Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 523

Page 523

ਸਿਰਿ ਸਭਨਾ ਸਮਰਥੁ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿਆ ॥੧੭॥ 당신은 모든 생명체의 강력한 주인이시며 당신의 은혜로 모든 사람을 감사하게 만드십니다. 17
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ 슐로카 마할라 5
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੁਸਟ ਬਾਸਨਾ ਨਿਵਾਰਿ ॥ 오, 이런! 일, 분노, 자아, 탐욕, 무분별한 연애, 악한 정욕을 제거하셔서 저를 보호하소서
ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਿ ॥੧॥ 나낙은 항상 당신을 희생합니다. 1
ਮਃ ੫ ॥ 궁전 5
ਖਾਂਦਿਆ ਖਾਂਦਿਆ ਮੁਹੁ ਘਠਾ ਪੈਨੰਦਿਆ ਸਭੁ ਅੰਗੁ ॥ 먹는 동안 입이 닳아 없어지고 (맛있는 요리) 입고 입는 동안 몸의 모든 부위가 약해졌습니다
ਨਾਨਕ ਧ੍ਰਿਗੁ ਤਿਨਾ ਦਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨ ਸਚਿ ਨ ਲਗੋ ਰੰਗੁ ॥੨॥ 오 나낙이여! 진리를 사랑하지 않는 사람의 생명은 정죄받아 마땅합니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਜਿਉ ਜਿਉ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ ॥ 맙소사! 당신이 명령하는 대로 세상에서도 명령합니다
ਜਹ ਜਹ ਰਖਹਿ ਆਪਿ ਤਹ ਜਾਇ ਖੜੋਵਣਾ ॥ 당신이 나를 지키는 곳마다 나는 일어선다
ਨਾਮ ਤੇਰੈ ਕੈ ਰੰਗਿ ਦੁਰਮਤਿ ਧੋਵਣਾ ॥ 나는 당신의 이름의 색으로 나의 악인을 씻습니다
ਜਪਿ ਜਪਿ ਤੁਧੁ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਰਮੁ ਭਉ ਖੋਵਣਾ ॥ 오 형체가 없으신 주님! 당신의 이름을 외침으로 저의 딜레마와 두려움이 제거되었습니다
ਜੋ ਤੇਰੈ ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਸੇ ਜੋਨਿ ਨ ਜੋਵਣਾ ॥ 당신의 사랑과 색채에 흡수 된 생물은 질 속에서 방황하지 않습니다
ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਇਕੁ ਨੈਣ ਅਲੋਵਣਾ ॥ 안팎으로 눈을 떴을 때, 그들은 오직 한 분이신 하나님만을 봅니다
ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਪਛਾਤਾ ਹੁਕਮੁ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕਦੇ ਨ ਰੋਵਣਾ ॥ 주님의 계명을 인식하는 사람들은 슬퍼하지 않을 것입니다
ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਬਖਸੀਸ ਮਨ ਮਾਹਿ ਪਰੋਵਣਾ ॥੧੮॥ 오 나낙이여! 그들은 주님의 이름으로 기부를 받으며, 그것을 마음속에 간직하고 있습니다. 18
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ 슐로카 마할라 5
ਜੀਵਦਿਆ ਨ ਚੇਤਿਓ ਮੁਆ ਰਲੰਦੜੋ ਖਾਕ ॥ 평생 하나님을 기억하지 못했지만 목숨을 포기하고 흙 속으로 들어간 사람
ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਸੰਗਿ ਗੁਦਾਰਿਆ ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਨਪਾਕ ॥੧॥ 오 나낙이여! 그 어리석고 악한 사람은 세상에 집착하여 헛되이 목숨을 잃었습니다. 1
ਮਃ ੫ ॥ 궁전 5
ਜੀਵੰਦਿਆ ਹਰਿ ਚੇਤਿਆ ਮਰੰਦਿਆ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ॥ 생전에 하리를 기억하고 죽어서도 하리의 사랑에 잠긴 사람,
ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਤਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ॥੨॥ 오 나낙이여! 그런 사람은 스님 회사에서 소중한 삶을 성공적으로 만들었습니다
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਆਪਿ ਰਖਣ ਵਾਲਿਆ ॥ 하나님 자신은 우리 피조물을 시대와 세대로부터 보호하시는 분입니다
ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ਸਚੁ ਪਸਾਰਿਆ ॥ 이 작업을 수행! 당신의 이름은 진리이고, 당신의 진리의 이름은 피조물 주위에 퍼져 있습니다
ਊਣਾ ਕਹੀ ਨ ਹੋਇ ਘਟੇ ਘਟਿ ਸਾਰਿਆ ॥ 당신은 어떤 생명체 안에 있지 않으며 모든 입자에 존재합니다
ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਮਰਥ ਆਪੇ ਹੀ ਘਾਲਿਆ ॥ 당신은 매우 친절하고 모든 것을 할 수 있으며 당신 자신이 그 생물을 섬기고 있습니다
ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਮਨਿ ਵੁਠਾ ਆਪਿ ਸੇ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲਿਆ ॥ 당신이 마음 속에 거하는 사람들은 항상 행복합니다
ਆਪੇ ਰਚਨੁ ਰਚਾਇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ॥ 당신은 세상을 창조하고 그것을 스스로 양육합니다
ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰਿਆ ॥ 오 무한하시고 무한하신 주님! 당신은 당신의 모든 것입니다
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਸੰਮ੍ਹ੍ਹਾਲਿਆ ॥੧੯॥ 오 나낙이여! 나는 완전한 구루의 도움을 받아 그 이름을 계속 기억하고 있습니다. 16
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ 슐로카 마할라 5
ਆਦਿ ਮਧਿ ਅਰੁ ਅੰਤਿ ਪਰਮੇਸਰਿ ਰਖਿਆ ॥ 하나님께서는 시작과 중간과 끝에서 항상 우리를 보호해 주셨습니다
ਸਤਿਗੁਰਿ ਦਿਤਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਚਖਿਆ ॥ 진정한 구루는 나에게 Harinamaamrit를 주었고, 나는 그것을 아주 맛있게 맛 보았습니다
ਸਾਧਾ ਸੰਗੁ ਅਪਾਰੁ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਰਵੈ ॥ sadhus의 회사에서, 나는 밤낮으로 거대한 하리를 칭찬하고 있습니다
ਪਾਏ ਮਨੋਰਥ ਸਭਿ ਜੋਨੀ ਨਹ ਭਵੈ ॥ 그 결과 삶의 모든 욕망이 이루어졌고 이제 나는 질의 순환에서 방황하지 않을 것입니다
ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਕਰਤੇ ਹਥਿ ਕਾਰਣੁ ਜੋ ਕਰੈ ॥ 모든 것은 자신이 모든 이유를 만드는 Kartar의 손에 달려 있습니다
ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ਸੰਤਾ ਧੂਰਿ ਤਰੈ ॥੧॥ 나낙은 성도들의 발과 흙을 기증하여 그가 바브사가르에서 구원받을 수 있도록 요청합니다. 1
ਮਃ ੫ ॥ 궁전 5
ਤਿਸ ਨੋ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇ ਜਿਨਿ ਉਪਾਇਆ ॥ 오 인간! 너희를 창조하신 분을 너희 마음에 간직하여라
ਜਿਨਿ ਜਨਿ ਧਿਆਇਆ ਖਸਮੁ ਤਿਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 하느님에 대해 묵상한 사람은 누구나 행복을 누릴 수 있습니다
ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਇਆ ॥ 구루 무크의 도착은 받아 들일 수 있으며 그의 탄생은 성공적입니다
ਹੁਕਮੈ ਬੁਝਿ ਨਿਹਾਲੁ ਖਸਮਿ ਫੁਰਮਾਇਆ ॥ 그는 주(主)-주님께서 주신 명령을 이해하게 된 것에 감사하게 되었다
ਜਿਸੁ ਹੋਆ ਆਪਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਸੁ ਨਹ ਭਰਮਾਇਆ ॥ 하나님이 은혜를 베푸시는 분은 결코 방황하지 않으십니다
ਜੋ ਜੋ ਦਿਤਾ ਖਸਮਿ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 주인과 하나님이 그에게 주시는 것이 무엇이든, 그는 그 안에서 행복을 느낍니다
ਨਾਨਕ ਜਿਸਹਿ ਦਇਆਲੁ ਬੁਝਾਏ ਹੁਕਮੁ ਮਿਤ ॥ 오 나낙이여! 친구가 친절한 사람은 누구든지 그에게 명령의 지혜를 주십니다
ਜਿਸਹਿ ਭੁਲਾਏ ਆਪਿ ਮਰਿ ਮਰਿ ਜਮਹਿ ਨਿਤ ॥੨॥ 그러나 그가 자신을 오도하는 사람은 항상 죽은 채로 태어납니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਨਿੰਦਕ ਮਾਰੇ ਤਤਕਾਲਿ ਖਿਨੁ ਟਿਕਣ ਨ ਦਿਤੇ ॥ 하나님은 신성모독하는 인간의 삶을 즉시 끝내고 한순간도 지속시키지 않습니다
ਪ੍ਰਭ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖੁ ਨ ਖਵਿ ਸਕਹਿ ਫੜਿ ਜੋਨੀ ਜੁਤੇ ॥ 그는 그의 종의 고통을 견딜 수 없지만 신성 모독자를 붙잡아 여러 종류의 존재에 넣습니다
Scroll to Top
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/