Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 619

Page 619

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਪਿ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 나는 항상 나의 지고한 주를 외치며 행복하다. 여기에 머무르세요
ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਉ ਸੋਈ ॥ 안팎, 나라와 세상 어디를 보아도 하나님이 임재하십니다
ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪਾਇਓ ਵਡਭਾਗੀ ਤਿਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੨॥੧੧॥੩੯॥ 오 나낙이여! 다행스럽게도 나는 그보다 더 위대한 사람이 없다는 그런 전문가를 찾았습니다. 2. 11. 36
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 소르티 마할라 5
ਸੂਖ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਣ ਨਿਹਾਰਿਆ ॥ 주님의 아름다운 발을 보면서 행복, 행복, 웰빙 및 자발적인 소리가 달성되었습니다
ਰਾਖਨਹਾਰੈ ਰਾਖਿਓ ਬਾਰਿਕੁ ਸਤਿਗੁਰਿ ਤਾਪੁ ਉਤਾਰਿਆ ॥੧॥ 수호신은 아이 하리고빈드를 보호했고 사트구루는 열병을 앓았다. 1
ਉਬਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥ 나는 그 사트구루의 피난처에서 살아 남았습니다
ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 누구의 봉사는 결코 헛되지 않습니다. 머무르다
ਘਰ ਮਹਿ ਸੂਖ ਬਾਹਰਿ ਫੁਨਿ ਸੂਖਾ ਪ੍ਰਭ ਅਪੁਨੇ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ॥ 우리 주님께서 친절하시자 집안에도 행복이 있었고 밖에도 행복이 있었습니다
ਨਾਨਕ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਊ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਹੋਆ ਕਿਰਪਾਲਾ ॥੨॥੧੨॥੪੦॥ 오 나낙이여! 주님께서 저에게 친절하셨기 때문에 지금은 어떤 장애물도 보이지 않습니다. 2. 12. 40
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 소르티 마할라 5
ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਭਇਆ ਮਨਿ ਉਦਮੁ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਜਸੁ ਗਾਈ ॥ 스님과 동행함으로써 내 마음 속에 사업이 생겨 났고 나는 Naam-Ratna의 영광을 불렀습니다
ਮਿਟਿ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਸਿਮਰਿ ਅਨੰਤਾ ਸਾਗਰੁ ਤਰਿਆ ਭਾਈ ॥੧॥ 이봐, 오빠! 하나님을 경배함으로써 저의 불안은 사라지고 세상의 바다에 휩쓸려 갔습니다. 1
ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਣ ਵਸਾਈ ॥ 나는 내 마음속에 하나님의 발을 두었다
ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜੀ ਰੋਗਾ ਘਾਣਿ ਮਿਟਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 이제 나는 행복을 찾았고, 자발적인 소리가 내 안에 울려 퍼지고, 질병의 공동체가 파괴되었습니다. 머무르다
ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਖਿ ਵਖਾਣਾ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 오, 이런! 당신에 대해 어떤 자질을 설명해야 합니까? 당신은 평가받을 수 없습니다
ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਭਏ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਪੁਨਾ ਪ੍ਰਭੁ ਭਇਆ ਸਹਾਈ ॥੨॥੧੩॥੪੧॥ 오 나낙이여! 그들의 주님이 조력자가 되셨을 때, 헌애자들도 파괴할 수 없게 되었습니다. 2. 13. 41
ਸੋਰਠਿ ਮਃ ੫ ॥ 소르티 마할라 5
ਗਏ ਕਲੇਸ ਰੋਗ ਸਭਿ ਨਾਸੇ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪੁਨੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ 주님께서 저를 축복해 주셨을 때, 저의 모든 슬픔과 질병이 사라졌습니다
ਆਠ ਪਹਰ ਆਰਾਧਹੁ ਸੁਆਮੀ ਪੂਰਨ ਘਾਲ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥ 여덟 시에 하나님을 경배하는 것은 우리의 영적 수행도 끝났기 때문입니다. 1
ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੂ ਸੁਖ ਸੰਪਤਿ ਰਾਸਿ ॥ 맙소사! 당신은 우리의 부와 부입니다
ਰਾਖਿ ਲੈਹੁ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 주님 앞에서 드리는 나의 기도는 이러하니, 오 나의 사랑하는 자들아! 고통에서 나를 구해주십시오. 여기에 머무르세요
ਜੋ ਮਾਗਉ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵਉ ਅਪਨੇ ਖਸਮ ਭਰੋਸਾ ॥ 내가 무엇을 요구하든, 나는 그것을 얻는다, 나는 나의 주인을 신뢰한다
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਮਿਟਿਓ ਸਗਲ ਅੰਦੇਸਾ ॥੨॥੧੪॥੪੨॥ Nanak은 Purna Guru를 만나서 모든 걱정이 제거되었다고 말합니다. 2. 14. 42
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 소르티 마할라 5
ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ਸਗਲਾ ਦੂਖੁ ਮਿਟਾਇਆ ॥ 나의 구루 사트구루의 심란에 의해 나는 나의 모든 슬픔과 고난을 지웠다
ਤਾਪ ਰੋਗ ਗਏ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨ ਇਛੇ ਫਲ ਪਾਇਆ ॥੧॥ 구루의 말을 통해 열과 질병이 제거되었고 원하는 결과를 얻었습니다. 1
ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ 나의 완벽한 스승은 행복을 주는 사람이다
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 그는 모든 일을 하고 하는 사람이며, 모든 예술의 가장 유능한 대가이며, 완전한 사람입니다. 여기에 머무르세요
ਅਨੰਦ ਬਿਨੋਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ॥ 오 나낙이여! 이제 기뻐하고 기뻐하며 주님 께 찬양의 상서로운 노래를 부르십시오
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਭਏ ਜਗ ਭੀਤਰਿ ਹੋਆ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਰਖਵਾਲਾ ॥੨॥੧੫॥੪੩॥ 온 세상이 환호하고 있는데, 파라브라흐마가 나의 보호자가 되었기 때문이다. 2. 15. 43
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 소르티 마할라 5
ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨ ਗਣੀਆ ਕਾਈ ਅਪਣਾ ਬਿਰਦੁ ਪਛਾਣਿ ॥ 하나님께서는 우리의 행위를 헤아리지 않으시고 원수를 인정하심으로 우리를 용서하셨습니다
ਹਾਥ ਦੇਇ ਰਾਖੇ ਕਰਿ ਅਪੁਨੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗੁ ਮਾਣਿ ॥੧॥ 그분은 제게 손을 내밀어 주시고 저를 자신의 것으로 여기심으로써 저를 보호해 주셨고 이제 저는 항상 그분의 사랑을 누리고 있습니다. 1
ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਦ ਮਿਹਰਵਾਣ ॥ 나의 참 하나님은 항상 은혜로우십니다
ਬੰਧੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰੈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 나의 완전한 Satguru는 슬픔과 위기를 억제했으며 이제 모든 복지가 달성되었습니다. 여기에 머무르세요
ਜੀਉ ਪਾਇ ਪਿੰਡੁ ਜਿਨਿ ਸਾਜਿਆ ਦਿਤਾ ਪੈਨਣੁ ਖਾਣੁ ॥ 목숨을 버리시고 옷과 음식을 주심으로 내 몸을 창조하신 하나님; 그분은 친히 종의 수치를 구해 주셨습니다
ਅਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪਿ ਪੈਜ ਰਾਖੀ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥੨॥੧੬॥੪੪॥ 나낙은 항상 그에게 희생합니다. 2. 16. 44
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/