MARATHI PAGE 10

ਜਿਨਿ ਦਿਨੁ ਕਰਿ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤਿ ॥
jin din kar kai keetee raat.
The One who created the day also created the night.
ज्याने दिवस बनविला त्याने रात्र हि बनविली।

ਖਸਮੁ ਵਿਸਾਰਹਿ ਤੇ ਕਮਜਾਤਿ ॥
khasam visaareh tay kamjaat.
Those who forget their Lord and Master are vile and despicable.
जे स्वतः चे देव विसरले आहेधृणास्पद आहे।

ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝੁ ਸਨਾਤਿ ॥੪॥੩॥
naanak naavai baajh sanaat. ||4||3||
O Nanak, without the Name, they are wretched outcasts. ||4||3||
हे नानक , नावा शिवाय ते सर्व रितीनी त्यजून दिलेले आहे|

ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥
raag goojree mehlaa 4.
Raag Goojaree, Fourth Mehl:
राग गुजारा , चौथा मिहला।

ਹਰਿ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਾ ਬਿਨਉ ਕਰਉ ਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥
har kay jan satgur satpurkhaa bina-o kara-o gur paas.
O humble servant of the Lord, O True Guru, O True Primal Being: I offer my humble prayer to You, O Guru.
हे ईश्वराचे कृतद्न्य सेवक, हे सतगुरू, हे अकाल पुरुष, मी माझी प्रार्थना तुझ्या चरणी अर्पित करतो|

ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਕਰਿ ਦਇਆ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ ॥੧॥
ham keeray kiram satgur sarnaa-ee kar da-i-aa naam pargaas. ||1||
I am a mere insect, a worm. O True Guru, I seek Your Sanctuary. Please be merciful, and bless me with the Light of the Naam, the Name of the Lord. ||1||
मी मात्र एक किडा आहे, मला तुझी शरण दे, माझ्या वर दया कर, आणि मला सतनाम चा प्रकाश अर्पित कर, देवाचा नाव अर्पित कर|

ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ ॥
mayray meet gurdayv mo ka-o raam naam pargaas.
O my Best Friend, O Divine Guru, please enlighten me with the Name of the Lord.
हे माझ्या मित्र, हे माझ्या अधत्यात्मिक गुरु, मला देवाचा नावाचा प्रकाश देऊन

ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਹਮਰੀ ਰਹਰਾਸਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gurmat naam mayraa paraan sakhaa-ee har keerat hamree rahraas. ||1|| rahaa-o.
Through the Guru’s Teachings, the Naam is my breath of life. The Kirtan of the Lord’s Praise is my life’s occupation. ||1||Pause||
गुरूच्या शिकवण नि नाम माझ्या आयुष्याचे श्वास बनून गेले आहेत| देवांचे कीर्तन करून स्तुती करणे हे माझे कार्य बनून गेले आहेत|

ਹਰਿ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਰਧਾ ਹਰਿ ਪਿਆਸ ॥
har jan kay vad bhaag vadayray jin har har sarDhaa har pi-aas.
The servants of the Lord have the greatest good fortune; they have faith in the Lord, and a longing for the Lord.
देवांच्या सेवकांचे सद्भाग्य खूप महान आहे| त्यांना देवावर विश्वास आहे आणि ते देवालाच शोधतात|

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਹਿ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸਿ ॥੨॥
har har naam milai tariptaasahi mil sangat gun pargaas. ||2||
Obtaining the Name of the Lord, Har, Har, they are satisfied; joining the Sangat, the Blessed Congregation, their virtues shine forth. ||2||
देवांचे नाम मिळवून हर! हर! त्यांना संतोष मिळतो| सांगत ला मिळून ते धन्यहोतात, आणि हि आशीर्वाद मिळालेली सांगत चे सदगुण तेजोमयी बनून प्रसरतात ।

ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸਿ ॥
jin har har har ras naam na paa-i-aa tay bhaagheen jam paas.
Those who have not obtained the Sublime Essence of the Name of the Lord, Har, Har, Har, are most unfortunate; they are led away by the Messenger of Death.
ज्यांनी देवांचे नावाचं सत्व आपल्या जीवन मध्ये घेतले नाही, हार हार, ते सर्व्यात मोठे दुर्भाग्यशाली आहेत! त्यांना यमदूत घेऊन जाणार आहे| (ते दुःखात जीवन व्यतीत करेलआणि मृत्यूनंतर सुद्धा दुःख मिळेल। )

ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਿ ਸੰਗਤਿ ਨਹੀ ਆਏ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵੇ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਾਸਿ ॥੩॥
jo satgur saran sangat nahee aa-ay Dharig jeevay Dharig jeevaas. ||3||
Those who have not sought the Sanctuary of the True Guru and the Sangat, the Holy Congregation-cursed are their lives, and cursed are their hopes of life. ||3||
ज्यांनी कधी हि सतगुरू आणि संगत ची शरण घेतली नाही, ज्यांनी साधू पुरुषानं बरोबर समय घालवला नाही, त्यांच जीवन शापित आहे आणि त्यांची जीवायची आशा हि शापित आहे|

ਜਿਨ ਹਰਿ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਤਿਨ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸਿ ॥
jin har jan satgur sangat paa-ee tin Dhur mastak likhi-aa likhaas.
Those humble servants of the Lord who have attained the Company of the True Guru, have such pre-ordained destiny inscribed on their foreheads.
जे मालिक चे कृतग्न्य सेवक आहे, आणि ज्यांना सत्गुरू ची संगती लाभली आहे त्यांच्या कपाळ वर आधीपासून च खूप छान भाग्य लिहिलेले आहे|

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਸਤਸੰਗਤਿ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਮਿਲਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ ॥੪॥੪॥
Dhan Dhan satsangat jit har ras paa-i-aa mil jan naanak naam pargaas. ||4||4||
Blessed, blessed is the Sat Sangat, the True Congregation, where the Lord’s Essence is obtained. Meeting with His humble servant, O Nanak, the Light of the Naam shines forth. ||4||4||
धन्य, धन्य आहे सत संगत , खऱ्या लोकांची संगती, जिथे दैव तत्वाच खरं तत्त्व आहे, तुज्या कृतग्न्य सेवकांना भेटायचे आनंद हे नानक! सतनाम चा प्रकाश पुढे वाढत राहो!

ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
raag goojree mehlaa 5.
Raag Goojaree, Fifth Mehl:
राग गुजारी, फिफात मेहल

ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵਹਿ ਉਦਮੁ ਜਾ ਆਹਰਿ ਹਰਿ ਜੀਉ ਪਰਿਆ ॥
kaahay ray man chitvahi udam jaa aahar har jee-o pari-aa.
Why, O mind, do you plot and plan, when the Dear Lord Himself provides for your care?
हे मना! तू का सर्व गोष्टीचा इतका विचार करत आहे जेव्हा ईश्वर स्वयं तुला द्याय साठी बसलेत?

ਸੈਲ ਪਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾ ਕਾ ਰਿਜਕੁ ਆਗੈ ਕਰਿ ਧਰਿਆ ॥੧॥
sail pathar meh jant upaa-ay taa kaa rijak aagai kar Dhari-aa. ||1||
From rocks and stones He created living beings; He places their nourishment before them. ||1||
पथ्थर हे आत्म्यांचा अधिष्ठाता ! जो सत संगत मध्ये जोडला जातो, त्याच जीवन वाचून जात|आणि खडक पासून त्याने जीव निर्माण केले, त्याच्या आधी त्याने त्याची खुराकी निर्माण केली|

ਮੇਰੇ ਮਾਧਉ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲੇ ਸੁ ਤਰਿਆ ॥
mayray maaDha-o jee satsangat milay so tari-aa.
O my Dear Lord of souls, one who joins the Sat Sangat, the True Congregation, is saved.
हे आत्म्यांचा अधिष्ठाता ! जो सत संगत मध्ये जोडला जातो, त्याच जीवन वाचून जात|

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur parsaad param pad paa-i-aa sookay kaasat hari-aa. ||1|| rahaa-o.
By Guru’s Grace, the supreme status is obtained, and the dry wood blossoms forth again in lush greenery. ||1||Pause||
गुरूच्या कृपेने, सर्वोपरी जागा मिळते, जे शुष्क काष्ठ आहे त्याला हि हिरवळ मिळते

ਜਨਨਿ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਕੋਇ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ॥
janan pitaa lok sut banitaa ko-ay na kis kee Dhari-aa.
Mothers, fathers, friends, children and spouses-no one is the support of anyone else.
माता, पिता, मित्र, संतान, पत्नी- कुणीही साथ देणारे नाही|

ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਾਹੇ ਠਾਕੁਰੁ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ॥੨॥
sir sir rijak sambaahay thaakur kaahay man bha-o kari-aa. ||2||
For each and every person, our Lord and Master provides sustenance. Why are you so afraid, O mind? ||2||
प्रत्येक व्यक्ती साठी, आपला मालिक च देतो| तू इतका का गाभरतोस हे मना!

ਊਡੇ ਊਡਿ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ ਤਿਸੁ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ ॥
ooday ood aavai sai kosaa tis paachhai bachray chhari-aa.
The flamingoes fly hundreds of miles, leaving their young ones behind.
सारस पक्षी त्यांचा बच्च्यांना सोडून शेकडो माईल उडतात,

ਤਿਨ ਕਵਣੁ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣੁ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨੁ ਕਰਿਆ ॥੩॥
tin kavan khalaavai kavan chugaavai man meh simran kari-aa. ||3||
Who feeds them, and who teaches them to feed themselves? Have you ever thought of this in your mind? ||3||
त्यांना कोण घास भरवत? त्यांना पॉट भरायचे आहे असे तरी कोण शिकवत? तू कधी त्याचा विचार तरी केला आहे?

ਸਭਿ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ ॥
sabh niDhaan das asat sidhaan thaakur kar tal Dhari-aa.
All the nine treasures, and the eighteen supernatural powers are held by our Lord and Master in the Palm of His Hand.
सर्व नव निधी आणि अष्ट सिद्धी हे आपल्या ईश्वराचा तळ हाती आहे|

ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲਿ ਬਲਿ ਸਦ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਰਿਆ ॥੪॥੫॥
jan naanak bal bal sad bal jaa-ee-ai tayraa ant na paraavari-aa. ||4||5||
Servant Nanak is devoted, dedicated, forever a sacrifice to You, Lord. Your Expanse has no limit, no boundary. ||4||5||
तुझा सेवक, नानक हमेशा तुला समर्पित, आहे मालिक! तुझी विशालतेला काही सीमा नाहीये|

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਸੋ ਪੁਰਖੁ
raag aasaa mehlaa 4 so purakh
Raag Aasaa, Fourth Mehl, So Purakh ~ That Primal Being:
राहू आसा , चौथा मेहल , हे आदी पुरुष,

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:
एक निरंकार ईश्वर! सतगुरू च्या आशीर्वादाने

ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹਰਿ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹਰਿ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥
so purakh niranjan har purakh niranjan har agmaa agam apaaraa.
That Primal Being is Immaculate and Pure. The Lord, the Primal Being, is Immaculate and Pure. The Lord is Inaccessible, Unreachable and Unrivalled.
तो आदी पुरुष शुद्ध आहे, हे ईश्वर, जो सदाकाळ पासून आहे, , तो मालिक कडे कोणी पोहोलच नाहीये, कोणी पोहोचू शकत सुद्धा नाही।

ਸਭਿ ਧਿਆਵਹਿ ਸਭਿ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧੁ ਜੀ ਹਰਿ ਸਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ॥
sabh Dhi-aavahi sabh Dhi-aavahi tuDh jee har sachay sirjanhaaraa.
All meditate, all meditate on You, Dear Lord, O True Creator Lord.
सर्व ध्यान, तुझ्या वर अर्पित आहे हे, ईश्वर! हे निर्माता!

ਸਭਿ ਜੀਅ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ ॥
sabh jee-a tumaaray jee tooN jee-aa kaa daataaraa.
All living beings are Yours-You are the Giver of all souls.
सर्व जीव तुझे आहे, तू सर्व मध्ये जीव बाक्षणारा आहेत|

ਹਰਿ ਧਿਆਵਹੁ ਸੰਤਹੁ ਜੀ ਸਭਿ ਦੂਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰਾ ॥
har Dhi-aavahu santahu jee sabh dookh visaaranhaaraa.
Meditate on the Lord, O Saints; He is the Dispeller of all sorrow.
ईश्वरा वर ध्यान लावा संतांनो!तो दुःख शमवणारा आहे|

ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰੁ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸੇਵਕੁ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ॥੧॥
har aapay thaakur har aapay sayvak jee ki-aa naanak jant vichaaraa. ||1||
The Lord Himself is the Master, the Lord Himself is the Servant. O Nanak, the poor beings are wretched and miserable! ||1||
देव च मालिक आहे| देव स्वतः सेवक पण आहे| हे नानक! तुच्छ जीव दुखी आहे|