GUJARATI PAGE 1303

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਏਕੈ ਭਾਰੋਸਉ ਬੰਧਨ ਕਾਟਨਹਾਰੁ ਗੁਰੁ ਮੇਰੋ ॥੨॥੬॥੨੫॥
હે નાનક! મને તો માત્ર મારા બંધનો કાપી મૂકે એવા મારા ગુરુ પર જ ભરોસો છે.||૨||૬||૨૫||

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
કાનડા મહેલ ૫॥

ਬਿਖੈ ਦਲੁ ਸੰਤਨਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰੈ ਗਾਹਿਓ ॥
તમારા ભક્તોની મદદથી મેં વસ્તુઓ અને અવગુણોના સમૂહને કચડી નાખ્યો છે.

ਤੁਮਰੀ ਟੇਕ ਭਰੋਸਾ ਠਾਕੁਰ ਸਰਨਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ਆਹਿਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
હે ઠાકુર! તમારો જ આશ્રય અને ભરોસો છે, હું તમારી શરણમાં આવ્યો છું.

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਮਹਾ ਪਰਾਛਤ ਦਰਸਨੁ ਭੇਟਿ ਮਿਟਾਹਿਓ ॥
તમારા દર્શનથી જન્મ-જન્મના મહાપાપ અને દોષો ભૂંસાઈ ગયા છે.

ਭਇਓ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਅਨਦ ਉਜੀਆਰਾ ਸਹਜਿ ਸਮਾਧਿ ਸਮਾਹਿਓ ॥੧॥
આનંદના પ્રકાશે મનને પ્રકાશિત કર્યું છે, હું પ્રાકૃતિક સમાધિમાં લીન છું.||૧||

ਕਉਨੁ ਕਹੈ ਤੁਮ ਤੇ ਕਛੁ ਨਾਹੀ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਅਥਾਹਿਓ ॥
તમે સર્વશક્તિમાન અને અથાહ છો, પછી કોણ કહે છે કે તમને કંઈ થતું નથી.

ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਰੰਗ ਰੂਪ ਰਸ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਲੈ ਲਾਹਿਓ ॥੨॥੭॥੨੬॥
નાનક વિનંતી કરે છે કે હે કૃપાના ભંડાર! બધા રંગ, રૂપ અને સ્વાદ વગેરે તમારા નામથી પ્રાપ્ત થયા છે. ||૨||૭||૨૬||

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
કાનડા મહેલ ૫॥

ਬੂਡਤ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਰਿ ਜਪਿ ਧੀਰੈ ॥
ડૂબતા જીવને ભગવાનના જપથી જ ધીરજ મળે છે.

ਬਿਨਸੈ ਮੋਹੁ ਭਰਮੁ ਦੁਖੁ ਪੀਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ત્યારે મોહ, માયા અને તેના દુ:ખોની પીડાનો અંત આવે છે. ||૧||

ਸਿਮਰਉ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨਾ ॥
હું દિવસ રાત ગુરુ ના ચરણો નું સ્મરણ કરું છુ.

ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਉ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨਾ ॥੧॥
જ્યાં જ્યાં જોઉં છું ત્યાં મને તમારા શરણ મળે છે ॥૧॥

ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਇਆ ॥
સંતોની કૃપાથી પ્રભુ સ્તુતિ કરી છે.

ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥੮॥੨੭॥
હે નાનક! ગુરુને મળીને સુખ પ્રાપ્ત કર્યું. ॥૨॥૮॥૨૭॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
કાનડા મહેલ ૫॥

ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਮਨਹਿ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥
પ્રભુના નામનું સ્મરણ કરવાથી મનમાં સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ਸਾਧ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
તેથી, ઋષિ-મુનિઓ અને મહાત્માઓના સંગમાં પ્રભુના ગુણગાન ગાવા જોઈએ.||૧||

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਰਿਦੈ ਬਸੇਰੋ ॥
હે પ્રભુ! કૃપા કરીને હૃદય માં વસ્યા રહો.

ਚਰਨ ਸੰਤਨ ਕੈ ਮਾਥਾ ਮੇਰੋ ॥੧॥
મારું માથું સંતો ના ચરણોમા છે.||૧||

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਉ ਸਿਮਰਹੁ ਮਨਾਂ ॥
તમારા મનમાં પરબ્રહ્મ નું ચિંતન કરો.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਸੁ ਸੁਨਾਂ ॥੨॥੯॥੨੮॥
નાનક નું કઠણ છે કે ગુરુ પાસેથી પરમાત્મા ના ગુણ સાંભળો.||૨||૬||૨૮||

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
કાનડા મહેલ ૫ ॥

ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚਰਨ ਪ੍ਰਭ ਪਰਸਨ ॥
મને પ્રભુના ચરણસ્પર્શનો પ્રેમ લાગેલ છે.

ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਭੋਜਨਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ ਅਖੀਅਨ ਕਉ ਸੰਤੋਖੁ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
આ શરીર હરીનામના ભોજનથી તૃપ્ત થાય છે અને આંખોને પ્રભુના દર્શનથી તૃપ્તિ મળી છે.||૧||

ਕਰਨਨਿ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਜਸੁ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਲਮਲ ਦੋਖ ਸਗਲ ਮਲ ਹਰਸਨ ॥
પ્રિય પ્રભુનો મહિમા કાનમાં ભરાય છે, જેના પરિણામે બધા પાપ-દોષ દૂર થાય છે.

ਪਾਵਨ ਧਾਵਨ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਪੰਥਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਕਾਇਆ ਸੰਤ ਸਰਸਨ ॥੧॥
આ પગ સુખના માર્ગવાળા ગુરુ તરફ દોડે છે અને આ શરીર સંતોથી પ્રસન્ન રહે છે.||૧||

ਸਰਨਿ ਗਹੀ ਪੂਰਨ ਅਬਿਨਾਸੀ ਆਨ ਉਪਾਵ ਥਕਿਤ ਨਹੀ ਕਰਸਨ ॥
બીજા ઉપાયોથી કંટાળીને સર્વસ્વ છોડીને સંપૂર્ણ અવિનાશી પ્રભુનું શરણ લીધું છે.

ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੀਏ ਨਾਨਕ ਜਨ ਅਪਨੇ ਅੰਧ ਘੋਰ ਸਾਗਰ ਨਹੀ ਮਰਸਨ ॥੨॥੧੦॥੨੯॥
હે નાનક! પ્રભુએ તેના સેવકને તેનો હાથ પકડીને બચાવ્યો છે અને તે હવે ભયાનક વિશ્વ-સાગરમાં ડૂબશે નહીં.||૨||૧૦||૨૬||

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
કાનડા મહેલ ૫ ॥

ਕੁਹਕਤ ਕਪਟ ਖਪਟ ਖਲ ਗਰਜਤ ਮਰਜਤ ਮੀਚੁ ਅਨਿਕ ਬਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
જેના અંતઃકરણમાં વિનાશક ચીસો પાડે છે, દુષ્ટ ગર્જના કરે છે, આવા લોકો ઘણી વખત મૃત્યુ પામે છે.||૧||

ਅਹੰ ਮਤ ਅਨ ਰਤ ਕੁਮਿਤ ਹਿਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੇਖਤ ਭ੍ਰਮਤ ਲਾਖ ਗਰੀਆ ॥੧॥
હું અભિમાન અને અન્ય રુચિઓમાં લીન છું. પ્રેમ દુષ્ટો માટે કરવામાં આવે છે. હે પ્રિય પ્રભુ! તમે જોશો કે હું લાખો શેરીઓમાં ભટકી રહ્યો છું||૧||

ਅਨਿਤ ਬਿਉਹਾਰ ਅਚਾਰ ਬਿਧਿ ਹੀਨਤ ਮਮ ਮਦ ਮਾਤ ਕੋਪ ਜਰੀਆ ॥
મારું આચરણ ખરાબ છે, હું અવ્યવસ્થિત જીવન જીવું છું અને હું ક્રોધની આગમાં સળગી રહ્યો છું, પ્રેમના નશામાં રહું છું.

ਕਰੁਣ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਗੋੁਪਾਲ ਦੀਨ ਬੰਧੁ ਨਾਨਕ ਉਧਰੁ ਸਰਨਿ ਪਰੀਆ ॥੨॥੧੧॥੩੦॥
હે પ્રભુ! તમે દયાળુ, દયાળુ અને ગરીબો પ્રત્યે દયાળુ છો, નાનક તમારા આશ્રયમાં છે, મને બચાવો.||૨||૧૧||૩૦||

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
કાનડા મહેલ ૫॥

ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਮਾਨ ਦਾਤਾ ॥
પરમાત્મા આપણને જીવન, પ્રાણ અને સન્માન આપનાર છે.

ਹਰਿ ਬਿਸਰਤੇ ਹੀ ਹਾਨਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
એ દાન કરનાર પ્રભુને ભૂલી જવાથી નુકસાન જ થાય છે.||૧||

ਗੋਬਿੰਦ ਤਿਆਗਿ ਆਨ ਲਾਗਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਡਾਰਿ ਭੂਮਿ ਪਾਗਹਿ ॥
જેઓ પ્રભુનો ત્યાગ કરે છે અને અન્ય ભૌતિક વસ્તુઓમાં પ્રવૃત્ત થાય છે તેઓ અમૃત ફેંકી અને ધૂળ ચાટે છે.

ਬਿਖੈ ਰਸ ਸਿਉ ਆਸਕਤ ਮੂੜੇ ਕਾਹੇ ਸੁਖ ਮਾਨਿ ॥੧॥
મૂર્ખ લોકો વસ્તુઓ અને દુર્ગુણોમાં આસક્ત હોય છે, પછી તેઓ સુખ કેવી રીતે મેળવે.||૧||