Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1271

Page 1271

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੇ ॥੪॥੨॥੨੦॥ ఓ నానక్, నేను ఎప్పటికీ నా జీవితాన్ని వారికి అంకితం చేస్తాను. || 4|| 2|| 20||
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ మలార్, ఐదవ గురువు:
ਪਰਮੇਸਰੁ ਹੋਆ ਦਇਆਲੁ ॥ దేవుడు కనికరము గల మానవుడు,
ਮੇਘੁ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ॥ దేవుని నామ౦లోని అద్భుతమైన మకరందం మేఘ౦ ను౦డి వర్షపాత౦ లా౦టి స్థిరమైన ప్రవాహ౦లో ఆయన హృదయ౦లో కుమ్మరిస్తు౦ది.
ਸਗਲੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ ॥ అన్ని జీవులు మరియు జంతువులు ప్రపంచ సంపద మరియు శక్తి యొక్క దురాశ నుండి బయటపడతాయి.
ਕਾਰਜ ਆਏ ਪੂਰੇ ਰਾਸੇ ॥੧॥ వారి వ్యవహారాలన్నీ విజయవంతంగా పరిష్కరించబడతాయి. || 1||
ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨ ਨਾਮੁ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲਿ ॥ ఓ' నా మనసా, ఎప్పటికీ ప్రేమతో దేవుని పేరును గుర్తుంచుకుంటూ ఉండండి.
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਇਆ ਐਥੈ ਓਥੈ ਨਿਬਹੈ ਨਾਲਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ గురుబోధలను అనుసరించడం ద్వారా, ఈ ప్రపంచంలో మరియు ఈ ప్రపంచంలో మనతో పాటు ఉన్న దేవుని పేరుతో మేము ఆశీర్వదించబడ్డాము || 1|| విరామం||
ਦੁਖੁ ਭੰਨਾ ਭੈ ਭੰਜਨਹਾਰ ॥ మానవుల యొక్క అన్ని దుఃఖాలు మరియు భయాలను నాశనం చేసే దేవుడు,
ਆਪਣਿਆ ਜੀਆ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰ ॥ తాను సృష్టించిన జీవులను జాగ్రత్తగా చూసుకున్నాడు, వారి దుఃఖాలన్నిటినీ తొలగించాడు.
ਰਾਖਨਹਾਰ ਸਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨ ॥ ఓ' నా స్నేహితులారా, రక్షించే సామర్థ్యం ఉన్న దేవుడు ఎల్లప్పుడూ జీవులకు దయను కలిగి ఉంటాడు.
ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ ॥੨॥ మనం ఎల్లప్పుడూ మన జీవితాన్ని ఆయనకు అప్పగించాలి. || 2||
ਕਾਲੁ ਗਵਾਇਆ ਕਰਤੈ ਆਪਿ ॥ నామును భక్తితో స్మరించినవాడు, సృష్టికర్త తన మనస్సు నుండి ఆధ్యాత్మిక మరణ భయాన్ని తొలగించాడు.
ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨ ਤਿਸ ਨੋ ਜਾਪਿ ॥ కాబట్టి, ఓ’ నా మనసా, దేవుని నామమును ఎప్పటికీ ఆలోచి౦చ౦డి.
ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਧਾਰਿ ਰਾਖੇ ਸਭਿ ਜੰਤ ॥ దేవుడు ఎల్లప్పుడూ తన కృప యొక్క ఒక చూపును వారికి ఇవ్వడం ద్వారా అన్ని జీవులను రక్షించాడు.
ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਨਿਤ ਨਿਤ ਭਗਵੰਤ ॥੩॥ ప్రతిరోజూ మనం దేవుని మహిమతో కూడిన పాటలని పాడాలి. || 3||
ਏਕੋ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਆਪ ॥ ఓ' నా స్నేహితులారా, ఒకే సృష్టికర్త ప్రతిచోటా ఉన్నాడు.
ਹਰਿ ਕੇ ਭਗਤ ਜਾਣਹਿ ਪਰਤਾਪ ॥ దేవుని భక్తులు అతని మహిమను అర్థం చేసుకుంటారు.
ਨਾਵੈ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ॥ (వారికి తెలుసు) అతను ఎల్లప్పుడూ నామ గౌరవాన్ని కాపాడాడు అని.
ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਤਿਸ ਕਾ ਬੋਲਾਇਆ ॥੪॥੩॥੨੧॥ నానక్ దేవుని ప్రేరణ క్రింద మాత్రమే దేవుని స్తుతి మాటలను మాట్లాడతాడు. || 4|| 3|| 21||
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ మలార్, ఐదవ గురువు:
ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨ ॥ ఓ’ నా మిత్రులారా, గురు శరణాలయంలో ఉండటం ద్వారా, ఒక మానవుడు ప్రపంచ సంపదలన్నింటితో ఆశీర్వదించబడాడు;
ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥ నిత్యదేవుని సన్నిధిని ఆయన ఘనుడు,
ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥ మరియు అతని భ్రమలు, భయం, దుఃఖం మరియు బాధ అన్నీ అదృశ్యమవుతాయి.
ਸਾਧਸੰਗਿ ਸਦ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੧॥ కాబట్టి, పరిశుద్ధుల స౦ఘ౦లో దేవుని మహిమ గల పాటలని మన౦ ఎల్లప్పుడూ పాడాలి, || 1||
ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸਾਲਾਹਿ ॥ ఓ' నా మనసా, ఎల్లప్పుడూ సత్య గురువును ప్రశంసించండి.
ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਜਪਹੁ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ రాత్రిపగలు దేవుని నామమును స్తుతిస్తూ పాడుతూ, ఆ౦తర౦గిక స౦తోషానికి నిధిగా ఉ౦డడ౦; అలా చేసే వారు తన హృదయ కోరికల ఫలాలను పొందుతారు. || 1|| విరామం||
ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ఓ’ నా మిత్రులారా, గురువు తన అనుచరులకు ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వడంలో ఎవరూ సమానం కాదు.
ਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸੋਇ ॥ గురువు స్వయంగా అతీతుడు, సర్వోన్నత దేవుడు.
ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੂਖ ਤੇ ਰਾਖੈ ॥ మరణ, జనన చక్రం యొక్క దుఃఖాల నుండి అతను మనల్ని రక్షిస్తాడు.
ਮਾਇਆ ਬਿਖੁ ਫਿਰਿ ਬਹੁੜਿ ਨ ਚਾਖੈ ॥੨॥ గురువును ఆశ్రయి౦చేవాడు ఆధ్యాత్మిక మరణాన్ని తీసుకువచ్చే లోకస౦పదల విషాన్ని రుచి చూడడు. || 2||
ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ఓ' నా మిత్రులారా, గురువు యొక్క మహిమను వర్ణించలేము.
ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥ గురువు అతీత దేవుడు, మరియు శాశ్వతమైన నామంకు అనుగుణంగా ఉంటాడు.
ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਣੀ ਸਭੁ ਸਾਚੀ ॥ దేవుని నామమును స్మరించుడి గురువు యొక్క నిజమైన ఆత్మ నిగ్రహం, మరియు పాడుతూ ఉండండి అతని ప్రశంసలు అతని జీవిత ప్రవర్తన.
ਸੋ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਜੋ ਗੁਰ ਸੰਗਿ ਰਾਚੀ ॥੩॥ గురు స౦ఘ౦లోని ప్రేమతో ని౦డి ఉన్న మనస్సు నిష్కల్మష౦గా, స్వచ్ఛ౦గా ఉ౦ది. || 3||
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਵਡ ਭਾਗਿ ॥ ఓ' నా స్నేహితులారా, అదృష్టం ద్వారా మాత్రమే పరిపూర్ణ గురువును కలుస్తారు.
ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮਨ ਤੇ ਤਿਆਗਿ ॥ అంత ఆశీర్వదించబడినవాడు, తన మనస్సు నుండి కామం, కోపం మరియు దురాశ వంటి దుర్గుణాలను విడిచిపెట్టి, తరువాత గురువు ఆశ్రయంలో ఉంటాడు.
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਚਰਣ ਨਿਵਾਸਿ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਸਚੁ ਅਰਦਾਸਿ ॥੪॥੪॥੨੨॥ దేవుని కృపవలన, గురుబోధలను అనుసరించడం ద్వారా ఆయన నామాన్ని తన హృదయంలో పొందుపరచుకుంటాడు. ఓ దేవుడా, నీ దయతో, నీ నిత్య నామంతో నన్ను ఆశీర్వదించు నానక్ యొక్క నిజమైన ప్రార్థన ఇది. || 4|| 4|| 22||
ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਪੜਤਾਲ ਘਰੁ ੩ రాగ్ మలార్, ఐదవ గురువు, పార్టాల్, మూడవ లయ:
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ఒకే నిత్య దేవుడు, సత్య గురువు కృపచేత గ్రహించబడ్డాడు:
ਗੁਰ ਮਨਾਰਿ ਪ੍ਰਿਅ ਦਇਆਰ ਸਿਉ ਰੰਗੁ ਕੀਆ ॥ ఓ' నా స్నేహితుడా, గురువును తన బోధనలను అనుసరించి, ఆనందించిన తరువాత, దయగల దేవుని నామ ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని ఆస్వాదించడం ప్రారంభించిన మానవుడు,
ਕੀਨੋ ਰੀ ਸਗਲ ਸੀਗਾਰ ॥ మరియు (ఆమె) అన్ని ఉన్నత ఆధ్యాత్మిక లక్షణాలతో తనను తాను అలంకరించుకుంది.
ਤਜਿਓ ਰੀ ਸਗਲ ਬਿਕਾਰ ॥ ఆమె అన్ని దుర్గుణాలను త్యజించింది,
ਧਾਵਤੋ ਅਸਥਿਰੁ ਥੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఆమె సంచార మనస్సు ఊగిసలాడలేదు. || 1|| విరామం||
ਐਸੇ ਰੇ ਮਨ ਪਾਇ ਕੈ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਕੈ ਕਰਿ ਸਾਧਨ ਸਿਉ ਸੰਗੁ ॥ ఓ’ నా మనసా, అదే విధంగా, దేవుణ్ణి సాకారం చేసుకోవడం ద్వారా మరియు మీ స్వీయ అహంకారాన్ని తొలగించడం ద్వారా, మీరు పవిత్ర వ్యక్తులతో కూడా సహవాసం చేయాలి.
ਬਾਜੇ ਬਜਹਿ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਅਨਾਹਦ ਕੋਕਿਲ ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਬੋਲੈ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਅਤਿ ਸੁਹੀਆ ॥੧॥ పరిశుద్ధుని సహవాస౦లో, మీరు ఖగోళ స౦గీత వాయిద్యాలను వాయి౦చినట్లు, కోకిలలా మీ నాలుక దేవుని పాటలని మనోహర౦గా పాడినట్లు కూడా ఆన౦ది౦చవచ్చు. || 1||
ਐਸੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕੀ ਸੋਭ ਅਤਿ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਿਅ ਅਮੋਘ ਤੈਸੇ ਹੀ ਸੰਗਿ ਸੰਤ ਬਨੇ ॥ ఓ దేవుడా, మీ పరిశుద్ధులు కూడా మీలాగే మారేంత అనంతమైన, అనిర్వచనితమైన మీ దర్శన మహిమ-
ਭਵ ਉਤਾਰ ਨਾਮ ਭਨੇ ॥ మీ పేరును గుర్తుంచుకోవడం ద్వారా, ఇది భయంకరమైన ప్రపంచ-దుర్గుణాల సముద్రం గుండా వెళుతుంది.
ਰਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮਾਲ ॥ తమ హృదయాల్లో దేవుని నామానికి సంబంధించిన అందమైన జపమాల చెప్పే భక్తులు,
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/