GUJARATI PAGE 271

ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥
parabh kirpaa tay ho-ay pargaas.
By God’s Grace, the mind is enlightened with divine knowledge.
પ્રભુની કૃપાથી મનમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય છે

ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸੁ ॥
parabhoo da-i-aa tay kamal bigaas.
By God’s mercy, the heart is delighted like lotus flower.
પ્રભુની કૃપાથી હૃદય રૂપી કમળ ફૂલ ખીલી જાય છે

ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨਿ ਸੋਇ ॥
parabh suparsan basai man so-ay.
When God is extremely pleased, He comes to dwell in the mind.
તે પ્રભુ મનુષ્યના મનમાં વસે છે જેની ઉપર તે પ્રસન્ન થાય છે

ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤਿ ਊਤਮ ਹੋਇ ॥
parabh da-i-aa tay mat ootam ho-ay.
By God’s Kind Mercy, the intellect is (spiritually) exalted.
પ્રભુની કૃપાથી મનુષ્યની બુદ્ધિ શ્રેષ્ઠ બને છે

ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਇਆ ॥
sarab niDhaan parabh tayree ma-i-aa.
O’ God, in Your Mercy are all the treasures of the world.
હે પ્રભુ! તારી કૃપાથી નજરમાં જ બધાં જ ખજાના છે પોતાના પ્રયત્નથી કોઈને કાંઈ જ નથી મળતું

ਆਪਹੁ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨਹੂ ਲਇਆ ॥
aaphu kachhoo na kinhoo la-i-aa.
No one receives anything by himself.
જીવ ગમે તેટલો ઉદ્યમ કરે તે ત્યારે જ સફળ થાય છે જ્યારે તારી સીધી નજર તેની ઉપર

ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤੁ ਲਗਹਿ ਹਰਿ ਨਾਥ ॥
jit jit laavhu tit lageh har naath.
O’ God, people do whatever You make them do.
હે હરિ! હે નાથ! જ્યાં તું મનને લગાડે છે જીવ પણ ત્યાં જ મનને લગાડે છે

ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਛੂ ਨ ਹਾਥ ॥੮॥੬॥
naanak in kai kachhoo na haath. ||8||6||
O Nanak, nothing is in their hands. ||8||6||
હે નાનક! આજીવોના હાથમાં કાંઈ જ નથી ।।૮।।૬।।

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:
શ્લોક ।।

ਅਗਮ ਅਗਾਧਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸੋਇ ॥
agam agaaDh paarbarahm so-ay.
Unapproachable and Unfathomable is the Supreme God;
હે અનંત પ્રભુ! જીવની પહોંચથી તું પરે છે અને તું અખૂટ છે

ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੁ ਮੁਕਤਾ ਹੋਇ ॥
jo jo kahai so muktaa ho-ay.
whosoever recites His Name with love and devotion, is liberated from vices..
જે જેમનુષ્ય તારું સ્મરણ કરે છે તે વિકારોના જાળ માં થી મુક્ત થઈ જાય છે

ਸੁਨਿ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕੁ ਬਿਨਵੰਤਾ ॥
sun meetaa naanak binvantaa.
Listen, O’ friends, Nanak submits.
હે મિત્ર! સાંભળ, નાનક વિનંતી કરે છે કે સ્મરણ કરવા વાળા ગુરુ મુખ ના ગુણો ના ચિત્રણ હેરાન કરી નાખવા વાળા છે

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ॥੧॥
saaDh janaa kee achraj kathaa. ||1||
Amazing is the description of virtues of the saints.||1||
નામ જપની મહેરબાનીથી ભક્તજનો માં એટલા ગુણ આવી જાય છે કે તે ગુણો ની વાત કરીને તે આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે ।।૧।।

ਅਸਟਪਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:
અષ્ટપદી ।।

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਤ ॥
saaDh kai sang mukh oojal hot.
In the company ofSaints, spiritual radiance (honor) is obtained.
સંતો ની સંગતિ માં રહેવાથી મુખ ઉજળું થઈ જાય છે ઈજ્જત બની રહે છે

ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਲੁ ਸਗਲੀ ਖੋਤ ॥
saaDhsang mal saglee khot.
In the Company of the Holy, all filth of vices is removed.
સાધુઓની સંગતિ ની પાસે રહેવાથી વિકારોનો બધો મેલ મટી જાય છે ધોવાઈ જાય છે

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥
saaDh kai sang mitai abhimaan.
In the company of the Saints, egotism is destroyed.
સંતો ની સંગતિ માં અહંકાર દૂર થઈ જાય છે

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨੁ ॥
saaDh kai sang pargatai sugi-aan.
In the Company of the Holy, spiritual wisdom is revealed.
સાધુઓની સંગતિ માં શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન પ્રગટ થઈ જાય છે

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭੁ ਨੇਰਾ ॥
saaDh kai sang bujhai parabh nayraa.
In the Company of the Holy, God is felt to be near at hand.
સાધુઓની સંગતિ માં પ્રભુ અંગેઅંગમાં વસતાં પ્રતીત થાય છે

ਸਾਧਸੰਗਿ ਸਭੁ ਹੋਤ ਨਿਬੇਰਾ ॥
saaDhsang sabh hot nibayraa.
In the Company of the Holy, all conflicts about vices or evil deeds are settled.
સાધુઓની સંગતિ માં ખરાબ સંસ્કારો અથવા વાસના નો સફાયો થઈ જાય છે

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨੁ ॥
saaDh kai sang paa-ay naam ratan.
In the Company of the Holy, one is blessed with the priceless Naam. is obtained.
સાધુઓની સંગતિ માં ગુરુ ચરણની સંગતિ માં મનુષ્ય નામરૂપી રત્ન શોધી લે છે

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਏਕ ਊਪਰਿ ਜਤਨੁ ॥
saaDh kai sang ayk oopar jatan.
In the company of the Saints, one strives only to realize God.
સંતો ની સંગતિ માં પ્રભુ ને મળવાનો પ્રયત્ન કરે છે

ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨੈ ਕਉਨੁ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥
saaDh kee mahimaa barnai ka-un paraanee.
Who can describe the glory of the Saints?
સાધુઓની મહિમા કયો મનુષ્ય બયાન કરી શકે?

ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨੀ ॥੧॥
naanak saaDh kee sobhaa parabh maahi samaanee. ||1||
O’ Nanak, the glory of the Saints is the glory of God Himself. ||1||
કારણ કે હે નાનક! સાધુજનો ની શોભા અનેપ્રભુની શોભાની બંને બરાબરજછે ।।૧।।

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਅਗੋਚਰੁ ਮਿਲੈ ॥
saaDh kai sang agochar milai.
In the Company of the Holy, one realizes the Incomprehensible God.
સાધુઓની સંગતિ માં મનુષ્યને તે પ્રભુ મળી જાય છે

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਦਾ ਪਰਫੁਲੈ ॥
saaDh kai sang sadaa parfulai.
In the Company of the Holy, one is always full of joy.
સાધુઓની સંગતિ માં જે શારીરિક ઇન્દ્રિયોની પહોંચ બહાર છે અને મનુષ્ય સદાય ખીલેલો રહે છે

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਆਵਹਿ ਬਸਿ ਪੰਚਾ ॥
saaDh kai sang aavahi bas panchaa.
In the Company of the Holy, the five passions come under control.
સાધુઓની સંગતિ માં રહેવાથી તે કામાદિક પાંચ વિકારો તેના કાબૂમાં કરી શકે છે

ਸਾਧਸੰਗਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਭੁੰਚਾ ॥
saaDhsang amrit ras bhunchaa.
In the Company of the Holy, one relishes the ambrosial nectar of God’s Name.
ગુરુ ચરણ ની સંગતિ માં મનુષ્ય નામ રૂપી અમૃત ના રસ નું પાન કરી લે છે

ਸਾਧਸੰਗਿ ਹੋਇ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ॥
saaDhsang ho-ay sabh kee rayn.
In the Company of the Holy, one becomes extremely humble to all.
ગુરુ ચરણ ની સંગતિ કરવાથીમનુષ્ય બધાં પ્રાણીઓના ચરણોની ધૂળ બની જાય છે

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ ॥
saaDh kai sang manohar bain.
In the Company of the Holy, one’s speech becomes enticing.
સાધુઓની સંગતિ માં સૌથી મીઠા વચન બોલવા લાગે છે

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਕਤਹੂੰ ਧਾਵੈ ॥
saaDh kai sang na katahooN Dhaavai.
In the Company of the Saints, the mind does not wander.
સંતો ની સંગતિ માં રહેવાથી મનુષ્યનું મન કોઈ બીજી તરફ દોડતું જ નથી

ਸਾਧਸੰਗਿ ਅਸਥਿਤਿ ਮਨੁ ਪਾਵੈ ॥
saaDhsang asthit man paavai.
In the Company of the Holy, the mind enters the state of eternal peace.
ગુરુ ચરણ ની સંગતિ માં પ્રભુ ચરણમાં ટકી જાય છે પ્રભુના ચરણોની રજ હાસિલ કરી લે છે

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ॥
saaDh kai sang maa-i-aa tay bhinn.
In the Holy congregation, one remains detached from worldly attractions.
સાધુઓની સંગતિ માં રહીને મનુષ્ય માયાથી અસરથીબેદાગ રહે છે.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ॥੨॥
saaDhsang naanak parabh suparsan.
O’ Nanak, God is totally pleased with one who joins the holy congregation. ||2||
હે નાનક! ગુરુ ચરણ ની સંગતિ માં અકાલ પુરખ તેની ઉપર દયા કરે છે ।।૨।।

ਸਾਧਸੰਗਿ ਦੁਸਮਨ ਸਭਿ ਮੀਤ ॥
saaDhsang dusman sabh meet.
In the Company of the Holy, all enemies appear like friends.
ગુરુ ચરણોની સંગતિ માં રહીને બધાં જ વેરી પણ મિત્ર દેખાવા લાગે છે

ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ ॥
saaDhoo kai sang mahaa puneet.
In the Company of the Holy, one’s mind becomes totally immaculate.
કારણ કે સાધુ-સંતો ની સંગતિ માં મનુષ્યનું હૃદય એકદમ સાફ થઈ જાય છે

ਸਾਧਸੰਗਿ ਕਿਸ ਸਿਉ ਨਹੀ ਬੈਰੁ ॥
saaDhsang kis si-o nahee bair.
In the company of the saints, one bears no enmity towards anybody.
સંતો ની સંગતિ માં બેસવા થી તે કોઈની સાથે વેર નથી કરી શકતો

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਬੀਗਾ ਪੈਰੁ ॥
saaDh kai sang na beegaa pair.
In the Company of the Holy, one does not take step in the wrong direction.
સાધુઓની સંગતિ માં કોઈ તેની તરફ ખરાબ નજરથી ચાલીને નથી આવતું

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ ॥
saaDh kai sang naahee ko mandaa
In the Company of the Saints, no one seems evil.
ભલા લોકોની સંગતમાં કોઈ મનુષ્ય બુરા નથી દેખાતા

ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਾਨੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥
saaDhsang jaanay parmaanandaa.
In the Company of the Holy, one realizes all pervading Master of supreme bliss.
કારણ કે દરેક જગ્યાએ ઉચ્ચ સુખ નો માલિક પ્રભુ ની જ તેને દેખાય છે

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾਪੁ ॥
saaDh kai sang naahee ha-o taap.
In the Company of the Holy, the fever of ego departs.
ગુરુચરણની સંગતિ કરીને અહંકાર રૂપી તાપ નથી રહી જતો

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤਜੈ ਸਭੁ ਆਪੁ ॥
saaDh kai sang tajai sabh aap.
In the Company of the Holy, one renounces all selfishness.
કારણ કે સાધુની સંગતિ માં મનુષ્ય બધા જ અપનત્વનો ત્યાગ કરી દે છે

ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਸਾਧ ਬਡਾਈ ॥
aapay jaanai saaDh badaa-ee.
Only He Himself knows the greatness of the Saints.
સાધુ ની મહિમા પ્રભુ જ પોતે જાણે છે

ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨਿ ਆਈ ॥੩॥
naanak saaDh parabhoo ban aa-ee. ||3||
O’ Nanak, the Holy are in harmony with God. ||3||
કારણ કે હે નાનક! સાધુની અને પ્રભુની વચ્ચે નો પ્રેમ પાક્કો હોય છે ।।૩।।

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਕਬਹੂ ਧਾਵੈ ॥
saaDh kai sang na kabhoo Dhaavai.
In the Company of the Holy, one’s mind never wanders.
ગુરુ ચરણોની સંગતિ ના રહી મનુષ્યનું મન ક્યારેય ભટકતુ નથી

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥
saaDh kai sang sadaa sukh paavai.
In the Company of the Holy, one receives everlasting peace.
સાધુ-સંતો ની સંગતિ માં મનુષ્ય સદાય સુખને પામે છે

ਸਾਧਸੰਗਿ ਬਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ ॥
saaDhsang basat agochar lahai.
In the Holy congregation, one obtains the incomprehensible wealth of Naam.
સંત જનોની સંગતિ માં રહીને પ્રભુના નામની અગોચર વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે

ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਅਜਰੁ ਸਹੈ ॥
saaDhoo kai sang ajar sahai.
In the Company of the Holy, one can endure the unendurable.
સાધુઓની સંગતિ માં મનુષ્ય તે ન સંભાળી શકવા વાળી મંઝિલ નો દરજ્જો સંભાળી લે છે

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਬਸੈ ਥਾਨਿ ਊਚੈ ॥
saaDh kai sang basai thaan oochai.
In the Company of the Holy, one dwells in the highest state of spiritually.
ગુરુ ચરણોની સંગતમાં રહીને મનુષ્ય ઉચ્ચ આત્મિક ઠેકાણા ઉપર વસવાટ કરી લે છે

ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਹਲਿ ਪਹੂਚੈ ॥
saaDhoo kai sang mahal pahoochai.
In the company of the Saints, one experiences the presence of God within.
સંતો ની સંગતિ માંઅકાલ પુરખ ના ચરણો માં જોડાઈને રહે છે

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭਿ ਧਰਮ ॥
saaDh kai sang darirhai sabh Dharam.
In the company of the saints, one fully comprehends the righteous duties.
સંતો ની સંગતિ માં રહીને મનુષ્ય બધાં ધર્મો અને ફરજ ને સરખી રીતે સમજી લે છે

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਕੇਵਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ॥
saaDh kai sang kayval paarbarahm.
In the Company of the Holy, one sees only God pervading everywhere.
સાધુઓની સંગતિ માં ફક્ત અકાલ પુરખ ને બધી જગ્યાએ જોવે છે

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ॥
saaDh kai sang paa-ay naam niDhaan.
In the Company of the Holy, one is blessed with the treasure of the Naam.
સાધુઓની સંગતિ માં મનુષ્ય નામરૂપી ખજાનો શોધી લે છે

ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ ॥੪॥
naanak saaDhoo kai kurbaan. ||4||
O’ Nanak, I dedicate my life to those pious persons.||4||
હે નાનક! હું સાધુ જનોને કુરબાન થઇ જાઉં છું ।।૪।।

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ ॥
saaDh kai sang sabh kul uDhaarai.
In the Company of the Holy, one saves all of one’s lineage from vices.
ગુરુ ચરણોની સંગતિ માં રહીને મનુષ્ય પોતાની પોતાના બધાં વિકારો થી બચીને પાર થઈ જાય છે

ਸਾਧਸੰਗਿ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ ॥
saaDhsang saajan meet kutamb nistaarai.
In the Company of the Holy, one helps his friends and family swim across the world-ocean of vices.
ગુરુ ચરણોની સંગતિ માં પોતાના સજ્જન મિત્ર અને પરિવારને પણ તારી લે છે

ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸੋ ਧਨੁ ਪਾਵੈ ॥
saaDhoo kai sang so Dhan paavai.
In the Company of the Holy, that true wealth of Naam is received.
સંતો ની સંગતિ માં મનુષ્ય તે ધનને પ્રાપ્ત કરી લે છે

ਜਿਸੁ ਧਨ ਤੇ ਸਭੁ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ ॥
jis Dhan tay sabh ko varsaavai.
Everyone becomes eminent from that wealth of Naam.
જે ધન મળવાથી દરેક મનુષ્ય મશહૂર બની જાય છે

ਸਾਧਸੰਗਿ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ॥
saaDhsang Dharam raa-ay karay sayvaa.
In the holy congregation, one is honored by the righteous judge of God’s court.
સાધુ-સંતો ની સંગતિ માં રહેવાથી ધર્મરાજ પણ સેવા કરે છે

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸੋਭਾ ਸੁਰਦੇਵਾ ॥
saaDh kai sang sobhaa surdayvaa.
In the Company of the Holy, one is praised by the angels.
ગુરુ ચરણોની સંગતમાં દેવતાઓ પણ શોભા કરે છે પાપ દૂર થઈ જાય છે

ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ ॥
saaDhoo kai sang paap palaa-in.
In the Company of the Holy, one’s sins are destroyed.
ગુરુ ચરણોની સંગતમાં પાપ દૂર થઈ જાય છે

ਸਾਧਸੰਗਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਨ ਗਾਇਨ ॥
saaDhsang amrit gun gaa-in.
In the Company of the Holy, one sings the ambrosial virtues of God.
કારણકે સંતો ની સંગતિ માં અમર કરવાવાળા ગુણ મનુષ્ય ગાય છે

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸ੍ਰਬ ਥਾਨ ਗੰਮਿ ॥
saaDh kai sang sarab thaan gamm.
In the company of Saints, all places become accessible (one escalates to a high spiritual level).
સંતો ની સંગતિ માં રહીને બધી જગ્યાએ પહોંચબની જાય છે (ઉંચી આત્મિક અવસ્થા આવી જાય છે)