GUJARATI PAGE 285

ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸੁ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ॥
jis kee sarisat so karnaihaar.
He, to whom this Universe belongs, is the Creator thereof.
જે પ્રભુએ આ જગત બનાવ્યું છે તે પોતે તેને બનાવવા વાળો છે

ਅਵਰ ਨ ਬੂਝਿ ਕਰਤ ਬੀਚਾਰੁ ॥
avar na boojh karat beechaar.
Don’t think of anybody else but God to be the protector also of the universe.
કોઈ બીજુ આ જગત નો ખ્યાલ રાખવા વાળો પણ નથી.

ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤਿ ਨ ਜਾਨੈ ਕੀਆ ॥
kartay kee mit na jaanai kee-aa.
The created cannot know the extent of the Creator.
કર્તારની પ્રતિભાનો અંદાજો તેણે પેદા કરેલો માણસ નથી લગાડી શકતો

ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ ॥੭॥
naanak jo tis bhaavai so vartee-aa. ||7||
O’ Nanak, whatever pleases Him comes to pass. ||7||
હે નાનક! તે જ થાય છે જે પ્રભુ ને પસંદ આવે છે ।।૭।।

ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ ॥
bisman bisam bha-ay bismaad.
Whoever has gazed upon His wondrous wonder, is amazed!
જે મનુષ્ય પ્રભુની મોટાઈનેસમજ્યા છે તેને તેને તેનો આનંદ મળ્યો છે તેની મહિમા ને જોઈને તે ખૂબ જ હેરાન અને આશ્ચર્ય ચકિત થઈ ગયા છે

ਜਿਨਿ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸੁ ਆਇਆ ਸ੍ਵਾਦ ॥
jin boojhi-aa tis aa-i-aa savaad.
One who realized God, has enjoyed the bliss.
જેણે ઈશ્વરને સમજી લીધાં તેને તેનો સ્વાદ આવી ગયો

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗਿ ਰਾਚਿ ਜਨ ਰਹੇ ॥
parabh kai rang raach jan rahay.
God’s humble servants remain absorbed in His Love.
પ્રભુના દાસ પ્રભુના પ્રેમમાં મસ્ત રહે છે

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ ॥
gur kai bachan padaarath lahay.
and through the Guru’s teachings, they obtain the commodity of Naam (love for God).
અને સદગુરુ ના ઉપદેશ ની મહેર થી તે નામનો પદાર્થ હાંસિલ કરી લે છે

ਓਇ ਦਾਤੇ ਦੁਖ ਕਾਟਨਹਾਰ ॥
o-ay daatay dukh kaatanhaar.
They themselves become benefactors and removers of woes of others.
તે સેવક ખુદ જ નામ નું દાન કરે છે અને જીવો ના દુઃખ દૂર કરે છે

ਜਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ ॥
jaa kai sang tarai sansaar.
In their company, the rest of world is saved.
તેમની સંગતિ થી જગતના જીવોના સંસાર સમુદ્ર તરી જાય છે

ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ ॥
jan kaa sayvak so vadbhaagee.
Fortunate is the one who becomes servant of the devotee of God.
એવા સેવકો ખૂબ જ ભાગ્યશાળી હોય છે

ਜਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥
jan kai sang ayk liv laagee.
In the company of such a devotee, one becomes attuned to the Love of the One God.
તેમની સંગત્તિમાં જોડાઈને અકાલ પુરખની સાથે સંબંધ જોડાઈ જાય છે

ਗੁਨ ਗੋਬਿਦ ਕੀਰਤਨੁ ਜਨੁ ਗਾਵੈ ॥
gun gobid keertan jan gaavai.
The devotee who sings the praises of God,
પ્રભુના સેવક પ્રભુના ગુણગાન ગાય છે અને મહિમા કરે છે

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ॥੮॥੧੬॥
gur parsaad naanak fal paavai. ||8||16||
O’ Nanak, by Guru’s grace receives the reward of Naam. ||8||16||
હે નાનક! સદગુરૂની કૃપાથી તે પ્રભુના નામ રૂપી નું ફળ પ્રાપ્ત કરી લે છે ।।૮।।૧૬।।

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:
શ્લોક ।।

ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥
aad sach jugaad sach.
True One has existed from the beginning (from before time); He has existed since the beginning of the ages.
પ્રભુ શરૂઆતથી જ અસ્તિત્વમાં છે યુગોના શરૂઆતથી જ મોજુદ છે

ਹੈ ਭਿ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭਿ ਸਚੁ ॥੧॥
hai bhe sach naanak hosee bhe sach. ||1||
He is also True now (does exist in the present); O’ Nanak, He will also be True (exist) in the future.
હે નાનક! અત્યારે પણ મોજુદ છે અને ભવિષ્યમાં પણ મોજૂદ રહેશે હંમેશા ।।૧।।

ਅਸਟਪਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:
અષ્ટપદી ।।

ਚਰਨ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪਰਸਨਹਾਰ ॥
charan sat sat parsanhaar.
Eternal is God’s presence, and those who realize His presence also become eternal.
પ્રભુના ચરણ સદાય સ્થિર છે ચરણોને સ્પર્શી ને સેવક પણ અટલ થઇ જાય છે

ਪੂਜਾ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸੇਵਦਾਰ ॥
poojaa sat sat sayvdaar.
Devotional worship of God is an ever lasting task, and those who perform such worship also become ever lasting (get out of the cycle of birth and death).
પ્રભુની ઉપાસના કરવી એ કાયમનું કાર્ય છે

ਦਰਸਨੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪੇਖਨਹਾਰ ॥
darsan sat sat paykhanhaar.
True is the sight of Him and those who behold Him also become true (become eternal and get out of the cycle of birth and death).
પ્રભુના દર્શન એક કર્મ છે દર્શન કરવા વાળા ના જન્મ મરણ ના ફેરા ટળી જાય છે

ਨਾਮੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ਧਿਆਵਨਹਾਰ ॥
naam sat sat Dhi-aavanhaar.
His Name is True, and True are those who meditate on it.
પ્રભુનું નામ અટલ છે સ્મરણ કરવા વાળા પણ સ્થિર છે

ਆਪਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਭ ਧਾਰੀ ॥
aap sat sat sabh Dhaaree.
He Himself is True, and True is all that He sustains.
પ્રભુ પોતે સદાય અસ્તિત્વમાં છે

ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥
aapay gun aapay gunkaaree.
He Himself is the embodiment of virtue, and He is the bestower of virtue.
પ્રભુ પોતે ગુણ રૂપ છે સ્વયં ગુણ પેદા કરવા વાળા છે

ਸਬਦੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਬਕਤਾ ॥
sabad sat sat parabh baktaa.
Eternal is His word and eternal becomes the one who utters that true word.
પ્રભુની મહેમાન મહિમાના શબ્દ કાયમ રહે છે શબ્દને ચારણ કરવાવાળો પણ સ્થિર થઈ જાય છે

ਸੁਰਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਜਸੁ ਸੁਨਤਾ ॥
surat sat sat jas suntaa.
True is the deed of meditating on God, and true is the one who listens to the praises of God.
પ્રભુની સાથે સંબંધ જોડવાના કર્મ થી પ્રભુના યશ સાંભળવા વાળા ના પણ કર્મ ઉચ્ચ બને છે

ਬੁਝਨਹਾਰ ਕਉ ਸਤਿ ਸਭ ਹੋਇ ॥
bujhanhaar ka-o sat sabh ho-ay.
The one who knows that God is eternal, deems everything created by Him also as eternal.
પ્રભુનુ અસ્તિત્વ સમજવા વાળા અને તેમને રચેલું જગત પણ હસ્તી વાળું દેખાય છે જેમિથ્યા નથી લાગતું

ਨਾਨਕ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥੧॥
naanak sat sat parabh so-ay. ||1||
O’ Nanak, God is eternal for sure! ||1||
હે નાનક! પ્રભુ સ્વયં સ્થિર રહેવા વાળો છે ।।૧।।

ਸਤਿ ਸਰੂਪੁ ਰਿਦੈ ਜਿਨਿ ਮਾਨਿਆ ॥
sat saroop ridai jin maani-aa.
One who has enshrined God, the Embodiment of Truth in his heart,
જે મનુષ્યે અટલ પ્રભુની હસ્તી ને સદાય મનમાં સ્થિર રાખેલો છે

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਨਿ ਮੂਲੁ ਪਛਾਨਿਆ ॥
karan karaavan tin mool pachhaani-aa.
has recognized God as the Cause of causes, the Root of all.
તેણે બધું જ કરવા વાળો અને કરાવવા વાળા જગતના મૂળને ઓળખી લીધો છે

ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਬਿਸ੍ਵਾਸੁ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ॥
jaa kai ridai bisvaas parabh aa-i-aa.
One whose heart is completely convinced (of the presence of God),
જે મનુષ્યના હૃદયમાં પ્રભુની હસ્તી ની શ્રદ્ધા બંધાઈ ગઈ છે

ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ ਤਿਸੁ ਮਨਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ॥
tat gi-aan tis man paragtaa-i-aa.
the true spiritual wisdom is revealed to him.
તેના મનમાં સાચું જ્ઞાન પ્રગટ થઈ ગયો છે

ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ ਬਸਾਨਾ ॥
bhai tay nirbha-o ho-ay basaanaa.
Having come out of every fear, he lives without any fear.
તે મનુષ્ય જગતના બધા જ ડર રહિત થઈને નીડર થઈને વસે છે

ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸੁ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ ॥
jis tay upji-aa tis maahi samaanaa.
He is absorbed into the One from whom he originated.
કારણ કે તે સદાય તે પ્રભુમાં લીન રહે છે જેણે તેને પેદા કરેલો છે

ਬਸਤੁ ਮਾਹਿ ਲੇ ਬਸਤੁ ਗਡਾਈ ॥ ਤਾ ਕਉ ਭਿੰਨ ਨ ਕਹਨਾ ਜਾਈ ॥
basat maahi lay basat gadaa-ee. taa ka-o bhinn na kahnaa jaa-ee.
Just as something is blended with something else of its own kind (more of the same kind), the two cannot be differentiated (In the same manner, a devotee loses his identity and becomes the same as God when spiritually lifted and merged with God).
જેવી રીતે એક વસ્તુ લઈને બીજી વસ્તુ માં મેળવી દેવામાં આવે તો બે માં કોઈ ફરક નથી રહી જતોતેવી જ રીતે મનુષ્ય પ્રભુના ચરણોમાં લીન થઈ જાય છે તેવો મનુષ્ય પ્રભુથી અલગ નથી કહેવાતો

ਬੂਝੈ ਬੂਝਨਹਾਰੁ ਬਿਬੇਕ ॥
boojhai boojhanhaar bibayk.
Only an acute discerner understands it.
પણ આ વિચારને વિચારવા વાળા કોઈ વિરલા જ સમજે છે

ਨਾਰਾਇਨ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ ॥੨॥
naaraa-in milay naanak ayk. ||2||
O’ Nanak, in the same manner, those who have met God, have become one with Him. ||2||
હે નાનક! જે જીવ પ્રભુ માં મળી જાય છે તે તેની સાથે એકરૂપ થઈ જાય છે ।।૨।।

ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ॥
thaakur kaa sayvak aagi-aakaaree.
The servant of God is obedient to Him.
પ્રભુનો સેવક પ્રભુની આજ્ઞા માં ચાલે છે

ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸਦਾ ਪੂਜਾਰੀ ॥
thaakur kaa sayvak sadaa poojaaree.
The servant of God always adores Him.
અને સદાય તેની પૂજા કરતો રહે છે

ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੈ ਮਨਿ ਪਰਤੀਤਿ ॥
thaakur kay sayvak kai man parteet.
The servant’s mind has complete faith in God.
લખતા નો સેવક ના મનમાં તેની હસ્તીની શ્રદ્ધા રહે છે

ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥
thaakur kay sayvak kee nirmal reet.
Immaculate is the way of life of God’s devotee.
ત્યારે જ તો તેનું જીવન સ્વચ્છ અને મર્યાદા વાળું હોય છે

ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਸੇਵਕੁ ਜਾਨੈ ਸੰਗਿ ॥
thaakur ka-o sayvak jaanai sang.
God’s servant believes that God is always with him.
સેવક માલિક પ્રભુને હર ક્ષણ પોતાની સાથે છે એવું જાણે છે

ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥
parabh kaa sayvak naam kai rang.
God’s servant is always imbued with the love of Naam.
પ્રભુ ના સેવક હંમેશાં નામના પ્રેમથી રંગાયેલા છે

ਸੇਵਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਨਹਾਰਾ ॥
sayvak ka-o parabh paalanhaaraa.
God is the Cherisher of His servant.
અને તેના નામ ની મોજ માં રહે છે

ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ॥
sayvak kee raakhai nirankaaraa.
The Formless God preserves the honor of His devotee.
પ્રભુ પોતાના સેવક નું સદાય પાલન પોષણમાં કરવામાં સમર્થછે

ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਜਿਸੁ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭੁ ਧਾਰੈ ॥
so sayvak jis da-i-aa parabh Dhaarai.
His servant is one unto whom God shows mercy.
પણ સેવક તે જમનુષ્ય બની શકે જેની ઉપર પ્રભુ પોતે મહેરબાની કરે

ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਮਾਰੈ ॥੩॥
naanak so sayvak saas saas samaarai. ||3||
O’ Nanak, such a servant remembers Him with every breath. ||3||
હે નાનક! એવા પ્રભુને હર વક્ત યાદ રાખવા જોઈએ ।।૩।।

ਅਪੁਨੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੈ ॥
apunay jan kaa pardaa dhaakai.
He covers the shortcomings of His devotee.
પ્રભુ પોતાના સેવક ને પડદાથી ઢાંકે છે

ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰਪਰ ਰਾਖੈ ॥
apnay sayvak kee sarpar raakhai.
He surely preserves the honor of His servant.
અને તેની લાજ અવશ્ય રાખે છે

ਅਪਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਦੇਇ ਵਡਾਈ ॥
apnay daas ka-o day-ay vadaa-ee.
He bestows glory on His devotee.
પ્રભુ પોતાના સેવક ને સન્માન બક્ષે છે

ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਨਾਮੁ ਜਪਾਈ ॥
apnay sayvak ka-o naam japaa-ee.
He blesses His servant to meditate on Naam.
અને તેની પાસે પોતાનું નામ જપાવે છે

ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਿ ਪਤਿ ਰਾਖੈ ॥
apnay sayvak kee aap pat raakhai.
He Himself preserves the honor of His servant.
પ્રભુ પોતાના સેવક ની ઈજ્જત પોતે જ રાખે છે

ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕੋਇ ਨ ਲਾਖੈ ॥
taa kee gat mit ko-ay na laakhai.
No one can estimate the high spiritual state of God’s devotee.
અને તેમને ઉચ્ચ અવસ્થા અને તેના મહાનતાનો નો કોઈ અંદાજો નથી લગાડી શકતા

ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕੋ ਨ ਪਹੂਚੈ ॥
parabh kay sayvak ka-o ko na pahoochai.
No one can equate with the servant of God,
કોઈ મનુષ્ય પ્રભુના સેવક ની બરાબરી ન કરી શકે

ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਊਚ ਤੇ ਊਚੇ ॥
parabh kay sayvak ooch tay oochay.
because the devotees of God are highest of the high.
કારણ કે પ્રભુનો સેવક જેથી પણ ઊંચો હોય છે

ਜੋ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਨੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ॥
jo parabh apnee sayvaa laa-i-aa.
One whom God applies to His service,
જેણે પ્રભુએ પોતાની સેવામાં લગાડી દીધો છે

ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਦਹ ਦਿਸਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ॥੪॥
naanak so sayvak dah dis paragtaa-i-aa. ||4||
O’ Nanak, that servant becomes renowned in every direction. ||4||
પણ હે નાનક! તે સેવક આખા જગતમાં પ્રગટ થાય છે।।૪।।

ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮਹਿ ਕਲ ਰਾਖੈ ॥
neekee keeree meh kal raakhai.
If God infuses His power into a very weak human being (weak like a tiny ant),
જો ભગવાન તેમની શક્તિને ખૂબ જ નાના કીડીની જેમ નબળા મનુષ્યમાં નાખે છે,

ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਟਿ ਲਾਖੈ ॥
bhasam karai laskar kot laakhai.
then that person can reduce the armies of millions to ashes.
તે નાનકડી કીડી લાખો-કરોડો લશ્કરો ને રાખ કરી દે છે

ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸੁ ਨ ਕਾਢਤ ਆਪਿ ॥
jis kaa saas na kaadhat aap.
The one whose life-breath, God does not take away;
જે જીવને પ્રભુ જીવન આપવા ઈચ્છે છે