर चिंतन करतो|| 4 || 2 || 8 || 46 ||

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 4.
Raag Gauri Bairagan, Fourth Guru:
राग गौरी बैरागन, मेहला ४

ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਿਰਸਾਣੁ ਕਰੇ ਲੋਚੈ ਜੀਉ ਲਾਇ ॥
kirsaanee kirsaan karay lochai jee-o laa-ay.
A farmer does farming, and puts his heart and soul into his work.
एक शेतकरी शेती करतो, आणि आपले हृदय आणि आत्मा आपल्या कामात घालतो।

ਹਲੁ ਜੋਤੈ ਉਦਮੁ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪੁਤੁ ਧੀ ਖਾਇ ॥
hal jotai udam karay mayraa put Dhee khaa-ay.
He works hard to plow the fields so that he can feed his family.
शेतात नांगरणी करण्यासाठी तो खूप मेहनत करतो जेणेकरून आपल्या कुटुंबाचे पालनपोषण होईल।

ਤਿਉ ਹਰਿ ਜਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਕਰੇ ਹਰਿ ਅੰਤਿ ਛਡਾਇ ॥੧॥
ti-o har jan har har jap karay har ant chhadaa-ay. ||1||
Similarly, God’s devotee meditates on Naam so that in the end God may liberate him from the demons of death. ||1||
त्याचप्रमाणे, भगवंताचे भक्त नामाचे चिंतन करतात जेणेकरून शेवटी देव त्याला मृत्यूच्या राक्षसांपासून मुक्त करील || 1 ||

ਮੈ ਮੂਰਖ ਕੀ ਗਤਿ ਕੀਜੈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ॥
mai moorakh kee gat keejai mayray raam.
O’ my God, I am ignorant, please redeem me.
हे’देवा, मी अज्ञानी आहे, कृपया मला सोडव।

ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹਰਿ ਲਾਇ ਹਮ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur satgur sayvaa har laa-ay ham kaam. ||1|| rahaa-o.
O’ God, make meserve the true Guru by following his teachings. ||1||Pause||
हे ’देवा, मला त्याच्या शिक्षणाचे पालन करून खऱ्या गुरुची सेवा करवं|| 1 || विराम द्या ||

ਲੈ ਤੁਰੇ ਸਉਦਾਗਰੀ ਸਉਦਾਗਰੁ ਧਾਵੈ ॥
lai turay sa-udaagree sa-udaagar Dhaavai.
Loading horses with merchandise, a trader goes out to do business.
घोड्यांवर माल भरून एक व्यापारी व्यवसायासाठी बाहेर पडतो।

ਧਨੁ ਖਟੈ ਆਸਾ ਕਰੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਵੈ ॥
Dhan khatai aasaa karai maa-i-aa moh vaDhaavai.
He earns wealth, hopes for more wealth and thus increases his attachment to worldly wealth.
तो संपत्ती मिळवतो, अधिक संपत्तीची आशा करतो आणि अशा प्रकारे त्याचा ऐहिक संपत्तीशी लगाव वाढतो।

ਤਿਉ ਹਰਿ ਜਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਬੋਲਤਾ ਹਰਿ ਬੋਲਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੨॥
ti-o har jan har har boltaa har bol sukh paavai. ||2||
Similarly God’s devotee utters God’s Name again and again and by uttering God’s Name enjoys true peace. ||2||
त्याचप्रमाणे देवाचे भक्त पुन्हा पुन्हा देवाचे नाव उच्चारतात आणि देवाच्या नावाचा उच्चार केल्याने खरी शांती मिळते || 2 ||

ਬਿਖੁ ਸੰਚੈ ਹਟਵਾਣੀਆ ਬਹਿ ਹਾਟਿ ਕਮਾਇ ॥
bikh sanchai hatvaanee-aa bahi haat kamaa-ay.
Worldly wealth amassed by deceit or greed by the businessman is like a poison.
व्यापारामधूनफसवणूक किंवा लोभाने मिळवलेली सांसारिक संपत्ती ही एक विष सारखी असते।

ਮੋਹ ਝੂਠੁ ਪਸਾਰਾ ਝੂਠ ਕਾ ਝੂਠੇ ਲਪਟਾਇ ॥
moh jhooth pasaaraa jhooth kaa jhoothay laptaa-ay.
This attachment and display of Maya is nothing but false and he is engrossed in falsehood.
मायाचे हे आकर्षण आणि प्रदर्शन खोटे असल्याशिवाय दुसरे काही नाही आणि तो असत्य मध्ये गुंतलेला आहे।

ਤਿਉ ਹਰਿ ਜਨਿ ਹਰਿ ਧਨੁ ਸੰਚਿਆ ਹਰਿ ਖਰਚੁ ਲੈ ਜਾਇ ॥੩॥
ti-o har jan har Dhan sanchi-aa har kharach lai jaa-ay. ||3||
Similarly, God’s devotee keeps on acquiring the wealth of God’s Name, he takes this wealth along with him on his journey into the next world. ||3||
त्याचप्रकारे, देवाचा भक्त देवाच्या नावाची संपत्ती मिळवत राहतो, ही संपत्ती पुढच्या जगात जाण्यासाठी आपल्याबरोबर ठेवतो || 3 ||

ਇਹੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕੁਟੰਬੁ ਹੈ ਭਾਇ ਦੂਜੈ ਫਾਸ ॥
ih maa-i-aa moh kutamb hai bhaa-ay doojai faas.
This attachment for worldly wealth and family is like an entanglement that gets us caught in the noose of duality.
सांसारिक संपत्ती आणि कुटुंबासाठी असलेले हे जोड म्हणजे द्वैतीच्या फंद्यात अडकल्यासारखे आहे|

ਗੁਰਮਤੀ ਸੋ ਜਨੁ ਤਰੈ ਜੋ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸ ॥
gurmatee so jan tarai jo daasan daas.
Only that person swims across the worldly ocean of vices who follows the Guru’s teachings and becomes the humble servant of God’s devotees.
केवळ ती व्यक्तीच जगातील दुर्गुणांच्या पलीकडे पोहते जे गुरुच्या शिकवणांचे पालन करतात आणि देवाच्या भक्तांचा नम्र सेवक बनतात।

ਜਨਿ ਨਾਨਕਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਗਾਸ ॥੪॥੩॥੯॥੪੭॥
jan naanak naam Dhi-aa-i-aa gurmukh pargaas. ||4||3||9||47||
By following the Guru’s teachings, Nanak has lovingly meditated on Naam and has been spiritually enlightened, ||4||3||9||47||
गुरुच्या शिकवणीचे पालन करून, नानकांनी प्रेमापोटी नामाचे चिंतन केले आणि आध्यात्मिक आत्मज्ञान प्राप्त झाले || 4 || 3 || 9 || 47 ||

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥
ga-orhee bairaagan mehlaa 4.
Raag Gauri Bairagan, Fourth Guru:
राग गौरी बैरागन, मेहला ४

ਨਿਤ ਦਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਲਾਲਚੁ ਕਰੇ ਭਰਮੈ ਭਰਮਾਇਆ ॥
nit dinas raat laalach karay bharmai bharmaa-i-aa.
one works day and night obsessed by the greed for Maya and remains strayed by delusions of Maya,
दिवस रात्र एक मायाच्या लोभाने काम करतो आणि मायाच्या मोहांनीभटकतो।

ਵੇਗਾਰਿ ਫਿਰੈ ਵੇਗਾਰੀਆ ਸਿਰਿ ਭਾਰੁ ਉਠਾਇਆ ॥
vaygaar firai vaygaaree-aa sir bhaar uthaa-i-aa.
is like a forced laborer carrying the loads on his head without getting paid.
हे पैसे न देता डोक्यावर ओझे घेण्यास भाग पाडलेल्यामजुरांसारखे आहे।

ਜੋ ਗੁਰ ਕੀ ਜਨੁ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੋ ਘਰ ਕੈ ਕੰਮਿ ਹਰਿ ਲਾਇਆ ॥੧॥
jo gur kee jan sayvaa karay so ghar kai kamm har laa-i-aa. ||1||
But the devotee who serves the Guru by following his teachings, God has assigned him to meditate on Naam, which is his real work. ||1||
परंतु ज्या भक्ताने त्याच्या शिकवणींचे पालन करून गुरुची सेवा केली आहे, त्या भगवंताने त्याला नामाचे कार्य करण्याचे नेमले आहे || 1 ||

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਤੋੜਿ ਬੰਧਨ ਮਾਇਆ ਘਰ ਕੈ ਕੰਮਿ ਲਾਇ ॥
mayray raam torh banDhan maa-i-aa ghar kai kamm laa-ay.
O’ God, please snap our bonds of Maya and put us to our real job of devotional worship,
हे भगवान, कृपया आमचे बंधने काढून घ्या आणि आम्हाला आमच्या भक्तीपूजनाची खरी नोकरी द्या,

ਨਿਤ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
nit har gun gaavah har naam samaa-ay. ||1|| rahaa-o.
so that attuned to Naam, we may always sing Your praises. ||1||Pause||
जेणेकरून नामाला जोडवून राहून आम्ही नेहमी तुझी स्तुती करु || 1 || विराम द्या ||

ਨਰੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰੇ ਨਰਪਤਿ ਰਾਜੇ ਅਰਥਿ ਸਭ ਮਾਇਆ ॥
nar paraanee chaakree karay narpat raajay arath sabh maa-i-aa.
A mortal works for the king only for the sake of Maya (worldly wealth).
राजा केवळ एक माया (सांसारिक संपत्ती) साठी काम करतो।

ਕੈ ਬੰਧੈ ਕੈ ਡਾਨਿ ਲੇਇ ਕੈ ਨਰਪਤਿ ਮਰਿ ਜਾਇਆ ॥
kai banDhai kai daan lay-ay kai narpat mar jaa-i-aa.
Many times this rular displeased for any reason, imprisons him or imposes fine. Sometimes the rular himself dies and this person’s service goes to waste.
बर्याच वेळा हा राजा कोणत्याही कारणास्तव नाराज होऊन , त्याला तुरूंगात टाकतो किंवा दंड द्यायला लावतो। कधीकधी हा राजा स्वतः मरतो आणि या व्यक्तीची सेवा वाया जाते।

ਧੰਨੁ ਧਨੁ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਹਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥
dhan dhan sayva safal satguroo kee jit har har naam jap har sukh paa-i-aa. ||2||
Blessed and fruitful is the service of the True Guru; through this service one meditates on God’s Name and enjoys the bliss. ||2||
धन्य आहे सतगुरूची सेवा धन्य आणि फलदायी आहे; या सेवेद्वारे एखादी व्यक्ती देवाच्या नावाचे चिंतन करते आणि आनंद मिळवते || 2 ||

ਨਿਤ ਸਉਦਾ ਸੂਦੁ ਕੀਚੈ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ਕਰਿ ਮਾਇਆ ਕੈ ਤਾਈ ॥
nit sa-udaa sood keechai baho bhaat kar maa-i-aa kai taa-ee.
Everyday, one enters into different kind of business to earn worldly wealth.
दररोज, सांसारिक संपत्ती मिळविण्यासाठी एखादी व्यक्ती वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्यवसायात प्रवेश करते।

ਜਾ ਲਾਹਾ ਦੇਇ ਤਾ ਸੁਖੁ ਮਨੇ ਤੋਟੈ ਮਰਿ ਜਾਈ ॥
jaa laahaa day-ay taa sukh manay totai mar jaa-ee.
If this business brings profit then one feels happy, but a loss breaks his heart.
जर हा व्यवसाय नफा आणत असेल तर एखाद्यास आनंद होतो परंतु तोटा त्याच हृदय तोडत।

ਜੋ ਗੁਣ ਸਾਝੀ ਗੁਰ ਸਿਉ ਕਰੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥੩॥
jo gun saajhee gur si-o karay nit nit sukh paa-ee. ||3||
On the other hand, when one sings the praises of God in the company of the Guru, finds a lasting peace. ||3||
दुसरीकडे, जेव्हा एखादी व्यक्ती गुरुच्या सहवासात देवाची स्तुती करतात तेव्हा त्यांना चिरस्थायी शांती मिळते || 3 ||