Telugu Page 1392

ਸਦਾ ਅਕਲ ਲਿਵ ਰਹੈ ਕਰਨ ਸਿਉ ਇਛਾ ਚਾਰਹ ॥ఓ’ గురు అంగద్ దేవ్, మీ మనస్సు ఎల్లప్పుడూ దేవునికి అనుగుణంగా ఉంటుంది, మరియు మీరు కోరుకున్నది చేస్తారు.                                    ਦ੍ਰੁਮ ਸਪੂਰ ਜਿਉ ਨਿਵੈ ਖਵੈ ਕਸੁ ਬਿਮਲ ਬੀਚਾਰਹ ॥పండ్లతో నిండిన చెట్టు వంగి బాధను భరించినట్లే, అదే విధంగా మీ ఆలోచనలు చాలా స్వచ్ఛంగా ఉంటాయి, మీరు వినయంగా ఉంటారు, మరియు మానవుల కోసం బాధపడతారు. ਇਹੈ ਤਤੁ ਜਾਣਿਓ ਸਰਬ ਗਤਿ

Telugu Page 1183

ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਕਾਰਣ ਕਰਣ ॥ఓ’ విశ్వ సృష్టికర్త, అన్ని శక్తివంతమైన దేవుడా, ਮੋਹਿ ਅਨਾਥ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ॥నేను యజమాని లేకుండా ఉన్నాను మరియు మీ ఆశ్రయం పొందాను. ਜੀਅ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਆਧਾਰਿ ॥ఓ దేవుడా, అన్ని జీవులు మరియు జంతువులు మీ మద్దతుపై ఆధారపడి ఉంటాయి; ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਲੇਹਿ ਨਿਸਤਾਰਿ ॥੨॥దయను ప్రసాదించి, వాటిని ప్రపంచ దుర్గుణాల సముద్రం గుండా తీసుకువెళుతుంది. || 2|| ਭਵ ਖੰਡਨ ਦੁਖ

Telugu Page 1135

ਮਧੁਸੂਦਨੁ ਜਪੀਐ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥(ఓ నా మిత్రులారా), రాక్షసులుగా ఉన్న దేవుణ్ణి మన హృదయంలో ప్రతిష్టించి, ప్రేమపూర్వక భక్తితో ఆయనను స్మరించుకోవాలి. ਦੇਹੀ ਨਗਰਿ ਤਸਕਰ ਪੰਚ ਧਾਤੂ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਕਾਢੇ ਮਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥గురువు యొక్క దివ్యవాక్యం ద్వారా దేవుణ్ణి గుర్తుంచుకునే వాడు, తన శరీరంలో ఉండి తన సుగుణాలను దోచుకునే ఐదుగురు దొంగలను (కామం, కోపం, దురాశ, అనుబంధం మరియు అహం) తరిమివేస్తాడు. || 1|| విరామం|| ਜਿਨ

Telugu Page 1122

ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਨ ਰੁਚੈ ॥దేవుని నామాన్ని పఠి౦చి ప్రతిబి౦బి౦చాలని ఎల్లప్పుడూ ఆరాటపడే వ్యక్తి, ਕੋਟਿ ਸਾਂਤਿ ਅਨੰਦ ਪੂਰਨ ਜਲਤ ਛਾਤੀ ਬੁਝੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥హృదయ౦లో మండుతున్న లోకకోరికల అగ్ని ఆరిపోతు౦దని, ఆ పరిపూర్ణ శా౦తి, ఆన౦ద౦ లోలోపల ఉ౦టాయని కనుగొ౦టారు. || విరామం|| ਸੰਤ ਮਾਰਗਿ ਚਲਤ ਪ੍ਰਾਨੀ ਪਤਿਤ ਉਧਰੇ ਮੁਚੈ ॥గురువు చూపిన మార్గాన్ని అనుసరిస్తున్న వ్యక్తి సాంగత్యంలో చాలా మంది పాపులు రక్షించబడ్డారు. ਰੇਨੁ ਜਨ

Telugu Page 1089

ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਭ ਸਾਜੀਅਨੁ ਆਪੇ ਵਰਤੀਜੈ ॥దేవుడు స్వయంగా ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించాడు మరియు అతను స్వయంగా దానిలో ప్రవేశిస్తాడు. ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਸਚੁ ਕੀਮਤਿ ਕੀਜੈ ॥మనం ఎల్లప్పుడూ గురువు బోధనల ద్వారా దేవుని పాటలని పాడాలి, మరియు నామాన్ని స్వీకరించడానికి ఇది మాత్రమే వెల. ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਕਮਲੁ ਬਿਗਾਸਿਆ ਇਵ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥గురువు గారి మాట ద్వారా మన హృదయం ఆనందోన్మాదమై వికసిస్తుంది. ఈ విధంగా మనం

Telugu Page 1034

ਅਨਹਦੁ ਵਾਜੈ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਭਾਜੈ ॥దైవిక సంగీతం యొక్క ఆగని శ్రావ్యత ఒకరి మనస్సులో మోగుతున్నప్పుడు, అతని సందేహాలు మరియు భయాలు అన్నీ పారిపోతాయి.                                            ਸਗਲ ਬਿਆਪਿ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਛਾਜੈ ॥అప్పుడు దేవుడు ప్రతిచోటా ప్రవేశిస్తున్నాడని మరియు ప్రతి ఒక్కరికీ తన రక్షణ నీడను అందిస్తున్నాడని అతను తెలుసిస్తాడు.                                      ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਾ ਦਰਿ ਸੋਹੈ ਗੁਣ ਗਾਇਦਾ ॥੧੦॥ఓ’ దేవుడా, ప్రపంచం మొత్తం మీ సృష్టి; గురువు గారి కృప

Telugu Page 1013

ਅੰਤਰਿ ਅਗਨਿ ਨ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਬੂਝੈ ਬਾਹਰਿ ਪੂਅਰ ਤਾਪੈ ॥గురువు బోధనలను పాటించకుండా, అతని లోకాల కోరికల యొక్క అంతర్గత అగ్ని ఆరిపోకుండా, బయట (చెడులను నివారించడానికి) నిప్పును కాల్చాడు. ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵੀ ਕਿਉ ਕਰਿ ਚੀਨਸਿ ਆਪੈ ॥కాని గురువు బోధలను పాటించకుండా, దేవుని భక్తి ఆరాధనను నిర్వహించలేము; కాబట్టి ఆయన తన ఆధ్యాత్మిక స్వతహాని ఎలా చూడగలడు? ਨਿੰਦਾ ਕਰਿ ਕਰਿ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸੀ ਅੰਤਰਿ

Telugu Page 1004

ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰਾ ॥గురువు బోధనలను పాటించకుండా, ఆధ్యాత్మిక అజ్ఞానం యొక్క చీకటిలో ఒకరు మిగిలిపోయారు. ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥੨॥సత్య గురువును కలుసుకున్న తరువాత, ఆయన బోధనలను అనుసరించిన తరువాత మాత్రమే, ఒకరు దుర్గుణాల నుండి విముక్తి పొందతారు మరియు ఆధ్యాత్మికంగా జ్ఞానోదయం కలిగి ఉన్నారు. || 2|| ਹਉ ਹਉ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ ॥ఓ’ నా స్నేహితులారా, ఒకరు తన అహాన్ని సంతృప్తి పరచడానికి మాత్రమే అనేక పనులను చేస్తారు.                      ਤੇ ਤੇ ਬੰਧ

Telugu Page 996

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੩రాగ్ మారూ, నాలుగవ గురువు, మూడవ లయ: ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ఒకే నిత్య దేవుడు, సత్య గురువు కృపచేత గ్రహించబడ్డాడు: ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਲੈ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਪਤਿ ਪਾਇ ॥దేవుని పేరు నిజమైన నిధి; ఈ నిధి ఉన్నవారిని దేవుని సమక్షంలో గౌరవిస్తాము కాబట్టి గురువు బోధనలను అనుసరించడం ద్వారా దానిని సురక్షితంగా ఉంచండి.  ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਨਾਲਿ ਚਲਦਾ ਹਰਿ ਅੰਤੇ ਲਏ ਛਡਾਇ

Telugu Page 971

ਗੋਬਿੰਦ ਹਮ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ॥ఓ దేవుడా, మేము అలాంటి పాపులము,                                                                                  ਜਿਨਿ ਪ੍ਰਭਿ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਥਾ ਦੀਆ ਤਿਸ ਕੀ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਨਹੀ ਸਾਧੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥మన శరీరాన్ని, ఆత్మను మనకు ఇచ్చిన దేవుని ప్రేమపూర్వక భక్తి ఆరాధనను మేము నిర్వహించలేదని. || 1|| విరామం||   ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਤੀ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਅਪਬਾਦੁ ਨ ਛੂਟੈ ॥ఓ దేవుడా, ఇతరుల సంపద పట్ల కోరిక, ఇతరుల

error: Content is protected !!