Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 528

Page 528

ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰਿ ਜਾਰਿ ॥ 나는 사람들의 영리함과 상상력을 불에 태웠다
ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹਉ ਭਾਵੈ ਬੁਰਾ ਕਹਉ ਹਮ ਤਨੁ ਦੀਓ ਹੈ ਢਾਰਿ ॥੧॥ 이제 누가 나에게 좋든 나쁘든 나는 내 몸을 하나님께 바쳤습니다. 1
ਜੋ ਆਵਤ ਸਰਣਿ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭੁ ਤੁਮਰੀ ਤਿਸੁ ਰਾਖਹੁ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥ 오 타쿠르 주님! 당신의 피난처에 오는 사람은 누구든지 친절하고 보호하십시오
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਤੁਮਾਰੀ ਹਰਿ ਜੀਉ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਮੁਰਾਰਿ ॥੨॥੪॥ 맙소사! Das Nanak은 당신에게 피난처를 얻었으므로 그의 존엄성을 유지해야합니다. 2. 4
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥ 데브간드하리
ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਉ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥ 하리를 칭찬하는 사람은 누구든지 발리 하리에 간다
ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਜੀਵਾ ਸਾਧ ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਜਿਸੁ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 나는 그 마음 속에 하나님의 이름이 앉아있는 sadhu Gurudev의 비전을 본 후에 살아 있습니다. 1. 여기에 머무르세요
ਤੁਮ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਾਵਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਕਿਉ ਕਰਿ ਮਿਲਹ ਜੂਠਾਰੀ ॥ 오 주님! 당신은 거룩한 사람인데 내가 어떻게 당신을 부정하다고 생각할 수 있습니까
ਹਮਰੈ ਜੀਇ ਹੋਰੁ ਮੁਖਿ ਹੋਰੁ ਹੋਤ ਹੈ ਹਮ ਕਰਮਹੀਣ ਕੂੜਿਆਰੀ ॥੧॥ 우리 내면에는 다른 것이 있고 입에는 다른 것이 있으며, 우리는 행동이없고 진실하지 않습니다. 1
ਹਮਰੀ ਮੁਦ੍ਰ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਸੁਆਮੀ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਦੁਸਟ ਦੁਸਟਾਰੀ ॥ 오, 나의 주 하리여! 겉으로는 당신의 이름을 외치지만, 마음속에는 악인과 같은 악인이 있습니다
ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਹੁ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ॥੨॥੫॥ 오 나의 주님! 나낙은 당신께 피난처를 마련했고, 당신이 그를 좋아하는 것처럼 그를 보호하소서. 2. 5
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥ 데브간드하리
ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁੰਦਰਿ ਹੈ ਨਕਟੀ ॥ 하리라는 이름이없는 잘 생긴 사람조차도 낙타 또는 뻔뻔하다고 불립니다
ਜਿਉ ਬੇਸੁਆ ਕੇ ਘਰਿ ਪੂਤੁ ਜਮਤੁ ਹੈ ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਪਰਿਓ ਹੈ ਧ੍ਰਕਟੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 예를 들어, 매춘부의 집에서 아들이 태어나면 그의 이름은 사생아이거나 불법이거나 불의합니다. 1. 여기에 머무르세요
ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਨਾਹਿ ਹਰਿ ਸੁਆਮੀ ਤੇ ਬਿਗੜ ਰੂਪ ਬੇਰਕਟੀ ॥ 마음 속에 하리 스와미의 거처가없는 사람들은 추악하고 나병입니다
ਜਿਉ ਨਿਗੁਰਾ ਬਹੁ ਬਾਤਾ ਜਾਣੈ ਓਹੁ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਹੈ ਭ੍ਰਸਟੀ ॥੧॥ 예를 들어, 한 남자가 많은 것을 알고 있지만 하리의 궁정에서 그는 행악자입니다. 1
ਜਿਨ ਕਉ ਦਇਆਲੁ ਹੋਆ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਪਗ ਚਕਟੀ ॥ 나의 스승은 그가 친절하게 대하는 성도들의 발을 계속 만지고 있다
ਨਾਨਕ ਪਤਿਤ ਪਵਿਤ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਛੈ ਛੁਕਟੀ ॥੨॥੬॥ ਛਕਾ ੧ 오 나낙이여! 삿상에서는 불순한 인간도 함께 순수해지고 진정한 구루의 인도를 따름으로써 탄생과 죽음을 없앤다. 2. 6. 예순 1. (6줄 추가)
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ 데브간다리 마할라 5 가루 2
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 신은 사트구루의 은총으로 찾을 수 있는 한 분이시다
ਮਾਈ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਈਐ ॥ 맙소사! 항상 구루의 발치에서 명상해야 합니다
ਪ੍ਰਭੁ ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 주님이 친절해지면 마음이 꽃을 피우고 항상 하리를 묵상해야 합니다. 1. 여기에 머무르세요
ਅੰਤਰਿ ਏਕੋ ਬਾਹਰਿ ਏਕੋ ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੁ ਸਮਾਈਐ ॥ 한 하나님이 생명체의 마음속에 거하고 전 세계에 거하시는데, 사실 한 하나님은 모든 사람의 마음속에 계신다
ਘਟਿ ਅਵਘਟਿ ਰਵਿਆ ਸਭ ਠਾਈ ਹਰਿ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮੁ ਦਿਖਾਈਐ ॥੧॥ 집 안팎의 모든 곳에서 편재하는 완전한 브라흐마 하리가 보입니다. 1
ਉਸਤਤਿ ਕਰਹਿ ਸੇਵਕ ਮੁਨਿ ਕੇਤੇ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਕਤਹੂ ਪਾਈਐ ॥ 주! 많은 종과 성도들이 당신을 찬양하지만 아무도 당신의 끝을 알지 못합니다
ਸੁਖਦਾਤੇ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ॥੨॥੧॥ 오, 행복을 주시는 분이시여! 오 고통의 군주님! 나낙은 항상 당신을 희생합니다. 2. 1
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥ 데브간드하리
ਮਾਈ ਹੋਨਹਾਰ ਸੋ ਹੋਈਐ ॥ 맙소사! 세상에서 일어나는 모든 일은 하나님의 명령에 따라 일어납니다
ਰਾਚਿ ਰਹਿਓ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨੀ ਕਹਾ ਲਾਭੁ ਕਹਾ ਖੋਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 주님은 세상을 창조하는 데 적극적이고, 어딘가에서 사람에게 유익을 주고 누군가에게서 어떤 것을 빼앗아 가는데, 즉 사람 자신의 행위는 거래이다. 1. 여기에 머무르세요
ਕਹ ਫੂਲਹਿ ਆਨੰਦ ਬਿਖੈ ਸੋਗ ਕਬ ਹਸਨੋ ਕਬ ਰੋਈਐ ॥ 어떤 때는 인간이 행복하고 어떤 때는 주관적 장애에 만족하지 못하고 때로는 웃고 때로는 울기도 합니다
ਕਬਹੂ ਮੈਲੁ ਭਰੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਕਬ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਧੋਈਐ ॥੧॥ 때로는 교만한 사람이 교만의 더러움으로 가득 차고 때로는 조화를 이루어 더러움을 씻어서 순수해집니다. 1
ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਅਲੋਈਐ ॥ 어떤 생명체도 하나님이 하신 일을 지울 수 없고, 그 신과 같은 사람은 아무도 못합니다
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਖਿ ਸੋਈਐ ॥੨॥੨॥ 오 나낙이여! 나는 구루에게 나 자신을 희생하며, 그의 은혜로 행복하게 살 수 있습니다. 2. 2
Scroll to Top
https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/