MARATHI PAGE 124

ਇਕਿ ਕੂੜਿ ਲਾਗੇ ਕੂੜੇ ਫਲ ਪਾਏ ॥
ik koorh laagay koorhay fal paa-ay.
Some are stuck in falsehood, and false are the rewards they receive.
काही खोटे बोलण्यात अडकले आहेत आणि खोटे त्यांना मिळणारे बक्षीस आहेत।

ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਏ ॥
doojai bhaa-ay birthaa janam gavaa-ay.
In love with duality, they waste away their lives in vain.
द्वैतीच्या प्रेमात, ते आपले जीवन व्यर्थ घालवतात।

ਆਪਿ ਡੁਬੇ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਡੋਬੇ ਕੂੜੁ ਬੋਲਿ ਬਿਖੁ ਖਾਵਣਿਆ ॥੬॥
aap dubay saglay kul dobay koorh bol bikh khaavani-aa. ||6||
They drown themselves, along with their entire family in the love of Maya. Indulged in Falsehood, whatever they earn and eat is poison for the spiritual life.
ते संपूर्ण कुटुंबासमवेत स्वत: ला मायाच्या प्रेमात बुडवतात। ते जे काही कमवतात व जेवतात ते खोटेपणाने गुंतलेले असतात हे आध्यात्मिक जीवनासाठी विष आहे।

ਇਸੁ ਤਨ ਮਹਿ ਮਨੁ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇਖੈ ॥
is tan meh man ko gurmukh daykhai.
It is only a rare Guru’s follower who reflects on the mind within his body,
हा केवळ एक दुर्मिळ गुरुचा अनुयायी आहे जो आपल्या शरीराच्या आत असलेल्या मनावर चिंतन करतो,

ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਜਾ ਹਉਮੈ ਸੋਖੈ ॥
bhaa-ay bhagat jaa ha-umai sokhai.
and removes his ego through loving devotional worship of God.
आणि भगवंताच्या प्रेमळ भक्तीने त्याचा अहंकार दूर करतो।

ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਮੋਨਿਧਾਰੀ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤਿਨ ਭੀ ਤਨ ਮਹਿ ਮਨੁ ਨ ਦਿਖਾਵਣਿਆ ॥੭॥
siDh saaDhik moniDhaaree rahay liv laa-ay tin bhee tan meh man na dikhaavani-aa. ||7||
The Siddhas, the seekers and the silent sages try to focus on their consciousness, but they also are not able to control their mind within the body.
सिद्ध, साधक आणि मुनीआपल्या चेतनावर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु ते शरीरात असलेल्या मनावर नियंत्रण करू शकत नाहीत।

ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ॥
aap karaa-ay kartaa so-ee.
The Creator Himself inspires us to control our mind.
स्वतः निर्माणकर्ता आपल्या मनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रेरित करतो।

ਹੋਰੁ ਕਿ ਕਰੇ ਕੀਤੈ ਕਿਆ ਹੋਈ ॥
hor ke karay keetai ki-aa ho-ee.
what can anyone do? No one can accomplish a task on one’s own.
कोणी काय करू शकत? कोणीही स्वत: चे कार्य स्वतः पूर्ण करू शकत नाही।

ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਦੇਵੈ ਸੋ ਲੇਵੈ ਨਾਮੋ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥੮॥੨੩॥੨੪॥
naanak jis naam dayvai so layvai naamo man vasaavani-aa. ||8||23||24||
O Nanak, only that person whom God gives His Name receives this gift, and keeps Naam enshrined in the mind.
नानक, ज्याला भगवंतांनी आपले नाव दिले त्यालाच ही भेट प्राप्त होते आणि ते मनात नामाला ठेवतात।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥
maajh mehlaa 3.
Raag Maajh, by the Third Guru:
राग माझ, मेहला ३

ਇਸੁ ਗੁਫਾ ਮਹਿ ਅਖੁਟ ਭੰਡਾਰਾ ॥
is gufaa meh akhut bhandaaraa.
Within this cave of the human body lies inexhaustible treasure of spiritual virtues
मानवी शरीराच्या या गुहेत अध्यात्मिक गुणांची अखंड संपत्ती आहे।

ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਵਸੈ ਹਰਿ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥
tis vich vasai har alakh apaaraa.
Within this body, dwells the Invisible and Infinite God.
या शरीरात, अदृश्य आणि असीम देव वास्तव्य करतो।

ਆਪੇ ਗੁਪਤੁ ਪਰਗਟੁ ਹੈ ਆਪੇ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਆਪੁ ਵੰਞਾਵਣਿਆ ॥੧॥
aapay gupat pargat hai aapay gur sabdee aap vanjaavan-i-aa. ||1||
They who rid themselves of their self conceit through the Guru’s word, realize that God pervades everywhere, both in His visible and invisible form.
ज्यांनी गुरूच्या शब्दाद्वारे अहंकार घालवला आहे त्यांना हे जाणवते की देव त्याच्या दृश्य आणि अदृश्य अशा दोन्ही प्रकारे देव सर्वत्र व्यापतो।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree amrit naam man vasaavani-aa.
I devote my life and soul, to those who enshrine the Ambrosial Name of God in their minds.
मी माझे जीवन आणि आत्मा त्यांना समर्पित करतो जे देवाचे नाव त्यांच्या मनावर वसवतात।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਗੁਰਮਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
amrit naam mahaa ras meethaa gurma.tee amrit pee-aavni-aa. ||1|| rahaa-o.
The Ambrosial elixir of God’s Name is extremely sweet! It is by the Guru’s teachings that a person is able to partake of this nectar.
ईश्वराच्या नावाच्या अमृतची चव अत्यंत गोड आहे! गुरुच्या शिकवणुकीमुळेच एखादी व्यक्ती या अमृत पदार्थाचाभाग घेऊ शकते।

ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁਲਾਇਆ ॥
ha-umai maar bajar kapaat khulaa-i-aa.
Subduing egotism, the person who has opened the tough doors of ignorance,
अहंकारालावश करून, ज्याने अज्ञानाची कडक दारे उघडली आहेत,

ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ ॥
naam amolak gur parsaadee paa-i-aa.
by the Guru’s Grace, has realized the invaluable Naam.
गुरूच्या कृपेने त्याला अनमोल नाम कळते।

ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਏ ਕੋਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥੨॥
bin sabdai naam na paa-ay ko-ee gur kirpaa man vasaavani-aa. ||2||
Without the divine word, the Naam is not obtained. By the Guru’s Grace, it is enshrined within the mind.
दैवी शब्दाशिवाय नाम प्राप्त होत नाही। गुरुंच्या कृपेने ते मनामध्ये विलीन होते।

ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਸਚੁ ਨੇਤ੍ਰੀ ਪਾਇਆ ॥
gur gi-aan anjan sach naytree paa-i-aa.
The one who has applied to his eyes the ointment of Guru’s divine wisdom.
ज्याने आपल्या डोळ्यांना गुरुच्या दिव्य ज्ञानाचा मलम लावला आहे।

ਅੰਤਰਿ ਚਾਨਣੁ ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰੁ ਗਵਾਇਆ ॥
antar chaanan agi-aan anDhayr gavaa-i-aa.
Deep within him, the Divine Light has dawned, and the darkness of ignorance has been dispelled.
त्याच्या आत खोलवर, दैवी प्रकाश कोसळला आहे आणि अज्ञानाचा अंधकार दूर झाला आहे।

ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲੀ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਹਰਿ ਦਰਿ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ॥੩॥
jotee jot milee man maani-aa har dar sobhaa paavni-aa. ||3||
His soul merges with the Supreme soul ; the mind gets convinced, and he is blessed with Glory in God’s Court.
त्याचा आत्मा परमात्म्यात विलीन होतो; मनाची खात्री पटते आणि त्याला देवाच्या दरबारात वैभव प्राप्त होते।

ਸਰੀਰਹੁ ਭਾਲਣਿ ਕੋ ਬਾਹਰਿ ਜਾਏ ॥
sareerahu bhaalan ko baahar jaa-ay.
If one goes in search of Naam outside the body,
जर एखाद्याने शरीराच्या बाहेरील नावाचा शोध घेतला तर।

ਨਾਮੁ ਨ ਲਹੈ ਬਹੁਤੁ ਵੇਗਾਰਿ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ॥
naam na lahai bahut vaygaar dukh paa-ay.
he will not receive Naam; instead he will suffer the pains of uncompensated labor.
तो नाव स्वीकारणार नाही। त्याऐवजी त्याला विनाअनुदानित कष्टाचे दु: ख भोगावे लागेल।

ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਫਿਰਿ ਘਿਰਿ ਆਇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਥੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੪॥
manmukh anDhay soojhai naahee fir ghir aa-ay gurmukh vath paavni-aa. ||4||
The self-conceited, blinded by Maya, does not understand. But when after much wandering he returns to the Guru’s shelter, he finds Naam within.
अहंकारी मायाने आंधळे, समजत नाही। परंतु जेव्हा बराच भटकल्यानंतर तो गुरुच्या आश्रयाला परत येतो तेव्हा त्याला नाम मिळते।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਚਾ ਹਰਿ ਪਾਏ ॥
gur parsaadee sachaa har paa-ay.
When by the Guru’s Grace, one realizes the eternal God,
जेव्हा गुरुच्या कृपेने, एखाद्याला चिरंतन देवाची जाणीव होते,

ਮਨਿ ਤਨਿ ਵੇਖੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਜਾਏ ॥
man tan vaykhai ha-umai mail jaa-ay.
then one beholds Him, both in the body and mind, and the filth of ego departs.
मग एखादी व्यक्ती त्याला धरतेआणि शरीर व मनातून अहंकाराची मलिनता दूर होते।

ਬੈਸਿ ਸੁਥਾਨਿ ਸਦ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੫॥
bais suthaan sad har gun gaavai sachai sabad samaavani-aa. ||5||
Sitting in the holy congregation, he always sings the Glorious Praises of God, and remains merged in Him through the Guru’s word.
पवित्र मंडळीत बसून तो नेहमी परमेश्वराची स्तुती करतो आणि गुरुच्या शब्दाने त्याच्यामध्ये विलीन होतो।

ਨਉ ਦਰ ਠਾਕੇ ਧਾਵਤੁ ਰਹਾਏ ॥
na-o dar thaakay Dhaavat rahaa-ay.
The ones who controls the nine doors of the body (eyes, ears, nostrils, tongue, sex and excretory opening) and restrains the wandering mind from the vices,
जे शरीराच्या नऊ दरवाजे (डोळे, कान, नाक, जीभ, लिंग आणि उत्सर्जन ) नियंत्रित करतात आणि भटकणार्या मनाला दुर्गुणांपासून रोखतात,

ਦਸਵੈ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਏ ॥
dasvai nij ghar vaasaa paa-ay.
Through exalted spiritual state comes to dwell in the tenth door (true home of the self where God dwells.
उंच आध्यात्मिक स्थितीतून दहाव्या दारामध्येनिवास करण्यास येते।(ईश्वराचे वास्तव्य जेथे राहते तसे खरे घर)

ਓਥੈ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮਤੀ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਵਣਿਆ ॥੬॥
othai anhad sabad vajeh din raatee gurmatee sabad sunaavni-aa. ||6||
There, the Unstruck Melody of the divine music vibrates day and night. Through the Guru’s teachings, the Shabad (divine word) is heard.
तेथे, दिव्य संगीताची अनस्ट्रॉक मेलोडी दिवसरात्र कंपित करते। गुरूच्या शिकवणीतून शब्द ऐकायला मिळतो।

ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਅੰਤਰਿ ਆਨੇਰਾ ॥
bin sabdai antar aanayraa.
Without the Guru’s teachings, there is only darkness of ignorance within.
गुरुच्या शिकवणीशिवाय, केवळ अज्ञानाचा अंधार आहे।

ਨ ਵਸਤੁ ਲਹੈ ਨ ਚੂਕੈ ਫੇਰਾ ॥
na vasat lahai na chookai fayraa.
He neither obtains the wealth of Naam, nor his rounds of birth and death end.
त्याला नामाची संपत्ती प्राप्त होत नाही, आणि त्याचा जन्म आणि मृत्यूच्या फेऱ्यासंपत नाहीत।

ਸਤਿਗੁਰ ਹਥਿ ਕੁੰਜੀ ਹੋਰਤੁ ਦਰੁ ਖੁਲੈ ਨਾਹੀ ਗੁਰੁ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੭॥
satgur hath kunjee horat dar khulai naahee gur poorai bhaag milaavani-aa. ||7||
The key to the wealth of Naam is in the hands of the True Guru; no one else can open this door. And the Guru is met only by perfect destiny.
नाम संपत्तीची गुरुकिल्ली खरी गुरूच्या हाती आहे; हा दरवाजा कोणीही उघडू शकत नाही।आणि गुरु परिपूर्ण नियतीनेच भेटले जाते।

ਗੁਪਤੁ ਪਰਗਟੁ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ॥
gupat pargat tooN sabhnee thaa-ee.
Hidden or revealed, You are pervading in all the places.
लपलेले किंवा प्रकटलेले, आपण सर्व ठिकाणी व्यापत आहात।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਿਲਿ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥
gur parsaadee mil sojhee paa-ee.
This understanding is obtained after realizing You through the Guru’s grace.
गुरुच्या कृपेने तुम्हाला ही समज प्राप्त होते।

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿ ਸਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥੮॥੨੪॥੨੫॥
naanak naam salaahi sadaa tooN gurmukh man vasaavani-aa. ||8||24||25||
O’ Nanak, praise the Naam forever; and through the Guru’s teachings, enshrine it within the mind.
हे ’नानक, सदैव नामस्मरण करा। आणि गुरूच्या शिकवणींद्वारे ते मनामध्ये आत्मसात करा।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥
maajh mehlaa 3.
Raag Maajh, by the Third Guru:
राग माझ, मेहला ३

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਏ ਆਪੇ ॥
gurmukh milai milaa-ay aapay.
God Himself unites a Guru’s follower with the Guru.
देव स्वतः एखाद्या गुरूचा अनुयायीलागुरुशी जोडतो।

ਕਾਲੁ ਨ ਜੋਹੈ ਦੁਖੁ ਨ ਸੰਤਾਪੇ ॥
kaal na johai dukh na santaapay.
The demon of death does not look towards him, and no suffering afflicts him.
मृत्यूचा राक्षस त्याच्याकडे पाहत नाही आणि त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारचा त्रास होत नाही।

ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਬੰਧਨ ਸਭ ਤੋੜੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ॥੧॥
ha-umai maar banDhan sabh torhai gurmukh sabad suhaavani-aa. ||1||
Subduing egotism, he breaks all the bonds; and lives a righteous life by following the Guru’s teachings.
अहंकाराचा नाश करून तो सर्व बंध तोडतो ; आणि गुरुच्या शिकवणुकीचे पालन करून नीतिमान जीवन जगतो।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree har har naam suhaavani-aa.
I dedicate myself to the one who lives a righteous life by meditating on Naam.
जो नामस्मरण करून नीतिमान जीवन जगतो त्याला मी स्वत: ला समर्पित करतो।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਚੈ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਚਿਤੁ ਲਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gurmukh gaavai gurmukh naachai har saytee chit laavani-aa. ||1|| rahaa-o.
The Guru’s follower sings God’s praises and remains in ecstasy with the mind attuned to God.
गुरूचे अनुयायी भगवंताची स्तुती करतात आणि भगवंताच्या आत्म्यालाआत्मसात करतात।