Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1234

Page 1234

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਭਉ ਭੰਜਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਏਕੋ ਡੀਠਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ గురువు బోధనలను అనుసరించడం ద్వారా, అతను భయాన్ని నాశనం చేసే దేవుణ్ణి మరియు అనేక పూర్వ జన్మల యొక్క కర్మలను అనుభవిస్తాడు. || 1|| విరామం||
ਕੋਟਿ ਕੋਟੰਤਰ ਕੇ ਪਾਪ ਬਿਨਾਸਨ ਹਰਿ ਸਾਚਾ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥ లక్షలాది జన్మల యొక్క వినాశనుడైన దేవుడు మనస్సులో సంతోషిస్తాడు,
ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਸੂਝੈ ਦੂਜਾ ਸਤਿਗੁਰਿ ਏਕੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥੧॥ సత్య గురువు సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుణ్ణి అతనికి బహిర్గతం చేశాడు, అప్పుడు అతను మరెవరి గురించి ఆలోచించడు. || 1||
ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਜਿਨ ਘਟਿ ਵਸਿਆ ਸਹਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ ॥ దేవుని ప్రేమను ఎవరి హృదయంలో పొందుపరిచినవారు, వారు ఆధ్యాత్మిక సమతుల్యతలో సహజంగా మునిగిపోతారు.
ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਸੇ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲੇ ਰਾਤੇ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਈ ॥੨॥ గురుదేవుని దివ్యవాక్య౦లో ని౦డిపోయి, వారు దేవుని ప్రేమలో లోతుగా మునిగిపోయి ఆధ్యాత్మిక శా౦తిలో ఉ౦టారు. || 2||
ਰਸਨਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ਰਸਿ ਰਾਤੀ ਲਾਲ ਭਈ ਰੰਗੁ ਲਾਈ ॥ దేవుని నామమును ఆస్వాది౦చే లా౦టి నాలుకను కలిగి ఉన్న దైవిక వాక్యాన్ని ప్రతిబి౦బి౦చడ౦ ద్వారా, అది లోతైన ఎరుపు రంగులో రంగు వేయబడినట్లు దేవుని ప్రేమతో ని౦డి ఉంటారు,
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਿਹਕੇਵਲੁ ਜਾਣਿਆ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ ਸਾਂਤਿ ਆਈ ॥੩॥ ఆ వ్యక్తి నిష్కల్మషమైన నామాన్ని గ్రహించినప్పుడు, అతని మనస్సు చచ్చిపోతుంది మరియు అతను ఆధ్యాత్మిక శాంతి యొక్క ఆనందాన్ని పొందుతాడు. || 3||
ਪੰਡਿਤ ਪੜ੍ਹ੍ਹਿ ਪੜ੍ਹ੍ਹਿ ਮੋਨੀ ਸਭਿ ਥਾਕੇ ਭ੍ਰਮਿ ਭੇਖ ਥਕੇ ਭੇਖਧਾਰੀ ॥ పండితులు పవిత్ర పుస్తకాలు చదవడంలో అలసిపోతారు, ఋషులు మౌనంగా ఉండటానికి అలసిపోతారు, మరియు పవిత్ర దుస్తులు దత్తత తీసుకున్న వారందరూ సందేహంతో తిరుగుతూ అలసిపోతారు; (వారు ఇప్పటికీ దేవుణ్ణి గ్రహించలేదు)
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ਸਾਚੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੪॥ గురుకృపవలన, దైవవాక్యమును ప్రతిబి౦బి౦చువాడు నిష్కల్మషుడైన దేవునితో స౦తోషాన్ని పొ౦దుతాడు. || 4||
ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਨਿਵਾਰਿ ਸਚਿ ਰਾਤੇ ਸਾਚ ਸਬਦੁ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥ దైవిక వాక్యము సంతోషకరమైనదిగా అనిపించే వారు, వారి జనన మరణ చక్రాన్ని వదిలించుకొని, నిత్య దేవుని ప్రేమతో నిండి పోతారు.
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਜਿਨਿ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥੫॥ ఆత్మఅహంకారాన్ని లోలోపల నుంచి నిర్మూలించే సత్య గురువు బోధనలను పాటించడం ద్వారా మనం అంతర్గత శాంతిని పొందుతాము. || 5||
ਸਾਚੈ ਸਬਦਿ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ ਮਨਿ ਸਾਚੈ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥ దేవుని స్తుతి యొక్క దైవిక పదంపై దృష్టి కేంద్రీకరించిన వ్యక్తి, ఆనందకరమైన ఖగోళ శ్రావ్యత అతని మనస్సులో ఉబ్బుతుంది.
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈ ॥੬॥ గురువు అనుచరుడు అర్థం కాని, అర్థం కాని మరియు నిష్కల్మషమైన దేవుని పేరును తన మనస్సులో పొందుపరుస్తుంది. || 6||
ਏਕਸ ਮਹਿ ਸਭੁ ਜਗਤੋ ਵਰਤੈ ਵਿਰਲਾ ਏਕੁ ਪਛਾਣੈ ॥ ఒక అరుదైన గురు అనుచరుడు మాత్రమే భగవంతుణ్ణి గ్రహించి, ప్రపంచం మొత్తం తన ఆధీనంలో పనిచేస్తుందని అర్థం చేసుకుంటాడు.
ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਤਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸੂਝੈ ਅਨਦਿਨੁ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥੭॥ దైవవాక్యము ద్వారా ఆత్మఅహంకారాన్ని తుడిచివేసినప్పుడు, ప్రతిదీ అర్థం చేసుకోవడానికి ఒకరు వస్తాడు మరియు తరువాత అతను ఎల్లప్పుడూ దేవునిపై దృష్టి కేంద్రీకరిస్తాడు. || 7||
ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਬੂਝੈ ਹੋਰੁ ਕਹਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥ దేవుడు దయతో దృష్టి సారి౦చే ఆ వ్యక్తి మాత్రమే నీతియుక్తమైన జీవన విధానాన్ని అర్థ౦ చేసుకు౦టాడు, దాన్ని వర్ణి౦చడానికి వేరే మార్గ౦ లేదు.
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਏਕ ਸਬਦਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੮॥੨॥ ఓ నానక్, ఎల్లప్పుడూ నామంతో నిండిన వారు, ప్రపంచం నుండి వేరుగా ఉంటారు; వారు ప్రేమతో ఒకే దివ్యవాక్యానికి అనుగుణ౦గా ఉ౦డాలి. ||8|| 2||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੩ ॥ రాగ్ సారంగ్, మూడవ గురువు:
ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਕੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥ ఓ' నా మనసా, వర్ణించలేని మరియు అంతులేని దేవుని స్తుతి,
ਹਰਿ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲੈ ਜਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ దేవుడు ఎవరిమీద దయ కలిగితే, ఈ వరాన్ని పొందుతాడో, అరుదైన గురు అనుచరుడు మాత్రమే ఈ బహుమతి విలువను అర్థం చేసుకుంటాడు. || 1|| విరామం||
ਹਰਿ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੁ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰੁ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਨਿਆ ॥ భగవంతుడు ఒక లోతైన, లోతైన, అంతుచిక్కని మరియు సద్గుణాల సముద్రం మరియు గురువు యొక్క దైవిక పదం ద్వారా మాత్రమే గ్రహించబడ్డాడు.
ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਕਰਮ ਕਰਹਿ ਭਾਇ ਦੂਜੈ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਬਉਰਾਨਿਆ ॥੧॥ ద్వంద్వత్వానికి లోనయి, దైవవాక్యాన్ని ప్రతిబింబించకుండా ఆచారబద్ధమైన కర్మలు చేసేవారు పిచ్చివారు. || 1||
ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਨਾਵੈ ਸੋਈ ਜਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਫਿਰਿ ਮੈਲਾ ਮੂਲਿ ਨ ਹੋਈ ॥ వినయ౦గా ఉ౦డడ౦ నిష్కల్మష౦గా ఉ౦టు౦ది, ఆయన నామంలో స్నాన౦ చేస్తున్నట్లుగా దేవుణ్ణి ప్రేమపూర్వక౦గా గుర్తుచేసుకు౦టాడు, ఆయన మళ్ళీ ఎన్నడూ స౦తోసి౦చబడడు.
ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਹੈ ਮੈਲਾ ਦੂਜੈ ਭਰਮਿ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥੨॥ నామం లేకుండా, ప్రపంచం మొత్తం పాపాలతో కలుషితం చేయబడుతుంది; ద్వంద్వత్వంతో తిరుగుతూ, అది తన గౌరవాన్ని కోల్పోతుంది. || 2||
ਕਿਆ ਦ੍ਰਿੜਾਂ ਕਿਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਗੀ ਮੈ ਤਾ ਬੂਝ ਨ ਪਾਈ ॥ నా మనస్సులో నేను ఏమి నాటాలో, నేను ఏ యోగ్యతలను సమకూర్చాలో మరియు నేను దేనిని త్యజించాలో నాకు తెలియదు; నా స్వంతంగా, నేను అర్థం చేసుకోలేను.
ਹੋਹਿ ਦਇਆਲੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਹਰਿ ਜੀਉ ਨਾਮੋ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੩॥ ఓ' దేవుడా, దయ చూపితే, మీరు కనికరాన్ని చూపుతారు (అప్పుడు చివరికి నేను అర్థం చేసుకుంటాను) దేవుని పేరు మా నిజమైన సహాయకుడు అవుతుంది. || 3||
ਸਚਾ ਸਚੁ ਦਾਤਾ ਕਰਮ ਬਿਧਾਤਾ ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਨਾਇ ਲਾਏ ॥ నిత్యదేవుడు మన క్రియల ఆధారముగా ప్రతిఫలాలను ఇచ్చేవాడు; ఎవరిని కోరుకుంటే, అతను వాటిని తన పేరుకు జతచేస్తాడు.
ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਜਿਸ ਨੋ ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ॥੪॥ గురువు బోధనలను అనుసరించడం ద్వారా, ఆ వ్యక్తి మాత్రమే దేవుడు స్వయంగా ఈ అవగాహనను అందించే నీతివంతమైన జీవన విధానాన్ని అర్థం చేసుకుంటాడు. || 4||
ਦੇਖਿ ਬਿਸਮਾਦੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਨਹੀ ਚੇਤੇ ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥ ఆయన అద్భుతాలను చూసిన తర్వాత కూడా దేవుడు గుర్తు౦చుకోకపోతే, ఆయన జనన మరణాల చక్ర౦ అలాగే ఉ౦టు౦ది.
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ॥੫॥ సత్య గురు బోధలను అనుసరించేవాడు, అతను మాత్రమే నీతివంతమైన జీవన విధానాన్ని అర్థం చేసుకుంటాడు మరియు దుర్గుణాల నుండి విముక్తికి మార్గాన్ని కనుగొంటాడు. || 5||
ਜਿਨ੍ਹ੍ ਦਰੁ ਸੂਝੈ ਸੇ ਕਦੇ ਨ ਵਿਗਾੜਹਿ ਸਤਿਗੁਰਿ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥ సత్య గురువు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని అందించిన వారు మరియు దేవుణ్ణి దృశ్యమానం చేసిన వారు, వారు తమ జీవితాన్ని పాపపు మార్గాల్లో ఎన్నడూ వృధా చేయరు.
ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਣੀ ਕਿਰਤਿ ਕਮਾਵਹਿ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਰਹਾਈ ॥੬॥ వారు సత్య, స్వీయ నియంత్రణ మరియు నిజాయితీ పనుల జీవితాన్ని గడుపుతారు, అందువల్ల వారి రాక మరియు వెళ్ళడం ముగుస్తుంది. || 6||
ਸੇ ਦਰਿ ਸਾਚੈ ਸਾਚੁ ਕਮਾਵਹਿ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚੁ ਅਧਾਰਾ ॥ గురువు దయవల్ల, దేవుని నామాన్ని తమ మద్దతుగా స్వీకరించే వారు దేవుని సమక్షంలో ఉండి, నీతియుక్తమైన పనులు చేస్తారు.
Scroll to Top
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/