MARATHI PAGE 132

ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਕੰਢੈ ਚਾੜੇ ॥
anDh koop tay kandhai chaarhay.
You pull Your devotees out of the blind deep well of worldly entanglements.
आपण आपल्या भक्तांना ऐहिक गोंधळांच्या अंधाऱ्या विहिरीतून बाहेर काढा

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦਾਸ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੇ ॥
kar kirpaa daas nadar nihaalay.
Showering Your Mercy, You bless Your servant with Your Glance of Grace.
तुझी दया दाखविणारा, तू तुझ्या सेवकाला तुझ्या कृपेच्या दृष्टीने आशीर्वाद देतो।

ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਪੂਰਨ ਅਬਿਨਾਸੀ ਕਹਿ ਸੁਣਿ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵਣਿਆ ॥੪॥
gun gaavahi pooran abhinaasee kahi sun tot na aavani-aa. ||4||
They continue singing praises of the all-perfect imperishable God, to which there is no end or limit.
ते परिपूर्ण अविनाशी देवाचे गुणगान करीत राहतात, ज्याचा शेवट व मर्यादा नाही।

ਐਥੈ ਓਥੈ ਤੂੰਹੈ ਰਖਵਾਲਾ ॥
aithai othai tooNhai rakhvaalaa.
O’ God, You alone are the protector of all in this and the next world.
हे ’देवा, तूच या जगातल्या सर्व गोष्टींचे रक्षणकर्ता आहेस।

ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਤੁਮ ਹੀ ਪਾਲਾ ॥
maat garabh meh tum hee paalaa.
In the mother’s womb too, You are the cherisher.
आईच्या गर्भाशयातही आपण प्रेमळ होते।

ਮਾਇਆ ਅਗਨਿ ਨ ਪੋਹੈ ਤਿਨ ਕਉ ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥੫॥
maa-i-aa agan na pohai tin ka-o rang ratay gun gaavani-aa. ||5||
The fire of maya (worldly entanglements) does not affect those who, imbued with your love keep singing Your praises.
मायाच्या अग्नीचा प्रभाव त्यांच्या वर होत नाही जे प्रेमाने तुमची स्तुती करत राहतात।

ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਖਿ ਸਮਾਲੀ ॥
ki-aa gun tayray aakh samaalee.
O’ God, I do not know on which of Your virtues I should contemplate?
हे ’देवा, मला माहित नाही की मी तुझ्या कोणत्या गुणांवर विचार करावा?

ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਤੁਧੁ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੀ ॥
man tan antar tuDh nadar nihaalee.
I behold Your Presence, deep within my mind and body.
मी मनापासून आणि शरीराच्या आत तुझी उपस्थिती पाहतो।

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੀਤੁ ਸਾਜਨੁ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਣਿਆ ॥੬॥
tooN mayraa meet saajan mayraa su-aamee tuDh bin avar na jaanni-aa. ||6||
You are my Friend, Companion, and Master. Without You, I know none else.
आपण माझे मित्र, साथीदार आणि गुरु आहात. तुझ्याशिवाय मी इतर कोणालाही ओळखत नाही।

ਜਿਸ ਕਉ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਭਇਆ ਸਹਾਈ ॥
jis ka-o tooN parabh bha-i-aa sahaa-ee.
O’ God, the one, whom You protect,
हे ईश्वरा! ज्याचे संरक्षण तू करतोस,

ਤਿਸੁ ਤਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗੈ ਕਾਈ ॥
tis tatee vaa-o na lagai kaa-ee.
does not suffer from any harm.
त्याला कोणते हि नुकसान होत नाहीत।

ਤੂ ਸਾਹਿਬੁ ਸਰਣਿ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਤਸੰਗਤਿ ਜਪਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵਣਿਆ ॥੭॥
too saahib saran sukh-daata satsangat jap pargataavani-aa. ||7||
You are his Master, sole support, and the Giver of peace. Through worship and meditation in the company of saintly persons, You are revealed.
तुम्ही त्याचा स्वामी, एकमेव आधार आणि शांतिदाता आहात। पवित्र व्यक्तींच्या सहवासात उपासना आणि ध्यान करून तुम्ही प्रगट झाला आहात।

ਤੂੰ ਊਚ ਅਥਾਹੁ ਅਪਾਰੁ ਅਮੋਲਾ ॥
tooN ooch athaahu apaar amolaa.
You are Exalted, Unfathomable, Infinite and Invaluable.
आपण उंच, अतुलनीय, अनंत आणि अमूल्य आहात।

ਤੂੰ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਦਾਸੁ ਤੇਰਾ ਗੋਲਾ ॥
tooN saachaa saahib daas tayraa golaa.
You are the eternal Master, and I am Your devoted servant.
तुम्ही चिरंतन स्वामी आहात आणि मी तुमचा दास आहे।

ਤੂੰ ਮੀਰਾ ਸਾਚੀ ਠਕੁਰਾਈ ਨਾਨਕ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਵਣਿਆ ॥੮॥੩॥੩੭॥
tooN meeraa saachee thakuraa-ee naanak bal bal jaavani-aa. ||8||3||37||
You are the true King, true is Your domain, and Nanak is a sacrifice to You again and again.
तू खरा राजा आहेस, खरं तुझं राज्य आहे, आणि नानक तुला पुन्हा पुन्हा समर्पित आहे।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥
maajh mehlaa 5 ghar 2.
Maajh Raag, by the Fifth Guru, Second Beat:
माझ राग, मेहला ५, घर २

ਨਿਤ ਨਿਤ ਦਯੁ ਸਮਾਲੀਐ ॥
nit nit da-yu samaalee-ai.
Always enshrine the merciful God in your Heart.
दयाळू देवाला आपल्या अंत: करणात नेहमीच बसवा।

ਮੂਲਿ ਨ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ॥ ਰਹਾਉ ॥
mool na manhu visaaree-ai. rahaa-o.
Never forget Him from your mind.
त्याला आपल्या मनातून विसरू नका।

ਸੰਤਾ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈਐ ॥
santaa sangat paa-ee-ai.
It is in the company of the saintly persons God is realized,
हे संत व्यक्तींच्या सहवासात देवाला प्राप्त केले जाऊ शकतो,

ਜਿਤੁ ਜਮ ਕੈ ਪੰਥਿ ਨ ਜਾਈਐ ॥
jit jam kai panth na jaa-ee-ai.
by virtue of which we don’ t go down the path of spiritual death.
ज्याच्या आधारे आपण आध्यात्मिक मृत्यूच्या मार्गावर जात नाही।

ਤੋਸਾ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਲੈ ਤੇਰੇ ਕੁਲਹਿ ਨ ਲਾਗੈ ਗਾਲਿ ਜੀਉ ॥੧॥
tosaa har kaa naam lai tayray kuleh na laagai gaal jee-o. ||1||
Take with you the provision of Naam on your journey to God’s court, so that no stigma is attached to your family name.
देवाच्या दरबारात प्रवासासाठी नामांची तरतूद आपल्याबरोबर ठेवा म्हणजे तुमच्या कुटूंबाच्या नावाला कोणताही कलंक लागणार नाही।

ਜੋ ਸਿਮਰੰਦੇ ਸਾਂਈਐ ॥
jo simranday saaN-ee-ai.
Those who meditate on the Master,
जे गुरुचे ध्यान करतात,

ਨਰਕਿ ਨ ਸੇਈ ਪਾਈਐ ॥
narak na say-ee paa-ee-ai.
do not go through pain and suffering.
वेदना आणि दु: ख सहन करत नाहीत।

ਤਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ ਜਿਨ ਮਨਿ ਵੁਠਾ ਆਇ ਜੀਉ ॥੨॥
tatee vaa-o na lag-ee jin man vuthaa aa-ay jee-o. ||2||
No harm come to those in whose mind God comes to dwell.
ज्यांच्या मनात देव वास करतो त्यांना काही नुकसान होणार नाही।

ਸੇਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ॥
say-ee sundar sohnay.
They alone are beautiful with righteous life style,
ते एकटेच नीतिमान जीवनशैलीसह सुंदर आहेत,

ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਿਨ ਬੈਹਣੇ ॥
saaDhsang jin baihnay.
who dwell in the Saadh Sangat, the Company of the Holy.
जो पवित्र समूहातील, सहसंगतीत रहातात।

ਹਰਿ ਧਨੁ ਜਿਨੀ ਸੰਜਿਆ ਸੇਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਾਰ ਜੀਉ ॥੩॥
har Dhan jinee sanji-aa say-ee gambheer apaar jee-o. ||3||
They who have earned the wealth of Naam, are extremely profound and wise.
ज्यांनी नामाची संपत्ती मिळविली आहे ते अत्यंत प्रगल्भ आणि शहाणे आहेत।

ਹਰਿ ਅਮਿਉ ਰਸਾਇਣੁ ਪੀਵੀਐ ॥
har ami-o rasaa-in peevee-ai.
We should drink in the Ambrosial Essence of the Name,
आपण नावाचे अमृत सार प्यावे,

ਮੁਹਿ ਡਿਠੈ ਜਨ ਕੈ ਜੀਵੀਐ ॥
muhi dithai jan kai jeevee-ai.
Beholding the sight of God’s servant, we obtain a new spiritual awakening.
देवाच्या सेवकाचे दृष्य बघून आम्हाला एक नवीन आध्यात्मिक प्रबोधन प्राप्त होते।

ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਸਵਾਰਿ ਲੈ ਨਿਤ ਪੂਜਹੁ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਵ ਜੀਉ ॥੪॥
kaaraj sabh savaar lai nit poojahu gur kay paav jee-o. ||4||
By remembering and humbly following the teachings of the Guru, accomplish your task of realizing God.
गुरुच्या शिकवणींचे स्मरण करून आणि नम्रपणे अनुसरण करून, भगवंताची प्राप्ती करण्याचे आपले कार्य साध्य करा

ਜੋ ਹਰਿ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ॥
jo har keetaa aapnaa.
Whom God has made His Own devotee,
ज्याला भगवंताने स्वतःचा भक्त बनविला आहे,

ਤਿਨਹਿ ਗੁਸਾਈ ਜਾਪਣਾ ॥
tineh gusaa-ee jaapnaa.
he alone will continue to meditate on the Master of the World.
तो एकटाच जगातील मालकांवर ध्यान करत राहील।

ਸੋ ਸੂਰਾ ਪਰਧਾਨੁ ਸੋ ਮਸਤਕਿ ਜਿਸ ਦੈ ਭਾਗੁ ਜੀਉ ॥੫॥
so sooraa parDhaan so mastak jis dai bhaag jee-o. ||5||
The one who is blessed with good destiny, becomes a warrior against the vices, and he is acknowledged as a spiritually exalted.
ज्याला चांगल्या नशिबाने आशीर्वाद मिळतो तो दुर्गुणांविरूद्ध योद्धा होतो आणि त्याला आध्यात्मिकरित्या उंच केले जाते।

ਮਨ ਮੰਧੇ ਪ੍ਰਭੁ ਅਵਗਾਹੀਆ ॥
man manDhay parabh avgaahee-aa.
Reflect within the minds and realize God.
मनामध्ये चिंतन करा आणि देवाची ओळख करा।

ਏਹਿ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪਾਤਿਸਾਹੀਆ ॥
ayhi ras bhogan paatisaahee-aa.
This itself is the enjoyment of all the nectar and princely pleasures.
हाच सर्व अमृत आणि रमणीय सुखांचा आनंद आहे।

ਮੰਦਾ ਮੂਲਿ ਨ ਉਪਜਿਓ ਤਰੇ ਸਚੀ ਕਾਰੈ ਲਾਗਿ ਜੀਉ ॥੬॥
mandaa mool na upji-o taray sachee kaarai laag jee-o. ||6||
Absolutely no evil thoughts arises in their mind and by being engaged in the true task of remembering God, they cross the worldly-ocean of vices.
नक्कीच त्यांच्या मनात कोणतेही वाईट विचार उद्भवत नाहीत आणि भगवंताचे स्मरण करण्याच्या खर्या कार्यात गुंतून ते दुर्गुणांचे सांसारिक-सागर पार करतात।

ਕਰਤਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ ॥
kartaa man vasaa-i-aa.
He who has enshrined the creator in the mind;
ज्याने निर्मात्यास मनावर ठासून ठेवले आहे;

ਜਨਮੈ ਕਾ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥
janmai kaa fal paa-i-aa.
He has achieved the objective of human life
त्याने मानवी जीवनाचे उद्दीष्ट साध्य केले आहे।

ਮਨਿ ਭਾਵੰਦਾ ਕੰਤੁ ਹਰਿ ਤੇਰਾ ਥਿਰੁ ਹੋਆ ਸੋਹਾਗੁ ਜੀਉ ॥੭॥
man bhaavandaa kant har tayraa thir ho-aa sohaag jee-o. ||7||
If your Husband-God is pleasing to your mind, then your union with Him has become eternal.
जर तुमचा नवरा-देव तुमच्या मनाला संतोष देत असेल तर तुमचा त्याच्याबरोबरचा संबंध चिरंतन झाला आहे।

ਅਟਲ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ॥
atal padaarath paa-i-aa.
They who have obtained the everlasting wealth of Naam,
ज्यांनी नामांची चिरंतन संपत्ती प्राप्त केली आहे।

ਭੈ ਭੰਜਨ ਕੀ ਸਰਣਾਇਆ ॥
bhai bhanjan kee sarnaa-i-aa.
and have come to the Sanctuary of the Dispeller of fear.
आणि भयनाशकाचा शरणाला आले आहेत

ਲਾਇ ਅੰਚਲਿ ਨਾਨਕ ਤਾਰਿਅਨੁ ਜਿਤਾ ਜਨਮੁ ਅਪਾਰ ਜੀਉ ॥੮॥੪॥੩੮॥
laa-ay anchal naanak taari-an jitaa janam apaar jee-o. ||8||4||38||
O’ Nanak, by attaching these souls to Himself God has saved them. They have won the game of human birth.
हे ’नानक, या आत्म्यांना स्वत: वर जोडून भगवंताने त्यांचे रक्षण केले आहे। त्यांनी मानवी जन्माचा खेळ जिंकला आहे।

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God. Realized by the grace of the True Guru:
एक ओंकार, सतगुरूच्या कृपेने।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ॥
maajh mehlaa 5 ghar 3.
Maajh Raag by, the Fifth Guru, Third Beat:
माझ राग, मेहला ५, घर ३

ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਪੇ ਮਨੁ ਧੀਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har jap japay man Dheeray. ||1|| rahaa-o.
Chanting and meditating on God, the mind is held steady.
भगवंताचे जप व ध्यान केल्याने मन स्थिर होते।

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਗੁਰਦੇਉ ਮਿਟਿ ਗਏ ਭੈ ਦੂਰੇ ॥੧॥
simar simar gurday-o mit ga-ay bhai dooray. ||1||
By continuously remembering God, all fears are dispelled.
सतत देवाचे स्मरण केल्यास सर्व भय दूर होतात।

ਸਰਨਿ ਆਵੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਤਾ ਫਿਰਿ ਕਾਹੇ ਝੂਰੇ ॥੨॥
saran aavai paarbarahm kee taa fir kaahay jhooray. ||2||
When one comes to the shelter of God, then one need not worry at all.
जेव्हा एखादा देवाच्या आश्रयासाठी येतो, तेव्हा कोणाला अजिबात चिंता करण्याची गरज नाही।