Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 592

Page 592

ਸਭਿ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਅਲਿਪਤੁ ਰਹੈ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖਣਾ ਜਾਈ ॥ 그분은 모든 사람의 마음 속에서 기뻐하시지만 여전히 그들에게서 멀어지게 하십니다. 그는 보이지 않으며 볼 수 없습니다
ਪੂਰੈ ਗੁਰਿ ਵੇਖਾਲਿਆ ਸਬਦੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥ 이 세상에서 완벽한 구루는 그를 나타나게 했고 말씀을 통해 그의 지식을 주었습니다
ਪੁਰਖੈ ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਪੁਰਖ ਹੋਵਹਿ ਜਿਨੀ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਈ ॥ 지고의 존재를 숭배하고 구루라는 단어를 통해 자아를 불태우는 사람들은 스스로 완전한 인간이 됩니다
ਤਿਸ ਕਾ ਸਰੀਕੁ ਕੋ ਨਹੀ ਨਾ ਕੋ ਕੰਟਕੁ ਵੈਰਾਈ ॥ 이 세상에는 하나님의 원수가 하나도 없고, 하나님의 적도 없습니다
ਨਿਹਚਲ ਰਾਜੁ ਹੈ ਸਦਾ ਤਿਸੁ ਕੇਰਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਈ ॥ 그의 통치는 영원하며, 그는 질에 들어오거나 들어가지 않는다
ਅਨਦਿਨੁ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਹਰਿ ਸਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥ 그의 신자들은 밤낮으로 그를 숭배하고 진정한 하리를 계속 찬양합니다
ਨਾਨਕੁ ਵੇਖਿ ਵਿਗਸਿਆ ਹਰਿ ਸਚੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥੨॥ 나낙은 그 진정한 하리의 영광을 보고 감사한다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਜਿਨ ਕੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਸਿਆ ਸਦ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਨਾਮੋ ਤਿਨ ਕੰਉ ਰਖਣਹਾਰਾ ॥ 하리의 이름이 항상 마음속에 있는 하리의 이름은 그들의 보호자가 된다
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਿਤਾ ਹਰਿ ਨਾਮੋ ਮਾਤਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ਮਿਤ੍ਰੁ ਹਮਾਰਾ ॥ 하리의 이름은 우리 아버지, 하리의 이름은 우리 어머니, 하리의 이름은 우리의 친구이자 친구입니다
ਹਰਿ ਨਾਵੈ ਨਾਲਿ ਗਲਾ ਹਰਿ ਨਾਵੈ ਨਾਲਿ ਮਸਲਤਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੀ ਕਰਦਾ ਨਿਤ ਸਾਰਾ ॥ 우리는 하리라는 이름으로 대화를 나누고, 하리라는 이름으로 상담을 하고, 하리라는 이름이 끊임없이 우리를 돌봐줍니다
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੀ ਸੰਗਤਿ ਅਤਿ ਪਿਆਰੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕੁਲੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਰਵਾਰਾ ॥ 하리의 이름은 우리의 매우 달콤한 동반자이고, 하리의 이름은 우리의 왕조이며, 하리의 이름은 우리의 가족입니다
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੰਉ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਹਰਿ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਸਦਾ ਕਰੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥੧੫॥ 나낙은 구루에 의해 하리라는 이름을 받았고 하리는 항상 우리에게 세상에서 구원을 줍니다. 15
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥ 슐로카 마할라 3
ਜਿਨ ਕੰਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ਸੇ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਸਦਾ ਕਮਾਹਿ ॥ Satiguru를 만나는 사람들은 항상 Hari를 찬양합니다
ਅਚਿੰਤੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਤਿਨ ਕੈ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਹਿ ॥ 아친트 하리의 이름이 그들의 마음 속에 있고 그들은 참된 말씀에 몰두하고 있습니다
ਕੁਲੁ ਉਧਾਰਹਿ ਆਪਣਾ ਮੋਖ ਪਦਵੀ ਆਪੇ ਪਾਹਿ ॥ 그 결과 그들은 후손을 구원하고 구원의 칭호를 얻습니다
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਿਨ ਕੰਉ ਸੰਤੁਸਟੁ ਭਇਆ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਨ ਪਾਹਿ ॥ 구루의 발 앞에 온 신도들, 지고의 신은 그들과 함께 행복해졌습니다
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਲਾਜ ਰਖਾਹਿ ॥੧॥ 나낙은 하리의 하인이고 하리는 그의 은혜로 그의 수치와 명성을 유지합니다. 1
ਮਃ ੩ ॥ 궁전 3
ਹੰਉਮੈ ਅੰਦਰਿ ਖੜਕੁ ਹੈ ਖੜਕੇ ਖੜਕਿ ਵਿਹਾਇ ॥ 자아 때문에 인간 안에는 문제가 있으며,이 혼란 속에서 그는 슬픔 속에서인생을 보낸다
ਹੰਉਮੈ ਵਡਾ ਰੋਗੁ ਹੈ ਮਰਿ ਜੰਮੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ 자아는 끔찍한 질병이며, 그 결과 죽고, 다시 태어나고, 세상에오고갑니다
ਜਿਨ ਕਉ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਾ ਸਤਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਆਇ ॥ Vidhata가 운명을 쓴 사람들은 Satguru-Prabhu를 찾습니다
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਉਬਰੇ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇ ॥੨॥ 오 나낙이여! 구루 (Guru)의 엄청난 은혜로 그들은 구원 받고 그 말을 통해 자아를 태 웁니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਗਤੁ ਅਗੋਚਰੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤਾ ॥ 하리의 이름은 보이지 않는, 보이지 않는, 불멸하는, 지고한 존재, 창조주이신 우리 주님입니다
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਮ ਸ੍ਰੇਵਹ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਮ ਪੂਜਹ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਹੀ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥ 우리는 하리의 이름을 숭배하고, 하리의 이름을 숭배하며, 우리의 마음은 하리의 이름에 잠겨 있습니다
ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਜੇਵਡੁ ਕੋਈ ਅਵਰੁ ਨ ਸੂਝੈ ਹਰਿ ਨਾਮੋ ਅੰਤਿ ਛਡਾਤਾ ॥ 하리의 이름과 같은 사람은 없습니다, 왜냐하면 그것은 결국 구원으로 인도하는 하리의 이름이기 때문입니다
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ਗੁਰਿ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ॥ 우리에게 하리라는 이름을 준 자비로운 구루의 부모는 축복 받고 축복 받았습니다
ਹੰਉ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪੁਣੇ ਕੰਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੀ ਜਿਤੁ ਮਿਲਿਐ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੈ ਜਾਤਾ ॥੧੬॥ 나는 항상 하리의 이름을 알게 된 나의 사티구루에게 절합니다. 16
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥ 슐로카 마할라 3
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀਆ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਨ ਲਗੋ ਪਿਆਰੁ ॥ 구루 (Guru)와 가까이 지내면서 봉사하지 않은 사람은 하리 (Hari)라는 이름조차 좋아하지 않았습니다
ਸਬਦੈ ਸਾਦੁ ਨ ਆਇਓ ਮਰਿ ਜਨਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥ 그런 무지한 사람은 죽어서 구루라는 단어의 맛조차 얻지 못한 채 세상에 몇 번이고 태어납니다
ਮਨਮੁਖਿ ਅੰਧੁ ਨ ਚੇਤਈ ਕਿਤੁ ਆਇਆ ਸੈਸਾਰਿ ॥ 눈먼 사람이 하나님을 기억하지 못한다면, 그가 이 세상에 온다는 것은 무엇을 의미합니까
ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਲੰਘੇ ਪਾਰਿ ॥੧॥ 오 나낙이여! 신이 그의 연민을 바라 보는 사람은 구루의 현존에 머물면서 바브 사가르를 건넌다. 1
ਮਃ ੩ ॥ 궁전 3
ਇਕੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਾਗਤਾ ਹੋਰੁ ਜਗੁ ਸੂਤਾ ਮੋਹਿ ਪਿਆਸਿ ॥ 오직 한 명의 사트구루만이 깨어 있지만, 나머지 세계는 집착과 갈증으로 졸리다
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਨਿ ਜਾਗੰਨਿ ਸੇ ਜੋ ਰਤੇ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਗੁਣਤਾਸਿ ॥ 덕의 창고인 진리의 이름에 몰두하고 사트구루를 섬기는 사람들은 집착과 갈증으로 깨어 있습니다
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/