MARATHI PAGE 102

ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਹਰਿ ਰੰਗ ਮਾਣਹਿ ॥
thaakur kay sayvak har rang maaneh.
The devotees of God enjoy the Love and Affection of God.
देवाचे भक्त देवावरील प्रेम आणि आपुलकीचा आनंद घेतात।

ਜੋ ਕਿਛੁ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਠਾਕੁਰ ਹੀ ਸੰਗਿ ਜਾਹਰੁ ਜੀਉ ॥੩॥
jo kichh thaakur kaa so sayvak kaa sayvak thaakur hee sang jaahar jee-o. ||3||
Whatever belongs to God, in a way belongs to the devotee as well. Because of his association with the Master, the devotee also becomes known in the world.
जे काही ईश्वराचे आहे ते एक प्रकारे भक्ताचेही आहे। मालिक बरोबरच्या त्याच्या सहवासामुळे, भक्त देखील जगात ओळखला जातो।

ਅਪੁਨੈ ਠਾਕੁਰਿ ਜੋ ਪਹਿਰਾਇਆ ॥
apunai thaakur jo pehraa-i-aa.
The person who has beenhonorably recognized by His master,
ज्याला त्याच्या मालकाद्वारे सन्मानपूर्वक ओळखले जाते,

ਬਹੁਰਿ ਨ ਲੇਖਾ ਪੁਛਿ ਬੁਲਾਇਆ ॥
bahur na laykhaa puchh bulaa-i-aa.
is not called to answer for his account of past actions.
त्याच्या मागील क्रियांच्या खात्याबद्दल उत्तर देण्यासाठी त्याला बोलविले जात नाही।

ਤਿਸੁ ਸੇਵਕ ਕੈ ਨਾਨਕ ਕੁਰਬਾਣੀ ਸੋ ਗਹਿਰ ਗਭੀਰਾ ਗਉਹਰੁ ਜੀਉ ॥੪॥੧੮॥੨੫॥
tis sayvak kai naanak kurbaanee so gahir gabheeraa ga-uhar jee-o. ||4||18||25||
O’ Nanak, I dedicate myself to such a devotee, because he is deep and profound, and honorable.
हे ’नानक, मी अशा भक्ताला स्वत: ला समर्पित करतो, कारण तो खोल,प्रगल्भ आणि आदरणीय आहे।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
राग माझ मेहला ५

ਸਭ ਕਿਛੁ ਘਰ ਮਹਿ ਬਾਹਰਿ ਨਾਹੀ ॥
sabh kichh ghar meh baahar naahee.
All peace and harmony is present in one’s own heart, and nothing is outside.
सर्व शांतता आणि सौहार्द एखाद्याच्याच अंत: करणात असते आणि काहीही बाहेर नाही।

ਬਾਹਰਿ ਟੋਲੈ ਸੋ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਹੀ ॥
baahar tolai so bharam bhulaahee.
The one who searches for tranquillity outside is deluded by doubt.
जो बाहेर शांतता शोधतो तो संशयाने भ्रमित होतो।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਅੰਤਰਿ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀਉ ॥੧॥
gur parsaadee jinee antar paa-i-aa so antar baahar suhaylaa jee-o. ||1||
By Guru’s Grace, one who has realized God within, is at peace with himself and others.
गुरूच्या कृपेने, ज्याला आपल्यामध्ये असलेल्या भगवंताची जाण झाली आहे त्याला व इतरांनाहि शांती मिळते

ਝਿਮਿ ਝਿਮਿ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ॥
jhim jhim varsai amrit Dhaaraa.
Slowly, gently, drop by drop, the stream of nectar of Naam trickles down within.
हळूहळू नामाचा अमृत प्रवाहचीआतून वर्षा होत आहे।

ਮਨੁ ਪੀਵੈ ਸੁਨਿ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥
man peevai sun sabad beechaaraa.
The mind absorbs it, listening and reflecting on the Guru’s word.
मन ते आत्मसात करते, ऐकते आणि गुरुचे वचन प्रतिबिंबित करते।

ਅਨਦ ਬਿਨੋਦ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਕੇਲਾ ਜੀਉ ॥੨॥
anad binod karay din raatee sadaa sadaa har kaylaa jee-o. ||2||
Day and Night the mind enjoys bliss and ecstasy and always enjoys the peace arising from union with God.
रात्रंदिवस मनाला आनंद मिळतो आणि तो नेहमीच भगवंताच्या संगतीतून प्राप्त शांतीचा आनंद घेतो।

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੁੜਿਆ ਮਿਲਿਆ ॥
janam janam kaa vichhurhi-aa mili-aa.
After separation of many lifetimes; the mortal obtains union with God.
अनेक जीवन वेगळे झाल्यानंतर; नश्वर भगवंताशी एकरूप होतो।

ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਸੂਕਾ ਹਰਿਆ ॥
saaDh kirpaa tay sookaa hari-aa.
By the Guru’s grace, dried up mind (devoid of Naam), blossoms again.
गुरूंच्या कृपेने, सुकलेले मन (नाम विरहित), पुन्हा उमलते।

ਸੁਮਤਿ ਪਾਏ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਏ ਮੇਲਾ ਜੀਉ ॥੩॥
sumat paa-ay naam Dhi-aa-ay gurmukh ho-ay maylaa jee-o.||3||
By lovingly meditating on Naam through the Guru’s sublime teaching and grace, union with God is attained.
गुरुच्या उदात्त शिकवण आणि कृपेद्वारे प्रेमाने नामस्मरण केल्याने भगवंताशी एकरूपता प्राप्त होते।

ਜਲ ਤਰੰਗੁ ਜਿਉ ਜਲਹਿ ਸਮਾਇਆ ॥
jal tarang ji-o jaleh samaa-i-aa.
Just as a wave merges back into water from which it is formed,
ज्याप्रमाणे एखादी लहरजिथून तयार होते पुन्हा त्याच पाण्यात विलीन होते,

ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗਿ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥
ti-o jotee sang jot milaa-i-aa.
similarly the soul-light unites with God’s supreme Light,
त्याचप्रमाणे आत्माचा प्रकाश देवाच्या सर्वोच्च प्रकाशासह एकत्रित होतो,

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭ੍ਰਮ ਕਟੇ ਕਿਵਾੜਾ ਬਹੁੜਿ ਨ ਹੋਈਐ ਜਉਲਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੯॥੨੬॥
kaho nanak bharam katay kvarh bahurh na ho-ee-ai ja-ulaa jee-o. ||4||19||26||
Says Nanak, The veil of illusion has been cut away, and the mortal shall not go out wandering after Maya any more.
नानक म्हणतात, भ्रमाचा पडदा तोडण्यात आला आहे आणि नश्वर आता मायाच्या मागे भटकत राहणार नाही।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
राग माझ, मेहला ५

ਤਿਸੁ ਕੁਰਬਾਣੀ ਜਿਨਿ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ॥
tis kurbaanee jin tooN suni-aa.
I dedicate myself to the one who listens to Your praises.
जो तुझी स्तुती ऐकतो त्याला मी समर्पण करतो।

ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨਿ ਰਸਨਾ ਭਣਿਆ ॥
tis balihaaree jin rasnaa bhani-aa.
I dedicate myself to the one who recites Your praises.
जो तुझी स्तुती करतो त्याला मी समर्पण करतो।

ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਜਾਈ ਤਿਸੁ ਵਿਟਹੁ ਜੋ ਮਨਿ ਤਨਿ ਤੁਧੁ ਆਰਾਧੇ ਜੀਉ ॥੧॥
vaar vaar jaa-ee tis vitahu jo man tan tuDh aaraaDhay jee-o. ||1||
O’ God, I dedicate myself to the one, who lovingly meditates on You.
हे ’देवा, मी त्याला समर्पित आहे जो तुझ्यावर प्रेमपूर्वक ध्यान करतो।

ਤਿਸੁ ਚਰਣ ਪਖਾਲੀ ਜੋ ਤੇਰੈ ਮਾਰਗਿ ਚਾਲੈ ॥
tis charan pakhaalee jo tayrai maarag chaalai.
(O’ God), I will like to wash the feet of (humbly serve) the person who walks on the path to attain union with You.
(हे ’देव), तुमच्याशी एकरूप होण्याच्या मार्गावर चालणार्या व्यक्तीचे (नम्रपणे सेवा) पाय धुवायला मला आवडेल।

ਨੈਨ ਨਿਹਾਲੀ ਤਿਸੁ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲੈ ॥
nain nihaalee tis purakh da-i-aalai.
With my eyes, I long to behold that kind of person.
माझ्या डोळ्यांनी, मलाअशा प्रकारचे व्यक्ती पाहण्याची उत्सुक आहे।

ਮਨੁ ਦੇਵਾ ਤਿਸੁ ਅਪੁਨੇ ਸਾਜਨ ਜਿਨਿ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਲਾਧੇ ਜੀਉ ॥੨॥
man dayvaa tis apunay saajan jin gur mil so parabh laaDhay jee-o. ||2||
I surrender myself to such a friend, who by meeting the Guru has realized God.
अशा एका मित्राला मी समर्पित आहेज्याने गुरुला भेटून भगवंताची ओळख केली।

ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਜਿਨਿ ਤੁਮ ਜਾਣੇ ॥
say vadbhaagee jin tum jaanay.
Very fortunate are those who have realized You.
खूप भाग्यवान आहेत ज्यांनी आपल्याला ओळखले आहे।

ਸਭ ਕੈ ਮਧੇ ਅਲਿਪਤ ਨਿਰਬਾਣੇ ॥
sabh kai maDhay alipat nirbaanay.
He, while living in the midst of all, remains aloof and free from all worldly desires and vices.
तो सर्वांमध्ये राहून सर्व जगिक वासनांपासून मुक्त राहिला आहे।

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਉਨਿ ਭਉਜਲੁ ਤਰਿਆ ਸਗਲ ਦੂਤ ਉਨਿ ਸਾਧੇ ਜੀਉ ॥੩॥
saaDh kai sang un bha-ojal tari-aa sagal doot un saaDhay jee-o. ||3||
In the company of the saint (Guru), he has crossed over the terrifying worldly ocean, and has conquered all the demons (vices).
संत (गुरु) यांच्या सहवासात त्याने भयानक सांसारिक समुद्र पार केले आणि सर्व दैत्यांवर(दुर्गुण) विजय मिळविला आहे।

ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਿ ਪਰਿਆ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥ ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਤਜਿ ਮੋਹੁ ਅੰਧੇਰਾ ॥
tin kee saran pari-aa man mayraa.maan taan taj moh anDhayraa.
Renouncing its ego, pride, and darkness of ignorance (love of Maya), my mind has sought the shelter of such godly persons.
अहंकार, अभिमान आणि अज्ञानाचा अंधत्व (मायासाठी प्रेम) याचा निषेध करत माझ्या मनाने अशा धार्मिक व्यक्तींचा आश्रय शोधला आहे।

ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਦੀਜੈ ਨਾਨਕ ਕਉ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਅਗਾਧੇ ਜੀਉ ॥੪॥੨੦॥੨੭॥
naam daan deejai naanak ka-o tis parabh agam agaaDhay jee-o. ||4||20||27||
(Nanak requests them) Please bless Nanak with the Gift of the Naam, the Name of the Inaccessible and Unfathomable God.
(नानक त्यांना विनंती करतात) कृपया नानक यांना दुर्गम आणि अतुलनीय देवाचे नाव देऊन आशीर्वाद द्या।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
राग माझ, मेहला ५

ਤੂੰ ਪੇਡੁ ਸਾਖ ਤੇਰੀ ਫੂਲੀ ॥
tooN payd saakh tayree foolee.
O’ God, You are like a big tree, and this world is Your blossoming branches.
हे ’देवा, तू मोठ्या झाडासारखे आहेस आणि हे जग म्हणजे तुझ्या फुलणाऱ्या फांद्या।

ਤੂੰ ਸੂਖਮੁ ਹੋਆ ਅਸਥੂਲੀ ॥
tooN sookham ho-aa asthoolee.
You are the subtle essence, which has become tangible as this visible world.
आपण सूक्ष्म सार आहात, जे या सृष्टीत दृश्यमान आणि मूर्त बनले आहे।

ਤੂੰ ਜਲਨਿਧਿ ਤੂੰ ਫੇਨੁ ਬੁਦਬੁਦਾ ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਲੀਐ ਜੀਉ ॥੧॥
tooN jalniDh tooN fayn budbudaa tuDh bin avar na bhaalee-ai jee-o. ||1||
O’ God, You are like the ocean, and this world is like bubbles and froth arising from it. Except You, I do not see anything else.
हे भगवान, तू समुद्रासारखे आहेस आणि हे जग त्यातून उद्भवणाऱ्या फुगे आणि फळांसारखे आहे। तुझ्याशिवाय मला आणखी काहीही दिसत नाही।

ਤੂੰ ਸੂਤੁ ਮਣੀਏ ਭੀ ਤੂੰਹੈ ॥
tooN soot manee-ay bhee tooNhai.
O’ God, this world is like a necklace and You are the thread and beads
हे ’देवा, हे जग हारसारखे आहे आणि तू धागा व मणी आहेस।

ਤੂੰ ਗੰਠੀ ਮੇਰੁ ਸਿਰਿ ਤੂੰਹੈ ॥
tooN ganthee mayr sir tooNhai.
Even the knot at the end is You, and the crown bead is also You.
अगदी शेवटली गाठ आपण देखील आहात आणि मुकुट मणी देखील आपण आहात।

ਆਦਿ ਮਧਿ ਅੰਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਦਿਖਾਲੀਐ ਜੀਉ ॥੨॥
aad maDh ant parabh so-ee avar na ko-ay dikhaalee-ai jee-o. ||2||
it is You who is in the beginning, middle and end of the world created by You. I do not see any other except You.
आपण तयार केलेल्या जगाच्या सुरूवातीस, मध्य आणि शेवटी तुम्हीच आहात। तुझ्याशिवाय मला इतर कोणी दिसत नाही।

ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣੁ ਸਰਗੁਣੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥
tooN nirgun sargun sukh-daata.
O’ God, You are the subtle and You are tangible. You are the Giver of all peace.
हे ’देवा, तू सूक्ष्म आहेस आणि तू मूर्त आहेस। तू सर्व शांतीचा दाता आहेस।

ਤੂੰ ਨਿਰਬਾਣੁ ਰਸੀਆ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥
tooN nirbaan rasee-aa rang raataa.
You are detached and yet attached that You enjoy all kinds of joys and relishes.
आपण अलिप्त आणि तरीही जोडलेले आहात की आपण सर्व प्रकारच्या आनंद लुटता।

ਅਪਣੇ ਕਰਤਬ ਆਪੇ ਜਾਣਹਿ ਆਪੇ ਤੁਧੁ ਸਮਾਲੀਐ ਜੀਉ ॥੩॥
apnay kartab aapay jaaneh aapay tuDh samaalee-ai jee-o. ||3||
Only You know Your wonders, and You Yourself sustain Your creation.
केवळ आपल्याला आपले चमत्कार माहित आहेत आणि आपण स्वत: आपल्या निर्मितीस टिकवून ठेवता।

ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੁ ਸੇਵਕੁ ਫੁਨਿ ਆਪੇ ॥
tooN thaakur sayvak fun aapay.
You are the Master, and then again, You are the humble devotee.
तुम्ही गुरु आहात, आणि पुन्हा तुम्ही नम्र भक्त आहात।

ਤੂੰ ਗੁਪਤੁ ਪਰਗਟੁ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ॥
tooN gupat pargat parabh aapay.
O God, You Yourself are the Manifest and the Unmanifest.
देवा, तू स्वत: ला प्रकट व मुक्त केले आहेस।

ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਇਕ ਭੋਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੀਐ ਜੀਉ ॥੪॥੨੧॥੨੮॥
naanak daas sadaa gun gaavai ik bhoree nadar nihaalee-ai jee-o. ||4||21||28||
O’ Nanak, this humble devotee of Yours always sings Your praises. Please, just for a moment, bless him with Your Glance of Grace.
हे ’नानक, तुझा हा नम्र भक्त सदैव तुझी स्तुती करतो। कृपया, फक्त एका क्षणासाठी, त्याला आपल्या कृपेची दृष्टी देऊन आशीर्वाद द्या।