Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1282

Page 1282

ਪਉੜੀ ॥ పౌరీ:
ਅਤੁਲੁ ਕਿਉ ਤੋਲੀਐ ਵਿਣੁ ਤੋਲੇ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥ (ఓ' నా స్నేహితులారా), ఏ మూల్యాంకనం అతీతమైన (దేవుని) యొక్క (లక్షణాలను) ఎలా మదింపు చేయగలరు? మదింపు చేయకుండా లేదా అతని లక్షణాలను ప్రతిబింబించకుండా అతడు గ్రహించలేడు.
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੀਐ ਗੁਣ ਮਹਿ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥ (మనం ఆయన గురించి ఆలోచించవచ్చు) (గుర్బానీ) ద్వారా గురువు మాట ద్వారా. (అలా చేసేవాడు) తన సద్గుణాలలో విలీనం చేయబడతాడు.
ਅਪਣਾ ਆਪੁ ਆਪਿ ਤੋਲਸੀ ਆਪੇ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇ ॥ (వాస్తవం ఏమిటంటే అది మాత్రమే) అతడు స్వయంగా అతడిని మదింపు చేయగలడు (మరియు అతడు ఎంత గొప్పవారో చెప్పగలడు), మరియు తనంతట తానుగా అతడు కలుస్తాడు (గురువు ద్వారా కొందరు).
ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਕਹਣਾ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥ అతని విలువను అంచనా వేయలేము, మరియు దాని గురించి ఏమీ చెప్పలేము.
ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜਿਨਿ ਸਚੀ ਬੂਝ ਦਿਤੀ ਬੁਝਾਇ ॥ అందువల్ల నాకు నిజమైన అవగాహన ఇచ్చిన నా గురువుకు నేను త్యాగం చేస్తున్నాను.
ਜਗਤੁ ਮੁਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਲੁਟੀਐ ਮਨਮੁਖ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥ (గురువు మార్గదర్శకత్వం లేకుండా) ప్రపంచం మోసపోయింది మరియు (దేవుని) మకరందం కొల్లగొట్టబడుతోంది కాని స్వీయ అహంకార వ్యక్తులు ఈ విషయాన్ని గ్రహించడం లేదు.
ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਲਿ ਨ ਚਲਸੀ ਜਾਸੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥ (ఆత్మఅహంకారి అయిన వ్యక్తికి దేవునిది తప్ప అది అర్థం కాదు) ఒకరి (మరణానంతరం) (మానవ) జీవితాన్ని వృధా చేస్తూ ఇక్కడ నుండి బయలుదేరే దేనినీ పేర్కొనవద్దు.
ਗੁਰਮਤੀ ਜਾਗੇ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਘਰੁ ਰਖਿਆ ਦੂਤਾ ਕਾ ਕਿਛੁ ਨ ਵਸਾਇ ॥੮॥ గురుబోధ ద్వారా వారు మెలకువగా ఉండిపోయిన వారు (ప్రాపంచిక అనుబంధాల నిద్ర నుండి), ఇంటిని (వారి హృదయం యొక్క) సురక్షితంగా ఉంచారు మరియు రాక్షసులు (ప్రాపంచిక కర్మల) వారికి ఎటువంటి హాని చేయలేరు. ||8||
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ శ్లోకం, మూడవ మెహ్ల్:
ਬਾਬੀਹਾ ਨਾ ਬਿਲਲਾਇ ਨਾ ਤਰਸਾਇ ਏਹੁ ਮਨੁ ਖਸਮ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਮੰਨਿ ॥ ఓ' పపీహా (అన్వేషకుడిలా), ఏడవవద్దు. దేవుని ఆజ్ఞను పాటి౦చమని మీ మనస్సుకు సలహా ఇవ్వండి. ఎందుకంటే ఓ నానక్, సంకల్పాన్ని (దేవుని) పాటించడం ద్వారా,
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮਿ ਮੰਨਿਐ ਤਿਖ ਉਤਰੈ ਚੜੈ ਚਵਗਲਿ ਵੰਨੁ ॥੧॥ మన దాహం (ప్రాపంచిక ఆస్తుల కోసం) తుడిచివేయబడుతుంది (మరియు మన మనస్సు చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది) మన ప్రేమ (దేవుని పట్ల) నాలుగు రెట్లు రెట్టింపు చేస్తుంది. || 1||
ਮਃ ੩ ॥ మూడవ మెహ్ల్:
ਬਾਬੀਹਾ ਜਲ ਮਹਿ ਤੇਰਾ ਵਾਸੁ ਹੈ ਜਲ ਹੀ ਮਾਹਿ ਫਿਰਾਹਿ ॥ ఓ' పప్పీహా, మీ నివాసం నీటిలో ఉంది మరియు మీరు నీటిలో తిరుగుతాయి (దేవుని పేరు.
ਜਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਹੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੂਕਣ ਪਾਹਿ ॥ అయితే ఈ నీటి విలువ మీకు తెలియదు, అందుకే మీరు విలపిస్తున్నారు.
ਜਲ ਥਲ ਚਹੁ ਦਿਸਿ ਵਰਸਦਾ ਖਾਲੀ ਕੋ ਥਾਉ ਨਾਹਿ ॥ ఈ నీరు నాలుగు దిశలలో భూమిపై వర్షం పడుతోంది మరియు ఈ వర్షం నుండి ఏ ప్రదేశం కూడా లేదు.
ਏਤੈ ਜਲਿ ਵਰਸਦੈ ਤਿਖ ਮਰਹਿ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਕੇ ਨਾਹਿ ॥ ఇంత వర్షం ఉన్నప్పటికీ కొందరు దాహంతో మరణిస్తే, (అప్పుడు అర్థం) వారికి అదృష్టం లేదు.
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਿਨ ਸੋਝੀ ਪਈ ਜਿਨ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥੨॥ ఓ నానక్, గురు కృప వల్ల ఆ వ్యక్తులు మాత్రమే (ఈ విషయం) ఎవరి మనస్సులో (దేవుడు) నివసించారని గ్రహించారు. || 2||
ਪਉੜੀ ॥ పౌరీ:
ਨਾਥ ਜਤੀ ਸਿਧ ਪੀਰ ਕਿਨੈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ (ఓ దేవుడా), గొప్ప యోగులు, బ్రహ్మచారిలు, నిష్ణాతులు, లేదా తోటివారు (ముస్లిం పవిత్ర పురుషులు) ఎవరూ మీ పరిమితిని కనుగొనలేకపోయారు.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਤੁਝੈ ਸਮਾਇਆ ॥ (అందువల్ల అటువంటి నిష్ఫలమైన ప్రయత్నాలకు సమయాన్ని వృధా చేయడానికి బదులుగా), గురువు అనుచరులు శోషించబడతారు (మీ పేరును ధ్యానం చేయడంలో) .
ਜੁਗ ਛਤੀਹ ਗੁਬਾਰੁ ਤਿਸ ਹੀ ਭਾਇਆ ॥ ముప్పై ఆరు యుగాలకు (అనేక మంది అయాన్లు) చీకటి (అజ్ఞానం) ఉంటే, అప్పుడు ఇదే అతనికి సంతోషాన్ని కలిగించిందని వారు గ్రహించారు.
ਜਲਾ ਬਿੰਬੁ ਅਸਰਾਲੁ ਤਿਨੈ ਵਰਤਾਇਆ ॥ (అయితే ఒక విషయం ఖచ్చితంగా ఉంది) చుట్టూ భయంకరమైన జలాలను (శక్తివంతమైన మహాసముద్రాల రూపంలో) వ్యాప్తి చేసింది ఆయనే అని.
ਨੀਲੁ ਅਨੀਲੁ ਅਗੰਮੁ ਸਰਜੀਤੁ ਸਬਾਇਆ ॥ ఆయన, అపరిమితమైనవాడు, అర్థం కానివాడు, అమరుడు.
ਅਗਨਿ ਉਪਾਈ ਵਾਦੁ ਭੁਖ ਤਿਹਾਇਆ ॥ (ప్రపంచాన్ని సృష్టించిన తరువాత, అతను జీవులను అగ్ని (కోరిక), సంఘర్షణలు, ఆకలి మరియు దాహం (లోక విషయాల కోసం) నింపాడు.
ਦੁਨੀਆ ਕੈ ਸਿਰਿ ਕਾਲੁ ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ ॥ ఆయన కూడా) ప్రపంచాన్ని మరణానికి, ద్వంద్వత్వానికి (లేదా దేవునికి బదులుగా లోక సంపదపట్ల ప్రేమ గురిచేశాడు.
ਰਖੈ ਰਖਣਹਾਰੁ ਜਿਨਿ ਸਬਦੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥੯॥ అయితే దేవుడు సరైన అవగాహనను ఎవరికి ఇచ్చాడు (గురువు ద్వారా, వారు గ్రహించారు) రక్షకుడు (దేవుడు) మనల్ని రక్షిస్తాడు (అన్ని బాధల నుండి). || 9||
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ శ్లోకం, మూడవ మెహ్ల్:
ਇਹੁ ਜਲੁ ਸਭ ਤੈ ਵਰਸਦਾ ਵਰਸੈ ਭਾਇ ਸੁਭਾਇ ॥ (ఓ' నా స్నేహితులారా), ఈ నీరు (దేవుని పేరు) దాని సహజ స్థితి మరియు స్వభావంలో అంతటా వర్షం కురుస్తుంది.
ਸੇ ਬਿਰਖਾ ਹਰੀਆਵਲੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥ కానీ ఆ (మానవ) చెట్లు మాత్రమే ఆకుపచ్చగా (ఆనందంతో) మారతాయి, గురు కృప ద్వారా అవి శోషించబడతాయి (దేవుని పేరు యొక్క ఈ వర్షంలో).
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਏਨਾ ਜੰਤਾ ਕਾ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥੧॥ ఓ నానక్, దేవుని కృప ద్వారా శాంతి బావులు (వారి మనస్సులలో), మరియు ఈ జీవుల బాధ పోతుంది. || 1||
ਮਃ ੩ ॥ మూడవ మెహ్ల్:
ਭਿੰਨੀ ਰੈਣਿ ਚਮਕਿਆ ਵੁਠਾ ਛਹਬਰ ਲਾਇ ॥ దేవుడు అలా సంకల్పిస్తే, మంచుతో కూడిన రాత్రి మెరుపులు వెలుగుతాయి, (మేఘం) ప్రవాహాలలో పగిలిపోతుంది
ਜਿਤੁ ਵੁਠੈ ਅਨੁ ਧਨੁ ਬਹੁਤੁ ਊਪਜੈ ਜਾਂ ਸਹੁ ਕਰੇ ਰਜਾਇ ॥ ఈ వర్షపాతము నుండి సంపద (పంటల రూపంలో) పెరుగుతుంది.
ਜਿਤੁ ਖਾਧੈ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤੀਐ ਜੀਆਂ ਜੁਗਤਿ ਸਮਾਇ ॥ (ఈ సంపదను) వినియోగించేటప్పుడు ఒకరి మనస్సు సంతృప్తి చేయబడుతుంది మరియు జీవులకు మనుగడకు మార్గం తెలుసు.
ਇਹੁ ਧਨੁ ਕਰਤੇ ਕਾ ਖੇਲੁ ਹੈ ਕਦੇ ਆਵੈ ਕਦੇ ਜਾਇ ॥ అయితే ఈ సంపద కేవలం సృష్టికర్త యొక్క నాటకం, కొన్నిసార్లు ఇది వస్తుంది మరియు కొన్నిసార్లు అది పోతుంది.
ਗਿਆਨੀਆ ਕਾ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਸਦ ਹੀ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥ (దైవిక) జ్ఞానులకు (నిజమైన) సంపద (దేవుని) పేరు, దీనిలో వారు ఎల్లప్పుడూ శోషించబడతారు.
ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹੁ ਧਨੁ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੨॥ ఓ నానక్, ఈ సంపద ఉన్నవారిని ఆయన ఆశీర్వదిస్తాడు, వారిపై ఆయన తన కృపను చూపును వేస్తాడు. || 2||
ਪਉੜੀ ॥ పౌరీ:
ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪਿ ਹਉ ਕੈ ਸਿਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ॥ (ఓ' నా స్నేహితులారా, దేవుడు అని నాకు తెలిసినప్పుడు) అతను ప్రతిదీ చేస్తాడు మరియు చేస్తాడు (జీవుల నుండి), అప్పుడు నేను ఎవరి ముందు ఫిర్యాదు చేయగలను?
ਆਪੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਸੀ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਕਾਰ ॥ అతను తనంతట తానుగా క్రియల ఖాతాలను అడుగుతాడు, అతను మమ్మల్ని చేస్తున్నాడు.
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਹੁਕਮੁ ਕਰੇ ਗਾਵਾਰੁ ॥ ఏది జరిగినా, (కాబట్టి) ఒక మూర్ఖుడు (అతను ఏదైనా చేయమని) ఆదేశిస్తాడు.
ਆਪਿ ਛਡਾਏ ਛੁਟੀਐ ਆਪੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥ ఆయన మనల్ని విముక్తి చేసినప్పుడు మాత్రమే, మనం విముక్తి పొందుతాము మరియు క్షమించే శక్తి ఆయనకు ఉంటుంది.
ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਸੁਣੇ ਆਪਿ ਸਭਸੈ ਦੇ ਆਧਾਰੁ ॥ అతను స్వయంగా చూస్తాడు మరియు వింటాడు (మా ప్రార్థనలను వింటాడు) మరియు అందరికీ జీవనోపాధిని అందిస్తాడు.
ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੁ ਵਰਤਦਾ ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ఒకడు (దేవుడు) అందరిలో ను౦డి ప్రవర్తిస్తాడు, ఆయన ప్రతి ఒక్కరినీ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాడు.
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/