Guru Granth Sahib Translation Project

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ జీ తెలుగు అనువాదం

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ సిఖిజం లో ప్రధాన ధర్మశాస్త్రం మరియు అతను సైనిక్ సహిత పరిపార్శ్వాన్ మరియు ముగిసిన దేవుని ఆర్థరం కోసం, ఆమె మాతృకా, సాశ్వత, మరియు జీవితమైన అనుమానం. గురు అర్జన్, ఐదవ సిఖ్ గురు, 1604 లో దానిని సంప్రదించారు. ఇది సిఖ్ గురుల హాడులు, విభిన్న ధర్మిక మరియు సాంస్కృతిక నేరుగా మహిషానా. గ్రంథం 1,430 పేజీలు అంగ్స్ గా కనుబడ్డాయి, దానిలో జీవిత మరియు ఆధ్యాత్మికత యొక్క వ్యాప్తిని ప్రతిస్తాపించాల్సిందే పరిపూర్ణ కేంద్రం దాక్కడం, దేవునికి భక్తి జీవితాన్ని ఒప్పుకోవడం, ఒక నిజమైన మరియు నేతి జీవనానికి ఆధారపడినది, ఒక మానవత్వం.

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ గుర్ముఖి లిపిలో రాయబడుతుంది, సిఖ్ గురుల ఇతర సంతులు, అన్య మహానుభావులు మరియు కవులు, యొక్క విశ్వవ్యాప్తంగా శక్తివంతమైన రచనలు, అది దేవుని ఏకత్వం, ప్రేమ, మరియు కరుణ సందేశం ద్వారా మాతృకా మరియు రూపకల్పన చేసిన అంగ్స్ మరియు సంఘటించబడింది.

 

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਦੁਖ ਕਾਟੇ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
వారి లెక్కలేనన్ని జీవితకాలపు పాపాలు మరియు దుఃఖాలు నిర్మూలించబడ్డాయి మరియు దేవుడు వాటిని తనతో ఏకం చేస్తాడు || విరామం ||

ਸਬਦਿ ਮਰਹੁ ਫਿਰਿ ਜੀਵਹੁ ਸਦ ਹੀ ਤਾ ਫਿਰਿ ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਈ ॥ 
గురువు గారి మాటను పాటించడం ద్వారా మీరు దుర్గుణాల నుండి విముక్తి పొందినట్లయితే, అప్పుడు మీరు ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని శాశ్వతంగా గడుపుతారు మరియు మీరు ఆధ్యాత్మిక మరణాన్ని ఎన్నడూ చనిపోరు.

ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆਰਾ ਭੈ ਅਗਨਿ ਨ ਸਕੈ ਜਲਾਇਆ ॥ 
ప్రియమైన దేవుడా, తానే తనంతట ప్రతిచోటా ప్రవేశిస్తున్నాడు; అతని ఆజ్ఞ వలన, కలప లోపల ఉన్న అగ్ని దానిని కాల్చదు.

ਰਤਨੁ ਲੁਕਾਇਆ ਲੂਕੈ ਨਾਹੀ ਜੇ ਕੋ ਰਖੈ ਲੁਕਾਈ ॥੪॥ 
నామాం వంటి ఆభరణాలను దాచడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ దాచలేము. || 4||

ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਸਗਲੇ ਦੂਖ ਬਿਨਾਸੇ ॥੪॥੫॥ 
నానక్ పరిపూర్ణ గురువును కలుసుకున్నాడు మరియు అతని బోధనలను అనుసరించడం ద్వారా అతని దుఃఖాలు అన్నీ నిర్మూలించబడ్డాయి. || 4|| 5||

ਪਾਵ ਮਲੋਵਾ ਮਲਿ ਮਲਿ ਧੋਵਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤੈ ਕੂ ਦੇਸਾ ॥ 
నేను మీ పాదాలను కడిగి మసాజ్ చేస్తాను; నేను ఈ మనస్సును మీకు అప్పగిస్తాను.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਉ ਤੁਮਹਿ ਮਿਲਾਇਓ ਤਉ ਸੁਨੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ ॥ 
ఓ దేవుడా, మీరు నన్ను సాధువు-గురువు యొక్క సాంగత్యంతో ఏకం చేసినప్పుడు, అప్పుడు నేను మీ స్తుతి యొక్క దైవిక పదాన్ని విన్నాను,

ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਸੇ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖੇ ॥੩॥ 
ఆయన తన హృదయ౦లో నివసి౦చే దేవుని నామాన్ని గ్రహిస్తాడు, దేవుని నామ౦లోని అద్భుతమైన మకరందాన్ని ఆయన ఆస్వాదిస్తాడు. || 3||

ਤਿਨ ਕੀ ਧੂਰਿ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਬਾਛੈ ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਪਰੋਈ ॥੨॥੫॥੩੩॥ 
కాబట్టి, దేవుని నామాన్ని తమ హృదయాల్లో ప్రతిష్ఠి౦చిన వారి వినయభక్తిని నానక్ కోరుకు౦టాడు. || 2|| 5|| 33||

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਪ੍ਰਭਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਅਪਣਾ ਬਿਰਦੁ ਸਮਾਰਿਆ ॥੧॥ 
సర్వోన్నత దేవుడు కనికరాన్ని ప్రసాదించాడు మరియు అతని సహజ స్వభావాన్ని సమర్థించాడు. || 1||

Scroll to Top
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/