MARATHI PAGE 103

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
राग माझ, मेहला ५

ਸਫਲ ਸੁ ਬਾਣੀ ਜਿਤੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀ ॥
safal so banee jit naam vakhaanee.
Blessed are those words, by which the Naam is recited.
धन्य ते शब्द, ज्याद्वारे नाम ऐकले जाते।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਜਾਣੀ ॥
gur parsaad kinai virlai jaanee.
By Guru’s grace only a rare person has realized this thing.
गुरुच्या कृपेने केवळ एका दुर्मिळ व्यक्तीला ही गोष्ट कळली आहे।

ਧੰਨੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਗਾਵਤ ਸੁਨਣਾ ਆਏ ਤੇ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀਉ ॥੧॥
Dhan so vaylaa jit har gaavat sunnaa aa-ay tay parvaanaa jee-o. ||1||
Blessed is the time when God’s praises are sung and listened. Approved is the advent of such persons in this world.
जेव्हा देवाचे गुणगान केले जाते आणि ऐकले जाते तो समय धन्य आहे। या जगात अशा व्यक्तींचे आगमन मंजूर आहे।

ਸੇ ਨੇਤ੍ਰ ਪਰਵਾਣੁ ਜਿਨੀ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਾ ॥
say naytar parvaan jinee darsan paykhaa.
Blessed are the eyes which have had a vision of God.
ज्या डोळ्यांनी देवाला पाहिले आहेत ते धन्य आहेत।

ਸੇ ਕਰ ਭਲੇ ਜਿਨੀ ਹਰਿ ਜਸੁ ਲੇਖਾ ॥
say kar bhalay jinee har jas laykhaa.
Bleesed are the hands, which write God’s praise.
धन्य आहेत ते हात, जे देवाची स्तुती लिहितात।

ਸੇ ਚਰਣ ਸੁਹਾਵੇ ਜੋ ਹਰਿ ਮਾਰਗਿ ਚਲੇ ਹਉ ਬਲਿ ਤਿਨ ਸੰਗਿ ਪਛਾਣਾ ਜੀਉ ॥੨॥
say charan suhaav jo har maarag chalay ha-o bal tin sang pehchana jee-o. ||2||
Beautiful are the feet which walk on the path to unite with God, I dedicate myself to such people, because it is in their association that one can realize God.
देवाबरोबर एकरूप होण्याच्या मार्गावर चालणारे पाय सुंदर आहेत, मी स्वत: ला अशा लोकांना समर्पित करतो, कारण त्यांच्या संगतीमुळेच एखाद्याला देवाची ओळख होऊ शकते।

ਸੁਣਿ ਸਾਜਨ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ॥
sun saajan mayray meet pi-aaray.
O’ my dear friend and companion God, please listen to my supplication,
हे ’माझा प्रिय मित्र आणि साथी देव, कृपया माझी विनंती ऐक,

ਸਾਧਸੰਗਿ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ਉਧਾਰੇ ॥
saaDhsang khin maahi uDhaaray.
Bless me the holy congregation, one is saved in an instant from the vices in the company of saintly persons.
मला सत्संगाचा आशीर्वाद द्या, एखाद्या सत्संगामध्ये जुडल्याने पापांपासून क्षणात वाचतो।

ਕਿਲਵਿਖ ਕਾਟਿ ਹੋਆ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਮਿਟਿ ਗਏ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਜੀਉ ॥੩॥
kilvikh kaat ho-aa man nirmal mit ga-ay aavan jaanaa jee-o. ||3||
The sins are absolved, and mind becomes immaculate. One escapes from cycle of birth and death.
पापं विरघळली जातात आणि मन पवित्र होते।एखादा जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रातून सुटतो।

ਦੁਇ ਕਰ ਜੋੜਿ ਇਕੁ ਬਿਨਉ ਕਰੀਜੈ ॥
du-ay kar jorh ik bin-o kareejai.
Folding both hands, humbly pray to God and say:
दोन्ही हात जोडून, नम्रपणे परमेश्वराला प्रार्थना करा आणि म्हणा:

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਡੁਬਦਾ ਪਥਰੁ ਲੀਜੈ ॥
kar kirpaa dubdaa pathar leejai.
O’ God, please show mercy and save me, the stone-hearted, from sinking in the world-ocean of vices.
हे ’देवा, कृपया दया दाखव आणि मला, कठोर हृदयीला दुर्गुणांच्या जगात बुडण्यापासून वाचव।

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਭਾਣਾ ਜੀਉ ॥੪॥੨੨॥੨੯॥
naanak ka-o parabh bha-ay kirpaalaa parabh naanak man bhaanaa jee-o. ||4||22||29||
God has become merciful to Nanak, God is pleasing to Nanak’s mind.
देव नानकांवर दयाळू झाला आहे, नानकांच्या मनाला देव प्रसन्न करतो।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
राग माझ , मेहला ५

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਤੇਰੀ ॥
amrit banee har har tayree.
O’ God, your divine words are the Ambrosial Nectar.
हे ’देवा, तुझे दिव्य शब्द अमृत आहेत।

ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਹੋਵੈ ਪਰਮ ਗਤਿ ਮੇਰੀ ॥
sun sun hovai param gat mayree.
Listening it again and again, I am being elevated to the supreme spiritual state.
हे पुन्हा पुन्हा ऐकून माझी सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिती उंचावले जात आहे।

ਜਲਨਿ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ਮਨੂਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਪਾਏ ਜੀਉ ॥੧॥
jalan bujhee seetal ho-ay manoo-aa satgur kaa darsan paa-ay jee-o. ||1||
By the blessed vision and teaching of the Guru, the agony of my mind has ended, and I am at peace.
गुरूंच्या धन्य दृष्टी आणि शिक्षणामुळे, माझ्या मनातील व्यथा संपली आणि मी शांतता प्राप्त केली आहे।

ਸੂਖੁ ਭਇਆ ਦੁਖੁ ਦੂਰਿ ਪਰਾਨਾ ॥
sookh bha-i-aa dukh door paraanaa.
All my sorrow was dispelled, and peace prevailed in my mind,
माझे सर्व दुःख दूर झाले आणि माझ्या मनात शांती निर्माण झाली।

ਸੰਤ ਰਸਨ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨਾ ॥
sant rasan har naam vakhaanaa.
when the Guru recited praises of God’s Name.
जेव्हा गुरूने भगवंताच्या नावाचे गुणगान केले

ਜਲ ਥਲ ਨੀਰਿ ਭਰੇ ਸਰ ਸੁਭਰ ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਜਾਏ ਜੀਉ ॥੨॥
jal thal neer bharay sar subhar birthaa ko-ay na jaa-ay jee-o. ||2||
Just as rain fills all places and streams to the overflowing, similarly in the holy congregation all are saturated with the Nectar of Naam and no one is left out.
जसे पाऊस सर्व ठिकाणी पडतो आणि प्रवाहभरुन वाहतो आणि त्याच प्रकारे पवित्र मंडळीत सर्व नाम अमृताने संतृप्त होतात आणि कोणीही सुटत नाही।

ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਤਿਨਿ ਸਿਰਜਨਹਾਰੇ ॥
da-i-aa Dhaaree tin sirjanhaaray.
The Creator has showered His kindness;
निर्मात्याने दया दाखविली आहे;

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰੇ ॥
jee-a jant saglay partipaaray.
and has provided sustenance to all beings and creatures.
आणि सर्व प्राणी यांना जीवदान दिले।

ਮਿਹਰਵਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਦਇਆਲਾ ਸਗਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਏ ਜੀਉ ॥੩॥
miharvaan kirpaal da-i-aalaa saglay taripat aghaa-ay jee-o. ||3||
Due to the grace of Merciful, Kind and Compassionate God, all mortals who came to the Guru’s refuge are satiated and free from yearning for Maya.
दयाळू देवाच्या कृपेमुळे, गुरूंच्या आश्रयाला आलेली सर्व नश्वर तृप्त केली जातात आणि मायासाठी ची तळमळ पासून मुक्त होतात।

ਵਣੁ ਤ੍ਰਿਣੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ ਕੀਤੋਨੁ ਹਰਿਆ ॥
van tarin taribhavan keeton hari-aa.
God has bestowed life on all the vegetation and creatures in the universe.
विश्वातील सर्व वनस्पती आणि प्राण्यांना देवाने जीवन दिले आहे।

ਕਰਣਹਾਰਿ ਖਿਨ ਭੀਤਰਿ ਕਰਿਆ ॥
karanhaar khin bheetar kari-aa.
The Creator has done all this in an instant.
निर्मात्याने हे सर्व एका क्षणात केले आहे।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਅਰਾਧੇ ਮਨ ਕੀ ਆਸ ਪੁਜਾਏ ਜੀਉ ॥੪॥੨੩॥੩੦॥
gurmukh naanak tisai araaDhay mankee aas pujaa-ay jee-o. ||4||23||30||
O’ Nanak, by following the Guru’s word, the one who meditates on Naam with lovingly devotion, God fulfills all the desires of his mind.
हे ’नानक, गुरुच्या शब्दाचे अनुसरण करून जो प्रेमपूर्वक भक्तीने नामस्मरण करतो, देव त्याच्या मनातील सर्व इच्छा पूर्ण करतो।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, Fifth Guru:
राग माझ, मेहला ५

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ॥
tooN mayraa pitaa tooNhai mayrattctiffa maataa.
O’ God, You are my father, and You are my mother.
हे’देवा, तू माझा पिता आहेस आणि तूच माझी आई आहेस।

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪੁ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭ੍ਰਾਤਾ ॥
tooN mayraa banDhap tooN mayraa bharaataa.
You are my relative, and You are my brother.
तू माझा नातेवाईक आहेस आणि माझा भाऊ आहेस।

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਾ ਭਉ ਕੇਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਉ ॥੧॥
tooN mayraa raakhaa sabhnee thaa-ee taa bha-o kayhaa kaarhaa jee-o. ||1||
You are my Protector everywhere; why should I feel any fear or anxiety?
तू सर्वत्र माझा संरक्षक आहेस; मला कशाची भीती वा चिंता का वाटली पाहिजे?

ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਤੁਧੁ ਪਛਾਣਾ ॥
tumree kirpaa tay tuDh pachhaanaa.
By Your Grace, I have recognized You.
तुझ्या कृपेने, मी तुला ओळखले।

ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਤੂੰਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਣਾ ॥
tooN mayree ot tooNhai mayraa maanaa.
You are my Shelter, and it is in You that I take pride.
तुम्ही माझे आश्रयस्थान आहात आणि मी तुमच्यावर अभिमान बाळगतो।

ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ਖੇਲੁ ਅਖਾੜਾ ਜੀਉ ॥੨॥
tujh bin doojaa avar na ko-ee sabh tayraa khayl akhaarhaa jee-o. ||2||
Without You, there is no other; the entire Universe is the Arena of Your Play.
तुझ्याशिवाय इतर कोणी नाही। संपूर्ण विश्व हे आपल्या खेळाचे क्षेत्र आहे।

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਤੁਧੁ ਉਪਾਏ ॥
jee-a jant sabh tuDh upaa-ay.
You have created all beings and creatures.
आपण सर्व प्राणी आणि जीव निर्माण केले आहेत

ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਭਾਣਾ ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ ਲਾਏ ॥
jit jit bhaanaa tit tit laa-ay.
As it pleases You, You have assigned them to different tasks.
जसे आपल्याला आवडते तसे आपण त्यांना वेगवेगळ्या कार्यात नियुक्त केले आहे।

ਸਭ ਕਿਛੁ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਅਸਾੜਾ ਜੀਉ ॥੩॥
sabh kichh keetaa tayraa hovai naahee kichh asaarhaa jee-o. ||3||
All things are Your doing; we can do nothing ourselves.
सर्व काही तू करीत आहेस। आम्ही स्वत: काहीही करु शकत नाही।

ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
naam Dhi-aa-ay mahaa sukh paa-i-aa.
Meditating on Naam, I have obtained supreme bliss.
नामाचे चिंतन केल्याने मला परम आनंद प्राप्त झाला आहे।

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਸੀਤਲਾਇਆ ॥
har gun gaa-ay mayraa man seetlaa-i-aa.
By singing God’s praises, my mind has become tranquil.
देवाच्या स्तुती गाण्याने माझे मन शांत झाले आहे।

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ਨਾਨਕ ਜਿਤਾ ਬਿਖਾੜਾ ਜੀਉ ॥੪॥੨੪॥੩੧॥
gur poorai vajee vaaDhaa-ee naanak jitaa bikhaarhaa jee-o. ||4||24||31||
O’ Nanak, by following the perfect Guru’s teachings, I have won the most difficult battle against vices, and I am being congratulated all around.
हे ’नानक, परिपूर्ण गुरुच्या शिकवणींचे अनुसरण करून, मी दुर्गुणांविरूद्ध सर्वात कठीण लढाई जिंकली आहे, आणि माझे सर्वत्र अभिनंदन होत आहे।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
राग माझ, मेहला ५

ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਭ ਮਨਹਿ ਅਧਾਰਾ ॥
jee-a paraan parabh maneh aDhaaraa.
For the devotees, God is the support of their body, soul and mind
भक्तांसाठी देव त्यांच्या शरीर, आत्मा आणि मनाचा आधार आहे।

ਭਗਤ ਜੀਵਹਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਅਪਾਰਾ ॥
bhagat jeeveh gun gaa-ay apaaraa.
His devotees remain spiritually alive by singing Praises of the Infinite God.
त्यांचे भक्त अनंत देवाची स्तुती करून आध्यात्मिकरित्या जिवंत राहतात।

ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਹਰਿ ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜੀਉ ॥੧॥
gun niDhaan amrit har namahar Dhi-aa-ay Dhi-aa-ay sukh paa-i-aa jee-o. ||1||
God’s Name is the treasure of virtues and the Ambrosial-nectar. By lovingly meditating on God’s Name, His devotees obtain bliss.
देवाचे नाव पुण्य आणि अमृत यांचा खजिना आहे। भगवंताच्या नावाचे प्रेमपूर्वक ध्यान केल्याने त्याच्या भक्तांना आनंद होतो।

ਮਨਸਾ ਧਾਰਿ ਜੋ ਘਰ ਤੇ ਆਵੈ ॥
mansaa Dhaar jo ghar tay aavai.
The one who comes from his house to the holy congregation with heart’s desire to unite with God,
जो आपल्या घरापासून संगतीत देवा बरोबर एकत्र येण्याची मनापासून इच्छा बाळगतो,

ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਨਮੁ ਮਰਣੁ ਮਿਟਾਵੈ ॥
saaDhsang janam maran mitaavai.
In the Company of the saintly persons, he ends his cycles of birth and death.
संत व्यक्तींच्या सहवासात, तो जन्म आणि मृत्यूचे चक्र संपवतो।