Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 151

Page 151

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਦੁਪਦੇ 라구 가우디 과레리 마할라 1 쇼파드 뒤파드
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 하나님은 한 분이시고, 그분의 이름은 진리이십니다. 그분은 창조의 창조주이시며 전능자이십니다. 그는 두려움이 없으며, 누구와도 적대감이 없으며, 시대를 초월하고, 시작되지 않으며, 스스로 선언합니다. 그의 이득은 구루의 은혜에서 비롯됩니다
ਭਉ ਮੁਚੁ ਭਾਰਾ ਵਡਾ ਤੋਲੁ ॥ 하나님에 대한 두려움은 매우 무겁고 무겁습니다
ਮਨ ਮਤਿ ਹਉਲੀ ਬੋਲੇ ਬੋਲੁ ॥ 마음의 마음 위를 걷는 사람은 사소한 생각에 따라 입으로 가난한 말을 합니다
ਸਿਰਿ ਧਰਿ ਚਲੀਐ ਸਹੀਐ ਭਾਰੁ ॥ 주님에 대한 두려움은 여러분의 머리 위로 옮겨지고 그분의 짐을 져야 합니다
ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰੁ ॥੧॥ 그것은 주님의 은혜와 행운을 통해 사람이 구루의 가르침을 얻는 것입니다. 1
ਭੈ ਬਿਨੁ ਕੋਇ ਨ ਲੰਘਸਿ ਪਾਰਿ ॥ 하나님을 경외하지 않으면 어떤 피조물도 바다를 통해 세상을 건너갈 수 없습니다
ਭੈ ਭਉ ਰਾਖਿਆ ਭਾਇ ਸਵਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 주님에 대한 두려움은 주님과 함께 사는 존재의 사랑을 보존합니다. 1. 머무르다
ਭੈ ਤਨਿ ਅਗਨਿ ਭਖੈ ਭੈ ਨਾਲਿ ॥ 인체의 분노의 불은 하나님을 경외함으로 타오르고 있습니다
ਭੈ ਭਉ ਘੜੀਐ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰਿ ॥ 말씀의 창조는 주님을 경외함으로 인해 아름다워집니다
ਭੈ ਬਿਨੁ ਘਾੜਤ ਕਚੁ ਨਿਕਚ ॥ 주님을 경외하지 않으면서도, 말씀의 창조는 매우 원시적인 것으로 남아 있습니다
ਅੰਧਾ ਸਚਾ ਅੰਧੀ ਸਟ ॥੨॥ 단어를 창조하는 형체는 이해할 수 없다, 즉, 사람의 지성은 지식이 없고 지식의 망치는 이해할 수 없는 지성에 아무런 영향을 미치지 않는다. 2
ਬੁਧੀ ਬਾਜੀ ਉਪਜੈ ਚਾਉ ॥ 삶을 연주하는 맛은 인간의 지성에 의해 생겨난다
ਸਹਸ ਸਿਆਣਪ ਪਵੈ ਨ ਤਾਉ ॥ 수천 개의 넷에도 불구하고, 신을 두려워하는 타파스는 없습니다
ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖਿ ਬੋਲਣੁ ਵਾਉ ॥ 오, 나낙! 마음의 대화는 의미가 없습니다
ਅੰਧਾ ਅਖਰੁ ਵਾਉ ਦੁਆਉ ॥੩॥੧॥ 그의 가르침은 쓸모없고 헛된 것입니다. 3. 1
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 가우디 마할라 1
ਡਰਿ ਘਰੁ ਘਰਿ ਡਰੁ ਡਰਿ ਡਰੁ ਜਾਇ ॥ 여러분은 주님에 대한 두려움을 마음속에 간직해야 합니다. 주님에 대한 두려움이 마음속에 거할 때, 죽음에 대한 두려움은 두려움 속에서 달아납니다
ਸੋ ਡਰੁ ਕੇਹਾ ਜਿਤੁ ਡਰਿ ਡਰੁ ਪਾਇ ॥ 죽음에 대한 두려움이 두려워지는 이 주님은 어떤 두려움입니까
ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥ 맙소사! 당신 외에는 행복의 장소가 없습니다
ਜੋ ਕਿਛੁ ਵਰਤੈ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਜਾਇ ॥੧॥ 무슨 일이 일어나든, 모든 일은 당신의 뜻에 따라 일어납니다. 1
ਡਰੀਐ ਜੇ ਡਰੁ ਹੋਵੈ ਹੋਰੁ ॥ 주! 우리는 또 다른 두려움이있을 때 두려워합니다
ਡਰਿ ਡਰਿ ਡਰਣਾ ਮਨ ਕਾ ਸੋਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 하나님을 경외하는 것은 다른 사람에 대한 두려움에 의해 극복되어야 할 마음의 소음이다. 1. 머무르다
ਨਾ ਜੀਉ ਮਰੈ ਨ ਡੂਬੈ ਤਰੈ ॥ 영혼은 죽지도 않고 물에 익사하지도 않고 물속에서 수영하지도 않습니다
ਜਿਨਿ ਕਿਛੁ ਕੀਆ ਸੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ॥ 피조물을 창조하신 하나님은 그곳에서 모든 것을 행하십니다
ਹੁਕਮੇ ਆਵੈ ਹੁਕਮੇ ਜਾਇ ॥ 사람은 하나님의 명령으로 세상에 와서 그의 명령에 따라 세상을 여행합니다
ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਹੁਕਮਿ ਸਮਾਇ ॥੨॥ 현재와 미래에도 생물은 그의 명령에 흡수되어 있습니다. 2
ਹੰਸੁ ਹੇਤੁ ਆਸਾ ਅਸਮਾਨੁ ॥ 마음 속에 폭력, 심취, 희망과 자존심을 가진 사람
ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਭੂਖ ਬਹੁਤੁ ਨੈ ਸਾਨੁ ॥ 강물처럼 마야에 대한 큰 식욕이 있습니다
ਭਉ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਧਾਰੁ ॥ 그런 사람은 주님에 대한 두려움을 자신의 음식과 물과 생명의 기초로 삼아 그들을 제거해야 합니다
ਵਿਣੁ ਖਾਧੇ ਮਰਿ ਹੋਹਿ ਗਵਾਰ ॥੩॥ 주님에 대한 두려움을 소모하지 않는 사람들은 죽고 멸망합니다. 3
ਜਿਸ ਕਾ ਕੋਇ ਕੋਈ ਕੋਇ ਕੋਇ ॥ 생물이 자신의 것을 가지고 있다면, 그것은 매우 드뭅니다
ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਇ ॥ 맙소사! 모든 존재는 당신의 것이고 당신은 모두 당신입니다
ਜਾ ਕੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ॥ 오, 나낙! 이 피조물들과 부(富)가 창조된 하느님,
ਨਾਨਕ ਆਖਣੁ ਬਿਖਮੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥੪॥੨॥ 그것에 대해 말하고 생각하는 것은 어렵습니다. 4 . 2
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 가우디 마할라 1
ਮਾਤਾ ਮਤਿ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖੁ ॥ 나는 어머니에게 현명하게, 아버지에게 산토시를 가지고있다pp
ਸਤੁ ਭਾਈ ਕਰਿ ਏਹੁ ਵਿਸੇਖੁ ॥੧॥ 그리고 그는 진리를 그의 형제로 삼았습니다. 지혜와 만족과 진리는 나의 좋은 친척들이다. 1
ਕਹਣਾ ਹੈ ਕਿਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ 나는 하나님에 대해 말하고 싶지만, 나에게 아무 말도 할 수 없다
ਤਉ ਕੁਦਰਤਿ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 맙소사! 당신의 본성에 대한 평가는 찾을 수 없습니다. 1. 머무르다
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/