Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 562

Page 562

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਆਸ ਪੁਜਾਏ ॥੪॥ 오 나낙이여! 나의 완전한 구루 사트구루는 축복을 받았고 내 마음의 희망을 성취하는 사람은 복이 있습니다. 4
ਗੁਰੁ ਸਜਣੁ ਮੇਰਾ ਮੇਲਿ ਹਰੇ ਜਿਤੁ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਾ ॥ 이봐 하리! 하리남을 만나고 묵상할 수 있는 신사 구루를 주십시오
ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਹੁ ਹਰਿ ਗੋਸਟਿ ਪੂਛਾਂ ਕਰਿ ਸਾਂਝੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ॥ 나는 구루 사트구루에게 하리의 이야기를 물어보고 그와 함께 노래를 부르며 하리를 칭찬한다
ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਸਦ ਹਰਿ ਕੇ ਮਨੁ ਜੀਵੈ ਨਾਮੁ ਸੁਣਿ ਤੇਰਾ ॥ 이봐 하리! 저는 늘 당신을 찬양할 것이고, 당신의 이름을 들으니 제 마음이 영적으로 살아 있게 됩니다
ਨਾਨਕ ਜਿਤੁ ਵੇਲਾ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਤੁ ਵੇਲੈ ਮਰਿ ਜਾਇ ਜੀਉ ਮੇਰਾ ॥੫॥ 오 나낙이여! 나의 주님, 나의 주님을 잊어버리는 순간 내 영혼은 죽습니다. 5
ਹਰਿ ਵੇਖਣ ਕਉ ਸਭੁ ਕੋਈ ਲੋਚੈ ਸੋ ਵੇਖੈ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਵਿਖਾਲੇ ॥ 모두가 Hari-Darshan을 갈망하지만 Hari는 자신의 비전을 그에게 전하고 자신이 자신의 비전을 전합니다
ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਦਾ ਸਮਾਲੇ ॥ 내 사랑하는 사람이 은혜롭게 보이는 사람은 항상 하나님 위에 앉아 있습니다
ਸੋ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਮਾਲੇ ਜਿਸੁ ਸਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਮਿਲਿਆ ॥ 나의 완전한 사트구루를 찾는 자는 항상 하리남을 숭배한다
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਇਕੇ ਹੋਏ ਹਰਿ ਜਪਿ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਰਲਿਆ ॥੬॥੧॥੩॥ 오 나낙이여! 하리의 하인과 하리는 똑같아졌다. 하리를 외치면서 하리 세바크도 하리에 흡수되었습니다. 6. 1. 3
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧॥ 바단수 마할라 5 가루 1
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 신은 사트구루의 은총으로 찾을 수 있는 한 분이시다
ਅਤਿ ਊਚਾ ਤਾ ਕਾ ਦਰਬਾਰਾ ॥ 그 하나님의 궁정은 매우 높으시고
ਅੰਤੁ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥ 끝도 없고 끝도 없습니다
ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ਲਖ ਧਾਵੈ ॥ 수백만, 수백만, 수백만, 수백만의 생명체가 도망칩니다
ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਤਾ ਕਾ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥੧॥ 단 한 마리의 두더지도 그의 실제 거주지를 구별 할 수 없습니다. 1
ਸੁਹਾਵੀ ਕਉਣੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਜਿਤੁ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 하나님을 만나는 상서로운 때가 언제입니까? 1. 머무르다
ਲਾਖ ਭਗਤ ਜਾ ਕਉ ਆਰਾਧਹਿ ॥ 수백만 명의 신자들이 숭배하는 하나님
ਲਾਖ ਤਪੀਸਰ ਤਪੁ ਹੀ ਸਾਧਹਿ ॥ 수백만 명의 고행자들이 그의 참회를 수행합니다
ਲਾਖ ਜੋਗੀਸਰ ਕਰਤੇ ਜੋਗਾ ॥ 수백만 명의 Yogeshwars가 요가를 연습합니다
ਲਾਖ ਭੋਗੀਸਰ ਭੋਗਹਿ ਭੋਗਾ ॥੨॥ 수백만 명의 환자가 계속해서 그의 쾌락을 즐기고 있습니다. 2
ਘਟਿ ਘਟਿ ਵਸਹਿ ਜਾਣਹਿ ਥੋਰਾ ॥ 그는 모든 사람의 마음 속에 거하시지만, 그것을 아는 사람은 거의 없다
ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਜਣੁ ਪਰਦਾ ਤੋਰਾ ॥ 하나님과 우리 사이에 거짓의 벽을 깨뜨릴 수 있는 신사가 있습니까
ਕਰਉ ਜਤਨ ਜੇ ਹੋਇ ਮਿਹਰਵਾਨਾ ॥ 나는 그 신에게 친절하려고 노력하고,
ਤਾ ਕਉ ਦੇਈ ਜੀਉ ਕੁਰਬਾਨਾ ॥੩॥ 그러면 나는 그에게 내 목숨을 버릴 것입니다. 3
ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਸੰਤਨ ਪਹਿ ਆਇਆ ॥ 나는 하나님을 찾아 방황하는 성도들에게 왔다
ਦੂਖ ਭ੍ਰਮੁ ਹਮਾਰਾ ਸਗਲ ਮਿਟਾਇਆ ॥ 그분은 나의 모든 슬픔과 혼란을 제거해 주셨습니다
ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਭੂੰਚਾ ॥ 주님은 나맘리트를 마시라고 나를 그분의 발로 부르셨습니다
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਊਚਾ ॥੪॥੧॥ 오 나낙이여! 나의 주님은 가장 위대하시고 지극히 높으신 분이시다. 4. 1
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 바단수 마할라 5
ਧਨੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਜਿਤੁ ਦਰਸਨੁ ਕਰਣਾ ॥ 그 때가 하나님의 비전이 이루어지는 매우 상서롭고 복된 때입니다
ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ ॥੧॥ 나는 Satiguru의 발치에 있는 Balihari에 갑니다. 1
ਜੀਅ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ॥ 오 나의 사랑하는 주님! 당신은 우리 모두의 생명의 수여자이십니다
ਮਨੁ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ ਚਿਤੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 내 마음은 하나님의 이름을 기억할 때만 살아 있습니다. 1. 여기에 머무르세요
ਸਚੁ ਮੰਤ੍ਰੁ ਤੁਮਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ॥ 맙소사! 당신의 이름과 만트라는 진실이고 당신의 목소리는 비약입니다
ਸੀਤਲ ਪੁਰਖ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸੁਜਾਣੀ ॥੨॥ 당신은 평화를 주는 자이고 당신의 비전은 트리칼다르시입니다. 2
ਸਚੁ ਹੁਕਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਤਖਤਿ ਨਿਵਾਸੀ ॥ 당신의 명령은 사실이며 당신은 왕좌에 앉을 것입니다
ਆਇ ਨ ਜਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥੩॥ 나의 주님은 불멸이시며 생사에 빠지지 않으신다. 3
ਤੁਮ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾਸ ਹਮ ਦੀਨਾ ॥ 당신은 우리의 은혜로운 주인이시며 우리는 당신의 겸손한 종입니다
ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਭਰਪੁਰਿ ਲੀਣਾ ॥੪॥੨॥ 오 나낙이여! 주님은 모든 것 안에 무소부재하십니다. 4. 2
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 바단수 마할라 5
ਤੂ ਬੇਅੰਤੁ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੈ ॥ 이봐 하리! 당신은 안절부절 못하고 이 비밀을 아는 사람은 거의 없습니다
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕੋ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੈ ॥੧॥ 구루 (Guru)의 은총으로 그 단어를 거의 인식하지 못합니다. 1
ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ਪਿਆਰੇ ॥ 오 나의 사랑! 이것은 당신의 종의 겸손한 기도입니다
Scroll to Top
https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/