MARATHI PAGE 108

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਰੋਗੁ ਗਵਾਇਆ ॥
janam janam kaa rog gavaa-i-aa.
is cured of the diseases arising from the vices of many births.
बर्याच जन्माच्या दुर्गुणांमुळे उद्भवणार्या आजारांपासून बरा होतो।

ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵਹੁ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਸਫਲ ਏਹਾ ਹੈ ਕਾਰੀ ਜੀਉ ॥੩॥
har keertan gaavhu din raatee safal ayhaa hai kaaree jee-o. ||3||
So sing God’s Praises, day and night, This will make the life journey successful.
दिवस रात्र देवाची स्तुती करा, यामुळे आपला जीवन यशस्वी होईल।

ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਧਾਰਿ ਅਪਨਾ ਦਾਸੁ ਸਵਾਰਿਆ ॥
darisat Dhaar apnaa daas savaari-aa.
With his Glance and Blessings, the devotee’s life has been adorned with spiritual values.
त्याच्या दृष्टीक्षेपाने आणि आशीर्वादांनी, भक्ताचे जीवन आध्यात्मिक मूल्यांनी सुशोभित केले आहे।

ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ॥
ghat ghat antar paarbarahm namaskaari-aa.
His servant discerns God in every being and venerates Him.
त्याचा सेवक प्रत्येक गोष्टीत देवाला ओळखतो आणि त्याची उपासना करतो।

ਇਕਸੁ ਵਿਣੁ ਹੋਰੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਮਤਿ ਸਾਰੀ ਜੀਉ ॥੪॥੩੯॥੪੬॥
ikas vin hor doojaa naahee baabaa naanak ih mat saaree jee-o. ||4||39||46||
O brother, except the One (God), there is no other like Him, and such a wisdom is the most sublime, says Nanak.
बंधू, एक (ईश्वर) वगळता त्याच्यासारखा दुसरा कोणी नाही आणि असे शहाणपण सर्वात उदात्त आहे, असे नानक म्हणतात।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
राग माझ, मेहला ५

ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ॥
man tan rataa raam pi-aaray.
O’ my friend, if you want your mind and body to be imbued with the love of the beloved God,
हे ’माझ्या मित्रा, जर आपणास आपले मन व शरीर प्रिय देवाच्या प्रेमाने ओढले पाहिजे असेल तर ,

ਸਰਬਸੁ ਦੀਜੈ ਅਪਨਾ ਵਾਰੇ ॥
sarbas deejai apnaa vaaray.
then sacrifice everything of yours for that love.
तर त्या प्रेमासाठी आपले सर्व काही अर्पण करा।

ਆਠ ਪਹਰ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਬਿਸਰੁ ਨ ਕੋਈ ਸਾਸਾ ਜੀਉ ॥੧॥
aath pahar govind gun gaa-ee-ai bisar na ko-ee saasaa jee-o. ||1||
At all times, we should sing God’s praises and pray to God, please don’t go out of my mind, even for a breath.
नेहमीच आपण देवाचे गुणगान गावे आणि देवाला प्रार्थना केली पाहिजे, कृपया माझ्या मनातून, अगदी एका श्वासासाठीही जाऊ नका।

ਸੋਈ ਸਾਜਨ ਮੀਤੁ ਪਿਆਰਾ ॥
so-ee saajan meet pi-aaraa.
He alone is a companion, a friend, and a beloved,
तो एकटा एक सहकारी, मित्र आणि प्रिय आहे,

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ਬੀਚਾਰਾ ॥
raam naam saaDhsang beechaaraa.
who reflects upon the Naam, in the holy congregation.
जो पवित्र मंडळामध्ये नाम प्रतिबिंबित करतो।

ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਤਰੀਜੈ ਸਾਗਰੁ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ਜੀਉ ॥੨॥
saaDhoo sang tareejai saagar katee-ai jam kee faasaa jee-o. ||2||
It is in the holy congregation that we swim across the world-ocean of vices, and snap the noose of the demon of death.
संगतमध्येच आपण दुर्गुणांच्या जागतिक महासागरामध्ये पोहतो आणि मृत्यूच्या राक्षसाच्या गळफासला घालवितो।

ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥
chaar padaarath har kee sayvaa.
The four cardinal blessings (Faith, Wealth, procreation and salvation) are obtained through the devotional worship of God.
चार मुख्य आशीर्वाद (श्रद्धा, संपत्ती, उत्पन्न आणि मोक्ष) देवाच्या भक्तीभावाने मिळतात।

ਪਾਰਜਾਤੁ ਜਪਿ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥
paarjaat jap alakh abhayvaa.
Meditation on the Unseen and Unknowable God is like obtaining theall wish fulfilling mythical Elysian tree.
न पाहिलेले आणि न जाणणार्या देवावर ध्यान करणे म्हणजे पारिजात वृक्षा सारखे।

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਕਿਲਬਿਖ ਗੁਰਿ ਕਾਟੇ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ਜੀਉ ॥੩॥
kaam kroDh kilbikh gur kaatay pooran ho-ee aasaa jee-o. ||3||
The Guru dispels all the maladies of lust, anger, and sin, and every wish of such a person is fulfilled
गुरु वासने, क्रोध आणि पापाच्या सर्व आजारांना दूर करते आणि अशा माणसाची प्रत्येक इच्छा पूर्ण होते।

ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਭਏ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥
pooran bhaag bha-ay jis paraanee.
That mortal who is blessed by perfect destiny,
तो नश्वर ज्याला परिपूर्ण प्रारब्धाने आशीर्वाद मिळतो,

ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਲੇ ਸਾਰੰਗਪਾਣੀ ॥
saaDhsang milay saarangpaanee.
realizes God in the company of saintly persons.
पवित्र व्यक्तींच्या सहवासात देवाची ओळख होते।

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸਿਆ ਜਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਪਰਵਾਣੁ ਗਿਰਸਤ ਉਦਾਸਾ ਜੀਉ ॥੪॥੪੦॥੪੭॥
naanak naam vasi-aa jis antar parvaan girsat udaasaa jee-o. ||4||40||47||
O’ Nanak, the person in whose heart dwells God’s Name, whether he is living here as a householder or as a recluse, is approved in God’s court.
हे ’नानक, ज्याच्या अंतःकरणातदेवाच्या नावाचा वास आहे तो जरी तो येथे गृहस्थ असला की सज्जन म्हणून, त्याला देवाच्या दरबारात मान्यता मिळाली।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh,by the Fifth Guru:
राग माझ, मेहला ५

ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
simrat naam ridai sukh paa-i-aa.
Meditating on the Naam, my soul is filled with peace.
नामाचे चिंतन केल्याने माझा आत्मा शांतीने भरला आहे।

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ॥
kar kirpaa bhagteeN paragtaa-i-aa.
With the Grace of Divine company His devotees are imbued in Naam.
दैवी कृपेने त्यांचे भक्त नामात लिन आहेत।

ਸੰਤਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਿਆ ਬਿਨਸੇ ਆਲਸ ਰੋਗਾ ਜੀਉ ॥੧॥
satsang mil har har japi-aa binsay aalas rogaa jee-o. ||1||
Joining the Society of the Holy, and contemplating on Naam with love, the disease of laziness has disappeared.
सत्संग मध्ये सामील होणे आणि प्रेमापोटी नामावर विचार केल्याने, आळशीपणाचा आजार नाहीसा झाला आहे

ਜਾ ਕੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ਹਰਿ ਭਾਈ ॥
jaa kai garihi nav niDh har bhaa-ee.
O’ Friends, Naam is valuable like nine treasures, found by meditating on God;
ओहो मित्रांनो, देवाचे ध्यान केल्यामुळे मिळणारे नाम नवनिधी सारखे मौल्यवान आहे;

ਤਿਸੁ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸੁ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ ॥
tis mili-aa jis purab kamaa-ee.
God comes to meet those who deserve it by their past actions.
देव त्यांच्या मागील कृतींसह पात्र ठरलेल्यांना भेटण्यास येतो।

ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਪ੍ਰਭੁ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਜੋਗਾ ਜੀਉ ॥੨॥
gi-aan Dhi-aan pooran parmaysur parabh sabhnaa galaa jogaa jee-o. ||2||
Such a person is blessed with divine wisdom and meditation on the perfect God, (and truly believes that) God is capable of doing everything.
अशा व्यक्तीस परिपूर्ण देवावर दैवी बुद्धी आणि ध्यान देऊन आशीर्वादित केले जाते (आणि खरोखर असा विश्वास आहे की) देव सर्व काही करण्यास सक्षम आहे।

ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ॥
khin meh thaap uthaapanhaaraa.
O’ my friends, God is capable of creating and destroying (the entire universe) in an instant.
हे ’माझ्या मित्रांनो, देव त्वरित (संपूर्ण विश्व) तयार आणि नष्ट करण्यास सक्षम आहे।

ਆਪਿ ਇਕੰਤੀ ਆਪਿ ਪਸਾਰਾ ॥
aap ikantee aap pasaaraa.
He Himself becomes the only detached one, and He Himself becomes the expanse of the entire universe
तो स्वतः एकटाच अलग होतो आणि तो स्वतःच संपूर्ण विश्वाचा विस्तार होतो।

ਲੇਪੁ ਨਹੀ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਦਰਸਨ ਡਿਠੇ ਲਹਨਿ ਵਿਜੋਗਾ ਜੀਉ ॥੩॥
layp nahee jagjeevan daatay darsan dithay lahan vijogaa jee-o. ||3||
There is no filth of selfishness in God. On seeing His vision, all one’s pains of separation are removed.
देवामध्ये स्वार्थाची घाण नाही।त्याची दृष्टी पाहिल्यावर, सर्वांच्या विभक्ततेचे दु: ख दूर होतात।

ਅੰਚਲਿ ਲਾਇ ਸਭ ਸਿਸਟਿ ਤਰਾਈ ॥
anchal laa-ay sabh sisat taraa-ee.
By making the mortals hold to His gown (by uniting them with the Guru) God enables the entire universe to swim across the worldly ocean of vices.
मनुष्यांना त्याच्या गुरूला धरवूनठेऊन(त्यांना गुरूबरोबर एकत्र करून) देव संपूर्ण विश्वाला दुर्गुणांच्या सांसारिक समुद्रावर पोहण्यास सक्षम करतो।

ਆਪਣਾ ਨਾਉ ਆਪਿ ਜਪਾਈ ॥
aapnaa naa-o aap japaa-ee.
With the Grace of Guru, He himself causes his devotees to meditate on Naam.
गुरूच्या कृपेने तो स्वत: भक्तांना नामस्मरण करण्यास प्रवृत्त करतो।

ਗੁਰ ਬੋਹਿਥੁ ਪਾਇਆ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਨਕ ਧੁਰਿ ਸੰਜੋਗਾ ਜੀਉ ॥੪॥੪੧॥੪੮॥
gur bohith paa-i-aa kirpaa tay naanak Dhur sanjogaa jee-o. ||4||41||48||
O’ Nanak, it is only by God’s grace and pre-ordained good fortune that one meets the Guru, the source of liberation.
हे ’नानक, भगवंतांच्या कृपेमुळे आणि मुक्तीचे स्रोत असलेल्या गुरूची भेट पूर्व-नियोजित सौभाग्यानेच होते।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
राग माझ, मेहला ५

ਸੋਈ ਕਰਣਾ ਜਿ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ॥
so-ee karnaa je aap karaa-ay.
One can do only those things which God Himself commands one to do.
एखादा तेचकरू शकतो ज्या गोष्टी देव करवायला लावतो।

ਜਿਥੈ ਰਖੈ ਸਾ ਭਲੀ ਜਾਏ ॥
jithai rakhai saa bhalee jaa-ay.
Wherever He keeps the mortal is a good place.
जिथे तो नश्वर ठेवतो ति एक चांगली जागा आहे।

ਸੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੋ ਪਤਿਵੰਤਾ ਹੁਕਮੁ ਲਗੈ ਜਿਸੁ ਮੀਠਾ ਜੀਉ ॥੧॥
so-ee si-aanaa so pativantaa hukam lagai jis meethaa jee-o. ||1||
That person is wise and intelligent, to whom the divine Command seems sweet. |
ती व्यक्ती शहाणी आणि हुशार आहे, ज्याला दैवी आज्ञा गोड वाटत आहे।

ਸਭ ਪਰੋਈ ਇਕਤੁ ਧਾਗੈ ॥
sabh paro-ee ikat Dhaagai.
God has (subjected the entire universe to one universal law, as if He has) strung the entire creation on one thread.
भगवंताने (संपूर्ण जगाला एका सार्वभौम कायद्याच्या स्वाधीन केले आहे, जणू त्याने ) संपूर्ण सृष्टीला एका धाग्यावर ढकलले आहे।

ਜਿਸੁ ਲਾਇ ਲਏ ਸੋ ਚਰਣੀ ਲਾਗੈ ॥
jis laa-ay la-ay so charnee laagai.
Those whom he blesses get humbly attached to his message.
ज्याला तो आशीर्वाद देतो तोत्याच्या संदेशाला नम्रपणे जोडले जातो ।

ਊਂਧ ਕਵਲੁ ਜਿਸੁ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਤਿਨਿ ਸਰਬ ਨਿਰੰਜਨੁ ਡੀਠਾ ਜੀਉ ॥੨॥
ooNDh kaval jis ho-ay pargaasaa tin sarab niranjan deethaa jee-o. ||2||
The person with enlightened heart, sees God among all, and they are like lotus flower in bloom and glow radiantly.
प्रबुद्ध अंत: करणातील व्यक्ती, भगवंताला सर्वांमध्येच पाहते, आणि तेकमळाच्या फुलांसारखे आहेत।

ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੂੰਹੈ ਜਾਣਹਿ ॥
tayree mahimaa tooNhai jaaneh.
Only You Yourself know Your Glory.
केवळ आपणच आपला महिमा जाणता।

ਅਪਣਾ ਆਪੁ ਤੂੰ ਆਪਿ ਪਛਾਣਹਿ ॥
apnaa aap tooN aap pachhaaneh.
You Yourself recognize Your Own Self.
आपण स्वत: ला स्वतःच ओळखता।

ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸੰਤਨ ਤੇਰੇ ਜਿਨਿ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਪੀਠਾ ਜੀਉ ॥੩॥
ha-o balihaaree santan tayray jin kaam kroDh lobh peethaa jee-o. ||3||
I dedicate myself to Your Saints, who have crushed their lust, anger and greed.
मी स्वतःला तुझ्या संतांना समर्पित करतो, ज्यांनी त्यांच्या वासने, क्रोधाने आणि लोभा संपविले आहे।

ਤੂੰ ਨਿਰਵੈਰੁ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਨਿਰਮਲ ॥
tooN nirvair sant tayray nirmal.
You have no hatred or vengeance; Your Saints are immaculate and pure.
तुम्हाला द्वेष किंवा सूड नाही; तुझे संत पवित्र आहेत।

ਜਿਨ ਦੇਖੇ ਸਭ ਉਤਰਹਿ ਕਲਮਲ ॥
jin daykhay sabh utreh kalmal.
They who (follow Guru’s advice), all their sins are washed off.
जे (गुरूंच्या सल्ल्याचे पालन करतात), त्यांची सर्व पापं धुऊन जातात।

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ ਜੀਵੈ ਬਿਨਸਿਆ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਧੀਠਾ ਜੀਉ ॥੪॥੪੨॥੪੯॥
naanak naam Dhi-aa-ay Dhi-aa-ay jeevai binsi-aa bharam bha-o Dheethaa jee-o. ||4||42||49||
O’ Nanak, one who meditates on God’s Name, rejuvenates spiritually and all his stubborn doubt and fear are removed.
हे ’नानक, जो देवाच्या नावाचा ध्यास घेतो, तो आध्यात्मिक रीत्या उत्फूर्त होतो आणि त्याची सर्व हट्टी,शंका आणि भीती दूर होते।