MARATHI PAGE 152

ਸਰਮ ਸੁਰਤਿ ਦੁਇ ਸਸੁਰ ਭਏ ॥
saram surat du-ay sasur bha-ay.
Hard work and heigher concious are my mother-in-law and father-in-law;
मेहनत आणि उच्च चेतना माझे सासू आणि सासरे आहेत;

ਕਰਣੀ ਕਾਮਣਿ ਕਰਿ ਮਨ ਲਏ ॥੨॥
karnee kaaman kar man la-ay. ||2||
I have made good deeds my spouse.
सत्कर्म माझे जीवनसाथी आहे।

ਸਾਹਾ ਸੰਜੋਗੁ ਵੀਆਹੁ ਵਿਜੋਗੁ ॥
saahaa sanjog vee-aahu vijog.
Union with the Saints is my wedding date, and detachment from the worldly affairs and union with God is my marriage.
संतांशी एकत्र येणे ही माझ्या लग्नाची तारीख आहे आणि सांसारिक गोष्टींपासून अलिप्त राहणे आणि देवाशी एकरूप होणे हे माझे लग्न आहे।

ਸਚੁ ਸੰਤਤਿ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋਗੁ ॥੩॥੩॥
sach santat kaho naanak jog. ||3||3||
Nanak says, Truth is the child born of this Union.
नानक म्हणतात, सत्य हे या मिलननी जन्मलेले मूल आहे।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ga-orhee mehlaa 1.
Raag Gauree, First Guru:
राग गौरी, मेहला १

ਪਉਣੈ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਮੇਲੁ ॥
pa-unai paanee agnee kaa mayl.
When the air, water and fire unite, then this body is created,
जेव्हा हवा, पाणी आणि आग एकत्रित होते, तेव्हा हे शरीर तयार होते,

ਚੰਚਲ ਚਪਲ ਬੁਧਿ ਕਾ ਖੇਲੁ ॥
chanchal chapal buDh kaa khayl.
and the game of mercurial and wandering intellect starts within it.
आणि यातच कर्कश आणि भटकलेल्या बुद्धीचा खेळ सुरू होतो।

ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ॥
na-o darvaajay dasvaa du-aar.
It has nine doors (or openings, such as eyes, ears, etc.), which are apparent. There is the tenth unseen door which can lead to supreme spiritual state.
यात नऊ दरवाजे आहेत (किंवा डोळे, कान इत्यादी उघडणे) जे उघड आहेत। दहावा न पाहिलेला दरवाजा आहे ज्यामुळे परमात्माची स्थिती प्राप्त होऊ शकते।

ਬੁਝੁ ਰੇ ਗਿਆਨੀ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥੧॥
bujh ray gi-aanee ayhu beechaar. ||1||
O wise one, reflect upon this and understand it.
हे शहाणा, यावर विचार करा आणि ते समजून घ्या।

ਕਥਤਾ ਬਕਤਾ ਸੁਨਤਾ ਸੋਈ ॥
kathtaa baktaa suntaa so-ee.
God pervading in all is the One who speaks, and listens to everything.
देव सर्वांमध्ये व्यापक आहे। तो बोलतो आणि प्रत्येक गोष्ट ऐकतो।

ਆਪੁ ਬੀਚਾਰੇ ਸੁ ਗਿਆਨੀ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aap beechaaray so gi-aanee ho-ee. ||1|| rahaa-o.
The one who reflects upon his own self is truly wise.
जो स्वत: वर प्रतिबिंबित करतो तो खरोखर शहाणा आहे।

ਦੇਹੀ ਮਾਟੀ ਬੋਲੈ ਪਉਣੁ ॥
dayhee maatee bolai pa-un.
The body is dust; the wind speaks through it.(Upon death the dust merges with dust and air into air)
शरीर धूळ आहे; वारा त्याद्वारे बोलतो। (मृत्यू झाल्यावर धूळ धूळ व हवेमध्ये विलीन होते)

ਬੁਝੁ ਰੇ ਗਿਆਨੀ ਮੂਆ ਹੈ ਕਉਣੁ ॥
bujh ray gi-aanee moo-aa hai ka-un.
(When someone dies) Reflect on this, O wise one, who has died.
(जेव्हा कोणी मरण पावते तेव्हा) यावर विचार करा, हे शहाणा, जे मेलेले आहे।

ਮੂਈ ਸੁਰਤਿ ਬਾਦੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥
moo-ee surat baad ahaNkaar.
Intellect attached to Maya, conflict and ego have died,
माया, संघर्ष आणि अहंकाराशी संबंधित बुद्धी मरत आहेत,

ਓਹੁ ਨ ਮੂਆ ਜੋ ਦੇਖਣਹਾਰੁ ॥੨॥
oh na moo-aa jo daykhanhaar. ||2||
but the soul, which belongs to the One who cherishes all, does not die.
परंतु जो आत्मा सर्वांची काळजी घेणाऱ्या बरोबर जुडलेला आहेत तो मरत नाही।

ਜੈ ਕਾਰਣਿ ਤਟਿ ਤੀਰਥ ਜਾਹੀ ॥
jai kaaran tat tirath jaahee.
The wealth of Naam, for the sake of which people journey to sacred shrines and holy rivers,
नावाची संपत्ती, ज्यासाठी लोक पवित्र तीर्थे आणि पवित्र नद्यांचा प्रवास करतात,

ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਘਟ ਹੀ ਮਾਹੀ ॥
ratan padaarath ghat hee maahee.
that priceless Naam dwells within the heart.
ते अमूल्य नाम हृदयात वास करते।

ਪੜਿ ਪੜਿ ਪੰਡਿਤੁ ਬਾਦੁ ਵਖਾਣੈ ॥
parh parh pandit baad vakhaanai.
A Pandit, reads endlessly and stirs up arguments and controversies,
एक पंडित सतत वाचतो आणि युक्तिवाद व वाद निर्माण करतो।

ਭੀਤਰਿ ਹੋਦੀ ਵਸਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ॥੩॥
bheetar hodee vasat na jaanai. ||3||
but he does not realize the secret that Naam dwells deep within.
पण आतमध्ये नाम आहे हे रहस्य त्याला कळत नाही।

ਹਉ ਨ ਮੂਆ ਮੇਰੀ ਮੁਈ ਬਲਾਇ ॥
ha-o na moo-aa mayree mu-ee balaa-ay.
I understand that (when my body dies) it is not that I have died, but it is my demon (ignorant intellect) which has died.
मला हे समजले आहे की (जेव्हा माझे शरीर मरते) तेव्हा मी मरण पावले असे नाही, परंतु माझा राक्षस (अज्ञान बुद्धी) मरण पावला आहे।

ਓਹੁ ਨ ਮੂਆ ਜੋ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥
oh na moo-aa jo rahi-aa samaa-ay.
The One who is pervading everyone does not die.
जो सर्वांना व्यापतो तो मरत नाही।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥
kaho naanak gur barahm dikhaa-i-aa.
Says Nanak, the Guru has revealed to me the all pervading God,
नानक म्हणतात, गुरूंनी सर्वव्यापी देवाला माझा समोर प्रकट केले,

ਮਰਤਾ ਜਾਤਾ ਨਦਰਿ ਨ ਆਇਆ ॥੪॥੪॥
martaa jaataa nadar na aa-i-aa. ||4||4||
and now none seems me to die or to be born.
आणि आता मला कोणीही मरलेले किंवा जन्मलेले दिसत नाही।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ਦਖਣੀ ॥
ga-orhee mehlaa 1 dakh-nee.
Raag Gauree Dakhani, First Guru:
राग गौरी दखणी, मेहला १

ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਬੂਝੈ ਮਾਨੈ ਨਾਉ ॥ ਤਾ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥
sun sun boojhai maanai naa-o. taa kai sad balihaarai jaa-o.
I dedicate myself to the one who again and again listens, reflects and believes in God’s Name.
जो देवाचे नाव पुन्हा पुन्हा ऐकतो, प्रतिबिंबित करतो आणि त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याच्यासाठी मी स्वत: ला समर्पित करतो।

ਆਪਿ ਭੁਲਾਏ ਠਉਰ ਨ ਠਾਉ ॥
aap bhulaa-ay tha-ur na thaa-o.
When God Himself leads one astray, then for him there is no other place for spiritual support.
जेव्हा देव स्वत: एखाद्याला दिशाभूल करतो तेव्हा त्याच्यासाठी आध्यात्मिक समर्थनाशिवाय दुसरे स्थान नाही।

ਤੂੰ ਸਮਝਾਵਹਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਉ ॥੧॥
tooN samjhaavahi mayl milaa-o. ||1||
O’ God, whom You Yourself impart understanding of the Guru’s teachings, You unite him with Yourself
हे’देवा, ज्यांना तुम्ही स्वत: गुरूंच्या शिकवणी समजवितातस्वत: बरोबर एकत्र करा।

ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਚਲੈ ਮੈ ਨਾਲਿ ॥
naam milai chalai mai naal.
O’ God, I pray that I be blessed with Naam, which shall go along with me in the end.
हे ’देवा, मी प्रार्थना करतो की मला नावाचे आशीर्वाद मिळो जे शेवटी माझ्या सोबत असेल।

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਬਾਧੀ ਸਭ ਕਾਲਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bin naavai baaDhee sabh kaal. ||1|| rahaa-o.
Without Naam, all are held in the grip of the fear of death.
नावाशिवाय सर्व मृत्यूच्या भीतीने पकडले जातात।

ਖੇਤੀ ਵਣਜੁ ਨਾਵੈ ਕੀ ਓਟ ॥
khaytee vanaj naavai kee ot.
just as farming or business is the support of our physical needs, similarly God’s Name is the support for our spiritual life.
ज्याप्रमाणे शेती किंवा व्यवसाय हा आपल्या शारीरिक गरजांचा आधार आहे, त्याचप्रमाणे देवाचे नाव ही आपल्या आध्यात्मिक जीवनासाठी आधार आहे।

ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਬੀਜ ਕੀ ਪੋਟ ॥
paap punn beej kee pot.
One carries the seeds of sin and virtue together to the next life.
पापाचे आणि पुण्याचे फळ व्यक्ती पुढच्या जीवनात घेऊन जाते।

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਜੀਅ ਮਹਿ ਚੋਟ ॥
kaam kroDh jee-a meh chot.
Those, whose soul is inflicted with the wounds of vices like lust and anger.
ज्यांचा आत्मा वासने व क्रोधासारख्या दुर्गुणांच्या जखमेवर ओतला आहे।

ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ਚਲੇ ਮਨਿ ਖੋਟ ॥੨॥
naam visaar chalay man khot. ||2||
They forsake God’s Name and depart from here with evil thoughts in their minds.
ते देवाच्या नावाचा त्याग करतात आणि त्यांच्या मनात वाईट विचार घेऊन येथून निघतात।

ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਚੀ ਸੀਖ ॥
saachay gur kee saachee seekh.
They who receive true teachings from the True Guru.
ज्यांना खऱ्यागुरुकडून खरी शिकवण मिळते।

ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸਾਚੁ ਪਰੀਖ ॥
tan man seetal saach pareekh.
They realize the eternal God. Their body and mind remain calm.
त्यांना चिरंतन देवाची जाणीव होते। त्यांचे शरीर आणि मन शांत राहते।

ਜਲ ਪੁਰਾਇਨਿ ਰਸ ਕਮਲ ਪਰੀਖ ॥
jal puraa-in ras kamal pareekh.
Their true test is, that their soul cannot survive without God’s Name, just asthe water-lily, or the lotus flowercannot survive without water.
त्यांची खरी परीक्षा ही आहे की जसा पाणी-कमळ किंवा कमळाचे फूल पाण्याशिवाय टिकू शकत नाही त्याप्रमाणे आपला आत्मा देवाच्या नावाशिवाय जगू शकत नाही।

ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਮੀਠੇ ਰਸ ਈਖ ॥੩॥
sabad ratay meethay ras eekh. ||3||
Imbued with the Guru’s Word, they become sweet, like the sugarcane juice.
गुरूच्या शब्दाने भारावून ते उसाच्या रसासारखे गोड बनतात।

ਹੁਕਮਿ ਸੰਜੋਗੀ ਗੜਿ ਦਸ ਦੁਆਰ ॥
hukam sanjogee garh das du-aar.
it is according to their preordained destiny that they have been blessed with this body fortress with ten doors.
त्यांच्या पूर्वनिर्धारित नशिबानुसार त्यांना या दैव किल्ल्याचे दहा दरवाजे लाभले आहेत।

ਪੰਚ ਵਸਹਿ ਮਿਲਿ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥
panch vaseh mil jot apaar.
The Saints dwell there, together with the Divine Light of the Infinite God.
अनंत देवाच्या दिव्य प्रकाशासह संत तेथे राहतात।

ਆਪਿ ਤੁਲੈ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰ ॥
aap tulai aapay vanjaar.
God Himself is the wealth, and He Himself is the trader.
देव स्वत: ही संपत्ती आहे आणि तो स्वत: एक व्यापारी आहे।

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰ ॥੪॥੫॥
naanak naam savaaranhaar. ||4||5||
O Nanak, through Naam, God Himself embellishes the life of the Saints with the virtues.
नानक, नामाद्वारे देव स्वत: संतांचे जीवन सद्गुणांनी सुशोभित करतो।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ga-orhee mehlaa 1.
Raag Gauree, First Guru:
राग गौरी मेहला १

ਜਾਤੋ ਜਾਇ ਕਹਾ ਤੇ ਆਵੈ ॥
jaato jaa-ay kahaa tay aavai.
How can we know where (this soul) comes from?
(हा आत्मा) कोठून आला हे आपल्याला कसे कळेल?

ਕਹ ਉਪਜੈ ਕਹ ਜਾਇ ਸਮਾਵੈ ॥
kah upjai kah jaa-ay samaavai.
Where was is it created and with what does it ultimately merge?
ते कोठे तयार केले गेले आणि हे कशाने विलीन होते?

ਕਿਉ ਬਾਧਿਓ ਕਿਉ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੈ ॥
ki-o baaDhi-o ki-o muktee paavai.
Why it has been bound by worldly ties, and how does it obtain emancipation?
ते सांसारिक संबंधांना का बांधले गेले आहे आणि ते मुक्ति कसे मिळवते?

ਕਿਉ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵੈ ॥੧॥
ki-o abhinaasee sahj samaavai. ||1||
How can it intuitively merge in the immortal God?
हे अमर परमात्म्यामध्ये अंतर्ज्ञानाने कसे विलीन होऊ शकते?

ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ॥
naam ridai amrit mukh naam.
The one in whose heart dwells nectar like Naam and who utters God’s Name,
ज्याच्या हृदयात नाम सारखे अमृत वास करतो आणि जो देवाच्या नावाचा उच्चार करतो,

ਨਰਹਰ ਨਾਮੁ ਨਰਹਰ ਨਿਹਕਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
narhar naam narhar nihkaam. ||1|| rahaa-o.
like God becomes free from desire and hence free from worldly bonds.
जसे की देव वासनापासून मुक्त होतो आणि म्हणून ते जगिक बंधनातून मुक्त होते।

ਸਹਜੇ ਆਵੈ ਸਹਜੇ ਜਾਇ ॥
sehjay aavai sehjay jaa-ay.
The soul comes to the world according to natural law, and also departs according to natural law.
आत्मा नैसर्गिक कायद्यानुसार जगात येतो आणि नैसर्गिक कायद्यानुसार तो निघून जातो।

ਮਨ ਤੇ ਉਪਜੈ ਮਨ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥
man tay upjai man maahi samaa-ay.
Due to the desires of the mind, one is born and ultimately merges into the mind itself.
मनाच्या वासनांमुळे एखादा जन्म घेतो आणि शेवटी स्वतःच मनामध्ये विलीन होतो।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁਕਤੋ ਬੰਧੁ ਨ ਪਾਇ ॥
gurmukh mukto banDh na paa-ay.
But the one who follows the Guru’s teachings remains free from the bonds ofdesire, and no obstacles are put in one’s path to liberation .
परंतु जो गुरुच्या शिकवणांचे पालन करतो तो वासनाच्या बंधनातून मुक्त राहतो आणि त्याच्यामुक्तीच्या मार्गावर कोणत्याही अडथळ्या येत नाहीत।

ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ਛੁਟੈ ਹਰਿ ਨਾਇ ॥੨॥
sabad beechaar chhutai har naa-ay. ||2||
By reflecting on the Guru’s word and by lovingly meditating on God’s Name, one is emancipated from the entanglements of desire.
गुरुच्या शब्दावर चिंतन करून आणि भगवंताच्या नावावर प्रेमपूर्वक ध्यान केल्याने, एखाद्याला वासनेच्या मोहातून मुक्त केले जाते।

ਤਰਵਰ ਪੰਖੀ ਬਹੁ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁ ॥
tarvar pankhee baho nis baas.
Just as the birds come to sit in a tree at night, similarly mortals come to the world for a limited stay.
रात्री पक्षी ज्याप्रमाणे एका झाडावर बसण्यासाठी येतात, त्याचप्रकारे मानवाकडे मर्यादित मुक्काम करण्यासाठी जगाकडे येतात।

ਸੁਖ ਦੁਖੀਆ ਮਨਿ ਮੋਹ ਵਿਣਾਸੁ ॥
sukh dukhee-aa man moh vinaas.
While some are at peace, yet others are miserable due to the worldly attachment and spiritually they perish.
काहीजण शांततेत असतानाही इतर सांसारिक आसक्तीमुळे दु: खी असतात आणि आध्यात्मिकरित्या त्यांचा नाश होतो।

ਸਾਝ ਬਿਹਾਗ ਤਕਹਿ ਆਗਾਸੁ ॥
saajh bihaag takeh aagaas.
Just as the birds look to the sky at dawn and fly in different directions to seek their daily food.
जसे पक्षी पहाटेच्या वेळी आकाशाकडे पाहतात आणि आपला रोजचा आहार शोधण्यासाठी वेगवेगळ्या दिशेने उड्डाण करतात,

ਦਹ ਦਿਸਿ ਧਾਵਹਿ ਕਰਮਿ ਲਿਖਿਆਸੁ ॥੩॥
dah dis Dhaaveh karam likhi-aas. ||3||
Similarly the mortals go to earn their living according to their preordained destiny.
त्याचप्रमाणे नश्वर लोक त्यांच्या नियोजित नियमानुसार आपले जीवन जगतात।