Guru Granth Sahib Translation Project

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ జీ తెలుగు అనువాదం

ఇలా సమిక్షించిన కీర్తనలు రాగాలతో అనుసంధానింపబడివేయబడతాయి, అతనికి నైతిక జీవనంలో మనవివాహ ప్రయత్నలున్నట్లు, మరియు సామాజిక వస్త్రం గురించి మనుష్యులను అభ్యసించుకుంటాయి, అంతకుముందు అంతన్ని ఆధ్యాత్మిక స్వత్త్వ శరణాలును విచారించుకోవడం గుర్తించబడింది.

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ 1,430 పేజీలను కలిగి ఉంది మరియు భగవంతుని స్వభావం, సత్యమైన జీవన ప్రాముఖ్యత, దేవుని పేరుపై ధ్యానం యొక్క విలువ మరియు మూఢనమ్మకాలు మరియు ఆచారాల తిరస్కరణతో సహా అనేక రకాల ఇతివృత్తాలను కవర్ చేస్తుంది.

 

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਨਿ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਉਦੈ ਭਾਨੁ ਜਬ ਚੀਨਾ ॥੨॥੪੩॥ 
తుఫాను మరియు వర్షం తరువాత సూర్యోదయంతో పర్యావరణం ప్రకాశించినట్లే, నా మనస్సు దైవిక జ్ఞానంతో జ్ఞానోదయం చెందింది అని కబీర్ గారు చెప్పారు. ||2||43||.

ਤਾ ਸੋਹਾਗਣਿ ਜਾਣੀਐ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥੩॥ 
గురువాక్యాన్ని గురించి ఆలోచించినప్పుడు మాత్రమే ఆత్మవధువు అదృష్టవంతురాలిగా పరిగణించబడుతుంది. || 3||

ਬਿਖੈ ਬਾਚੁ ਹਰਿ ਰਾਚੁ ਸਮਝੁ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ॥ 
ఓ’ నా వెర్రి మనసా, జాగ్రత్తగా ఉండు, పాపపు అన్వేషణలలో పడకుండా నిన్ను నువ్వు కాపాడుకో మరియు దేవునితో నిన్ను నువ్వు అనుసంధానం చేసుకో.

ਉਰ ਨ ਭੀਜੈ ਪਗੁ ਨਾ ਖਿਸੈ ਹਰਿ ਦਰਸਨ ਕੀ ਆਸਾ ॥੧॥ 
ఆమె హృదయంలో ఏ ఓదార్పు లభించదు మరియు ఆమె ఆ ప్రదేశం నుండి కదలదు. ప్రియమైన దేవుని దృశ్యాన్ని చూడాలని ఆశిస్తున్న ఆ నిజమైన భక్తుడి స్థితి కూడా ఇదే విధంగా ఉంటుంది. || 1||.

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ 
ఒకే శాశ్వత దేవుడు. విశ్వాన్ని సృష్టించాడు మరియు ఎల్లప్పుడూ తన సృష్టిలో ఉంటాడు. గురువు కృప వల్ల దేవుడు సాక్షాత్కారం చెందుతాడు.

ਬੰਦਕ ਹੋਇ ਬੰਧ ਸੁਧਿ ਲਹੈ ॥੨੯॥ 
దేవుని ద్వారమువద్ద అతడు ఒక వేచివుండే వ్యక్తిలా అవుతాడు, మరియు లోక అనుబంధాల గురించి తెలుసుకుంటాడు, మరియు ఈ బంధాలలో చిక్కడు .||29||

ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਜੀਵਹੁ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾਹੁ ॥੧੦॥ 
ఈ ప్రయత్నాల ప్రతిఫలము నిత్యము నిలిచి, మీరు ఆధ్యాత్మికంగా దీర్ఘకాలం పాటు సంతృప్తిగా జీవిస్తారు. || 10||

ਹਉ ਬਨਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹਜ ਕਰਉ ਬੵਾਪਾਰੁ॥ 
నేను దేవుని నామవ్యాపారిని మరియు సహజమైన శాంతి కోసం లాభం పొందడానికి నేను వ్యాపారం చేస్తాను.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ 
రాగ్ ఆసా, నాలుగవ గురువు:

ਜੇ ਸਉ ਵਰ੍ਹਿਆ ਜੀਵਣ ਖਾਣੁ ॥ 
ఒకడు వందల సంవత్సరాలు జీవించి తినాల్సివస్తే,

Scroll to Top
https://icliqe.uns.ac.id/conference/asset/naga/ https://icliqe.uns.ac.id/forensik-uns/ https://dmm.telkomuniversity.ac.id/univ/hari-ini/ https://dmm.telkomuniversity.ac.id/univ/demo/ https://akademik.untag-sby.ac.id/akademik/indonesia/ https://akademik.untag-sby.ac.id/product/demo/ http://ppid.bnpp.go.id/img/kemen/ http://ppid.bnpp.go.id/img/pid/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/agenda-prodi/maxwin/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/seminar-siswa/akun-demo/ https://library.president.ac.id/event/demo-olympus-500/
https://jp1131g.com/ https://bobabet-asik.com/ https://sugoi168login.com/ https://76vdomino.com/ https://library.president.ac.id/event/jp-gacor/ https://sipemimpin.sulbarprov.go.id/filechat/40jp1/ https://profesi.untag-sby.ac.id/uploads/berita/ https://sipde.jatimprov.go.id/vendor/ https://bbi.tabalongkab.go.id/wp-content/jp1131/ https://icliqe.uns.ac.id/forensik-uns/jp/
https://informatika.nusaputra.ac.id/hk/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/product/hk/ https://akademik.untag-sby.ac.id/product/hk/
https://akademik.untag-sby.ac.id/product/mcu/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/product/mcu/
https://akademik.untag-sby.ac.id/product/sbo/ https://informatika.nusaputra.ac.id/sbo/
https://icliqe.uns.ac.id/conference/asset/naga/ https://icliqe.uns.ac.id/forensik-uns/ https://dmm.telkomuniversity.ac.id/univ/hari-ini/ https://dmm.telkomuniversity.ac.id/univ/demo/ https://akademik.untag-sby.ac.id/akademik/indonesia/ https://akademik.untag-sby.ac.id/product/demo/ http://ppid.bnpp.go.id/img/kemen/ http://ppid.bnpp.go.id/img/pid/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/agenda-prodi/maxwin/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/seminar-siswa/akun-demo/ https://library.president.ac.id/event/demo-olympus-500/
https://jp1131g.com/ https://bobabet-asik.com/ https://sugoi168login.com/ https://76vdomino.com/ https://library.president.ac.id/event/jp-gacor/ https://sipemimpin.sulbarprov.go.id/filechat/40jp1/ https://profesi.untag-sby.ac.id/uploads/berita/ https://sipde.jatimprov.go.id/vendor/ https://bbi.tabalongkab.go.id/wp-content/jp1131/ https://icliqe.uns.ac.id/forensik-uns/jp/
https://informatika.nusaputra.ac.id/hk/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/product/hk/ https://akademik.untag-sby.ac.id/product/hk/
https://akademik.untag-sby.ac.id/product/mcu/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/product/mcu/
https://akademik.untag-sby.ac.id/product/sbo/ https://informatika.nusaputra.ac.id/sbo/