Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1284

Page 1284

ਮਃ ੩ ॥ మూడవ గురువు: మీకు సహాయం చేయడానికి చాలా మంచి వ్యక్తి
ਬਾਬੀਹਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੇਹੁ ਜੀਅ ਦਾਨ ॥ వర్షపు పక్షి లా౦టి అన్వేషకుడు మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థి౦చి ఇలా అ౦టున్నప్పుడు, ఓ దేవుడా, దయచేసి మీ కనికరాన్ని చూపి౦చి, నాకు (ఆధ్యాత్మిక) జీవితపు బహుమానాన్ని ఇవ్వ౦డి;
ਜਲ ਬਿਨੁ ਪਿਆਸ ਨ ਊਤਰੈ ਛੁਟਕਿ ਜਾਂਹਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ॥ నామము యొక్క జీవము ఇచ్చే మకరందం లేకుండా, నా దాహం తీరదు, మరియు నా జీవితం ముగింపుకు వస్తున్నట్లు బాధపడుతుంది;
ਤੂ ਸੁਖਦਾਤਾ ਬੇਅੰਤੁ ਹੈ ਗੁਣਦਾਤਾ ਨੇਧਾਨੁ ॥ మీరు ఆనందము యొక్క అనంతమైన ప్రయోజకులు; మీరు ప్రదాత మరియు సద్గుణాల నిధి,
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਖਸਿ ਲਏ ਅੰਤਿ ਹੋਇ ਭਗਵਾਨੁ ॥੨॥ అప్పుడు ఓ నానక్, దేవుడు ఒక గురు అనుచరుడినే క్షమిస్తాడు మరియు చివరికి అతని మద్దతు అవుతాడు. || 2||
ਪਉੜੀ ॥ పౌరీ:
ਆਪੇ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇ ਕੈ ਗੁਣ ਅਉਗਣ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥ దేవుడు స్వయంగా ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తాడు మరియు తరువాత మానవుల యొక్క యోగ్యతలు మరియు దోషాల గురించి ఆలోచిస్తాడు.
ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲੁ ਹੈ ਨਾਮਿ ਨ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ॥ ఈ మూడు లోకసంబంధమైన దుర్గుణాల, సద్గుణ, శక్తి ప్రేరణల విస్తృతి, దేవుడు సృష్టించిన చిక్కులాంటిది, అందులో చిక్కుకుపోయే అవివేకులు నామాన్ని ప్రేమించరు;
ਗੁਣ ਛੋਡਿ ਅਉਗਣ ਕਮਾਵਦੇ ਦਰਗਹ ਹੋਹਿ ਖੁਆਰੁ ॥ కాబట్టి, మానవులు సద్గుణాలను విడిచిపెట్టి చెడు పనులను చేస్తారు మరియు చివరికి దేవుని సమక్షంలో అవమానించబడతారు.
ਜੂਐ ਜਨਮੁ ਤਿਨੀ ਹਾਰਿਆ ਕਿਤੁ ਆਏ ਸੰਸਾਰਿ ॥ అలా౦టి వారు ఒక జూద౦లో తమ మానవ జీవితాన్ని కోల్పోతారు, ఈ లోక౦లో వారి రాక వ్యర్థ౦.
ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਮਨੁ ਮਾਰਿਆ ਅਹਿਨਿਸਿ ਨਾਮਿ ਪਿਆਰਿ ॥ కానీ గురువాక్యం ద్వారా మనస్సును అణచివేసిన వారు, పగలు మరియు రాత్రి నామ ప్రేమతో నిండి ఉంటారు.
ਜਿਨੀ ਪੁਰਖੀ ਉਰਿ ਧਾਰਿਆ ਸਚਾ ਅਲਖ ਅਪਾਰੁ ॥ శాశ్వతమైన, వర్ణించలేని, అనంతమైన దేవుణ్ణి తమ హృదయాల్లో ప్రతిష్ఠించిన ఆ ప్రజలు,
ਤੂ ਗੁਣਦਾਤਾ ਨਿਧਾਨੁ ਹਹਿ ਅਸੀ ਅਵਗਣਿਆਰ ॥ ఓ’ దేవుడా, మీరు ధర్మానికి ప్రయోజకులై, నిధిగా ఉన్నారు, కానీ మేము లోపాలతో నిండి ఉన్నాము అని వినయంగా ప్రార్థించండి.
ਜਿਸੁ ਬਖਸੇ ਸੋ ਪਾਇਸੀ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥੧੩॥ దేవుడు క్షమించి ఆశీర్వదించే వ్యక్తి, గురువు మాటను ప్రతిబింబించడానికి ప్రేరణ పొందాడు. || 13||
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ శ్లోకం, ఐదవ గురువు:
ਰਾਤਿ ਨ ਵਿਹਾਵੀ ਸਾਕਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਉ ॥ నామాన్ని విడిచిపెట్టే ఆ భౌతికవాదులు, వారి (దయనీయమైన) జీవితం యొక్క రాత్రి ముగింపుకు వచ్చినట్లు కనిపించనింత వేదనతో జీవిస్తున్నారు.
ਰਾਤੀ ਦਿਨਸ ਸੁਹੇਲੀਆ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਂਉ ॥੧॥ కానీ ఓ నానక్, దేవుని స్తుతి పాడుతున్న ఆత్మ వధువుల పగలు మరియు రాత్రులు ఆనందంతో గడిచిపోతాయి. || 1||
ਮਃ ੫ ॥ ఐదవ గురువు:
ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਮਾਣਕਾ ਹਭੇ ਮਣੀ ਮਥੰਨਿ ॥ వారి కనుబొమ్మలు, రత్నాలు, వజ్రాలు మరియు సుగుణాలను వర్ణించే పచ్చలతో పొదిగినట్లుగా వారి కనుబొమ్మలు అంత దివ్యకాంతితో వెలుగుతాయి;
ਨਾਨਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭਿ ਭਾਣਿਆ ਸਚੈ ਦਰਿ ਸੋਹੰਨਿ ॥੨॥ వారు దేవునికి ప్రీతికరమైనవారు, మరియు నిత్య సర్వశక్తిమంతుడైన ఓ నానక్ సమక్షంలో మనోహరంగా కనిపిస్తారు. || 2||
ਪਉੜੀ ॥ పౌరీ:
ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਚੁ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲਿਆ ॥ గురుబోధలను అనుసరించి నిత్యదేవుని గురించి ఆలోచించినవారు,
ਅੰਤਿ ਖਲੋਆ ਆਇ ਜਿ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੈ ਘਾਲਿਆ ॥ సత్య గురువును అనుసరించి వారు చేసిన కృషి చివరికి వారికి ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.
ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਜਮਕਾਲੁ ਸਚਾ ਰਖਵਾਲਿਆ ॥ నిత్యదేవుడు వారి రక్షకుడు అవుతాడు; కాబట్టి మరణ భూతము కూడా వారికి హాని చేయజాలదు.
ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤਿ ਜਗਾਇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ॥ గురువు బోధనలను అనుసరించడం ద్వారా వారు తమకు తాము జ్ఞానోదయం చేసుకున్నారు మరియు లోపల దైవిక జ్ఞానాన్ని పొందారు.
ਮਨਮੁਖ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਕੂੜਿਆਰ ਫਿਰਹਿ ਬੇਤਾਲਿਆ ॥ కాని గురువు బోధనలను విస్మరించి, నామాన్ని కోల్పోయి, అబద్ధాన్ని ఎదుర్కోవడం వల్ల దిక్కుతోచని గోబ్లిన్ల వలె తిరుగుతారు;
ਪਸੂ ਮਾਣਸ ਚੰਮਿ ਪਲੇਟੇ ਅੰਦਰਹੁ ਕਾਲਿਆ ॥ అవి వాస్తవ జంతువుల్లా ఉంటాయి మరియు మానవ చర్మంలో చుట్టబడినప్పటికీ (బయటి నుండి మానవులుగా కనిపిస్తాయి) దుష్ట హృదయం కలిగి ఉంటాయి.
ਸਭੋ ਵਰਤੈ ਸਚੁ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਨਿਹਾਲਿਆ ॥ గురువు యొక్క నిజమైన పదం ద్వారా, శాశ్వత దేవుడు ప్రతిచోటా వ్యాప్తి చెందినట్లు ఇది చూపిస్తుంది.
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਪੂਰੈ ਗੁਰਿ ਦੇਖਾਲਿਆ ॥੧੪॥ ఓ' నానక్, పరిపూర్ణ గురువు నామం నిజమైన నిధి అని (అరుదైన అదృష్టవంతుడికి) చూపించాడు. || 14||
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ శ్లోకం, మూడవ గురువు:
ਬਾਬੀਹੈ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ గురుబోధలను అనుసరించడం ద్వారా, వర్షపు పక్షి లాంటి అన్వేషకుడు దేవుని సంకల్పాన్ని సహజంగా సులభంగా గుర్తిస్తాడు,
ਮੇਘੁ ਵਰਸੈ ਦਇਆ ਕਰਿ ਗੂੜੀ ਛਹਬਰ ਲਾਇ ॥ అప్పుడు పూర్ణశక్తితోను ఉత్సాహముతోనూ గురుమేఘము దయతో నామ వర్షమును అతని మీద కురిపించును.
ਬਾਬੀਹੇ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੁਖੁ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਇ ॥ అప్పుడు అందరూ ఏడుస్తూ, వర్షపు పక్షిలాంటి లోక సంపద కోసం అన్వేషకుడి గురించి ఫిర్యాదు చేయడం ఆగిపోతుంది మరియు అతని మనస్సులో శాంతి నివసిస్తుంది.
ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਜਿ ਦੇਂਦਾ ਸਭਨਾਂ ਜੀਆ ਰਿਜਕੁ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ఓ నానక్, అన్ని జీవులకు జీవనోపాధిని అందించే ఆయనను (దేవుణ్ణి) మనం ప్రశంసించాలి. || 1||
ਮਃ ੩ ॥ మూడవ గురువు:
ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਤੂ ਨ ਜਾਣਹੀ ਕਿਆ ਤੁਧੁ ਵਿਚਿ ਤਿਖਾ ਹੈ ਕਿਤੁ ਪੀਤੈ ਤਿਖ ਜਾਇ ॥ ఓ' వర్షపు పక్షిలాంటి వాడా, మీలో ఎటువంటి దాహం ఉందో, దానిని తీర్చడానికి మీరు ఏమి తాగగలరో మీకు తెలియదు;
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਭਰੰਮਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲੁ ਪਲੈ ਨ ਪਾਇ ॥ మీరు ద్వంద్వప్రేమతో తప్పుదారి పట్టారు కాబట్టి, నామం యొక్క అద్భుతమైన మకరందం మీకు కనిపించదు.
ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਸੁਭਾਇ ॥ అయితే, దేవుడు తన కనికరాన్ని చూపిస్తే, అప్పుడు సహజంగా సులభంగా, గురువు బోధనలను అనుసరిస్తాడు.
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲੁ ਪਾਇਆ ਸਹਜੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥੨॥ ఓ నానక్, నామం యొక్క అద్భుతమైన మకరందం గురువు నుండి పొందబడింది, (మరియు దాని కారణంగా,) ఒకరు సమాన స్థితిలో శోషించబడతారు. || 2||
ਪਉੜੀ ॥ పౌరీ:
ਇਕਿ ਵਣ ਖੰਡਿ ਬੈਸਹਿ ਜਾਇ ਸਦੁ ਨ ਦੇਵਹੀ ॥ కొందరు అడవిలో తమ నివాసాన్ని ఏర్పరుచుకుంటారు, మరియు వారు ఎన్నడూ స్వరం వినిపించని విధంగా నిశ్శబ్దంగా ఉంటారు;
ਇਕਿ ਪਾਲਾ ਕਕਰੁ ਭੰਨਿ ਸੀਤਲੁ ਜਲੁ ਹੇਂਵਹੀ ॥ కొందరు మంచును విచ్ఛిన్నం చేస్తారు, మరియు మంచు చల్లని నీటిలో కూర్చొని ఉన్నారు;
ਇਕਿ ਭਸਮ ਚੜ੍ਹ੍ਹਾਵਹਿ ਅੰਗਿ ਮੈਲੁ ਨ ਧੋਵਹੀ ॥ కొందరు తమ శరీరాన్ని బూడిదతో పూసి, తమ శరీరంలోని మురికిని ఎన్నడూ కడగరు;
ਇਕਿ ਜਟਾ ਬਿਕਟ ਬਿਕਰਾਲ ਕੁਲੁ ਘਰੁ ਖੋਵਹੀ ॥ కొందరు భయంకరమైన జడ జుట్టును పెంచుతారు మరియు మెండికాంట్ కావడం ద్వారా, వారి కుటుంబ సంబంధాలను కోల్పోతారు;
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/