Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 188

Page 188

ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ਤੇਰੇ ॥੪॥੪੦॥੧੦੯॥ 나낙의 진술은 오 자비로우신 하나님이시여! 당신은 저에게 명예와 명예를 주셨습니다. 4 . 40 . 109
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਜਾ ਕਉ ਤੁਮ ਭਏ ਸਮਰਥ ਅੰਗਾ ॥ 오 전능하신 주님! 당신이 돕는 사람,
ਤਾ ਕਉ ਕਛੁ ਨਾਹੀ ਕਾਲੰਗਾ ॥੧॥ 그는 어떤 낙인을 느낄 수 없습니다. 1
ਮਾਧਉ ਜਾ ਕਉ ਹੈ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ॥ 오 마도! 당신 안에 있는 희망,
ਤਾ ਕਉ ਕਛੁ ਨਾਹੀ ਸੰਸਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 그는 세상의 갈증조차 가지고 있지 않습니다. 1. 머물고
ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਠਾਕੁਰੁ ਹੋਇ ॥ 그의 마음 속에 세상의 타쿠르가 거하며,
ਤਾ ਕਉ ਸਹਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥੨॥ 아무도 고통으로 그를 만질 수 없습니다. 2
ਜਾ ਕਉ ਤੁਮ ਦੀਨੀ ਪ੍ਰਭ ਧੀਰ ॥ 오 전능하신 주님! 당신이 인내하는 사람에게
ਤਾ ਕੈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵੈ ਪੀਰ ॥੩॥ 그 근처에 통증이 없습니다 3
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਸੋ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥ 오, 나낙! 나는 그 주인을 받아들였고,
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਦੇਖਾਇਆ ॥੪॥੪੧॥੧੧੦॥ 누가 나를 온전한 십자가의 주님을 보게 하셨는가. 4 . 41 . 110
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ ॥ 그것은 희귀 한 인간 - 경건한 행운에 의해 성취되었습니다
ਨਾਮੁ ਨ ਜਪਹਿ ਤੇ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ॥੧॥ 하나님의 이름을 기억하지 못하는 사람들은 자살합니다. 1
ਮਰਿ ਨ ਜਾਹੀ ਜਿਨਾ ਬਿਸਰਤ ਰਾਮ ॥ 람을 잊은 사람들은 왜 죽음을 얻지 못하는가
ਨਾਮ ਬਿਹੂਨ ਜੀਵਨ ਕਉਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 이름 없이 이생을 어떻게 사용하는가? 1 . 머무르다
ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ ਬਿਸਥਾਰ ॥ 먹고, 마시고, 놀고, 웃는 등은 허세이며,
ਕਵਨ ਅਰਥ ਮਿਰਤਕ ਸੀਗਾਰ ॥੨॥ 그들은 고인을 장식품으로 장식하는 것과 같습니다. 2
ਜੋ ਨ ਸੁਨਹਿ ਜਸੁ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥ 엑스터시 주님의 영광을 듣지 못하는 사람,
ਪਸੁ ਪੰਖੀ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨਿ ਤੇ ਮੰਦਾ ॥੩॥ 그는 동물과 새, 들어오는 생물의 양식보다 더 나쁩니다. 3
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ॥ 오, 나낙! 구루는 내 안에 만트라라는 이름을 강화했습니다
ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਰਿਦ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥੪੨॥੧੧੧॥ 오직 이름 만이 내 마음 속에 있습니다. 4. 42. 111
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਕਾ ਕੀ ਮਾਈ ਕਾ ਕੋ ਬਾਪ ॥ 아무도 누구의 어머니도 아니고, 아무도 누구의 아버지도 아니다
ਨਾਮ ਧਾਰੀਕ ਝੂਠੇ ਸਭਿ ਸਾਕ ॥੧॥ 이러한 모든 관계는 명목상이며 거짓입니다. 1
ਕਾਹੇ ਕਉ ਮੂਰਖ ਭਖਲਾਇਆ ॥ 오, 바보야! 당신은 누구를 위해 울고 있습니까
ਮਿਲਿ ਸੰਜੋਗਿ ਹੁਕਮਿ ਤੂੰ ਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 하나님의 명령과 기회로 여러분은 이 세상에 왔습니다. 1 . 머무르다
ਏਕਾ ਮਾਟੀ ਏਕਾ ਜੋਤਿ ॥ 모든 존재는 하나의 토양과 하나의 브라흐마-요티를 가지고 있다
ਏਕੋ ਪਵਨੁ ਕਹਾ ਕਉਨੁ ਰੋਤਿ ॥੨॥ 모든 영혼에는 오직 하나의 영혼이 있으며, 살아있는 존재는 숨을 쉬고 생존합니다. 그렇다면 누군가가 세상에서 나갔을 때 왜 우리는 슬퍼해야합니까? 2
ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਿ ਬਿਲਲਾਹੀ ॥ 사람들은 '내 것'이라고 말하면서 탄식합니다
ਮਰਣਹਾਰੁ ਇਹੁ ਜੀਅਰਾ ਨਾਹੀ ॥੩॥ 그러나 이 영혼은 멸망할 수 없습니다. 3
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਖੋਲੇ ਕਪਾਟ ॥ 오, 나낙! 주(主)에 의해 그의 금고가 열렸고,
ਮੁਕਤੁ ਭਏ ਬਿਨਸੇ ਭ੍ਰਮ ਥਾਟ ॥੪॥੪੩॥੧੧੨॥ 그들은 해방되었고 환상의 확산은 사라졌습니다. 4. 43. 112
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਵਡੇ ਵਡੇ ਜੋ ਦੀਸਹਿ ਲੋਗ ॥ 큰 (부자) 사람들이 나타나는만큼,
ਤਿਨ ਕਉ ਬਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ॥੧॥ 그들은 불안으로 고통 받고 있습니다. 1
ਕਉਨ ਵਡਾ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ॥ 마야의 칭찬 때문에 위대해지는 사람이 없습니까
ਸੋ ਵਡਾ ਜਿਨਿ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 그는 라마에게 서약을 한 위대한 분이십니다. 1. 머무르다
ਭੂਮੀਆ ਭੂਮਿ ਊਪਰਿ ਨਿਤ ਲੁਝੈ ॥ 땅의 주인인 인간은 그 땅을 위해 다른 사람들과 싸운다
ਛੋਡਿ ਚਲੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਨਹੀ ਬੁਝੈ ॥੨॥ 그러나 그가 싸우는 것을 위해서, 그는 여기 모든 땅을 떠나지 만, 그의 갈증은 사라지지 않습니다. 2
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥ 오, 나낙! 내가 생각한 진짜 일은,
ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਜਨ ਨਾਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ॥੩॥੪੪॥੧੧੩॥ 즉, 하나님의 찬송가가 없으면 아무도 구원을 얻지 못합니다. 3. 44. 113
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਪੂਰਾ ਮਾਰਗੁ ਪੂਰਾ ਇਸਨਾਨੁ ॥ 이름 길은 주님의 이득을 위해 완벽하며 이름 심란은 완전한 순례 목욕탕입니다
ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪੂਰਾ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ॥੧॥ 그 이름이 거하는 사람의 마음 속에서, 그의 모든 것이 성취됩니다. 1
ਪੂਰੀ ਰਹੀ ਜਾ ਪੂਰੈ ਰਾਖੀ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਸਰਣਿ ਜਨ ਤਾਕੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 그 절대적인 브라만은 그의 완전한 명성을 지켰다하인이 그의 주인 파라브라마에서 피난처를 찾았을 때. 1. 머무르다
ਪੂਰਾ ਸੁਖੁ ਪੂਰਾ ਸੰਤੋਖੁ ॥ 종은 완전한 행복과 완전한 만족을 얻었습니다
ਪੂਰਾ ਤਪੁ ਪੂਰਨ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ॥੨॥ Naam-Simran은 유일하게 완전한 타파샤와 완전한 라자 요가입니다. 2
ਹਰਿ ਕੈ ਮਾਰਗਿ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ॥ 하나님의 길을 따르는 죄인도 거룩해진다
ਪੂਰੀ ਸੋਭਾ ਪੂਰਾ ਲੋਕੀਕ ॥੩॥ 그리고 그는 사람들 안에서 완전한 화려함을 누리며, 백성과의 그의 거래도 또한 좋아진다. 3
ਕਰਣਹਾਰੁ ਸਦ ਵਸੈ ਹਦੂਰਾ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥੪॥੪੫॥੧੧੪॥ 창조주이신 주님은 항상 그분 곁에 거하십니다오, 나낙! 내 새트구루가 완성되었습니다. 4. 45. 114
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਸੰਤ ਕੀ ਧੂਰਿ ਮਿਟੇ ਅਘ ਕੋਟ ॥ 수백만 개의 죄가 성도들의 발에 의해 지워집니다
Scroll to Top
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/