MARATHI PAGE 157

ਕਰਮਾ ਉਪਰਿ ਨਿਬੜੈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੩॥
karmaa upar nibrhai jay lochai sabh ko-ay. ||3||
Even though everyone desires to have the wealth of Naam, it is obtained by those alone who are predestined as per their previous deeds. ||3||
जरी प्रत्येकाला नामाची संपत्ती मिळावी अशी इच्छा असली तरी ती पूर्वीच्या कर्मांनुसार ठरविलेल्या लोकांनाच मिळते || 3 ||

ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਸੋਈ ਸਾਰ ਕਰੇਇ ॥
naanak karnaa jin kee-aa so-ee saar karay-i.
O Nanak, the One who has created the creation – He alone takes care of it.
नानक, ज्याने सृष्टी निर्माण केली आहे – तो एकटाच त्याची काळजी घेतो।

ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਪੀ ਖਸਮ ਕਾ ਕਿਸੈ ਵਡਾਈ ਦੇਇ ॥੪॥੧॥੧੮॥
hukam na jaapee khasam kaa kisai vadaa-ee day-ay. ||4||1||18||
The command of the Master cannot be known. Nobody knows, whom He may grant the glory of Naam. ||4||1||18||
मालिकांची आज्ञा कोणाला कळत नाही।कोणी जाणत नाही तो नावाचे तेज कोणाला देईल ?|| 4 || 1 || 18 ||

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ga-orhee bairaagan mehlaa 1.
Raag Gauree Bairagan, First Guru:
राग गौरी बैरागन मेहला १

ਹਰਣੀ ਹੋਵਾ ਬਨਿ ਬਸਾ ਕੰਦ ਮੂਲ ਚੁਣਿ ਖਾਉ ॥
harnee hovaa ban basaa kand mool chun khaa-o.
O’ God, I wish I were like a deer living carefree in the woods, and your Name becomes my spiritual food just like roots and fruits are for the deer.
हे ’देवा, माझी इच्छा आहे की मी रानात राहणाऱ्या काळजी नसलेल्या हरण सारखा राहू ज्याच अन्न तुझे नावहरणासाठी फळ-फुल असते।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਮਿਲੈ ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਹਉ ਜਾਉ ਜੀਉ ॥੧॥
gur parsaadee mayraa saho milai vaar vaar ha-o jaa-o jee-o. ||1||
If by the Guru’s grace I meet my beloved God, I will dedicate myself to Him forever.
जर गुरुच्या कृपेने मी माझ्या लाडक्या देवाला भेटलो, तर मी स्वतःला त्याच्यासाठी सदैव समर्पित करीन।

ਮੈ ਬਨਜਾਰਨਿ ਰਾਮ ਕੀ ॥
mai banjaaran raam kee.
I am a merchant of God’s Name.
मी देवाच्या नावाचा व्यापारी आहे।

ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਵਖਰੁ ਵਾਪਾਰੁ ਜੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tayraa naam vakhar vaapaar jee. ||1|| rahaa-o.
Your Name is my entire wealth and trade. ||1||Pause||
तुझे नाव माझे संपूर्ण संपत्ती आणि व्यापार आहे || 1 || विराम द्या ||

ਕੋਕਿਲ ਹੋਵਾ ਅੰਬਿ ਬਸਾ ਸਹਜਿ ਸਬਦ ਬੀਚਾਰੁ ॥
kokil hovaa amb basaa sahj sabad beechaar.
O’ God, I wish I could intuitively reflect upon the Guru’s word and sing Your praises like a cuckoo enjoys singing while sitting on a mango tree.
हे ’देवा, माझी इच्छा आहे की मी अंतर्ज्ञानाने गुरूच्या शब्दाचचिंतन करू आणि तुझी स्तुती गाऊ या ज्याप्रमाणे कोकरू आंब्याच्या झाडावर बसून गाताना आनंद घेत।

ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਮਿਲੈ ਦਰਸਨਿ ਰੂਪਿ ਅਪਾਰੁ ॥੨॥
sahj subhaa-ay mayraa saho milai darsan roop apaar. ||2||
I would then, intuitively unite with my Master-God who is infinite and incomparably beautiful. ||2||
तेव्हा मी अंतर्ज्ञानाने माझ्या भगवंताशी एकरूप होईन जो असीम आणि अतुलनीय सुंदर आहे || 2 ||

ਮਛੁਲੀ ਹੋਵਾ ਜਲਿ ਬਸਾ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਸਾਰਿ ॥
machhulee hovaa jal basaa jee-a jant sabh saar.
I wish I were in love with God like a fish is in love with water and thus, I would devotedly meditate on Him, who takes care of all living beings.
माझी इच्छा आहे की मी देवावर प्रेम केले आहे जसे मासे पाण्यावर प्रेम करते आणि अशा प्रकारे मी सर्व प्राण्यांची काळजी घेत असलेल्या देवाचे एकनिष्ठपणे मनन करीन।

ਉਰਵਾਰਿ ਪਾਰਿ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਵਸੈ ਹਉ ਮਿਲਉਗੀ ਬਾਹ ਪਸਾਰਿ ॥੩॥
urvaar paar mayraa saho vasai ha-o mila-ugee baah pasaar. ||3||
This way, I shall unite with my all-pervading Master God with open arms like afish that enjoys swimming around freely.||3||
अशा प्रकारे, मी माझ्या सर्वव्यापी मलिक देवाबरोबर मुक्तपणे पोहण्याचा आनंद घेत असलेल्या माशासारख्या मोकळ्या हातांनी एकत्रित होईल || 3 ||

ਨਾਗਨਿ ਹੋਵਾ ਧਰ ਵਸਾ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਭਉ ਜਾਇ ॥
naagan hovaa Dhar vasaa sabad vasai bha-o jaa-ay.
O’ God, I wish I were like a snake living in the ground, with the Guru’s word residing in my heart, I shall become fearless like the snake
हे ’देवा, माझी इच्छा आहे की मी जमिनीवर राहणाऱ्या सापासारखा असता, गुरूचा शब्द माझ्या मनात राहिला असतातर मी त्या सापासारखा निडर झाला असता।

ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਇ ॥੪॥੨॥੧੯॥
naanak sadaa sohaaganee jin jotee jot samaa-ay. ||4||2||19||
O’ Nanak, those soul-brides are very fortunate, who unite with the supreme soul.
हे ’नानक, त्या आत्मा-वधू खूप भाग्यवान आहेत, जे परमात्माबरोबर एकरूप होतात।

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹਲਾ ੧
ga-orhee poorbee deepkee mehlaa 1
Raag Gauree Poorbee Deepkee, First Guru:
राग गौरी पूर्बी दीपकीं मेहला १

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God, realized by the grace of the true Guru:
एक ओंकार सतनाम सतगुरूच्या कृपेने ।

ਜੈ ਘਰਿ ਕੀਰਤਿ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਇ ਬੀਚਾਰੋ ॥
jai ghar keerat aakhee-ai kartay kaa ho-ay beechaaro.
In that holy congregation, where God’s praises are recited and His virtues are contemplated,
त्या पवित्र मंडळामध्ये, जिथे देवाची स्तुती केली जाते आणि त्याचे पुण्य मनन केले जाते,

ਤਿਤੁ ਘਰਿ ਗਾਵਹੁ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵਰਹੁ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ ॥੧॥
tit ghar gaavhu sohilaa sivrahu sirjanhaaro. ||1||
O’ my friendsl, you too go in that holy gathering and sing Sohila (the song of His praises) and meditate on the Creator with love and devotion.
हे’माझ्या मित्रांनो, तुम्हीही त्या पवित्र मेळाव्यात जा आणि सोहिला (त्याच्या स्तुतीचे गाणे) गा आणि प्रेमाने आणि भक्तीने निर्मात्याचे ध्यान करा।

ਤੁਮ ਗਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ ॥
tum gaavhu mayray nirbha-o kaa sohilaa.
Yes, my dear friends, sing Sohila (song of His praises) of my fearless God.
होय, माझ्या प्रिय मित्रांनो, माझ्या निर्भय देवाची सोहीला (त्याच्या स्तुतीचे गाणे) गा।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਾਉ ਜਿਤੁ ਸੋਹਿਲੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ha-o vaaree jaa-o jit sohilai sadaa sukh ho-ay. ||1|| rahaa-o.
I dedicate myself to that song of His praises which brings eternal peace. ||1||Pause||
मी चिरंतन शांती मिळवून देणाऱ्या त्याच्या स्तुतीच्या गाण्यातस्वत: ला झोकून देतो || 1 || विराम द्या ||

ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀਅੜੇ ਸਮਾਲੀਅਨਿ ਦੇਖੈਗਾ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥
nit nit jee-arhay samaalee-an daykhaigaa dayvanhaar.
The great Benefactor, who has been taking care of His creation day after day, will also look after your needs.
दिवसेंदिवस त्याच्या निर्मितीची काळजी घेत असलेला महान उपकारी देखील आपल्या गरजा पूर्ण करेल।

ਤੇਰੇ ਦਾਨੈ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਤਿਸੁ ਦਾਤੇ ਕਵਣੁ ਸੁਮਾਰੁ ॥੨॥
tayray daanai keemat naa pavai tis daatay kavan sumaar. ||2||
O mortal, when you cannot even assess the value of His Gifts ; then how can you assess the worth of that Benefactor? He is infinite.||2||
हे नश्वर, जेव्हा आपण त्याच्या देणग्यांच्या किंमतीचे मूल्यांकन देखील करू शकत नाही; मग आपण त्या उपकारकांच्या किंमतीचे मूल्यांकन कसे करू शकता? तो अनंत आहे|| २ ||

ਸੰਬਤਿ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਪਾਵਹੁ ਤੇਲੁ ॥
sambat saahaa likhi-aa mil kar paavhu tayl.
The time of my departure from this world is predetermined. O my friends, dress me up for departure to my Master’s home.
या जगापासून निघण्याची वेळ पूर्वनिर्धारित आहे. मित्रांनो, माझ्या स्वामीच्या घरी जाण्यासाठी मला कपडे घाला।

ਦੇਹੁ ਸਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲੁ ॥੩॥
dayh sajan aaseesrhee-aa ji-o hovai saahib si-o mayl. ||3||
Please give me your blessings, that I may unite with my Master-God. ||3||
कृपया मला तुमचे आशीर्वाद द्या म्हणजे मी माझ्या स्वामी – देवाबरोबर एकत्र होऊ || 3 ||

ਘਰਿ ਘਰਿ ਏਹੋ ਪਾਹੁਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵੰਨਿ ॥
ghar ghar ayho paahuchaa sad-rhay nit pavann.
The intimations about the date and time of departure from this world are being delivered to home after home, and every day people are being summoned.
या जगापासून निघण्याची तारीख आणि वेळ याबद्दलची माहिती घरी परत दिली जात आहे आणि दररोज लोकांना बोलावण्यात येत आहे।

ਸਦਣਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦਿਹ ਆਵੰਨਿ ॥੪॥੧॥੨੦॥
sadanhaaraa simree-ai naanak say dih aavann. ||4||1||20||
O’ Nanak, that day for us is also drawing near, so remember God with loving devotion, the one who summons us all.||4||1||20||
हे’नानक, आमच्यासाठी तो दिवस अगदी जवळ येत आहे, म्हणून ज्याला आपल्या सर्वांना बोलावतो तो प्रेमळ भक्तीने परमेश्वराचा स्मरण कर || || || १ || २० ||

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ॥ ਮਹਲਾ ੩ ਚਉਪਦੇ ॥
raag ga-orhee gu-aarayree.mehlaa 3 chau-paday.
Raag Gauree Gwaarayree: Third Guru, four stanzas
राग गौरी गवायरी मेहला ३,चौपदी

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God. Realized by the grace of the True Guru:
एक ओंकार सतगुरु प्रसाद

ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਹਰਿ ਮੇਲਾ ਹੋਈ ॥
gur mili-ai har maylaa ho-ee.
Union with the Guru brings union with God.
गुरूचे संगतीमुळे भगवंताशी एकरूप होता येते।

ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਵੈ ਸੋਈ ॥
aapay mayl milaavai so-ee.
God Himself unites one in His union, by first uniting one with the Guru.
स्वत: भगवंत स्वतःला त्याच्या संघात एकत्रित करतो, प्रथम एखाद्याला गुरुबरोबर जोडतो।

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਭ ਬਿਧਿ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ॥
mayraa parabh sabh biDh aapay jaanai.
My God Himself knows all the Ways. (of bringing about this union).
माझा देव स्वतः सर्व मार्ग जाणतो (हे युती आणण्याच्या)

ਹੁਕਮੇ ਮੇਲੇ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੈ ॥੧॥
hukmay maylay sabad pachhaanai. ||1||
When, according to His Command, He unites the one with the Guru, then that person realizes God through the Guru’s word. ||1||
जेव्हा, त्याच्या आदेशानुसार, तो एखाद्यास गुरूबरोबर जोडतो, तेव्हा ती व्यक्ती गुरुच्या शब्दाद्वारे देवाची ओळख करवते|| 1 ||

ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਇ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਜਾਇ ॥
satgur kai bha-ay bharam bha-o jaa-ay.
Through the revered fear of the True Guru, worldly doubt and fear are dispelled.
खऱ्या गुरूच्या पूजनीय भीतीमुळे सांसारिक शंका आणि भीती दूर होते।

ਭੈ ਰਾਚੈ ਸਚ ਰੰਗਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bhai raachai sach rang samaa-ay. ||1|| rahaa-o.
By being imbued with the revered fear of the Guru, one remains merged in the love of the eternal God Himself. ||1||Pause||
गुरूच्या श्रद्धेने भिती बाळगण्याद्वारे, स्वत: च परमात्माच्या प्रेमामध्ये विलीन होते || 1 || विराम द्या ||

ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸੁਭਾਇ ॥
gur mili-ai har man vasai subhaa-ay.
By meeting the Guru and following his teaching, God intuitively comes to dwell within the mind.
गुरूंना भेटून आणि त्यांच्या शिकवणीचे पालन केल्याने देव अंतर्ज्ञानाने मनामध्ये राहू शकतो।

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਭਾਰਾ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇ ॥
mayraa parabh bhaaraa keemat nahee paa-ay.
My God is Great and Almighty; His worth cannot be estimated.
माझा देव महान आणि सर्वशक्तिमान आहे; त्याच्या किंमतीचा अंदाज लावला जाऊ शकत नाही।

ਸਬਦਿ ਸਾਲਾਹੈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥
sabad salaahai ant na paaraavaar.
The one who meditates and sings praises of God of the limitless virtues through the Guru’s word,
जो गुरुच्या शब्दाद्वारे अमर्याद गुणी देवाची स्तुती करतो,

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਬਖਸੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੨॥
mayraa parabh bakhsay bakhsanhaar. ||2||
my forgiving God forgives all his sins.||2||
माझा क्षमाशील देव त्याची सर्व पापं माफ करतो|| 2 ||

ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਸਭ ਮਤਿ ਬੁਧਿ ਹੋਇ ॥
gur mili-ai sabh mat buDh ho-ay.
On meeting the Guru, all wisdom and understandings are obtained.
गुरूंना भेटल्यावर सर्व शहाणपण व समज प्राप्त होतात।