GUJARATI PAGE 43

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
શ્રી રાગ મહેલ ૫।।

ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਪਪੋਲੀਐ ਵਿਣੁ ਬੁਝੇ ਮੁਗਧ ਅਜਾਣਿ ॥
bhalkay uth papolee-ai vin bujhay mugaDh ajaan.
Getting up each morning you pamper your body, but without understanding the true purpose of life, you remain thoughtless and ignorant.
દરરોજ ઉદ્યમ કરીને આ શરીરનું ભરણ પોષણ કરે છે, જીવન નો ઉદ્દેશ્ય સમજ્યા વિના તે મૂર્ખ જ રહે છે

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਇਓ ਛੁਟੈਗੀ ਬੇਬਾਣਿ ॥
so parabh chit na aa-i-o chhutaigee baybaan.
If you don’t remember God, in the end your body would be abandoned in the wilderness.
તે ક્યારેય પરમાત્મા ને યાદ નથી કરતો, અને છેવટે તે સ્મશાનમાં ફેંકી દેવામાં આવશે

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗੁ ਮਾਣਿ ॥੧॥
satgur saytee chit laa-ay sadaa sadaa rang maan. ||1||
Focus your consciousness on the true Guru; and enjoy bliss forever and ever.
હે પ્રાણી! હજુ પણ સમય છે, પોતાના ગુરુ સાથે મનને જોડો, પરમાત્માનું સ્મરણ કરી ને હંમેશા કાયમ રહેવાવાળા આધ્યાત્મિક આનંદ લે ।।૧।।

ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣਿ ॥
paraanee tooN aa-i-aa laahaa lain.
O’ mortal, you came into this world to earn the profit of Naam.
હે પ્રાણી! તમે આ જગમાં પરમાત્માના નામ નું લાભ લેવા આવ્યા છો

ਲਗਾ ਕਿਤੁ ਕੁਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚਲੀ ਰੈਣਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
lagaa kit khufkarhay sabh mukdee chalee rain. ||1|| rahaa-o.
What useless activities are you attached to? Your life-night (life span) is coming to its end.
તું ક્યાં ખુઆરી વાળા કામમાં રોકાયેલ છે?,તમારા જીવનની બધી રાત સમાપ્ત થઈ રહી છે. ।।૧।। વિરામ।।

ਕੁਦਮ ਕਰੇ ਪਸੁ ਪੰਖੀਆ ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ ਕਾਲੁ ॥
kudam karay pas pankhee-aa disai naahee kaal.
The animals and the birds frolic and play, unaware of death.
પશુ કિલ્લોલ કરે છે,પક્ષી કિલ્લોલ કરે છે, પશુ અને પક્ષી ને મૃત્યુ દેખાતી નથી

ਓਤੈ ਸਾਥਿ ਮਨੁਖੁ ਹੈ ਫਾਥਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲਿ ॥
otai saath manukh hai faathaa maa-i-aa jaal.
Like animals and birds, mankind has also forgotten death,. due to being trapped in Maya (worldly riches and powers).
પરંતુ મનુષ્ય પણ તેની સાથે જોડાયો છે, પ્રાણી પક્ષીની જેમ તે મૃત્યુને યાદ પણ નથી કરતો, અને તે માયાના જાળમાં ફસાઈ ગયો છે

ਮੁਕਤੇ ਸੇਈ ਭਾਲੀਅਹਿ ਜਿ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥੨॥
muktay say-ee bhaalee-ah je sachaa naam samaal. ||2||
Only those persons who enshrine the Name of God in their heart with love are considered to be liberated from the effect of Maya (worldly riches and powers).
માયા જાળ થી બચેલા તે જ લોકો દેખાય છે જે પરમાત્માનું હંમેશા કાયમ રહેવા વાળું નામ પોતાના હૃદયમાં વસાવે છે ।।૨।।

ਜੋ ਘਰੁ ਛਡਿ ਗਵਾਵਣਾ ਸੋ ਲਗਾ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
jo ghar chhad gavaavnaa so lagaa man maahi.
O’ my friends, your mind is attached to that home (this world) which you have to leave one day,
હે પ્રાણી! જે આ ઘર ને છોડીને કાયમ માટે જવાનું છે, તે તમારા મનને વ્હાલું લાગે છે

ਜਿਥੈ ਜਾਇ ਤੁਧੁ ਵਰਤਣਾ ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਹਿ ॥
jithai jaa-ay tuDh vartanaa tis kee chintaa naahi.
and that place where you have to dwell (in the next world), you have no worry for it at all.
અને જ્યાં તમારો વ્યવહાર થવાનો છે, તમે એની સાથે જરા પણ ચિંતા નથી

ਫਾਥੇ ਸੇਈ ਨਿਕਲੇ ਜਿ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹਿ ॥੩॥
faathay say-ee niklay je gur kee pairee paahi. ||3||
Only those are liberated from the worldly entanglements who surrender themselves completely to the Guru.
બધા જ જીવો માયાના મોહમાં ફસાયેલા છે, આ મોહ માં ફસાયેલા તે જ લોકો નીકળી શકે છે જે ગુરુ ના ચરણોમાં પડી જાય છે ।।૩।।

ਕੋਈ ਰਖਿ ਨ ਸਕਈ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨ ਦਿਖਾਇ ॥
ko-ee rakh na sak-ee doojaa ko na dikhaa-ay.
I see no one else who can save you, don’t look for anyone else.
પરંતુ, માયા નો મોહ ખૂબ જ પ્રબળ હોય છે, તેમાંથી ગુરુ સિવાય બીજું કોઈ બચાવી શકતા નથી

ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਭਾਲਿ ਕੈ ਆਇ ਪਇਆ ਸਰਣਾਇ ॥
chaaray kundaa bhaal kai aa-ay pa-i-aa sarnaa-ay.
After searching everywhere, I have ultimately come to the refuge of the Guru,
ગુરુ સિવાય આવું સક્ષમ કોઈ દેખાતું નથી, હું આખી સૃષ્ટિ શોધીને ગુરુના શરણે આવ્યો છું

ਨਾਨਕ ਸਚੈ ਪਾਤਿਸਾਹਿ ਡੁਬਦਾ ਲਇਆ ਕਢਾਇ ॥੪॥੩॥੭੩॥
naanak sachai paatisaah dubdaa la-i-aa kadhaa-ay. ||4||3||73||
O’ Nanak, the Almighty God has saved me from drowning in the worldly vices.
હે નાનક! સાચા પતિ અને ગુરુ એ મને માયા ના મોહ ના સમુદ્રમાં ડૂબી રહેલા ને કાઢી લીધો છે ।।૪।।૩।।૭૩।।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
શ્રી રાગ મહેલ ૫।।

ਘੜੀ ਮੁਹਤ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਕਾਜ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥
gharhee muhat kaa paahunaa kaaj savaaranhaar.
One comes to this worldly house as a guest for a short time, but (deeming this as permanent) starts resolving the worldly affairs.
કોઈ ના ઘરે ઘડી બે ઘડી ગયેલા મહેમાન તે ઘર નો કામ કરવાવાળા બની ને બેસે તો હાસ્યપદ જ હોય છે તેવી જ રીતે જીવ આ જગતમાં ઘડી બે ઘડી મહેમાન જ છે , પરંતુ પોતાનો કામ-ધંધો કરવામાં જ લાગેલો છે

ਮਾਇਆ ਕਾਮਿ ਵਿਆਪਿਆ ਸਮਝੈ ਨਾਹੀ ਗਾਵਾਰੁ ॥
maa-i-aa kaam vi-aapi-aa samjhai naahee gaavaar.
Engrossed in Maya (worldly attachments) and lust, the foolish person does not understand the real purpose of this human life.
મૂર્ખ જીવનનો સાચો રસ્તો નથી સમજતો, માયા ના મોહ અને શૃંગારવાદ માં જ ફસાયેલો રહે છે

ਉਠਿ ਚਲਿਆ ਪਛੁਤਾਇਆ ਪਰਿਆ ਵਸਿ ਜੰਦਾਰ ॥੧॥
uth chali-aa pachhutaa-i-aa pari-aa vas jandaar. ||1||
He departs (from this world) with regret, and falls into the clutches of the Messenger of Death.
જ્યારે તે અહીંથી જાય છે ત્યારે પછતાય છે પરંતુ ત્યારે પછતાય ને શું ફાયદો? યમ ના વશ માં થઈ જાય છે ।।૧।।

ਅੰਧੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕੰਧੀ ਪਾਹਿ ॥
anDhay tooN baithaa kanDhee paahi.
O’ blind fool, (engrossed in worldly attachments) your state in this world is like a tree on the bank of a river which can be uprooted at any moment.
હે માયાના મોહમાં આંધળા થયેલા જીવો!જેમ કોઈ નદીના કાંઠે એક ઝાડ ઉગી ગયો હોય, કોઈપણ સમય નદી કાઠો તૂટી જવાને કારણે તે વૃક્ષ નદીમાં વહી શકે છે, તે જ રીતે તમે મૃત્યુ રૂપી નદીના કિનારે બેઠા છો ખબર નથી ક્યાં સમયે મૃત્યુ આવી જાય

ਜੇ ਹੋਵੀ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਤਾ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਕਮਾਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jay hovee poorab likhi-aa taa gur kaa bachan kamaahi. ||1|| rahaa-o.
If such is your pre-written destiny, you now have the opportunity to live according to the Guru’s teachings.
જો તમારા કપાળ પર પાછલા જન્મની કમાણી ના સારા લેખ લખેલા હોય, તો પછી તમે ગુરુના ઉપદેશ મુજબ, તમારું જીવન બનાવો, અને આધ્યાત્મિક મૃત્યુથી બચી જાઓ ।।૧।। વિરામ ।।

ਹਰੀ ਨਾਹੀ ਨਹ ਡਡੁਰੀ ਪਕੀ ਵਢਣਹਾਰ ॥
haree naahee nah daduree pakee vadhanhaar.
Irrespective of the fact whether one is a child, a young or an elderly person, can be called from this world at any time.
એ જરૂરી નથી કે લીલી ખેતી ન કાપવી જોઈએ, ડોડવા પર આવેલો અડધો પાકેલો પાક ન કાપવા જોઈએ અને માત્ર પાકેલો જ પાક કાપવો જોઈએ

ਲੈ ਲੈ ਦਾਤ ਪਹੁਤਿਆ ਲਾਵੇ ਕਰਿ ਤਈਆਰੁ ॥
lai lai daat pahuti-aa laavay kar ta-ee-aar.
When the owner deems fit he prepares the harvesters, who, carrying their sickles arrive at the farm. (similarly, when God orders, the messenger of death arrives).
જયારે ખેતરના માલિક નો આદેશ હોય છે, તે જ કાપવા વાળો તૈયાર કરે છે, જે દાતેડું લઇ ને ખેતર માં આવી પહોંચે છે, તે કાપવા વાળા કાપી ને સારું ખેતર માપી લઇ છે

ਜਾ ਹੋਆ ਹੁਕਮੁ ਕਿਰਸਾਣ ਦਾ ਤਾ ਲੁਣਿ ਮਿਣਿਆ ਖੇਤਾਰੁ ॥੨॥
jaa ho-aa hukam kirsaan daa taa lun mini-aa khaytaar. ||2||
When the farmer gives the order, they cut and measure the crop. (Similarly when ordered by God, the demon of death arrive and take away the mortals)
આવી રીતે જગત નો માલિક પ્રભુ જ્યારે આદેશ આપે છે, યમ આવીને જીવો ને લઇ જાય છે પછી ભલે બાળક હોય, યુવાન હોય કે વૃદ્ધ હોય ।।૨।।

ਪਹਿਲਾ ਪਹਰੁ ਧੰਧੈ ਗਇਆ ਦੂਜੈ ਭਰਿ ਸੋਇਆ ॥
pahilaa pahar DhanDhai ga-i-aa doojai bhar so-i-aa.
The first part of human life is wasted in the worthless affairs, the second part is wasted in sleep (attachment to worldly riches and power).
માયા માં રહેતા મૂર્ખ માણસની જીવન ની રાત ની પહેલી પ્રહર સંસારના ધંધામાં પસાર થાય છેબીજી પ્રહરે મોહ ની નિદ્રામાં મન ભરીને સૂતો રહે છે

ਤੀਜੈ ਝਾਖ ਝਖਾਇਆ ਚਉਥੈ ਭੋਰੁ ਭਇਆ ॥
teejai jhaakh jhakhaa-i-aa cha-uthai bhor bha-i-aa.
The third part of life is wasted in useless fights and struggles; and in the fourth part of life, the day of death dawns.
અને ત્રીજી પ્રહરે ઝેરનો અનુભવ કરતો રહે છે ,છેવટે ચોથો પ્રહરે દિવસ થઈ જાય છે વૃદ્ધાવસ્થા આવે છે અને તેમની મૃત્યુ તેમને બોલાવે છે

ਕਦ ਹੀ ਚਿਤਿ ਨ ਆਇਓ ਜਿਨਿ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਦੀਆ ॥੩॥
kad hee chit na aa-i-o jin jee-o pind dee-aa. ||3||
The thought of the One who bestows body and soul never enters the mind.
જે પ્રભુએ આ જીવાત્મા અને શરીર આપ્યું છે તે ક્યારેય પણ તેના મન માં નથી આવતા, તેને ક્યારેય પણ યાદ નથી કરતો ।।૩।।

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕਉ ਵਾਰਿਆ ਜੀਉ ਕੀਆ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥
saaDhsangat ka-o vaari-aa jee-o kee-aa kurbaan.
I am devoted to the Company of the saintly persons; I dedicate my soul to them,
હું સાધુ સંગતિ પર કુરબાન થાઉં છું અને તેના પર મારી જીવાત્માના બલિદાન આપું છું

ਜਿਸ ਤੇ ਸੋਝੀ ਮਨਿ ਪਈ ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥
jis tay sojhee man pa-ee mili-aa purakh sujaan.
through whom, understanding (of self) has entered my mind, and I have realized the All-knowing God.
કારણ કે, સાધુ-સંગતિ માંથી, મન માં પ્રભુ નું સ્મરણ જન્મે છે અને સાધુ-સંગતિ દ્વારા જ બધા નું હૃદય- જાણનાર અકાલ પુરખ મળે છે

ਨਾਨਕ ਡਿਠਾ ਸਦਾ ਨਾਲਿ ਹਰਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੁ ॥੪॥੪॥੭੪॥
naanak dithaa sadaa naal har antarjaamee jaan. ||4||4||74||
O’ Nanak, I experience the presence of God, knower of one’s inner feelings, always with me,
હે નાનક! અંતરયામી સમજદાર પ્રભુ ને સાધુ-સંગતિ ની કૃપાથી જ મેં હંમેશા પોતાની આજુ-બાજુ જોયો છે ।।૪।।૪।।૭૪।।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Siree Raag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
શ્રી રાગ મહેલ ૫।।

ਸਭੇ ਗਲਾ ਵਿਸਰਨੁ ਇਕੋ ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਉ ॥
sabhay galaa visran iko visar na jaa-o.
Let me forget everything, but let me not forget the One (God).
મારી તો હંમેશા એ જ ઈચ્છા છે કે હું અન્ય બધી બાબતોને શંકા વિના ભૂલી જાઉં, પરંતુ આ એક પરમાત્મા નું નામ મને ક્યારેય ન ભૂલે

ਧੰਧਾ ਸਭੁ ਜਲਾਇ ਕੈ ਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ਸਚੁ ਸੁਆਉ ॥
DhanDhaa sabh jalaa-ay kai gur naam dee-aa sach su-aa-o.
Having delivered me from all worldly entanglements, the Guru has blessed me with Naam, the true objective of life.
ગુરુએ વિશ્વના ધંધા પ્રત્યે મારો તમામ મોહ સળગાવી દીધો છે અને મને પ્રભુ નું નામ આપ્યું છે આ હંમેશા સ્થિર નામ જ હવે મારું જીવન ઉદ્દેશ છે

ਆਸਾ ਸਭੇ ਲਾਹਿ ਕੈ ਇਕਾ ਆਸ ਕਮਾਉ ॥
aasaa sabhay laahi kai ikaa aas kamaa-o.
Give up all other hopes, and have only one hope of realizing God.
હું મનમાંથી બધી વિશ્વની આશાઓ દૂર કરીને એક પરમાત્મા ની આશા પોતાની અંદર મક્કમ કરું

ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਅਗੈ ਮਿਲਿਆ ਥਾਉ ॥੧॥
jinee satgur sayvi-aa tin agai mili-aa thaa-o. ||1||
Those who serve the True Guru by following his teachings, receive a place of honor in God’s court.
જે લોકો સદગુરુ નો આશરો લીધો છે તેને પરલોક માં પ્રભુ ના દરબારમાં સન્માન મળે છે।।૧।।

ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੋ ਸਾਲਾਹਿ ॥
man mayray kartay no saalaahi.
O’ my mind, praise the Creator.
હે મારા મન! કર્તાર ની મહિમા કર પણ તે મહિમા ની પ્રસન્નતા ફક્ત ગુરુ પાસેથી જ મળે છે

ਸਭੇ ਛਡਿ ਸਿਆਣਪਾ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sabhay chhad si-aanpaa gur kee pairee paahi. ||1|| rahaa-o.
Give up all your clever tricks, and humbly seek the Guru’s guidance.
તેથી બધી હોશિયારી મૂકી દો અને ગુરુના ચરણોમાં પડો ।।૧।। વિરામ।।

ਦੁਖ ਭੁਖ ਨਹ ਵਿਆਪਈ ਜੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮਨਿ ਹੋਇ ॥
dukh bhukh nah vi-aapa-ee jay sukh-daata man ho-ay.
No pain and hunger (due to worldly riches and powers) afflicts you, if you have God, the Giver of Peace in your mind.
જો સુખ દેવાવાળો પરમાત્મા મન માં જાય તો ન દુનિયા ના દુઃખ જોર કરી શકે છે, ન માયા ની ઈચ્છા નબળા કરી શકે છે

ਕਿਤ ਹੀ ਕੰਮਿ ਨ ਛਿਜੀਐ ਜਾ ਹਿਰਦੈ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥
kit hee kamm na chhijee-ai jaa hirdai sachaa so-ay.
No undertaking shall fail, when eternal God is always in your heart.
જ્યારે હૃદય માં તે હંમેશા સ્થિર રહેવાવાળા પરમાત્મા વસે છે તો કોઈ પણ કામ માં લાગેલા આધ્યાત્મિક જીવન નબળું નથી થતું

ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਰਖਹਿ ਹਥ ਦੇ ਤਿਸੁ ਮਾਰਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥
jis tooN rakheh hath day tis maar na sakai ko-ay.
O’ God, no one can harm that person whom You protect.
હે પ્રભુ! જે મનુષ્ય ને તું પોતાના હાથ આપીને વિકારોથી બચાવે છે , કોઈ વિકાર તેને આધ્યાત્મિક મૃત્યુ મારી શકતા નથી

ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰੁ ਸੇਵੀਐ ਸਭਿ ਅਵਗਣ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥੨॥
sukh-daata gur sayvee-ai sabh avgan kadhai Dho-ay. ||2||
Therefore, we should always serve (and follow the teachings) of the peace giving Guru; who drives out all our demerits.
હે ભાઈ! આધ્યાત્મિક આનંદ દેવાવાળા સદગુરુના શરણ લેવી જોઈએ, સદગુરુ મન માંથી બધા અવગુણો સાધીને ધોઈ નાખે છે ।।૨।।

ਸੇਵਾ ਮੰਗੈ ਸੇਵਕੋ ਲਾਈਆਂ ਅਪੁਨੀ ਸੇਵ ॥
sayvaa mangai sayvko laa-ee-aaN apunee sayv.
O’ God, your servant begs to serve those who are enjoined to Your service.
હે પ્રકાશ સ્વરૂપ પ્રભુ! હું સેવક તે જીવ-સ્ત્રીઓની સેવાના દાન માંગે છું, જેણે તમે તમારી સેવામાં રોક્યા છે.