Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1261

Page 1261

ਹਰਿ ਜਨ ਕਰਣੀ ਊਤਮ ਹੈ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਜਗਿ ਬਿਸਥਾਰਿ ॥੩॥ అలాగే, దేవుని భక్తుల పనులు ఉన్నతమైనవి మరియు అవి దేవుని పాటలని ప్రపంచమంతటా వ్యాప్తి చేశాయి. || 3||
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥ ఓ' నా గురుదేవా, దయచేసి దయ చూపండి మరియు మీ పేరును నా హృదయంలో పొందుపరచండి.
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਮਨਿ ਜਪਿਆ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰਿ ॥੪॥੯ పరిపూర్ణుడైన గురువును కనుగొన్న ఓ నానక్ తన మనస్సులో ఎప్పుడూ దేవుని నామాన్ని ప్రేమగా గుర్తుచేసుకున్నాడు. || 4|| 9||
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨ రాగ్ మలార్, మూడవ గురువు, రెండవ లయ:
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ఒకే నిత్య దేవుడు, సత్య గురువు కృపచేత గ్రహించబడ్డాడు:
ਇਹੁ ਮਨੁ ਗਿਰਹੀ ਕਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਉਦਾਸੀ ॥ (ఓ' పండితుడా), మీ ఈ మనస్సు కుటుంబ వ్యవహారాల్లో చిక్కుకుపోయి ఉందా లేదా ఇది ప్రపంచ వ్యవహారాల నుండి వేరుచేయబడిందా?
ਕਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਅਵਰਨੁ ਸਦਾ ਅਵਿਨਾਸੀ ॥ ఈ మనస్సు కులం లేదా రంగుకు అతీతంగా ఉంటుందా మరియు ఇది ఎల్లప్పుడూ ఆధ్యాత్మిక మరణం నుండి విముక్తి కలిగిస్తుందా?
ਕਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਚੰਚਲੁ ਕਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ॥ ఈ మనస్సు చంచలమైనదా మరియు భౌతికవాదం వెనక నడుస్తుందా, లేదా దాని పట్ల ప్రేమ నుండి విముక్తి కలిగి ఉందా?
ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਮਮਤਾ ਕਿਥਹੁ ਲਾਗੀ ॥੧॥ ఈ మనస్సు నా మనస్సును ఎక్కడ నుండి బాధించింది? || 1||
ਪੰਡਿਤ ਇਸੁ ਮਨ ਕਾ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ఓ' పండితుడా, మీ ఈ మనస్సు యొక్క స్వభావాన్ని ప్రతిబింబించండి.
ਅਵਰੁ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਪੜਹਿ ਉਠਾਵਹਿ ਭਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఇతర అనవసరమైన అధ్యయనాలతో మీరు అనవసరంగా ఎందుకు భారం పడతారు? || 1|| విరామం||
ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਕਰਤੈ ਲਾਈ ॥ సృష్టికర్త స్వయంగా భౌతికవాదం పట్ల ప్రేమను ఈ మనస్సుకు జతచేశాడు.
ਏਹੁ ਹੁਕਮੁ ਕਰਿ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਈ ॥ మాయపై ప్రేమ అనే ఈ ఆజ్ఞను జారీ చేసిన తరువాత దేవుడు విశ్వాన్ని సృష్టించాడు.
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੂਝਹੁ ਭਾਈ ॥ ఓ సోదరా, ఈ విషయాన్ని గురు కృప ద్వారా అర్థం చేసుకోండి,
ਸਦਾ ਰਹਹੁ ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥ దేవుని యొక్క రక్షణలో శాశ్వతంగా ఉండండి. || 2||
ਸੋ ਪੰਡਿਤੁ ਜੋ ਤਿਹਾਂ ਗੁਣਾ ਕੀ ਪੰਡ ਉਤਾਰੈ ॥ అతను మాత్రమే మాయ యొక్క మూడు విధానాల (దుర్గుణం మరియు శక్తి) యొక్క తన భారాన్ని తొలగించిన నిజమైన పండితుడు.
ਅਨਦਿਨੁ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥ ఎల్లప్పుడూ దేవుని నామాన్ని ఆరాధనతో గుర్తు౦చుకు౦టారు.
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਓਹੁ ਦੀਖਿਆ ਲੇਇ ॥ అటువంటి పండితుడు సత్య గురువు నుండి బోధనలను అందుకుంటాడు,
ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸੁ ਧਰੇਇ ॥ మరియు పూర్తిగా సత్య గురువుకు లొంగిపోతారు (మరియు అతని బోధనలను అనుసరిస్తారు).
ਸਦਾ ਅਲਗੁ ਰਹੈ ਨਿਰਬਾਣੁ ॥ అతను ఎల్లప్పుడూ వేరుచేయబడడు మరియు ప్రపంచ అనుబంధాల నుండి స్వేచ్ఛగా ఉంటాడు.
ਸੋ ਪੰਡਿਤੁ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਣੁ ॥੩॥ అలా౦టి ప౦డితుణ్ణి దేవుని స౦క్ష౦లో ఆమోది౦చి గౌరవిస్తారు. || 3||
ਸਭਨਾਂ ਮਹਿ ਏਕੋ ਏਕੁ ਵਖਾਣੈ ॥ ఆయన (నిజమైన పండితుడు) అన్ని మానవులలో ఒకే ఒక దేవుడు నివసిస్తాడు అని బోధిస్తాడు.
ਜਾਂ ਏਕੋ ਵੇਖੈ ਤਾਂ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥ అతడు ఒక (దేవుణ్ణి) మొత్తం అనుభవించినప్పుడు, అప్పుడు అతను ఆ ఒక్కదాన్ని తెలుసిస్తాడు.
ਜਾ ਕਉ ਬਖਸੇ ਮੇਲੇ ਸੋਇ ॥ దేవుడు ఎవరి మీద కృపను అనుగ్రహి౦చునో, ఆ వ్యక్తిని తనతో ఐక్య౦ చేస్తాడు,
ਐਥੈ ਓਥੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੪॥ మరియు అతను ఇక్కడ మరియు తరువాత అంతర్గత శాంతితో ఆశీర్వదించబడాడు. || 4||
ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਕਵਨ ਬਿਧਿ ਕਰੇ ਕਿਆ ਕੋਇ ॥ భౌతికవాద బంధాల నుండి స్వేచ్ఛను సాధించడానికి ఒకరు ఏ విధంగా మరియు ఏమి చేయగలరు అని నానక్ చెప్పారు?
ਸੋਈ ਮੁਕਤਿ ਜਾ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਹੋਇ ॥ ఆ వ్యక్తి మాత్రమే విముక్తిని పొందుతాడు, ఎవరి మీద దేవుని కృప ఉంటుంది.
ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋਇ ॥ ఆయన మాత్రమే దేవుని పాటలని అన్నిసార్లు పాడుతూనే ఉంటాడు,
ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੇਦ ਕੀ ਫਿਰਿ ਕੂਕ ਨ ਹੋਇ ॥੫॥੧॥੧੦॥ తర్వాత, శాస్త్రాలు, వేదశాస్త్రాలను గురించి బిగ్గరగా బోధించడం లేదు. || 5|| 1|| 10||
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥ రాగ్ మలార్, మూడవ గురువు:
ਭ੍ਰਮਿ ਭ੍ਰਮਿ ਜੋਨਿ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮਾਈ ॥ ఆత్మసంకల్పితుడు ఎల్లప్పుడూ పునర్జన్మలలో తిరుగుతూ ఉంటాడు.
ਜਮਕਾਲੁ ਮਾਰੇ ਨਿਤ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥ అతను తన గౌరవాన్ని కోల్పోతాడు మరియు ప్రతిరోజూ మరణ రాక్షసుడు తనను కొట్టినట్లు ఆధ్యాత్మికంగా క్షీణిస్తాడు.
ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜਮ ਕੀ ਕਾਣਿ ਚੁਕਾਈ ॥ సత్య గురు బోధలను అనుసరించే వాడు మరణ రాక్షసులకు తన విధేయతను ముగిస్తాడు.
ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲਿਆ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਪਾਈ ॥੧॥ అలా౦టి వ్యక్తి దేవునితో స౦తోషాలను పొ౦దుతాడు, దేవుని సమక్ష౦లో ఒక స్థానాన్ని పొ౦దుతాడు. || 1||
ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥ ఓ మనిషి, గురువు బోధనలను అనుసరించండి మరియు ఎల్లప్పుడూ ప్రేమపూర్వక భక్తితో దేవుని పేరును గుర్తుంచుకోండి.
ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਦੁਬਿਧਾ ਖੋਇਆ ਕਉਡੀ ਬਦਲੈ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ద్వంద్వత్వం కోసం ఈ అమూల్యమైన మానవ జీవితాన్ని కోల్పోయిన వ్యక్తి, వాస్తవానికి అతని జీవితం స్వల్పమైన దానికి బదులుగా వెళుతుంది. || 1|| విరామం||
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥ దేవుని దయచేతను, గురువు బోధల వలనను, దేవుని మీద ప్రేమను పెంపొందించువాడు,
ਅੰਤਰਿ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਉਰਿ ਧਾਰੁ ॥ భక్తి ఆరాధన అతనిలో బాగా ఉంటుంది మరియు అతను తన హృదయంలో దేవుణ్ణి ప్రతిష్టిస్తాడు.
ਭਵਜਲੁ ਸਬਦਿ ਲੰਘਾਵਣਹਾਰੁ ॥ ప్రపంచ దుర్గుణాల సముద్రం అంతటా మనల్ని ఊహించగల సామర్థ్యం ఉన్న దేవుడు, గురువు మాట ద్వారా అతనిని దాని గుండా తీసుకువెళుతున్నాడు.
ਦਰਿ ਸਾਚੈ ਦਿਸੈ ਸਚਿਆਰੁ ॥੨॥ ఆ వ్యక్తి నిత్య దేవుని సమక్ష౦లో సత్య౦గా కనిపిస్తు౦ది. || 2||
ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥ అన్ని రకాల కర్మకాండలు చేసేవాడు కాని సత్య గురు బోధలను పాటించడు,
ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭਰਮਿ ਭੂਲੇ ਬਹੁ ਮਾਇਆ ॥ గురువు బోధనలు లేకుండా, అతను ప్రపంచ చిక్కుల భ్రాంతిలో తప్పుదారి పట్టాడు.
ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਬਹੁ ਮੋਹੁ ਵਧਾਇਆ ॥ అతను తన అహం, స్వాధీనత మరియు భావోద్వేగ అనుబంధాలను రెట్టింపు చేస్తూనే ఉంటాడు.
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਮਨਮੁਖਿ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥ ద్వంద్వప్రేమలో, స్వీయ-సంకల్ప వ్యక్తి దుఃఖాన్ని భరిస్తాడు. || 3||
ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਅਗਮ ਅਥਾਹਾ ॥ సృష్టికర్త-దేవుడు స్వయంగా అందుబాటులో లేడు మరియు అర్థం చేసుకోలేడు.
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਜਪੀਐ ਸਚੁ ਲਾਹਾ ॥ మనం భగవంతుని ప్రేమపూర్వకంగా గురువు మాట ద్వారా గుర్తుంచుకోవాలి, ఇది మానవ జీవితంలో నిత్య ప్రయోజనం.
ਹਾਜਰੁ ਹਜੂਰਿ ਹਰਿ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ॥ సృష్టికర్త-దేవుడు ప్రతిచోటా ఉన్నాడు, మరియు అతను ఎవరికీ లోబడడు.
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/