Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1302

Page 1302

ਬਿਸਮ ਬਿਸਮ ਬਿਸਮ ਹੀ ਭਈ ਹੈ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰੈ ॥ దేవుణ్ణి, ఆయన అద్భుతమైన పనులను ఊహి౦చడ౦ నాకు నిజ౦గా ఆశ్చర్య౦ కలిగి౦చి౦ది.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸੁ ਆਈ ਹੈ ਜਿਉ ਚਾਖਿ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰੈ ॥੨॥੧॥੨੦॥ ఓ నానక్, నామం యొక్క అద్భుతమైన సారాన్ని రుచి చూసిన తరువాత, అతని సాధువులు దానిని ఆస్వాదిస్తారు, కానీ వర్ణించలేరు, ఒక తీపి వస్తువును తిన్నప్పుడు మూగ వ్యక్తి చిరునవ్వు నవ్వాడు, ఎందుకంటే అతను దానిని వర్ణించలేడు. || 2|| 1|| 20||
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ కాన్రా, ఐదవ గురువు:
ਨ ਜਾਨੀ ਸੰਤਨ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੁ ਆਨ ॥ సాధువులు దేవుణ్ణి తప్ప మరెవరినీ పరిగణించలేదు, ఎక్కడా చొరబడలేదు.
ਊਚ ਨੀਚ ਸਭ ਪੇਖਿ ਸਮਾਨੋ ਮੁਖਿ ਬਕਨੋ ਮਨਿ ਮਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఆయన అన్ని జ౦తువుల్లో ఉన్నత౦గా ఉన్నా, తక్కువైనా సమాన౦గా ప్రవర్తి౦చడాన్ని ఊహి౦చి, వారు దేవుని నామాన్ని పఠిస్తారు, అలాగే దాని గురి౦చి ఆలోచిస్తారు. || 1|| విరామం||
ਘਟਿ ਘਟਿ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਭੈ ਭੰਜਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ॥ నా జీవితం కంటే నాకు ప్రియమైన దేవుడు, భయాన్ని మరియు ఆనంద సముద్రాన్ని నాశనం చేసేవాడు, ప్రతి హృదయంలో ప్రవేశిస్తున్నారు.
ਮਨਹਿ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਭਇਓ ਭ੍ਰਮੁ ਨਾਸਿਓ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦੀਓ ਗੁਰ ਕਾਨ ॥੧॥ దేవుడు గురు సిద్ధాంతాన్ని ఎవరి చెవుల్లో పొందుపరిచినదీ, దైవ జ్ఞానంతో జ్ఞానోదయం చేయబడి, వారి సందేహమంతా అదృశ్యమైంది. || 1||
ਕਰਤ ਰਹੇ ਕ੍ਰਤਗ੍ਯ੍ਯ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗ੍ਯ੍ਯਿਾਨ ॥ కృతజ్ఞతగల సాధువులు, అన్ని హృదయాలకు తెలిసిన దయగల దేవుని సద్గుణాల గురించి మాట్లాడుతూనే ఉంటారు.
ਆਠ ਪਹਰ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਮਾਂਗਨ ਕਉ ਹਰਿ ਦਾਨ ॥੨॥੨॥੨੧॥ నామం యొక్క ఔదార్యాన్ని పొందడానికి రోజుకు ఇరవై నాలుగు గంటలు నానక్ తన ప్రశంసలను పాడాడు. || 2|| 2|| 21||
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ కాన్రా, ఐదవ గురువు:
ਕਹਨ ਕਹਾਵਨ ਕਉ ਕਈ ਕੇਤੈ ॥ తమను తాము గొప్ప వ్యక్తులుగా పిలుచుకునే వారు చాలా మంది ఉన్నారు,
ਐਸੋ ਜਨੁ ਬਿਰਲੋ ਹੈ ਸੇਵਕੁ ਜੋ ਤਤ ਜੋਗ ਕਉ ਬੇਤੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ కానీ దేవునితో కలయిక యొక్క సారాన్ని నిజంగా అర్థం చేసుకున్న దేవుని నిజమైన భక్తుడు చాలా అరుదు. || 1|| విరామం||
ਦੁਖੁ ਨਾਹੀ ਸਭੁ ਸੁਖੁ ਹੀ ਹੈ ਰੇ ਏਕੈ ਏਕੀ ਨੇਤੈ ॥ ఓ' స్నేహితుడా, అటువంటి గురు అనుచరుడు దుఃఖాన్ని భరించడు, పూర్తిగా ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు, మరియు అతను ప్రతిచోటా ఒకే ఒక దేవుణ్ణి ఊహిస్తాడు.
ਬੁਰਾ ਨਹੀ ਸਭੁ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ ਹਾਰ ਨਹੀ ਸਭ ਜੇਤੈ ॥੧॥ ఓ మిత్రమా, అతనికి ఎవరూ చెడ్డవారుగా కనిపించరు, ప్రతి ఒక్కరూ మంచి వారుగా కనిపిస్తారు; అతను ఎప్పుడూ దుర్గుణాలకు వ్యతిరేకంగా ఓడిపోతాడు, మరియు ఎల్లప్పుడూ గెలుస్తాడు. || 1||
ਸੋਗੁ ਨਾਹੀ ਸਦਾ ਹਰਖੀ ਹੈ ਰੇ ਛੋਡਿ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਲੇਤੈ ॥ అలాంటి వ్యక్తి ఎప్పుడూ వేదనలో లేడు, ఎల్లప్పుడూ ఆనందంలో ఉంటాడు, మరియు ప్రపంచ ఆకర్షణలను పట్టించుకోడు.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹੈ ਕਤ ਆਵੈ ਕਤ ਰਮਤੈ ॥੨॥੩॥੨੨॥ ఓ' నానక్, అలాంటి భక్తుడు దేవుని ప్రతిరూపం అని చెప్పండి, కాబట్టి అతను జనన మరణ చక్రం గుండా వెళ్ళడు. || 2|| 3|| 22||
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ కాన్రా, ఐదవ గురువు:
ਹੀਏ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਬਿਸਰਿ ਨ ਜਾਇ ॥ నా ప్రియమైన దేవుణ్ణి నా హృదయం ఎన్నడూ మరచిపోరాదని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను.
ਤਨ ਮਨ ਗਲਤ ਭਏ ਤਿਹ ਸੰਗੇ ਮੋਹਨੀ ਮੋਹਿ ਰਹੀ ਮੋਰੀ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఓ' మా అమ్మ, ప్రలోభపెట్టే మాయ, నేను దేవుణ్ణి విడిచిపెడితే నన్ను ప్రలోభపెట్టుతుంది, అప్పుడు నా శరీరం మరియు మనస్సు రెండూ దానిలో నిమగ్నమై ఉంటాయి. || 1|| విరామం||
ਜੈ ਜੈ ਪਹਿ ਕਹਉ ਬ੍ਰਿਥਾ ਹਉ ਅਪੁਨੀ ਤੇਊ ਤੇਊ ਗਹੇ ਰਹੇ ਅਟਕਾਇ ॥ నా క్లిష్ట పరిస్థితిని నేను ఎవరికి వర్ణి౦చానో, వారు ప్రలోభపెట్టేవారి చేత పట్టుబడి, ఈ జీవిత ప్రయాణ౦లో ఇరుక్కుపోతారు.
ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਏਕੈ ਜਾਲੀ ਤਾ ਕੀ ਗੰਠਿ ਨਹੀ ਛੋਰਾਇ ॥੧॥ అన్ని విధాలుగా, ప్రలోభపెట్టే మాయ తన వల వేసింది, మరియు అది ముడిని వదులు చేయలేము. || 1||
ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਆਇਓ ਸੰਤਨ ਹੀ ਸਰਨਾਇ ॥ ఓ' నానక్, అనేక అస్తిత్వాలలో తిరుగుతూ చివరికి ఒక వ్యక్తి సాధువు గురువు ఆశ్రయానికి వచ్చినప్పుడు,
ਕਾਟੇ ਅਗਿਆਨ ਭਰਮ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਲੀਓ ਕੰਠਿ ਲਗਾਇ ॥੨॥੪॥੨੩॥ అప్పుడు అతని అజ్ఞానం, సందేహం, భావోద్వేగ అనుబంధం మరియు లోక అనుబంధం యొక్క ప్రేమ యొక్క అన్ని బంధాలు కత్తిరించబడతాయి, మరియు దేవుడు అతనిని తన కౌగిలిలో దగ్గరగా కౌగిలించుకుంటాడు. || 2|| 4|| 23||
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ కాన్రా, ఐదవ గురువు:
ਆਨਦ ਰੰਗ ਬਿਨੋਦ ਹਮਾਰੈ ॥ నా హృదయంలో ఒక ప్రత్యేకమైన ఆనందం, సంతోషం మరియు సుఖం యొక్క స్థితిని నేను అనుభవిస్తున్నాను,
ਨਾਮੋ ਗਾਵਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਨੁ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఎందుకంటే నా జీవితానికి, నా ఆనంద గీతానికి, నా జ్ఞాపకానికి కేంద్రబిందువుగా నామం మారింది. || 1|| విరామం||
ਨਾਮੋ ਗਿਆਨੁ ਨਾਮੁ ਇਸਨਾਨਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੈ ॥ నామం, నాకు లేఖనాల జ్ఞానం, నామం తీర్థయాత్రలలో నా శుద్ధి స్నానం, మరియు నా వ్యవహారాలన్నింటినీ నామం పరిష్కరిస్తుంది.
ਹਰਿ ਨਾਮੋ ਸੋਭਾ ਨਾਮੁ ਬਡਾਈ ਭਉਜਲੁ ਬਿਖਮੁ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਤਾਰੈ ॥੧॥ దేవుని పేరు నాకు మహిమ, నామం నా గౌరవం మరియు నామం క్లిష్టమైన మరియు భయంకరమైన ప్రపంచ సముద్రం గుండా మమ్మల్ని తీసుకువెళుతున్నాడని నేను నమ్మకంగా ఉన్నాను. || 1||
ਅਗਮ ਪਦਾਰਥ ਲਾਲ ਅਮੋਲਾ ਭਇਓ ਪਰਾਪਤਿ ਗੁਰ ਚਰਨਾਰੈ ॥ అమూల్యమైన దేవుని నామాన్ని మన స్వంత ప్రయత్నం ద్వారా పొందలేము, ఈ రత్నాన్ని ఏ ధరకు కొనలేము కానీ గురువు బోధనల ద్వారా మాత్రమే స్వీకరించవచ్చు.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ ਮਗਨ ਭਏ ਹੀਅਰੈ ਦਰਸਾਰੈ ॥੨॥੫॥੨੪॥ ఓ నానక్, దేవుడు ఎవరిపై దయ చూపినా, అతని హృదయం అతని దైవిక జ్ఞానం యొక్క ఆశీర్వదించబడిన దర్శనములో లీనమై ఉంటుంది. || 2|| 5|| 24||
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ కాన్రా, ఐదవ గురువు:
ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸੁਆਮੀ ਨੇਰੋ ॥ ప్రియమైన స్నేహితుడు మరియు గురువు ఎల్లప్పుడూ మీకు చాలా దగ్గరలో నివసిస్తున్నారు.
ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਭਨ ਕੈ ਸੰਗੇ ਥੋਰੈ ਕਾਜ ਬੁਰੋ ਕਹ ਫੇਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ అతను ప్రతిదీ చూస్తాడు మరియు వింటాడు మరియు ఎల్లప్పుడూ ప్రతి ఒక్కరి పక్కన ఉంటాడు, కాబట్టి చిన్న లక్ష్యాల కోసం మీరు ఎందుకు చెడు చర్యలకు పాల్పడతారు? || 1|| విరామం||
ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੇਤੋ ਲਪਟਾਇਓ ਕਛੂ ਨਹੀ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਤੇਰੋ ॥ నామం తప్ప, మీరు జతచేయబడినది ఏమీ కాదు - వీటిలో ఏదీ మరణానంతరం మీతో కలిసి ఉండదు.
ਆਗੈ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਆਵਤ ਸਭ ਪਰਗਟ ਈਹਾ ਮੋਹਿਓ ਭਰਮ ਅੰਧੇਰੋ ॥੧॥ ఇక్కడ, మీరు సందేహపు చీకటిలో తిరుగుతున్నారు, లోక అనుబంధం యొక్క భ్రమతో ఆకర్షించబడ్డారు; కానీ ఇకపై, మీ ప్రస్తుత పనుల ఫలితాన్ని మీరు ఖచ్చితంగా చూస్తారు. || 1||
ਅਟਕਿਓ ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਦੇਵਨਹਾਰੁ ਦਾਤਾਰੁ ਬਿਸੇਰੋ ॥ మీరు మీ కుమారుడు, భార్య మరియు లోక సంపదల అనుబంధంలో చిక్కుకున్నారు మరియు తద్వారా ఆధ్యాత్మిక జీవన మార్గానికి దూరంగా ఉన్నారు; ఇవన్నీ ఇచ్చిన ఆ ప్రయోజకుడిని మీరు విడిచిపెట్టారు.
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/