GUJARATI PAGE 1315

ਸਭ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਵਿਸਰੀ ਮਨਿ ਚੂਕਾ ਆਲ ਜੰਜਾਲੁ ॥
જેના કારણે બધી આશાઓ અને ઈચ્છાઓ ભુલાઈ ગઈ છે અને મનમાંથી સંસારની જાળી નીકળી ગઈ છે.

ਗੁਰਿ ਤੁਠੈ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਹਮ ਕੀਏ ਸਬਦਿ ਨਿਹਾਲੁ ॥
ગુરુએ પ્રસન્ન થઈને હરિનામને દૃઢ કર્યા અને વચનથી આપણને પ્રસન્ન કર્યા છે.

ਜਨ ਨਾਨਕਿ ਅਤੁਟੁ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਹਰਿ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ॥੨॥
દાસ નાનકને અખંડ સંપત્તિ હરિનામ સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થઈ છે || ૨ ||

ਪਉੜੀ ॥
પગથિયું ||

ਹਰਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਵਡ ਵਡੇ ਵਡੇ ਵਡ ਊਚੇ ਸਭ ਊਪਰਿ ਵਡੇ ਵਡੌਨਾ ॥
હે હરિ! તમે ખૂબ જ મહાન, મહાન કરતાં મહાન, સર્વોચ્ચ, સર્વોપરી અને મહાન છો.

ਜੋ ਧਿਆਵਹਿ ਹਰਿ ਅਪਰੰਪਰੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇ ਹਰੇ ਤੇ ਹੋਨਾ ॥
જેઓ અનુપમ હરિનું ધ્યાન કરે છે, હરિનું ધ્યાન કરીને તેમનું સ્વરૂપ બની જાય છે.

ਜੋ ਗਾਵਹਿ ਸੁਣਹਿ ਤੇਰਾ ਜਸੁ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਕਾਟੇ ਪਾਪ ਕਟੋਨਾ ॥
હે પ્રભુ! જેઓ તમારી સ્તુતિ ગાય છે અથવા સાંભળે છે, તેમના બધા પાપો કપાઈ જાય છે.

ਤੁਮ ਜੈਸੇ ਹਰਿ ਪੁਰਖ ਜਾਨੇ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਖਿ ਵਡ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੋਨਾ ॥
હરિ-ભક્તિને ગુરુના ઉપદેશથી હરિ માનવામાં આવે છે, તે મોટા અને ભાગ્યશાળી છે.

ਸਭਿ ਧਿਆਵਹੁ ਆਦਿ ਸਤੇ ਜੁਗਾਦਿ ਸਤੇ ਪਰਤਖਿ ਸਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਤੇ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁਦਸੋਨਾ ॥੫॥
દરેક વ્યક્તિ હરિનું ધ્યાન કરે છે, તે એક જ છે જે સત્ય સ્વરૂપ છે, યુગો યુગો સુધી સત્ય છે, હજી પણ સત્ય છે, હંમેશા સત્ય છે, દાસ નાનક તેમના દાસોના પણ દાસ છે || ૫ ||

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥
શ્લોક મહેલ ૪ ||

ਹਮਰੇ ਹਰਿ ਜਗਜੀਵਨਾ ਹਰਿ ਜਪਿਓ ਹਰਿ ਗੁਰ ਮੰਤ ॥
હરિ એ જગતનું જીવન છે, જ્યારે ગુરુએ મંત્ર (હરિનામ) આપ્યો ત્યારે અમે એ જ જાપ કર્યો.

ਹਰਿ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਅਗਮੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ ਆਇ ਅਚਿੰਤ ॥
તે મન, વાણી અને ઇન્દ્રિયોની બહાર છે અને કુદરતી રીતે આવે છે.

ਹਰਿ ਆਪੇ ਘਟਿ ਘਟਿ ਵਰਤਦਾ ਹਰਿ ਆਪੇ ਆਪਿ ਬਿਅੰਤ ॥
તે બધા શરીરમાં વ્યાપ્ત છે અને અનંત છે.

ਹਰਿ ਆਪੇ ਸਭ ਰਸ ਭੋਗਦਾ ਹਰਿ ਆਪੇ ਕਵਲਾ ਕੰਤ ॥
તે કમલાપતિ સર્વ સ્વાદ માણે છે.

ਹਰਿ ਆਪੇ ਭਿਖਿਆ ਪਾਇਦਾ ਸਭ ਸਿਸਟਿ ਉਪਾਈ ਜੀਅ ਜੰਤ ॥
તે સમગ્ર બ્રહ્માંડનું સર્જન કરે છે અને તમામ જીવોને આજીવિકા આપે છે.

ਹਰਿ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਮਾਂਗਹਿ ਹਰਿ ਜਨ ਸੰਤ ॥
હે દયાળુ પ્રભુ! નામ દાન કરો, ભક્તો આ જ માંગે છે.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਆਇ ਮਿਲੁ ਹਮ ਗਾਵਹ ਹਰਿ ਗੁਣ ਛੰਤ ॥੧॥
હે નાનકના પ્રભુ! આવો અને દર્શન આપો, અમે ફક્ત તમારા ગુણગાન ગાઈએ છીએ. || ૧ ||

ਮਃ ੪ ॥
મહેલ ૪ ||

ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਜਣੁ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਾਮੁ ਸਰੀਰਿ ॥
હે સજ્જન સ્વામી! તમારું નામ અમારા મન અને શરીરમાં કોતરાયેલું છે.

ਸਭਿ ਆਸਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੂਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਣਿ ਹਰਿ ਧੀਰ ॥੨॥
ગુરુએ બધી આશા પૂરી કરી અને હરિનામનો મહિમા સાંભળીને નાનક ને ધીરજ થઇ ગઈ || ૨ ||

ਪਉੜੀ ॥
પગથિયું ||

ਹਰਿ ਊਤਮੁ ਹਰਿਆ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਰਿ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਮਉਲਾ ॥
હરિનામ શ્રેષ્ઠ છે, તે સર્વોપરી છે, ભ્રામક અને સનાતન નવા છે.

ਜੋ ਜਪਦੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਤਿਨ ਸੇਵੇ ਚਰਨ ਨਿਤ ਕਉਲਾ ॥
જેઓ રાત દિવસ હરિનો જપ કરે છે તેમના ચરણોની માયા હંમેશા સેવા કરે છે.

ਨਿਤ ਸਾਰਿ ਸਮਾਲ੍ਹ੍ਹੇ ਸਭ ਜੀਅ ਜੰਤ ਹਰਿ ਵਸੈ ਨਿਕਟਿ ਸਭ ਜਉਲਾ ॥
ઈશ્વર સતત બધા જીવોની સંભાળ રાખે છે અને તે બધાની નજીક રહે છે.

ਸੋ ਬੂਝੈ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਬੁਝਾਇਸੀ ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸਉਲਾ ॥
તે તેનું રહસ્ય સમજે છે, જેને તે પોતે સમજાવે છે અને જેના પર સદગુરૂની કૃપા દેખાય છે.

ਸਭਿ ਗਾਵਹੁ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਹਰੇ ਗੋਵਿੰਦ ਹਰੇ ਗੋਵਿੰਦ ਹਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਗੁਣੀ ਸਮਉਲਾ ॥੬॥
બધા પરમાત્માના ગુણગાન ગાઓ, તેમની સ્તુતિ કરીને સદાચારી બનો || ૬ ||

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥
શ્લોક મહેલ ૪ ||

ਸੁਤਿਆ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਚੇਤਿ ਮਨਿ ਹਰਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਧਿ ਸਮਾਇ ॥
હે અજ્ઞાન મન! પ્રભુનું ચિંતન કરીને સહજ સમાધિમાં લીન રહો.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਚਾਉ ਮਨਿ ਗੁਰੁ ਤੁਠਾ ਮੇਲੇ ਮਾਇ ॥੧॥
નાનક પ્રભુને મળવાની ઈચ્છા ધરાવે છે અને ગુરુ ખુશીથી તેમની સાથે જોડાય છે || ૧ ||

ਮਃ ੪ ॥
મહેલ ૪ ||

ਹਰਿ ਇਕਸੁ ਸੇਤੀ ਪਿਰਹੜੀ ਹਰਿ ਇਕੋ ਮੇਰੈ ਚਿਤਿ ॥
એકમાત્ર પ્રભુથી જ અમારો પ્રેમ છે, એકમાત્ર એ જ મારા હૃદયમાં વસે છે

ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਅਧਾਰੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਇਕਸ ਤੇ ਗਤਿ ਪਤਿ ॥੨॥
નાનક કહે છે – ભગવાન એકમાત્ર આશ્રય છે, તેમની પાસેથી મુક્તિ અને પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય છે || ૨ ||

ਪਉੜੀ ॥
પગથિયું ||

ਪੰਚੇ ਸਬਦ ਵਜੇ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਡਭਾਗੀ ਅਨਹਦੁ ਵਜਿਆ ॥
ગુરુના ઉપદેશોમાંથી પાંચ શબ્દો ગુંજ્યા, અનાહત આશીર્વાદથી ગુંજી ઉઠ્યા.

ਆਨਦ ਮੂਲੁ ਰਾਮੁ ਸਭੁ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਗੋਵਿਦੁ ਗਜਿਆ ॥
દરેક જગ્યાએ આનંદનો મૂળ સ્ત્રોત ઈશ્વર જ દેખાય છે અને તે જ ગુરુના શબ્દો દ્વારા પ્રગટ થયો છે.

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਵੇਸੁ ਹਰਿ ਏਕੋ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਭਜਿਆ ॥
તે જ યુગોમાં સ્થિત છે અને ગુરુના ઉપદેશથી પ્રભુની આરાધના કરી છે.

ਹਰਿ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਰਾਖਹੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਲਜਿਆ ॥
હે પ્રભુ ! દયાળુ બનીને નામ – દાન આપો અને ભક્તોનું સન્માન રાખો.