Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 589

Page 589

ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਨ ਕਉ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਕੈ ਮੁਖਿ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ਲਿਖਿ ਪਾਇਆ ॥੭॥ 그러한 satgurus는 얼굴과 머리에 신이 운명을 쓴 사람들 만 만난다. 7
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥ 슐로카 마할라 3
ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਮਰਜੀਵੜੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਸਦਾ ਹੋਇ ॥ 의지 만이 하나님 께 바쳐지고 헌신은 구루에 의해 이루어질 수 있습니다
ਓਨਾ ਕਉ ਧੁਰਿ ਭਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਬਖਸਿਆ ਮੇਟਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥ 태초부터 아무도 지울 수 없는 헌신의 창고가 그들에게 주어졌습니다
ਗੁਣ ਨਿਧਾਨੁ ਮਨਿ ਪਾਇਆ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥ 그러한 위대한 사람들은 그들 자신의 마음 속에서 궁극적인 진리, 자질들의 보고를 얻는다
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲਿ ਰਹੇ ਫਿਰਿ ਵਿਛੋੜਾ ਕਦੇ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥ 나낙은 구루무크 사람들은 항상 하나님 안에서 연합되어 있으며 다시는 분리되지 않는다고 말합니다. 1
ਮਃ ੩ ॥ 궁전 3
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀਆ ਕਿਆ ਓਹੁ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 사티구루를 섬기지 않는 사람이 어떻게 생각할 수 있겠습니까
ਸਬਦੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਈ ਬਿਖੁ ਭੂਲਾ ਗਾਵਾਰੁ ॥ 어리석은 사람은 무질서하게 방황하고 단어의 본질을 모릅니다
ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧੁ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਪਿਆਰੁ ॥ 무지하고 눈먼 사람은 많은 일을 하고 이중성을 사랑합니다
ਅਣਹੋਦਾ ਆਪੁ ਗਣਾਇਦੇ ਜਮੁ ਮਾਰਿ ਕਰੇ ਤਿਨ ਖੁਆਰੁ ॥ 무가치함에도 불구하고 스스로를 크다고 부르는 사람들은 죽음의 천사가 그들을 매우 세게 때립니다
ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਜਾ ਆਪੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੨॥ 나낙은 하나님 자신이 용서하시는 동안 다른 누구에게 말해야 한다고 말합니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਤੂ ਕਰਤਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ ਸਭਿ ਜੀਅ ਤੁਮਾਰੇ ॥ 오 창조주여! 당신은 모든 것을 알고 있으며,이 모든 생물은 당신 자신의 것입니다
ਜਿਸੁ ਤੂ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਤੂ ਮੇਲਿ ਲੈਹਿ ਕਿਆ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ ॥ 당신이 좋아하는 것을 당신과 섞으십시오. 그러나 이 불쌍한 생물들은 무엇을 할 수 있습니까
ਤੂ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਹੈ ਸਚੁ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ॥ 오, 참된 창조주여! 당신은 모든 일을 할 수 있고 할 수 있습니다
ਜਿਸੁ ਤੂ ਮੇਲਹਿ ਪਿਆਰਿਆ ਸੋ ਤੁਧੁ ਮਿਲੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੀਚਾਰੇ ॥ 오 나의 사랑! 당신이 자신과 연관시키는 사람은 구루 무크가되어 당신에 대해 생각함으로써 당신과 합쳐집니다
ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜਿਨਿ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਅਲਖੁ ਲਖਾਰੇ ॥੮॥ 나는 보이지 않는 신을 보게 해준 진정한 구루에게 100 %를 희생했다. 8
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ 슐로카 마할라 3
ਰਤਨਾ ਪਾਰਖੁ ਜੋ ਹੋਵੈ ਸੁ ਰਤਨਾ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 보석을 검사하는 사람은 보석을 고려합니다
ਰਤਨਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਈ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧੁ ਅੰਧਾਰੁ ॥ 그러나 무지하고 가장 눈먼 사람은 보석의 가치를 모릅니다
ਰਤਨੁ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਬਦੁ ਹੈ ਬੂਝੈ ਬੂਝਣਹਾਰੁ ॥ 공로가 있는 사람만이 구루의 말이 보석이라는 것을 이해합니다
ਮੂਰਖ ਆਪੁ ਗਣਾਇਦੇ ਮਰਿ ਜੰਮਹਿ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥ 어리석은 사람은 자부심이 크지만 생사의 악순환에 빠져 계속 고통을 겪습니다
ਨਾਨਕ ਰਤਨਾ ਸੋ ਲਹੈ ਜਿਸੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥ Nanak은 이름과 보석은 구루무크가 됨으로써 그 이름을 사랑하는 사람만이 받을 수 있다고 말합니다
ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਮੁ ਉਚਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮੋ ਨਿਤ ਬਿਉਹਾਰੁ ॥ 그런 사람은 밤낮으로 하리남을 발음하고 하리의 이름이 그의 일상이 된다
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾ ਹਰਿ ਰਖਾ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥੧॥ 하나님께서 은혜를 베푸신다면 저는 그분을 마음속에 간직할 수 있습니다. 1
ਮਃ ੩ ॥ 궁전 3
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀਆ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਨ ਲਗੋ ਪਿਆਰੁ ॥ 구루를 섬기지 않고 하리의 이름을 사랑하지 않는 사람들,
ਮਤ ਤੁਮ ਜਾਣਹੁ ਓਇ ਜੀਵਦੇ ਓਇ ਆਪਿ ਮਾਰੇ ਕਰਤਾਰਿ ॥ 그들이 살아 있다고 생각하지 말라, 왜냐하면 그들은 창조주 주 자신에 의해 멸망되었기 때문이다
ਹਉਮੈ ਵਡਾ ਰੋਗੁ ਹੈ ਭਾਇ ਦੂਜੈ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥ 자아는 무서운 질병이며, 이 질병은 인간이 이중적인 일을 하게 만듭니다
ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖਿ ਜੀਵਦਿਆ ਮੁਏ ਹਰਿ ਵਿਸਰਿਆ ਦੁਖੁ ਪਾਇ ॥੨॥ 나낙은 인간은 살아 있어도 시체와 동등하며 신을 잊는 것이 매우 슬프다고 말합니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਜਿਸੁ ਅੰਤਰੁ ਹਿਰਦਾ ਸੁਧੁ ਹੈ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਸਭਿ ਨਮਸਕਾਰੀ ॥ 모든 사람은 마음이 순수한 사람에게 경의를 표합니다
ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥ 나는 마음 속에 이름의 보물이 존재하는 사람에게 나 자신을 희생합니다
ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕੁ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥ 지혜와 지혜를 가진 자, 그리고 무라리 하리의 이름이 있는 자,
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਿਤੁ ਹੈ ਸਭ ਤਿਸਹਿ ਪਿਆਰੀ ॥ 그 Satiguru는 모든 사람의 친구이며 전 세계에 대한 사랑을 가지고 있습니다
ਸਭੁ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਸਾਰਿਆ ਗੁਰ ਬੁਧਿ ਬੀਚਾਰੀ ॥੯॥ 나는 구루가 주신 지혜로 이것이 모든 영혼에 포함 된 라마의 확산이라고 생각했습니다. 6
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ 슐로카 마할라 3
ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜੀਅ ਕੇ ਬੰਧਨਾ ਵਿਚਿ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹਿ ॥ Satiguru의 봉사가 없다면, 그러한 행동은 살아있는 존재와의 유대가되며, 그는 자아에서 계속합니다
ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਠਉਰ ਨ ਪਾਵਹੀ ਮਰਿ ਜੰਮਹਿ ਆਵਹਿ ਜਾਹਿ ॥ 구루 (Guru)의 봉사가 없다면, 살아있는 존재는 행복의 장소를 얻지 못하고, 그는 태어나고 죽어 가고, 세상에서오고갑니다
ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਫਿਕਾ ਬੋਲਣਾ ਨਾਮੁ ਨ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ Satiguru의 봉사가 없으면 사람은 계속해서 쓴 말을하고 하나님의 이름이 그의 마음에 있지 않습니다
Scroll to Top
https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/