Gujarati Page 168

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ga-orhee bairaagan mehlaa 4.

Raag Gauree Bairagan, Fourth Guru:

ગૌરી રાગ વૈરાગણ મહેલ ૪॥

ਜਿਉ ਜਨਨੀ ਸੁਤੁ ਜਣਿ ਪਾਲਤੀ ਰਾਖੈ ਨਦਰਿ ਮਝਾਰਿ ॥

ji-o jannee sut jan paaltee raakhai nadar majhaar.

Just as the mother, having given birth to a son, brings him up and keeps an eye on him. જેમ માતા પુત્રને જન્મ દઈને તેને પોતાની નજરથી નીચે રાખે છે અને ઉછેરે છે.

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਮੁਖਿ ਦੇ ਗਿਰਾਸੁ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਪੋਚਾਰਿ ॥

antar baahar mukh day giraas khin khin pochaar. while working in and out of the house, she feeds him regularly, and caresses him every moment.

ઘરમાં અંદર બહાર કામ કરતા હોવા છતાં ક્ષણ ક્ષણ પ્રેમ કરીને તે પુત્રને મુખમાં ઘાસ દેતી રહે છે.

ਤਿਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰਸਿਖ ਰਾਖਤਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥੧॥

ti-o satgur gursikh raakh-taa har pareet pi-aar. ||1||

Similarly the true Guru takes care of his Gursikhs (disciples) by inculcating in them the love and affection for God આ રીતે ગુરુ સતગુરૂ શીખોને પરમાત્માની પ્રીતીનો આધ્યાત્મિક ખોરાક આપીને પ્રેમથી સંભાળે છે ॥૧॥

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹੈ ਇਆਣੇ ॥

mayray raam ham baarik har parabh kay hai i-aanay.

O’ God, we are Your innocent children. હે રામ! હે હરિ! હે પ્રભુ! અમે તારા અજાણ બાળકો છીએ.

ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਧਾ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਉਪਦੇਸੁ ਦੇ ਕੀਏ ਸਿਆਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Dhan Dhan guroo gur satgur paaDhaa jin har updays day kee-ay si-aanay. ||1|| rahaa-o.

Blessed is our teacher, the true Guru, who made us wise by imparting us with divine knowledge. સાબાશી છે ઉપદેશ દાતા ગુરુ સતગુરુને, જેને હરિ નામનો ઉપદેશ આપીને અમને સુજાણ બનાવી દીધા છે ॥૧॥વિરામ॥

ਜੈਸੀ ਗਗਨਿ ਫਿਰੰਤੀ ਊਡਤੀ ਕਪਰੇ ਬਾਗੇ ਵਾਲੀ ॥

jaisee gagan firantee oodtee kapray baagay vaalee.

Just as, while flying in the sky a white feathered flamingo, જેમ સફેદ પાંખોવાળી કુંજ આકાશમાં ઉડતી ફરે છે,

ਓਹ ਰਾਖੈ ਚੀਤੁ ਪੀਛੈ ਬਿਚਿ ਬਚਰੇ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਸਾਰਿ ਸਮਾਲੀ ॥

oh raakhai cheet peechhai bich bachray nit hirdai saar samaalee.

keeps her young ones who are left behind, in her thoughts and remembers them in her heart. પરંતુ તે પાછળ રહેલા નાના નાના બાળકોમાં પોતાનું ચિત્ત રાખે છે.હંમેશા તેને પોતાના હૃદયમાં સંભાળે છે.

ਤਿਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਖ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕੀ ਗੁਰੁ ਸਿਖ ਰਖੈ ਜੀਅ ਨਾਲੀ ॥੨॥

ti-o satgur sikh pareet har har kee gur sikh rakhai jee-a naalee. ||2||

Similarly the true Guru imbues his Sikhs (disciples) with the love for God, and keeps caring for them from his heart. આ રીતે ગુરુ અને સિખની પ્રીતિ છે, ગુરુ પોતાના શિખોને હરીની પ્રીતિ આપીને તેને પોતાની જીવની સાથે રાખે છે ॥૨॥

ਜੈਸੇ ਕਾਤੀ ਤੀਸ ਬਤੀਸ ਹੈ ਵਿਚਿ ਰਾਖੈ ਰਸਨਾ ਮਾਸ ਰਤੁ ਕੇਰੀ ॥

jaisay kaatee tees batees hai vich raakhai rasnaa maas rat kayree.

Just as the tongue, made of flesh and blood, is protected within the scissors of the thirty-two teeth. જેમ ત્રીસ-બત્રીસ દાંતવાળી કાતર છે. તે કાતરમાં પરમાત્મા માસ અને લોહીથી બનેલી જીભને બચાવીને રાખે છે.

ਕੋਈ ਜਾਣਹੁ ਮਾਸ ਕਾਤੀ ਕੈ ਕਿਛੁ ਹਾਥਿ ਹੈ ਸਭ ਵਸਗਤਿ ਹੈ ਹਰਿ ਕੇਰੀ ॥

ko-ee jaanhu maas kaatee kai kichh haath hai sabh vasgat hai har kayree.. Who can figure out if the power lies in the tongue to save itself from being bit by the scissors of teeth. It is all under God’s control. કોઈ મનુષ્ય સમજતો રહે કે બચીને રહેવું કે બચાવીને રાખવું માસની જીભનાં હાથમાં છે અથવા દાંતોની કાતરના વશમાં છે, આ તો પરમાત્માના હાથમાં જ છે.

ਤਿਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਨਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਹਿ ਹਰਿ ਰਾਖੈ ਪੈਜ ਜਨ ਕੇਰੀ ॥੩॥

ti-o sant janaa kee nar nindaa karahi har raakhai paij jan kayree. ||3||

In just the same way, while people slander the Saints, but God preserves the honor of His devotees. આ રીતે લોકો તો સંતોની નિંદા કરે છે, પરંતુ પરમાત્મા પોતાના સેવકોની લજ્જા જ રાખે છે ॥૩॥

ਭਾਈ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣਹੁ ਕਿਸੀ ਕੈ ਕਿਛੁ ਹਾਥਿ ਹੈ ਸਭ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ॥

bhaa-ee mat ko-ee jaanhu kisee kai kichh haath hai sabh karay karaa-i-aa.

O’ brothers, don’t ever think that anything is under the control of anybody. It is God who does everything, and causes everything to be done. હે ભાઈ! સંપૂર્ણપણે ના કોઈ સમજો કે કોઈ મનુષ્યના વશમાં કાંઈ છે. આ તો બધું પરમાત્મા પોતે જ કરે છે, પોતે જ કરાવે છે.

ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪੁ ਸਿਰਤਿ ਸਾਪੁ ਸਭੁ ਹਰਿ ਕੈ ਵਸਿ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾਗਿ ਨ ਸਕੈ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਕਾ ਲਾਇਆ ॥ jaraa maraa taap sirat saap sabh har kai vas hai ko-ee laag na sakai bin har kaa laa-i-aa. Old age, death, pain, fever, and condemnation are all in the hands of God, and without the Will of God, no harm can come to anybody. વૃદ્ધાવસ્થા, મૃત્યુ, માથાનો દુ:ખાવો, તાવ વગેરે દરેક દુ:ખ-કષ્ટ પરમાત્માના વશમાં છે, પરમાત્માના લગાવ્યા વગર કોઈ રોગ કોઈ જીવને લાગી શકતો નથી.

ਐਸਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਨਿਤਿ ਧਿਆਵਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੋ ਅੰਤੀ ਅਉਸਰਿ ਲਏ ਛਡਾਇਆ ॥੪॥੭॥੧੩॥੫੧॥

aisaa har naam man chit nit Dhi-aavahu jan naanak jo antee a-osar la-ay chhadaa-i-aa. ||4||7||13||51||

O’ Nanak, with your conscious mind meditate forever on the Name of God, who shall deliver you in the end. હે દાસ નાનક! જે હરિ-નામ અંત સમય યમ વગેરેથી છોડાવી લે છે તેને પોતાના મનમાં ચિત્તમાં હંમેશા સ્મરણ કરતા રહીએ ॥૪॥૭॥૧૩॥૫૧॥

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ga-orhee bairaagan mehlaa 4.

Raag Gauree Bairagan, by the Fourth Guru:

ગૌરી રાગ બૈરાગણ મહેલ ૪॥

ਜਿਸੁ ਮਿਲਿਐ ਮਨਿ ਹੋਇ ਅਨੰਦੁ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਹੀਐ ॥

jis mili-ai man ho-ay anand so satgur kahee-ai.

He, by meeting whom, the mind is filled with bliss is called the True Guru. જેને મળીને મનમાં આનંદ પેદા થાય છે, મનની ઘૃણાસ્પદ સ્થિતિ સમાપ્ત થઇ જાય,

ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਹਰਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਲਹੀਐ ॥੧॥

man kee dubiDhaa binas jaa-ay har param pad lahee-ai. ||1||

Double-mindedness departs, and the supreme spiritual status of union with God is attained. પરમાત્માના મેળાપની સૌથી શ્રેષ્ઠ આધ્યાત્મિક સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય તેને જ ગુરુ કહી શકાય છે ॥૧॥

ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਿਆਰਾ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਮਿਲੈ ॥

mayraa satgur pi-aaraa kit biDh milai.

How can I meet my Beloved True Guru? હે ભાઈ! મારો પ્રેમાળ ગુરુ મને કઈ રીતથી મળી શકે છે?

ਹਉ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰੁ ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਕਿਉ ਮਿਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ha-o khin khin karee namaskaar mayraa gur pooraa ki-o milai. ||1|| rahaa-o. Each and every moment, I humbly bow to the one who can tell me how can I meet my true Guru. જે મનુષ્ય મને આ કહે કે મારો ગુરુ મને કઈ રીતથી મળી શકે છે તેની આગળ હું દરેક પળ નતમસ્તક થાવ છું ॥૧॥વિરામ॥

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਮੇਲਿਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥

kar kirpaa har mayli-aa mayraa satgur pooraa.

Showing mercy, the one whom God has united with my perfect true Guru, પરમાત્માએ કૃપા કરીને જે મનુષ્યને મારો સંપૂર્ણ ગુરુ મળાવી દીધો.

ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਜਨ ਕੇਰੀਆ ਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧੂਰਾ ॥੨॥

ichh punnee jan kayree-aa lay satgur Dhooraa. ||2||

all his desires have been fulfilled by obtaining the dust of the Guru’s feet (humbly following the Guru’s teachings), ગુરુના ચરણોની ધૂળ મેળવીને તે મનુષ્યની દરેક પ્રકારની ઇચ્છા પુરી થઇ જાય છે ॥૨॥

ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਸੁਣੈ ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਐ ॥

har bhagat darirh-aavai har bhagat sunai tis satgur milee-ai.

We should meet such a True Guru who implants devotional worship of God in the heart, and meeting whom one yearns to listen to God’s praises. હે ભાઈ! તે ગુરુને મળવું જોઈએ જે મનુષ્યના હૃદયમાં પરમાત્માની ભક્તિ પાક્કી રીતે બેસાડી દે છે જેને મળીને મનુષ્ય પરમાત્માની મહિમા શોખથી સાંભળે છે.

ਤੋਟਾ ਮੂਲਿ ਨ ਆਵਈ ਹਰਿ ਲਾਭੁ ਨਿਤਿ ਦ੍ਰਿੜੀਐ ॥੩॥

totaa mool na aavee har laabh nit darirhee-ai. ||3||

Meeting whom one always earns the wealth of God’s Name and never suffers any loss. જેને મળીને મનુષ્ય પરમાત્માના નામ ધનની કમાણી હંમેશા કમાય છે અને આ કમાણીમાં ક્યારેય ઘટ પડતી નથી ॥૩॥

ਜਿਸ ਕਉ ਰਿਦੈ ਵਿਗਾਸੁ ਹੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ॥

jis ka-o ridai vigaas hai bhaa-o doojaa naahee.

Such a Guru whose heart is delighted with divine pleasure and who is not in love with any worldly attractions. જે ગુરુને ધૂરથી જ પ્રભુ દ્વારા હૃદયની પ્રસન્નતા ધબકતું હૃદય મળેલું છે, જેની અંદર પરમાત્મા વગર કોઈ બીજો મોહ નથી.

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਉਧਰੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਾਹੀ ॥੪॥੮॥੧੪॥੫੨॥

naanak tis gur mil uDhrai har gun gaavaahee. ||4||8||14||52||

O’ Nanak, meeting such a Guru one always sings the praises of God and is saved from the vices. હે નાનક! તે ગુરુને મળીને મનુષ્ય ઈશ્વરના ગુણ ગાય છે તે ગુરુને મળીને મનુષ્ય વિકારોથી બચી નીકળે છે. ॥૪॥૮॥૧૪॥૫૨॥

ਮਹਲਾ ੪ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ॥

mehlaa 4 ga-orhee poorbee.

Raag Gauree Poorbee, by the Fourth Guru:

મહેલ ૪ ગૌરી રાગ પૂર્વ ॥

ਹਰਿ ਦਇਆਲਿ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਨੀ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਮੁਖਿ ਹਰਿ ਬੋਲੀ ॥

har da-i-aal da-i-aa parabh keenee mayrai man tan mukh har bolee.

The merciful God has shown his mercy, and now throughout my mind and body rings the word of God’s praise. દયાળુ હરિ પ્રભુએ મારી ઉપર કૃપા કરી અને તેને મારા મનમાં મારા તનમાં મારા મુખમાં પોતાની મહિમાની વાણી રાખી દીધી.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਰੰਗੁ ਭਇਆ ਅਤਿ ਗੂੜਾ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਭੀਨੀ ਮੇਰੀ ਚੋਲੀ ॥੧॥

gurmukh rang bha-i-aa at goorhaa har rang bheenee mayree cholee. ||1||

By the Guru’s grace I have been imbued with such a deep love for God, as if my robe (my whole body) has been fully drenched in the color of this Love. મારુ હદય પ્રભુ-નામ રંગમાં ભીંજાય ગયું. ગુરુની શરણ પડીને તે રંગ ખુબ જ ગાઢ થઈ ગયો ॥૧॥

ਅਪੁਨੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹਉ ਗੋਲੀ ॥

apunay har parabh kee ha-o golee.

I am the maid-servant of my God. હું પોતાના હરિ પ્રભુની દાસી બની ગઈ છું.

ਜਬ ਹਮ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਕਰਿ ਦੀਨੋ ਜਗਤੁ ਸਭੁ ਗੋਲ ਅਮੋਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

jab ham har saytee man maani-aa kar deeno jagat sabh gol amolee. ||1|| rahaa-o. Since the time my mind has reposed complete faith in God, I feel that He has put the entire world at my service without a price. જયારે મારુ મન પરમાત્માની યાદમાં ભીંજાય ગયુ. પરમાત્માએ આખા જગતને મારો બે-મૂલ્ય દાસ બનાવી દીધો ॥૧॥વિરામ॥

ਕਰਹੁ ਬਿਬੇਕੁ ਸੰਤ ਜਨ ਭਾਈ ਖੋਜਿ ਹਿਰਦੈ ਦੇਖਿ ਢੰਢੋਲੀ ॥

karahu bibayk sant jan bhaa-ee khoj hirdai daykh dhandholee.

O dear saintly brothers, if you reflect deeply and search your hearts, you will find હે સંત જન ભાઈઓ! તું પોતાના હૃદયને શોધીને જોઈને વિચાર કર તને એ વાત સ્પષ્ટ દેખાઇ દેશે કે આ આખું જગત પરમાત્માનું જ રૂપ છે.

.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਰੂਪੁ ਸਭ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ ਹਰਿ ਨਿਕਟਿ ਵਸੈ ਹਰਿ ਕੋਲੀ ॥੨॥

har har roop sabh jot sabaa-ee har nikat vasai har kolee. ||2||

that the Beauty and the Light of God is present in all. In all places, God dwells near by, close to everyone. આખી સૃષ્ટિમાં ઈશ્વરની જ જ્યોતિ વસી રહી છે, પરમાત્મા દરેક જીવની નજીક વસે છે, પાસે વસે છે ॥૨॥