Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1229

Page 1229

ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੫ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు, నాలుగు చరణాలు, ఐదవ లయ:
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ఒకే నిత్య దేవుడు, సత్య గురువు కృపచేత గ్రహించబడ్డాడు:
ਹਰਿ ਭਜਿ ਆਨ ਕਰਮ ਬਿਕਾਰ ॥ ఓ’ నా స్నేహితులారా, దేవుని పాటలని పాడండి, ఎందుకంటే దేవుని పాటలని పాడడమే కాకుండా, ఇతర క్రియలన్నీ వ్యర్థం,
ਮਾਨ ਮੋਹੁ ਨ ਬੁਝਤ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸ ਸੰਸਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ అహంకార పూరితమైన గర్వం, భావోద్వేగ అనుబంధాలు, లోకకోరికలు తీర్చబడవు, ప్రపంచం ఆధ్యాత్మిక మరణంలో చిక్కుకుపోతుంది. || 1|| విరామం||
ਖਾਤ ਪੀਵਤ ਹਸਤ ਸੋਵਤ ਅਉਧ ਬਿਤੀ ਅਸਾਰ ॥ ఓ’ నా స్నేహితులారా, ఆధ్యాత్మిక అజ్ఞానం వల్ల, మనిషి జీవితం తినడం, తాగడం, నవ్వడం మరియు నిద్రపోవడంలో మాత్రమే గడిచిపోతుంది.
ਨਰਕ ਉਦਰਿ ਭ੍ਰਮੰਤ ਜਲਤੋ ਜਮਹਿ ਕੀਨੀ ਸਾਰ ॥੧॥ ఆ మర్త్యుడు గర్భ౦లోని నరక౦లా౦టి వాతావరణ౦లో తిరుగుతాడు, అక్కడ ఆయన దయనీయ౦గా ఉ౦టాడు, చివరికి మరణదయ్యాలు ఆయనను నాశన౦ చేస్తాయి.|| 1||
ਪਰ ਦ੍ਰੋਹ ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਨਿੰਦਾ ਪਾਪ ਰਤ ਕਰ ਝਾਰ ॥ ఒకరు ఇతరులను మోసపుచ్చి, దూషించి, చెడు పనులు చేసి, స్వేచ్ఛగా పాపకార్యాలకు పాల్పడతారు.
ਬਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਨਾਹੀ ਤਮ ਮੋਹ ਮਹਾਂ ਅਧਾਰ ॥੨॥ గురువు బోధనలను పాటించకుండా, ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోలేడు, మరియు భావోద్వేగ అనుబంధాల లోతైన చీకటిలో ఉంటాడు.|| 2||
ਬਿਖੁ ਠਗਉਰੀ ਖਾਇ ਮੂਠੋ ਚਿਤਿ ਨ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ॥ ఒక వ్యక్తి మాయపై మోహం కలిగి ఉంటాడు, విషపూరితమైన మూలికను తిన్న తరువాత ఆధ్యాత్మిక సంపద నుండి మోసం చేయబడినట్లు మరియు సృష్టికర్త తన మనస్సులో ఏ మాత్రం లేనట్లుగా.
ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਪਤ ਹੋਇ ਰਹਿਓ ਨਿਆਰੋ ਮਾਤੰਗ ਮਤਿ ਅਹੰਕਾਰ ॥੩॥ ఒక వ్యక్తి యొక్క ఉబ్బిన అహంకార మేధస్సు కారణంగా ఒకరు ఏనుగులా మత్తులో ఉంటారు, దేవుడు అగోచరంగా లోపల స్థిరంగా ఉంటాడు, కాని అతను పూర్తిగా తెలియదు. || 3||
ਕਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸੰਤ ਰਾਖੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਧਾਰ ॥ కృపను అనుగ్రహిస్తూ, దేవుడు తన నిష్కల్మషమైన పేరు యొక్క ప్రధాన మద్దతు ఉన్న సాధువులను రక్షించాడు.
ਕਰ ਜੋਰਿ ਨਾਨਕੁ ਸਰਨਿ ਆਇਓ ਗੋੁਪਾਲ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ॥੪॥੧॥੧੨੯॥ ఓ' అనంతమైన విశ్వదేవుడా, చేతులు జోడించి నానక్ రక్షణ కోసం మీ ఆశ్రయానికి వచ్చాడు. || 4|| 1|| 129||
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ఒకే నిత్య దేవుడు, సత్య గురువు కృపచేత గ్రహించబడ్డాడు:
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬ ਪੜਤਾਲ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురు, ఆరవ లయ, పార్టాల్:
ਸੁਭ ਬਚਨ ਬੋਲਿ ਗੁਨ ਅਮੋਲ ॥ ఓ మనిషి, గురువు మాటలను పఠించండి; ఇవి అమూల్యమైన సద్గుణాలతో నిండి ఉంటాయి మరియు అన్ని ఇతర పదాల కంటే ఉన్నతమైనవి,
ਕਿੰਕਰੀ ਬਿਕਾਰ ॥ మీరు చెడులకు సేవకునిలా మారారు.
ਦੇਖੁ ਰੀ ਬੀਚਾਰ ॥ దాని గురించి ఆలోచించండి మరియు మీరే చూడండి.
ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਧਿਆਇ ਮਹਲੁ ਪਾਇ ॥ గురువు గారి మాటను మీ మనస్సులో ఉంచుకొని, దేవుని ఉనికిని పొందండి,
ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਰੰਗ ਕਰਤੀ ਮਹਾ ਕੇਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ దేవుని ప్రేమతో ని౦డి, ఆయన ఆధ్యాత్మిక ఆన౦దాన్ని పొ౦దాడు. || 1|| విరామం ||
ਸੁਪਨ ਰੀ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ఓ, నా స్నేహితుడా, ఈ ప్రపంచం ఒక కల వంటిదని అర్థం చేసుకోండి
ਮਿਥਨੀ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥ దాని విశాలము అంతా నశించును.
ਸਖੀ ਕਾਇ ਮੋਹਿ ਮੋਹਿਲੀ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰਿਦੈ ਮੇਲ ॥੧॥ ఓ' నా స్నేహితుడా, మీరు ప్రపంచ సంపద యొక్క ప్రేమతో ఎందుకు ప్రలోభపెట్టబడతారు? బదులుగా, దేవుని ప్రేమను మీ హృదయ౦లో ఉ౦చుకో౦డి. || 1||
ਸਰਬ ਰੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੁ ॥ ఓ' నా స్నేహితుడా, దేవుడు అన్ని మానవుల పట్ల ప్రేమ మరియు ఆప్యాయత యొక్క ప్రతిరూపం.
ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਰੀ ਦਇਆਰੁ ॥ దేవుడు ఎల్లప్పుడూ కనికర౦గలవాడు.
ਕਾਂਏਂ ਆਨ ਆਨ ਰੁਚੀਐ ॥ ఇతర విషయాల్లో మనం ఎందుకు నిమగ్నం కావాలి?
ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਸੰਗਿ ਖਚੀਐ ॥ మనం ఎల్లప్పుడూ దేవుని ప్రేమలో మాత్రమే విలీనం కావాలి.
ਜਉ ਸਾਧਸੰਗ ਪਾਏ ॥ పరిశుద్ధుల స౦ఘ౦లో చేరినప్పుడు,
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਧਿਆਏ ॥ ప్రేమ, మక్కువతో దేవుని నామాన్ని గుర్తుంచుకుంటారు అని నానక్ చెప్పారు,
ਅਬ ਰਹੇ ਜਮਹਿ ਮੇਲ ॥੨॥੧॥੧੩੦॥ అప్పుడు అతను మరణ రాక్షసులతో సంబంధం కలిగి ఉండడు.|| 2|| 1|| 130||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ మెహ్ల్:
ਕੰਚਨਾ ਬਹੁ ਦਤ ਕਰਾ ॥ ఓ' నా మనసా, ఒక మానవుడు చాలా బంగారాన్ని దానం చేస్తే,
ਭੂਮਿ ਦਾਨੁ ਅਰਪਿ ਧਰਾ ॥ దాతృత్వంలో భూమిని ఇస్తుంది,
ਮਨ ਅਨਿਕ ਸੋਚ ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰਤ ॥ మరియు అతని శరీరాన్ని అనేక విధాలుగా శుద్ధి చేస్తుంది
ਨਾਹੀ ਰੇ ਨਾਮ ਤੁਲਿ ਮਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఈ ప్రయత్నాలన్నీ దేవుని నామ స్మరణకు సమాన౦ కాదు; కాబట్టి, ఓ’ నా మనసా, దేవుని నిష్కల్మషమైన నామానికి కట్టుబడి ఉండండి || 1|| విరామం||
ਚਾਰਿ ਬੇਦ ਜਿਹਵ ਭਨੇ ॥ ఓ' నా మనసా, ఒక వ్యక్తి తన నాలుకతో నాలుగు వేదాలను పఠించినప్పటికీ,
ਦਸ ਅਸਟ ਖਸਟ ਸ੍ਰਵਨ ਸੁਨੇ ॥ పద్దెనిమిదవ పురాణాలను, ఆరు శాస్త్రాలను చెవులతో వినును.
ਨਹੀ ਤੁਲਿ ਗੋਬਿਦ ਨਾਮ ਧੁਨੇ ॥ ఇప్పటికీ ఈ క్రియలు దేవుని నామ భక్తికి సమానం కాదు.
ਮਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਾਗੇ ॥੧॥ ఓ' నా మనసా, నిష్కల్మషమైన దేవుని పేరుతో ప్రేమను కొనసాగించండి.|| 1||
ਬਰਤ ਸੰਧਿ ਸੋਚ ਚਾਰ ॥ ఉపవాసాలను పాటించడం, శరీర శుద్ధి కోసం రోజువారీ ప్రార్థనలు చేయడం,
ਕ੍ਰਿਆ ਕੁੰਟਿ ਨਿਰਾਹਾਰ ॥ అన్ని తీర్థయాత్రలకు పోయి, ఏమీ తినకుండా తిరుగుతూ,
ਅਪਰਸ ਕਰਤ ਪਾਕਸਾਰ ॥ లేదా వంట ఆహారాన్ని ఎవరూ తాకకుండా,
ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਬਹੁ ਬਿਸਥਾਰ ॥ లోపల యోగ ప్రక్షాళన చేయడం, మరియు ఇటువంటి అనేక పనులు చేయడం,
ਧੂਪ ਦੀਪ ਕਰਤੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਤੁਲਿ ਨ ਲਾਗੇ ॥ ధూపము వేయునట్లును దేవతల సన్నిధిని దీపములు వెలిగించునట్లును ఓ' నా మనసా, ఈ ప్రయత్నాలన్నీ ఇప్పటికీ దేవుని నామాన్ని గుర్తుంచుకోవడానికి సమానం కాదు.
ਰਾਮ ਦਇਆਰ ਸੁਨਿ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ॥ ఓ' దయగల దేవుడా, దయచేసి ఈ సాత్విక భక్తుడి ప్రార్థనను వినండి.
ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਨੈਨ ਪੇਖਉ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਸਟ ਲਾਗੇ ॥੨॥੨॥੧੩੧॥ దయచేసి నన్ను ఆశీర్వదించండి, తద్వారా నేను మీ ఆశీర్వదించబడిన దర్శనాన్ని అనుభవించవచ్చు మరియు మీ పేరు మీ భక్తుడి నానక్ కు తీపిగా ధ్వనిస్తుంది. || 2|| 2|| 131||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਾਪਿ ਰਮਤ ਰਾਮ ਸਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఓ' నా స్నేహితుడా, ఎల్లప్పుడూ దేవుని పేరును ప్రేమగా గుర్తుంచుకుంటాడు, ఎందుకంటే అన్ని-వక్రమైన దేవుడు మనకు గుర్తున్నప్పుడు, అతను మాకు సహాయకుడు అవుతాడు. || 1|| పాజ్||
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/