Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1245

Page 1245

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਘਟਿ ਚਾਨਣਾ ਆਨ੍ਹ੍ਹੇਰੁ ਗਵਾਇਆ ॥ గురువు కృప వల్ల, దైవ జ్ఞానంతో మనస్సు జ్ఞానోదయం అవుతుంది మరియు అజ్ఞానం యొక్క చీకటి తొలగిపోయింది.
ਲੋਹਾ ਪਾਰਸਿ ਭੇਟੀਐ ਕੰਚਨੁ ਹੋਇ ਆਇਆ ॥ పౌరాణిక తత్వవేత్త రాయిని తాకినప్పుడు ఇనుము బంగారంగా రూపాంతరం చెందినట్లే, (అదే విధంగా గురువు సాంగత్యంలో ఒక పాపి నిష్కల్మషంగా మారతాడు).
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਮਿਲਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥ ఓ నానక్, గురువు బోధనలను కలవడం ద్వారా మరియు అనుసరించడం ద్వారా, మనం నామం యొక్క బహుమతితో ఆశీర్వదించబడ్డాము మరియు తరువాత మేము నామాన్ని ప్రేమగా గుర్తుంచుకుంటాము.
ਜਿਨ੍ਹ੍ ਕੈ ਪੋਤੈ ਪੁੰਨੁ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥੧੯॥ ఆ ప్రజలు మాత్రమే దేవుని యొక్క ఆశీర్వాద దర్శనాన్ని అనుభవి౦చారు, వారి విధి గత సద్గుణక్రియలకు ప్రతిఫల౦. || 19||
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ శ్లోకం, మొదటి గురువు:
ਧ੍ਰਿਗੁ ਤਿਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿ ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਵੇਚਹਿ ਨਾਉ ॥ దేవుని నామాన్ని మంత్రాలు లేదా మంత్రాల రూపంలో వ్రాయడం ద్వారా దానిని అమ్మడానికి చదివి, ప్రతిబింబించే వారి జీవితం అక్యుసర్డ్,
ਖੇਤੀ ਜਿਨ ਕੀ ਉਜੜੈ ਖਲਵਾੜੇ ਕਿਆ ਥਾਉ ॥ పంట నిరంతరాయంగా నాశనమైన వారివలె, వారి పొలంలో ఏమి ఉంటుంది?
ਸਚੈ ਸਰਮੈ ਬਾਹਰੇ ਅਗੈ ਲਹਹਿ ਨ ਦਾਦਿ ॥ నిజమైన కృషి లేకు౦డా, దేవుని స౦క్ష౦లో వారికి గౌరవ౦ లభి౦చదు.
ਅਕਲਿ ਏਹ ਨ ਆਖੀਐ ਅਕਲਿ ਗਵਾਈਐ ਬਾਦਿ ॥ అది సంఘర్షణలలో వృధా అయ్యే నిజమైన జ్ఞానం అని పిలవబడదు.
ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬੁ ਸੇਵੀਐ ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥ మన౦ దేవుణ్ణి తెలివిగా గుర్తు౦చుకోవాలి (పనికిరాని ఆచారాలు లేదా మూఢనమ్మకాల ద్వారా కాదు), ఇతరులతో తెలివిగా వ్యవహరి౦చడ౦ ద్వారా గౌరవాన్ని పొ౦దాలి
ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ੍ਹਿ ਕੈ ਬੁਝੀਐ ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨੁ ॥ గురువు గారి మాటను చదవడం, దాని సారాన్ని అర్థం చేసుకోవడం, ఆ తర్వాత ఈ జ్ఞానాన్ని ఇతరులతో పంచుకోవడంలో నిజమైన జ్ఞానం ఉంది.
ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਰਾਹੁ ਏਹੁ ਹੋਰਿ ਗਲਾਂ ਸੈਤਾਨੁ ॥੧॥ నానక్ చెప్పారు, ఇది మాత్రమే జీవితంలో నిజమైన మార్గం; ఇతర మార్గాలన్నీ ఒక దెయ్యం మనస్సు యొక్క ఆవిష్కరణలు.|| 1||
ਮਃ ੨ ॥ రెండవ గురువు:
ਜੈਸਾ ਕਰੈ ਕਹਾਵੈ ਤੈਸਾ ਐਸੀ ਬਨੀ ਜਰੂਰਤਿ ॥ ఒక వ్యక్తి తాను చేసే పనుల ద్వారా తెలుసుకోబడతాడని ఇది ప్రమాణంగా మారింది.
ਹੋਵਹਿ ਲਿੰਙ ਝਿੰਙ ਨਹ ਹੋਵਹਿ ਐਸੀ ਕਹੀਐ ਸੂਰਤਿ ॥ అన్ని అవయవాలు సద్గుణాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించే మరియు దుర్గుణాల రూపంలో ఎలాంటి వైకల్యాలు లేని మానవ శరీరాన్ని మాత్రమే సత్యం అని పిలవవచ్చు.
ਜੋ ਓਸੁ ਇਛੇ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਕਹੀਐ ਮੂਰਤਿ ॥੨॥ ఓ నానక్, ఆ వ్యక్తిని మాత్రమే నిజమైన మానవుడు అని పిలవాలి, అతను దేవుణ్ణి సాకారం చేయాలనే కోరిక కలిగి ఉంటాడు మరియు దాని ఫలాన్ని పొందుతాడు. || 2||
ਪਉੜੀ ॥ పౌరీ:
ਸਤਿਗੁਰੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖੁ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਿ ਫਲਿਆ ॥ సత్య గురువు అద్భుతమైన చెట్టు లాంటివాడు మరియు అద్భుతమైన మకరందం యొక్క రసం పండుతో నిండి ఉంటాడు.
ਜਿਸੁ ਪਰਾਪਤਿ ਸੋ ਲਹੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਿਲਿਆ ॥ గురువాక్యాన్ని అనుసరించి నామం యొక్క ఈ ఫలం స్వీకరించబడుతుంది, కానీ ఆ వ్యక్తి మాత్రమే దానికి ముందుగా నిర్ణయించబడిన దానిని అందుకుంటాడు.
ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਰਲਿਆ ॥ సత్య గురువు సంకల్పానికి అనుగుణంగా తనను తాను నిర్వహించుకునే వ్యక్తి, దేవునితో ఐక్యంగా ఉంటాడు.
ਜਮਕਾਲੁ ਜੋਹਿ ਨ ਸਕਈ ਘਟਿ ਚਾਨਣੁ ਬਲਿਆ ॥ మరణమనే రాక్షసుడు (భయం) అతన్ని బాధించలేడు ఎందుకంటే అతని మనస్సు దైవిక జ్ఞానంతో జ్ఞానోదయం అవుతుంది.
ਨਾਨਕ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਇਅਨੁ ਫਿਰਿ ਗਰਭਿ ਨ ਗਲਿਆ ॥੨੦॥ దేవుడు ఆయనను ఆశీర్వదించి ఐక్యం చేసిన ఓ నానక్ ఇక పునర్జన్మలలో బాధపడడు.|| 20||
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ శ్లోకం, మొదటి గురువు:
ਸਚੁ ਵਰਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਤੀਰਥੁ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥ సత్యవంతులుగా ఉన్న మానవులు వారి ఉపవాసం, సంతృప్తి వారి తీర్థయాత్ర, దైవిక జ్ఞానం మరియు వారి పవిత్ర స్నానం దేవుని ప్రేమపూర్వక జ్ఞాపకం,
ਦਇਆ ਦੇਵਤਾ ਖਿਮਾ ਜਪਮਾਲੀ ਤੇ ਮਾਣਸ ਪਰਧਾਨ ॥ తమ దేవుణ్ణి కరుణిస్తారు మరియు వారి జపమాల క్షమించండి, ఆ మానవులు ఉన్నతమైనవారు మరియు అసాధారణమైనవారు.
ਜੁਗਤਿ ਧੋਤੀ ਸੁਰਤਿ ਚਉਕਾ ਤਿਲਕੁ ਕਰਣੀ ਹੋਇ ॥ ఎవరి కోసం నిజాయితీగా జీవించేవారు వారి సింహవస్త్రం, వారి మనస్సాక్షిని శుభ్రంగా ఉంచడం వారి వంట ఆవరణ, ఉన్నత నైతిక స్వభావం నుదుటిపై వారి పవిత్ర గుర్తు,
ਭਾਉ ਭੋਜਨੁ ਨਾਨਕਾ ਵਿਰਲਾ ਤ ਕੋਈ ਕੋਇ ॥੧॥ ప్రేమ వారి ఆధ్యాత్మిక ఆహారం: ఓ' నానక్, చాలా అరుదైన వ్యక్తి. || 1||
ਮਹਲਾ ੩ ॥ మూడవ గురువు:
ਨਉਮੀ ਨੇਮੁ ਸਚੁ ਜੇ ਕਰੈ ॥ తొమ్మిదవ చంద్రదిన ఉపవాసాన్ని ఆచరించినట్లు సత్యాన్ని పొందడానికి ప్రతిజ్ఞ చేస్తే,
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੁ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਉਚਰੈ ॥ కామాన్ని, కోపాన్ని, కోరికను పూర్తిగా పారద్రోలుతుంది,
ਦਸਮੀ ਦਸੇ ਦੁਆਰ ਜੇ ਠਾਕੈ ਏਕਾਦਸੀ ਏਕੁ ਕਰਿ ਜਾਣੈ ॥ పది ఇంద్రియాలను నియంత్రించడం అనేది పదవ చంద్రదిన ఉపవాసాన్ని పాటించేలా చేస్తుంది, మరియు పదకొండో చంద్రదిన ఉపవాసంగా దేవుడు ప్రతిచోటా ప్రవేశిస్తున్నాడని తెలుసుకోవడం,
ਦੁਆਦਸੀ ਪੰਚ ਵਸਗਤਿ ਕਰਿ ਰਾਖੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥ మరియు పన్నెండవ చంద్రరోజున ఉపవాసం ఆచరించే ఐదు దుర్గుణాలను నియంత్రించేలా చేస్తుంది, అప్పుడు ఓ' నానక్, అతని మనస్సు ప్రసన్నం చేసుకోబడుతుంది.
ਐਸਾ ਵਰਤੁ ਰਹੀਜੈ ਪਾਡੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤੁ ਸਿਖ ਕਿਆ ਦੀਜੈ ॥੨॥ ఓ' పండితుడా, ఈ రకమైన ఉపవాసాన్ని పాటించగలిగితే, అప్పుడు ఇంకా సలహా అవసరం ఎక్కడ ఉంది? || 2||
ਪਉੜੀ ॥ పౌరీ:
ਭੂਪਤਿ ਰਾਜੇ ਰੰਗ ਰਾਇ ਸੰਚਹਿ ਬਿਖੁ ਮਾਇਆ ॥ చక్రవర్తులు, రాజులు, ప్రభువులు లోకసుఖాలను అనుభవించి విషపూరితమైన లోక సంపదను పోగుచేస్తారు;
ਕਰਿ ਕਰਿ ਹੇਤੁ ਵਧਾਇਦੇ ਪਰ ਦਰਬੁ ਚੁਰਾਇਆ ॥ వారు తమ మోహాన్ని మరింత ఎక్కువగా సంపాదించి, దానితో తమ మోహాన్ని రెట్టింపు చేస్తారు మరియు ఇతరులకు చెందిన సంపదను కూడా దొంగిలిస్తున్నారు.
ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਨ ਵਿਸਹਹਿ ਬਹੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਇਆ ॥ వారు తమ సంపదపై చాలా మక్కువ కలిగి ఉంటారు, వారు తమ పిల్లలను మరియు జీవిత భాగస్వామిని కూడా విశ్వసించరు;
ਵੇਖਦਿਆ ਹੀ ਮਾਇਆ ਧੁਹਿ ਗਈ ਪਛੁਤਹਿ ਪਛੁਤਾਇਆ ॥ మాయ వారిని వారి కళ్ళ ముందు మోసగింపచేసినప్పుడు, అప్పుడు వారు ఘోరంగా చింతిస్తారు;
ਜਮ ਦਰਿ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਾਇਆ ॥੨੧॥ అప్పుడు వారు మరణరాక్షసుని ద్వారము వద్ద బంధింపబడి కొట్టబడుతున్నట్లు అనిపిస్తు౦ది; ఓ నానక్, అలాంటి దేవుని సంకల్పం. || 21||
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ శ్లోకం, మొదటి గురువు:
ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੈ ਗੀਤ ॥ దైవిక జ్ఞానం లేని (ఒక పండితుడు) పవిత్ర గీతాలను పాడాడు,
ਭੁਖੇ ਮੁਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤਿ ॥ ఆకలితో ఉన్న ముల్లా తన ఇంటిని మసీదుగా మారుస్తాడు (మరియు జీవనోపాధి కోసం ఉపయోగిస్తాడు),
ਮਖਟੂ ਹੋਇ ਕੈ ਕੰਨ ਪੜਾਏ ॥ అప్పుడు ఫ్రీలోడర్ అయిన మరొకరు, చెవులు కుట్టడం,
ਫਕਰੁ ਕਰੇ ਹੋਰੁ ਜਾਤਿ ਗਵਾਏ ॥ ఒక పాన్ హ్యాండ్లర్ గా మారి తన కుటుంబ గౌరవాన్ని కోల్పోతాడు,
ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਇ ॥ తనను తాను గురువుగానో, ప్రవక్తగానో ప్రకటించుకు౦టాడు, కానీ ఇ౦టి ను౦డి ఆహార౦ కోస౦ యాచిస్తూ వెళ్తాడు;
ਤਾ ਕੈ ਮੂਲਿ ਨ ਲਗੀਐ ਪਾਇ ॥ అటువంటి వ్యక్తికి మనం ఎలాంటి భక్తిని చూపించకూడదు.
ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ ॥ తన శ్రమద్వారా తాను సంపాదించిన దానిని తిని, దాని నుండి ఏదైనా అవసరమైన వారికి ఇస్తాడు:
ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਹਿ ਸੇਇ ॥੧॥ ఓ నానక్, అతనికి నీతివంతమైన జీవన విధానం తెలుసు. || 1||
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/