Gujarati Page 237

ਸਹਜੇ ਦੁਬਿਧਾ ਤਨ ਕੀ ਨਾਸੀ ॥

sehjay dubiDhaa tan kee naasee.

The duality of his mind has intuitively been eliminated જો તે દુનિયાથી ઉપરામ ફરે છે તો પણ આધ્યાત્મિક સ્થિરતામાં ટકી રહેવાને કારણે તેના હૃદયમાંથી મારુ-તારુ દૂર થઇ જાય છે.

ਜਾ ਕੈ ਸਹਜਿ ਮਨਿ ਭਇਆ ਅਨੰਦੁ ॥

jaa kai sahj man bha-i-aa anand.

The one in whose mind a state of bliss arises intuitively. હે ભાઈ! આધ્યાત્મિક સ્થિરતાને કારણે જે મનુષ્યના મનમાં આનંદ ઉત્પન્ન થઇ જાય છે

ਤਾ ਕਉ ਭੇਟਿਆ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ॥੫॥

taa ka-o bhayti-aa parmaanand. ||5||

He meets God, the source of supreme bliss. તેને તે પરમાત્મા મળી જાય છે જે સૌથી ઊંચા આધ્યાત્મિક આનંદનો માલિક છે ॥૫॥

ਸਹਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਓ ਨਾਮੁ ॥

sehjay amrit pee-o naam.

Intuitively, he relishes the Ambrosial Nectar of God’s Name. તે મનુષ્ય આધ્યાત્મિક સ્થરતામાં ટકીને નામ-અમૃત પીતો રહે છે,

ਸਹਜੇ ਕੀਨੋ ਜੀਅ ਕੋ ਦਾਨੁ ॥

sehjay keeno jee-a ko daan.

Intuitively, he gives the gift of Naam to others as well. આ આધ્યાત્મિક સ્થિરતાની કૃપાથી તે બીજા લોકોને પણ આધ્યાત્મિક જીવનનું દાન દે છે.

ਸਹਜ ਕਥਾ ਮਹਿ ਆਤਮੁ ਰਸਿਆ ॥

sahj kathaa meh aatam rasi-aa.

His soul remains immersed in the poise-giving God’s praises. આધ્યાત્મિક સ્થિરતા ઉત્પન્ન કરનાર પ્રભુની મહિમાની વાતોમાં તેની જીવ ભળેલી રહે છે,

ਤਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ਅਬਿਨਾਸੀ ਵਸਿਆ ॥੬॥

taa kai sang abhinaasee vasi-aa. ||6||

The eternal God dwells with him. તેના દિલમાં અવિનાશી પરમાત્મા આવી વસે છે ॥૬॥

ਸਹਜੇ ਆਸਣੁ ਅਸਥਿਰੁ ਭਾਇਆ ॥

sehjay aasan asthir bhaa-i-aa.

Intuitively his mind becomes stable and he likes this stability. આધ્યાત્મિક સ્થિરતામાં તેનું હંમેશા તકનાર ઠેકાણું બની રહે છે અને તેને તે ઠેકાણું સારું લાગે છે,

ਸਹਜੇ ਅਨਹਤ ਸਬਦੁ ਵਜਾਇਆ ॥

sehjay anhat sabad vajaa-i-aa.

In peace and poise, continuous melody of Guru’s word vibrates within him. આધ્યાત્મિક સ્થિરતામાં ટકીને જ તે પોતાની અંદર એક-રસ મહિમાની વાણી પ્રબળ કરી રાખે છે,

ਸਹਜੇ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰੁ ਸੁਹਾਇਆ ॥

sehjay run jhunkaar suhaa-i-aa.

Within him imperceptibly rings the non-stop melody of the divine word.

આધ્યાત્મિક સ્થિરતાને કારણે જ તેની અંદર આધ્યાત્મિક આનંદની એક-રસ લહેર સોહામણી બની રહે છે.

ਤਾ ਕੈ ਘਰਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸਮਾਇਆ ॥੭॥

taa kai ghar paarbarahm samaa-i-aa. ||7||

God always remains pervading in his mind. હે ભાઈ! તેના હૃદયમાં પરમાત્મા હંમેશા પ્રગટ રહે છે ॥૭॥

ਸਹਜੇ ਜਾ ਕਉ ਪਰਿਓ ਕਰਮਾ ॥

sehjay jaa ka-o pari-o karmaa.

The person on whom God is merciful, he attains the state of spiritual stability. હે ભાઈ! જે મનુષ્ય પર પરમાત્માની કૃપા હોય છે તે આધ્યાત્મિક સ્થિરતામાં ટકે છે,

ਸਹਜੇ ਗੁਰੁ ਭੇਟਿਓ ਸਚੁ ਧਰਮਾ ॥

sehjay gur bhayti-o sach Dharmaa.

Intuitively he meets with the Guru and makes meditation on Naam as his faith. તેને ગુરુ મળે છે, હંમેશા સ્થિર નામના સ્મરણને તે પોતાનો ધર્મ બનાવી લે છે.

ਜਾ ਕੈ ਸਹਜੁ ਭਇਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ॥

jaa kai sahj bha-i-aa so jaanai.

Only he knows the bliss of equipoise who has been blessed with it. પરંતુ આ સહજ સ્થિતિ વ્યક્ત કરી શકાતી નથી,

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾ ਕੈ ਕੁਰਬਾਣੈ ॥੮॥੩॥

naanak daas taa kai kurbaanai. ||8||3||

Nanak dedicates his life to him. જે મનુષ્યની અંદર આ આધ્યાત્મિક સ્થિરતા ઉત્પન્ન થાય છે ॥૮॥૩॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

gaorhee mehlaa 5.

Raag Gauree, by the Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਪ੍ਰਥਮੇ ਗਰਭ ਵਾਸ ਤੇ ਟਰਿਆ ॥

parathmay garabh vaas tay tari-aa.

Firstly by God’s grace you were saved from (being destroyed in) the womb of your mother, હે ભાઈ! જીવ પહેલા માં ના પેટમાં વસવાથી છુટકારો મેળવે છે,

ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਕੁਟੰਬ ਸੰਗਿ ਜੁਰਿਆ ॥

putar kaltar kutamb sang juri-aa.

Becoming an adult you got attached with the wife, sons and family. જગતમાં જન્મ લઈને પછી ધીમે-ધીમે યુવાની પર પહોંચીને પુત્ર-સ્ત્રી વગેરે પરિવારના મોહમાં ફસાયેલા રહે છે,

,

ਭੋਜਨੁ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁ ਕਪਰੇ ॥ ਸਰਪਰ ਗਵਨੁ ਕਰਹਿਗੇ ਬਪੁਰੇ ॥੧॥

bhojan anik parkaar baho kapray. sarpar gavan karhigay bapuray. ||1||

There are some who remain indulging in enjoying many kinds of foods and dresses. But they too would surely depart from here like orphans. કેટલાય પ્રકારનું ખાવાનું ખાય છે, કેટલાય પ્રકારના કપડાં પહેરે છે, આખી ઉમર આ રંગોમાં જ મસ્ત રહીને ખોટા માર્ગ પર પડી રહે છે, પરંતુ આવા લોકો પણ જરૂર બિચારાની જેમ જ જગતથી કુચ કરી જશે ॥૧॥

ਕਵਨੁ ਅਸਥਾਨੁ ਜੋ ਕਬਹੁ ਨ ਟਰੈ ॥

kavan asthaan jo kabahu na tarai.

What is that place which never perishes? હે ભાઈ! તે કઈ જગ્યા છે જે હંમેશા અટળ રહે છે?

ਕਵਨੁ ਸਬਦੁ ਜਿਤੁ ਦੁਰਮਤਿ ਹਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

kavan sabad jit durmat harai. ||1|| rahaa-o.

What is that Word which dispels one’s evil intellect.? તે કયો શબ્દ છે જેની કૃપાથી મનુષ્યની દુર્મતિ દૂર થાય છે? ॥૧॥ વિરામ॥

ਇੰਦ੍ਰ ਪੁਰੀ ਮਹਿ ਸਰਪਰ ਮਰਣਾ ॥

indar puree meh sarpar marnaa.

In the Realm of God, death is sure and certain. હે ભાઈ! બીજાની તો વાત જ શું છે? ઇન્દ્રપુરીમાં મૃત્યુ અવશ્ય આવે છે,

ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰੀ ਨਿਹਚਲੁ ਨਹੀ ਰਹਣਾ ॥

barahm puree nihchal nahee rahnaa.

The Realm of God shall not remain permanent. બ્રહ્મપુરી પણ હંમેશા અટળ નથી રહી શકતી,

ਸਿਵ ਪੁਰੀ ਕਾ ਹੋਇਗਾ ਕਾਲਾ ॥ siv puree kaa ho-igaa kaalaa. The Realm of God shall also perish. શિવપુરીનો પણ નાશ થઇ જશે.

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਬਿਨਸਿ ਬਿਤਾਲਾ ॥੨॥

tarai gun maa-i-aa binas bitaalaa. ||2||

In short the entire humanity, which is influenced by the three modes of Maya (vice, virtue and power) shall perish one day. પરંતુ જગત ત્રણ ગુણોવાળી માયાની અસર હેઠળ જીવનના સાચા માર્ગથી અલગ થઈને આધ્યાત્મિક મૃત્યુ સહન કરતો રહે છે ॥૨॥

ਗਿਰਿ ਤਰ ਧਰਣਿ ਗਗਨ ਅਰੁ ਤਾਰੇ ॥

gir tar Dharan gagan ar taaray.

The mountains, the trees, the earth, the sky and the stars; હે ભાઈ! પહાડ, વૃક્ષ, ધરતી, આકાશ તેમજ તારા,

ਰਵਿ ਸਸਿ ਪਵਣੁ ਪਾਵਕੁ ਨੀਰਾਰੇ ॥

rav sas pavan paavak neeraaray.

the sun, the moon, the wind, water and fire; સુરજ, ચંદ્ર, આગ, પાણી,

ਦਿਨਸੁ ਰੈਣਿ ਬਰਤ ਅਰੁ ਭੇਦਾ ॥

dinas rain barat ar bhaydaa.

day and night, fasting and different kind of rituals. દિવસ અને રાત; વ્રત વગેરે અલગ-અલગ પ્રકારની મર્યાદાઓ,

ਸਾਸਤ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਬਿਨਸਹਿਗੇ ਬੇਦਾ ॥੩॥

saasat simrit binashigay baydaa. ||3||

the Shastras, the Smritis and the Vedas shall vanish. વેદ, સ્મૃતિઓ, શાસ્ત્ર – આ બધું અંતે નાશ થઇ જશે ॥૩॥

ਤੀਰਥ ਦੇਵ ਦੇਹੁਰਾ ਪੋਥੀ ॥

tirath dayv dayhuraa pothee.

The sacred shrines of pilgrimage, gods, temples and holy books; હે ભાઈ! તીર્થ, દેવતા, મંદિર, ધર્મ-પુસ્તકો,

ਮਾਲਾ ਤਿਲਕੁ ਸੋਚ ਪਾਕ ਹੋਤੀ ॥

maalaa tilak soch paak hotee.

rosaries, ceremonial tilak marks on the forehead, meditative people, the pure, and the performers of acts of ablution; માળા, તિલક, સ્વચ્છ રસોઈ, હવન કરનાર;

ਧੋਤੀ ਡੰਡਉਤਿ ਪਰਸਾਦਨ ਭੋਗਾ ॥ Dhotee dand-ut parsaadan bhogaa. the loin cloths, the prostration before gods with all the offerings. નેતિ-ધોતી તેમજ દંડવત-નમસ્કાર; બીજી તરફ મહેલોનો ભોગ વિલાસ

ਗਵਨੁ ਕਰੈਗੋ ਸਗਲੋ ਲੋਗਾ ॥੪॥

gavan karaigo saglo logaa. ||4||

and all the people involved in such rituals shall depart from here. આખું જગત જ અંતે કુચ કરી જશે ॥૪॥

ਜਾਤਿ ਵਰਨ ਤੁਰਕ ਅਰੁ ਹਿੰਦੂ ॥

jaat varan turak ar hindoo.

Social classes, races, Muslims and Hindus; અલગ-અલગ જાતિઓ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય વગેરે જાતિ, મુસલમાન તેમજ હિન્દુ,

ਪਸੁ ਪੰਖੀ ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਜਿੰਦੂ ॥

pas pankhee anik jon jindoo.

beasts, birds and the many varieties of beings and creatures; પશુ-પક્ષી અનેક યોનીઓના જીવ;

ਸਗਲ ਪਾਸਾਰੁ ਦੀਸੈ ਪਾਸਾਰਾ ॥

sagal paasaar deesai paasaaraa.

the entire world and the visible universe, આ આખું જગત ફેલાવો જે દેખાઈ દઈ રહ્યું છે,

ਬਿਨਸਿ ਜਾਇਗੋ ਸਗਲ ਆਕਾਰਾ ॥੫॥

binas jaa-igo sagal aakaaraa. ||5||

all forms of existence shall pass away. આ આખું દ્રશ્યમાન જગત અંતે નાશ થઇ જશે ॥૫॥

ਸਹਜ ਸਿਫਤਿ ਭਗਤਿ ਤਤੁ ਗਿਆਨਾ ॥ ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਨਿਹਚਲੁ ਸਚੁ ਥਾਨਾ ॥

sahj sifat bhagat tat gi-aanaa. sadaa anand nihchal sach thaanaa.

Only that place is everlasting and in eternal bliss, where there is praise of God, and His devotional worship is the essence of divine knowledge. પરંતુ, હે ભાઈ! તે ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક સ્થિતિ-સ્થળ હંમેશા કાયમ રહેનાર છે અટળ છે

અને ત્યાં હંમેશા જ આનંદ પણ છે, જ્યાં આધ્યાત્મિક સ્થિતિ દેનાર મહિમા થઇ રહી છે જ્યાં ભક્તિ થઈ રહી છે,

ਤਹਾ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਗੁਣ ਰਸੈ ॥ tahaa sangat saaDh gun rasai. In such a place, the congregation of saintly persons always sings the praises of God with love and devotion. જ્યાં જગતના મૂળ પરમાત્માની સાથે સંધિ પડી રહી છે, ત્યાં સાધુ-સંગતિ પરમાત્માના ગુણોનો આનંદ લે છે,

ਅਨਭਉ ਨਗਰੁ ਤਹਾ ਸਦ ਵਸੈ ॥੬॥ anbha-o nagar tahaa sad vasai. ||6|| In that place (state of mind) people live without any kind of fear ત્યાં હંમેશા એક એવું નગર વસી રહે છે જ્યાં કોઈ પ્રકારનો કોઈ ડર ભટકી શકતો નથી ॥૬॥

ਤਹ ਭਉ ਭਰਮਾ ਸੋਗੁ ਨ ਚਿੰਤਾ ॥

tah bha-o bharmaa sog na chintaa.

There is no fear, doubt, suffering or anxiety there; હે ભાઈ! તે ઊંચી આધ્યાત્મિક સ્થિતિ-સ્થળમાં કોઈ ડર, કોઈ ભ્રમ, કોઈ ગમ, કોઈ ચિંતા પહોંચી શકતા નથી,

ਆਵਣੁ ਜਾਵਣੁ ਮਿਰਤੁ ਨ ਹੋਤਾ ॥

aavan jaavan mirat na hotaa.

there is no cycle of birth and death, and there is no spiritual death. ત્યાં જન્મ મરણનો ચક્ર રહેતો નથી, ત્યાં આધ્યાત્મિક મૃત્યુ હોતી નથી,

ਤਹ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਅਨਹਤ ਆਖਾਰੇ ॥

tah sadaa anand anhat aakhaaray.

There is eternal bliss, and the unstruck divine music plays continuously. ત્યાં હંમેશા એક રસ આધ્યાત્મિક આનંદના જેમ અખાડા લાગેલ રહે છે,

ਭਗਤ ਵਸਹਿ ਕੀਰਤਨ ਆਧਾਰੇ ॥੭॥

bhagat vaseh keertan aaDhaaray. ||7||

The devotees dwell there, with praises of God as their support. ત્યાં ભક્ત-જણ પરમાત્માની મહિમાને આશરે વસે છે ॥૭॥

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥

paarbarahm kaa ant na paar.

There is no end or limitation to the virtues of the Supreme God. હે ભાઈ! જે પરમાત્માની આ રચના રચેલી છે તે પરમાત્માના ગુણોનો અંત પડી શકતો નથી, તે પારનો છેડો મળી શકતો નથી.

ਕਉਣੁ ਕਰੈ ਤਾ ਕਾ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ka-un karai taa kaa beechaar.

Who canreflect upon His endless virtues. જગતમાં એવો કોઈ મનુષ્ય નથી, જે તેના ગુણોનો અંત મેળવવાનો વિચાર કરી શકે.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ॥ kaho naanak jis kirpaa karai. Says Nanak, the one on whom God bestows his mercy, નાનક કહે છે, જે મનુષ્ય પર પરમાત્મા કૃપા કરે છે તેને હંમેશા કાયમ રહેનાર જગ્યા સાધુ-સંગતિ પ્રાપ્ત થઇ જાય છે.

ਨਿਹਚਲ ਥਾਨੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ਤਰੈ ॥੮॥੪॥ nihchal thaan saaDhsang tarai. ||8||4|| through the holy congregation, he swims across the world ocean of vices and gets to the eternal place (God’s court). સાધુ-સંગતમાં રહીને તે મનુષ્ય સંસાર સમુદ્રથી પાર પડી જાય છે ॥૮॥૪॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, by the Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੂਰਾ ॥

jo is maaray so-ee sooraa.

That one alone is a brave person who controls the duality in the mind.

હે ભાઈ! જે મનુષ્ય આ મારા-તારાને સમાપ્ત કરી લે છે, તે જ વિકારોની સરખામણીમાં બલી શૂરવીર છે,

ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਪੂਰਾ ॥

jo is maaray so-ee pooraa.

One who kills this duality, is full of virtues. તે જ બધા ગુણોનો માલિક છે.

ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸਹਿ ਵਡਿਆਈ ॥

jo is maaray tiseh vadi-aa-ee.

One who kills this duality, obtains glory. જે મનુષ્ય આ દુવિધાને મારી લે છે, તેને દરેક જગ્યાએ આદર મળે છે

ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕਾ ਦੁਖੁ ਜਾਈ ॥੧॥

jo is maaray tis kaa dukh jaa-ee. ||1||

One who kills this is freed of suffering. તે મનુષ્યનું દરેક પ્રકારનું દુઃખ દુર થઇ જાય છે ॥૧॥

ਐਸਾ ਕੋਇ ਜਿ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰਿ ਗਵਾਵੈ ॥

aisaa ko-ay je dubiDhaa maar gavaavai.

How rare is such a person, who kills and casts off duality. હે ભાઈ! જગતમાં એવો કોઈ દુર્લભ મનુષ્ય છે, જે પોતાની અંદરથી મારા-તારાને સમાપ્ત -કરી દે છે.

ਇਸਹਿ ਮਾਰਿ ਰਾਜ ਜੋਗੁ ਕਮਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

iseh maar raaj jog kamaavai. ||1|| rahaa-o.

The one who kills this duality earns Raj Yoga (union with God while still living in comforts). જે આ મારા-તારાને મારી લે છે, તે ગૃહસ્થમાં રહેતો હોવા છતાં પણ પરમાત્માની સાથે જોડ યોગ ઉત્પન્ન કરવાનો અભ્યાસી છે ॥૧॥વિરામ॥