CHINESE PAGE 258

ਨਿਧਿ ਨਿਧਾਨ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੂਰੇ ॥
哦,那纳克!谁的内在身体充满了名字Hari-nama的花蜜,

ਤਹ ਬਾਜੇ ਨਾਨਕ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥੩੬॥
他们内心有一种喜悦,就像各种声音的音乐不断以混合的音调产生共鸣一样。36

ਸਲੋਕੁ ॥
诗句

ਪਤਿ ਰਾਖੀ ਗੁਰਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤਜਿ ਪਰਪੰਚ ਮੋਹ ਬਿਕਾਰ ॥
一个被上师帕拉姆布拉玛拯救的人,这样的人已经放弃了欺骗、迷恋和罪恶

ਨਾਨਕ ਸੋਊ ਆਰਾਧੀਐ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੧॥
哦,那纳克!我们必须敬拜主,他的荣耀是无法结束的,他的存在是无法实现的。1

ਪਉੜੀ ॥
保里

ਪਪਾ ਪਰਮਿਤਿ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥
神是看不见的,他的末日是找不到的

ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਅਗਮ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥
哈里神是无法接近和不纯洁的

ਹੋਤ ਪੁਨੀਤ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੂ ॥
只有数以百万计的这样的罪犯成为圣洁,

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਜਪਹਿ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ॥
谁在圣徒的陪伴下一起吟诵上帝花蜜的名字

ਪਰਪਚ ਧ੍ਰੋਹ ਮੋਹ ਮਿਟਨਾਈ ॥
他的欺骗,欺骗,欺骗和世俗的迷恋被消灭了,

ਜਾ ਕਉ ਰਾਖਹੁ ਆਪਿ ਗੁਸਾਈ ॥
哦,古赛!你保护自己

ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਛਤ੍ਰ ਸਿਰ ਸੋਊ ॥
哦,那纳克!上帝是至高无上的君王,有真正的保护伞,

ਨਾਨਕ ਦੂਸਰ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ॥੩੭॥
没有其他人应该喜欢他。37

ਸਲੋਕੁ ॥
诗句

ਫਾਹੇ ਕਾਟੇ ਮਿਟੇ ਗਵਨ ਫਤਿਹ ਭਈ ਮਨਿ ਜੀਤ ॥
哦,那纳克!如果心灵被征服,那么欲望就会被征服,迷恋的纽带就会被抹去,莫希尼背后的疑惑就会被摧毁

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਥਿਤ ਪਾਈ ਫਿਰਨ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ ॥੧॥
由上师获得心灵稳定的人,这个人的生与死的循环被永远抹去。1

ਪਉੜੀ ॥
保里

ਫਫਾ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਤੂ ਆਇਆ ॥
(生物啊!你在这么多阴道里徘徊过

ਦ੍ਰੁਲਭ ਦੇਹ ਕਲਿਜੁਗ ਮਹਿ ਪਾਇਆ ॥
在这个卡利尤加中,你得到了一个罕见的人体

ਫਿਰਿ ਇਆ ਅਉਸਰੁ ਚਰੈ ਨ ਹਾਥਾ ॥
如果你仍然被困在迷恋的束缚中,你不会再得到这样的黄金机会

ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਤਉ ਕਟੀਅਹਿ ਫਾਸਾ ॥
继续赞美上帝的名,死亡的纽带将被切断

ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ਨ ਹੋਈ ॥
你的出生和死亡周期将一次又一次地消失

ਏਕਹਿ ਏਕ ਜਪਹੁ ਜਪੁ ਸੋਈ ॥
只考虑一位神的名字

ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨੈਹਾਰੇ ॥
造物主啊!坚持你的恩典

ਮੇਲਿ ਲੇਹੁ ਨਾਨਕ ਬੇਚਾਰੇ ॥੩੮॥
纳纳克的说法是,带上这个可怜的生物。38

ਸਲੋਕੁ ॥
诗句

ਬਿਨਉ ਸੁਨਹੁ ਤੁਮ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਗੁਪਾਲ ॥
迪恩达亚尔啊!哦,戈帕尔!帕拉布拉马啊!听听我的一个要求

ਸੁਖ ਸੰਪੈ ਬਹੁ ਭੋਗ ਰਸ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਵਾਲ ॥੧॥
哦,那纳克!圣徒们的舞台尘埃就像享受各种快乐,财富和许多果汁。1

ਪਉੜੀ ॥
保里

ਬਬਾ ਬ੍ਰਹਮੁ ਜਾਨਤ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ॥
懂婆罗门的人才是真正的婆罗门

ਬੈਸਨੋ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਚ ਧਰਮਾ ॥
瓦什纳瓦是通过接受上师的帮助来遵循精神纯洁宗教的人

ਬੀਰਾ ਆਪਨ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਵੈ ॥
毁灭他邪恶的人就是骑士

ਤਾਹੂ ਬੁਰਾ ਨਿਕਟਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥
然后邪恶就不会靠近他

ਬਾਧਿਓ ਆਪਨ ਹਉ ਹਉ ਬੰਧਾ ॥
人自己也被困在自我的束缚中

ਦੋਸੁ ਦੇਤ ਆਗਹ ਕਉ ਅੰਧਾ ॥
但无知的人会责怪别人

ਬਾਤ ਚੀਤ ਸਭ ਰਹੀ ਸਿਆਨਪ ॥
谈话和聪明是不值得的

ਜਿਸਹਿ ਜਨਾਵਹੁ ਸੋ ਜਾਨੈ ਨਾਨਕ ॥੩੯॥
哦,那纳克!上帝赐给谁智慧,他理解他。36

ਸਲੋਕੁ ॥
诗句

ਭੈ ਭੰਜਨ ਅਘ ਦੂਖ ਨਾਸ ਮਨਹਿ ਅਰਾਧਿ ਹਰੇ ॥
生物啊!在你心中敬拜那位摧毁恐惧、摧毁各种罪恶和悲伤的神

ਸੰਤਸੰਗ ਜਿਹ ਰਿਦ ਬਸਿਓ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨ ਭ੍ਰਮੇ ॥੧॥
哦,那纳克!在圣徒的陪伴下,主所来的人的各种幻想都被消除了。1

ਪਉੜੀ ॥
保里

ਭਭਾ ਭਰਮੁ ਮਿਟਾਵਹੁ ਅਪਨਾ ॥
消除你的困惑,

ਇਆ ਸੰਸਾਰੁ ਸਗਲ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ॥
因为它就像是整个世界的梦

ਭਰਮੇ ਸੁਰਿ ਨਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ॥
天上的男人和女神也感到困惑

ਭਰਮੇ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਬ੍ਰਹਮੇਵਾ ॥
悉达、寻求者和梵天也在混乱中被误导

ਭਰਮਿ ਭਰਮਿ ਮਾਨੁਖ ਡਹਕਾਏ ॥
人类被摧毁了

ਦੁਤਰ ਮਹਾ ਬਿਖਮ ਇਹ ਮਾਏ ॥
玛雅的海洋非常奇怪,很难游泳

ਗੁਰਮੁਖਿ ਭ੍ਰਮ ਭੈ ਮੋਹ ਮਿਟਾਇਆ ॥
哦,那纳克!谁在上师的避难所里摧毁了他的幻想、恐惧和世俗的迷恋,

ਨਾਨਕ ਤੇਹ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ॥੪੦॥
他获得了最终的幸福。40

ਸਲੋਕੁ ॥
诗句

ਮਾਇਆ ਡੋਲੈ ਬਹੁ ਬਿਧੀ ਮਨੁ ਲਪਟਿਓ ਤਿਹ ਸੰਗ ॥
人类善变的心灵对玛雅来说非常摇摆不定,并继续紧紧抓住玛雅

ਮਾਗਨ ਤੇ ਜਿਹ ਤੁਮ ਰਖਹੁ ਸੁ ਨਾਨਕ ਨਾਮਹਿ ਰੰਗ ॥੧॥
那纳克说:”神啊!你阻止问玛雅的人会因为名字而坠入爱河。1

ਪਉੜੀ ॥
保里

ਮਮਾ ਮਾਗਨਹਾਰ ਇਆਨਾ ॥
要求的生物是傻瓜

ਦੇਨਹਾਰ ਦੇ ਰਹਿਓ ਸੁਜਾਨਾ ॥
给予者就是给予给予者

ਜੋ ਦੀਨੋ ਸੋ ਏਕਹਿ ਬਾਰ ॥
无论主必须给予什么,他只给予一次

ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਹ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰ ॥
哦,愚蠢的头脑!你为什么大声打电话

ਜਉ ਮਾਗਹਿ ਤਉ ਮਾਗਹਿ ਬੀਆ ॥
每當你問,你都要求世上的事情,

ਜਾ ਤੇ ਕੁਸਲ ਨ ਕਾਹੂ ਥੀਆ ॥
没有人对此感到高兴

ਮਾਗਨਿ ਮਾਗ ਤ ਏਕਹਿ ਮਾਗ ॥
纳纳克的说法是,愚蠢的头脑啊!如果你要要要一颗牙齿,就要祈求一位神的名字,

ਨਾਨਕ ਜਾ ਤੇ ਪਰਹਿ ਪਰਾਗ ॥੪੧॥
这样你的世界就会从海洋中得到幸福。41