Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1303

Page 1303

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਏਕੈ ਭਾਰੋਸਉ ਬੰਧਨ ਕਾਟਨਹਾਰੁ ਗੁਰੁ ਮੇਰੋ ॥੨॥੬॥੨੫॥ ఓ నానక్, అన్నారు, ఓ' నా మనసా, దేవునిపై మాత్రమే విశ్వాసం కలిగి ఉంది, ఎవరు మాత్రమే నన్ను ప్రపంచ బంధాల నుండి విడుదల చేయగలరు. || 2|| 6|| 25||
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ కాన్రా, ఐదవ గురువు:
ਬਿਖੈ ਦਲੁ ਸੰਤਨਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰੈ ਗਾਹਿਓ ॥ ఓ దేవుడా, నీ సాధువుల సహాయంతో నేను దుష్ట ధోరణుల సమూహాన్ని నాశనం చేస్తున్నాను.
ਤੁਮਰੀ ਟੇਕ ਭਰੋਸਾ ਠਾਕੁਰ ਸਰਨਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ਆਹਿਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఓ' గురుదేవా, నేను మీ మద్దతుపై మాత్రమే ఆధారపడాలనుకుంటున్నాను, మరియు నాకు దైవిక పదంపై మాత్రమే నా విశ్వాసం ఉంది, మరియు నేను కోరుకునేది మీ అభయారణ్యం. || 1|| విరామం||
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਮਹਾ ਪਰਾਛਤ ਦਰਸਨੁ ਭੇਟਿ ਮਿਟਾਹਿਓ ॥ ఓ' దేవుడా, మీ మద్దతును కోరేవారు, లెక్కలేనన్ని జీవితకాలాల్లో వారు చేసిన పాపమంతా పొందుతారు, మిమ్మల్ని ఊహించడం ద్వారా తుడిచివేయబడతారు;
ਭਇਓ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਅਨਦ ਉਜੀਆਰਾ ਸਹਜਿ ਸਮਾਧਿ ਸਮਾਹਿਓ ॥੧॥ వారి మనస్సులు దైవిక జ్ఞానముతోను, ఆనందముతోను జ్ఞానోదయము పొంది, వారు అసంపూర్తిగా మాయలో లీనమైపోతాయి. ||1||
ਕਉਨੁ ਕਹੈ ਤੁਮ ਤੇ ਕਛੁ ਨਾਹੀ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਅਥਾਹਿਓ ॥ ఓ' దేవుడా, మీ నుండి ఏమీ పొందలేదని ఎవరు చెప్పారు? మీరు ఓదార్పుల సముద్రం యొక్క అన్ని శక్తివంతమైన గురువు.
ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਰੰਗ ਰੂਪ ਰਸ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਲੈ ਲਾਹਿਓ ॥੨॥੭॥੨੬॥ ఓ నానక్, ఓ' దయ నిధి, మీ ఆశ్రయం కోరుకునే వారు నామం యొక్క లాభాన్ని మీ నుండి సంపాదిస్తారు, ఇది అతని పట్ల ఆనందం, ప్రేమ మరియు ఆనందానికి సమానం. || 2|| 7|| 26||
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ కాన్రా, ఐదవ గురువు:
ਬੂਡਤ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਰਿ ਜਪਿ ਧੀਰੈ ॥ నామం గురించి ఆలోచించడం ద్వారా, ప్రపంచ సముద్రంలో మునిగిపోతున్న వ్యక్తి కూడా ధైర్యాన్ని మరియు దానిని దాటడానికి తన ప్రయత్నాన్ని కొనసాగించాలనే సంకల్పాన్ని కనుగొంటాడు,
ਬਿਨਸੈ ਮੋਹੁ ਭਰਮੁ ਦੁਖੁ ਪੀਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ దానితో, అతను భావోద్వేగ అనుబంధం, సందేహం, బాధ మరియు దుఃఖాన్ని వదిలించుకుంటాడు. || 1|| విరామం||
ਸਿਮਰਉ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨਾ ॥ రాత్రిపగలు గురుబోధలు కూడా నాకు గుర్తుంది.
ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਉ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨਾ ॥੧॥ ఓ' దేవుడా, నేను ఎక్కడ చూసినా, గురువు దయవల్ల నేను మీ ఆశ్రయాన్ని మాత్రమే చూస్తాను.||1||
ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਇਆ ॥ గురువు గారి దయవల్ల భగవంతుని స్తుతి గానాన్ని ప్రారంభించిన వారు ఎవరైనా,
ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥੮॥੨੭॥ గురు బోధలను అనుసరించడం ద్వారా అంతర్గత శాంతిని కనుగొన్నారు, ఓ' నానక్. || 2||8|| 27||
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ కాన్రా, ఐదవ గురువు:
ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਮਨਹਿ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥ నామాన్ని అభిరుచితో, ప్రేమతో స్మరించుకోవడం ద్వారా మనం అంతర్గత శాంతిని పొందవచ్చు,
ਸਾਧ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ కాబట్టి పరిశుద్ధుల సాంగత్యంలో చేరి దేవుని పాటలని పాడాలి. || 1|| విరామం||
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਰਿਦੈ ਬਸੇਰੋ ॥ ఓ దేవుడా, దయచేసి దయను చూపి నా హృదయ మందు ఉంచండి,
ਚਰਨ ਸੰਤਨ ਕੈ ਮਾਥਾ ਮੇਰੋ ॥੧॥ కాబట్టి నేను గురువు బోధనలను వినయంగా అనుసరించవచ్చు, నా నుదురు ఎల్లప్పుడూ సాధువుల పాదాలపై ఉన్నట్లుగా. ||1||
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਉ ਸਿਮਰਹੁ ਮਨਾਂ ॥ ఓ’ నా మనసా, సర్వస్వము గల దేవుని జ్ఞాపకము చేసికొ౦డి,
ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਸੁ ਸੁਨਾਂ ॥੨॥੯॥੨੮॥ మరియు గురు, ఓ నానక్ ద్వారా దేవుని పాటలని వినండి. || 2|| 9|| 28||
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ కాన్రా, ఐదవ గురువు:
ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚਰਨ ਪ੍ਰਭ ਪਰਸਨ ॥ ఓ' నా మనసా, దేవుని పాదాలను తాకినట్లు దేవుణ్ణి గ్రహించాలని కోరుకునేవారు,
ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਭੋਜਨਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ ਅਖੀਅਨ ਕਉ ਸੰਤੋਖੁ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ వారి నాలుక నామం యొక్క ఆహారంతో పూర్తిగా కూర్చుంది మరియు దేవుని దృశ్యీకరణ ద్వారా వారి అంతర్గత కళ్ళు ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తాయి. || 1|| విరామం||
ਕਰਨਨਿ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਜਸੁ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਲਮਲ ਦੋਖ ਸਗਲ ਮਲ ਹਰਸਨ ॥ ఓ’ నా మనసా, వారి చెవులు దేవుని పాటలతో నిండి ఉన్నాయి, ఇది అన్ని దుర్గుణాల యొక్క మురికితో అనుబంధాన్ని నాశనం చేస్తుంది.
ਪਾਵਨ ਧਾਵਨ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਪੰਥਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਕਾਇਆ ਸੰਤ ਸਰਸਨ ॥੧॥ వారి పాదాలు గురు భగవానుల మార్గం వైపు వేగంగా ఉంటాయి మరియు వారి శరీరాలు సాధువుల సాంగత్యంలో వికసిస్తుంది. || 1||
ਸਰਨਿ ਗਹੀ ਪੂਰਨ ਅਬਿਨਾਸੀ ਆਨ ਉਪਾਵ ਥਕਿਤ ਨਹੀ ਕਰਸਨ ॥ ఓ' నా మనసా, నశించని పరిపూర్ణ, శాశ్వత దేవునిలో ఆశ్రయం పొందినవారు, మరే ఇతర మద్దతు కోసం ప్రయత్నాలు చేయడంలో తమను తాము నిర్వీర్యం చేసుకోరు.
ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੀਏ ਨਾਨਕ ਜਨ ਅਪਨੇ ਅੰਧ ਘੋਰ ਸਾਗਰ ਨਹੀ ਮਰਸਨ ॥੨॥੧੦॥੨੯॥ ఓ నానక్, దేవుడు తనదిగా అంగీకరించిన లోక దుర్గుణాల చీకటి సముద్రంలో ఆధ్యాత్మిక క్షీణతకు గురికావద్దు. || 2|| 10|| 29||
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ కాన్రా, ఐదవ గురువు:
ਕੁਹਕਤ ਕਪਟ ਖਪਟ ਖਲ ਗਰਜਤ ਮਰਜਤ ਮੀਚੁ ਅਨਿਕ ਬਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ కపట, వినాశకరమైన దెయ్యాల ధోరణులను రగిలి౦చిన వారు అనేకసార్లు అవమానకరమైన ఆధ్యాత్మిక క్షీణతకు గురవుతారు. || 1||విరామం||
ਅਹੰ ਮਤ ਅਨ ਰਤ ਕੁਮਿਤ ਹਿਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੇਖਤ ਭ੍ਰਮਤ ਲਾਖ ਗਰੀਆ ॥੧॥ ఆత్మ అహంకారంతో మత్తులో ఉన్న అటువంటి వారు దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి, ఇతర ఆనందాలతో నిండిపోతారు; దుష్టబుద్ధి గల వారితో స్నేహం చేసి, కామంతో, లోహాలతో నిండిన లక్షలాది వీధుల్లో తిరుగుతారు. || 1||
ਅਨਿਤ ਬਿਉਹਾਰ ਅਚਾਰ ਬਿਧਿ ਹੀਨਤ ਮਮ ਮਦ ਮਾਤ ਕੋਪ ਜਰੀਆ ॥ వారు స్వల్పకాల అనైతిక సుఖాలతో, విషయాలతో వ్యవహరి౦చడ౦లో నిమగ్నమై ఉ౦టారు, వారు కోపపు అగ్నిలో రగిలిపోతున్న లోకస౦పదలతో మత్తులో ఉ౦టారు.
ਕਰੁਣ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਗੋੁਪਾਲ ਦੀਨ ਬੰਧੁ ਨਾਨਕ ਉਧਰੁ ਸਰਨਿ ਪਰੀਆ ॥੨॥੧੧॥੩੦॥ ఓ' నానక్, ఓ' దయగల, కరుణ యొక్క ప్రతిరూపం, విశ్వాన్ని ఆదరించేవాడు, సాత్వికుల శ్రేయోభిలాషి, నేను మీ అభయారణ్యం కోరుతున్నాను; దయచేసి నన్ను కాపాడండి. || 2|| 11|| 30||
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ కాన్రా, ఐదవ గురువు:
ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਮਾਨ ਦਾਤਾ ॥ ਹਰਿ ਬਿਸਰਤੇ ਹੀ ਹਾਨਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ దేవుడు ఆత్మ యొక్క ప్రదాత, జీవము మరియు గౌరవము యొక్క శ్వాస, కాబట్టి, మన౦ దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక క్షీణతకు గురవుతాము. || 1|| విరామం||
ਗੋਬਿੰਦ ਤਿਆਗਿ ਆਨ ਲਾਗਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਡਾਰਿ ਭੂਮਿ ਪਾਗਹਿ ॥ ఓ మూర్ఖుడా, దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి, మీరు ఇతర లోక విషయాలతో అనుబంధం కలిగి ఉంటారు; ఈ విధంగా మీరు నామం యొక్క మకరందాన్ని భూమిపై ఒలికిపోతున్నట్లు, మీ విలువైన జీవితాన్ని వృధా చేస్తున్నారు,
ਬਿਖੈ ਰਸ ਸਿਉ ਆਸਕਤ ਮੂੜੇ ਕਾਹੇ ਸੁਖ ਮਾਨਿ ॥੧॥ కాబట్టి మీరు దుర్మార్గమైన లోక ఆనందాలతో పిచ్చిగా ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు ఆధ్యాత్మిక ఆనందంలో మీరు ఎలా ఆనందించగలరు? || 1||
Scroll to Top
https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/