Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1214

Page 1214

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿ ਸੰਤਸੰਗਤਿ ਤੇ ਮਗਨ ਭਏ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੨॥੨੫॥੪੮॥ ఓ నానక్! అ౦టే, స౦ఘ౦లో కలుసుకునేవారు దేవునిపై తమ మనస్సును కేంద్రీకరిస్తూ స౦తోష౦గా ఉ౦టారు. || 2|| 25|| 48||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਅਪਨਾ ਮੀਤੁ ਸੁਆਮੀ ਗਾਈਐ ॥ మన౦ ఎల్లప్పుడూ దేవుని-మన స్నేహితుడు, గురువుల పాటలని పాడాలి.
ਆਸ ਨ ਅਵਰ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕੀਜੈ ਸੁਖਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਧਿਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ దేవుడు తప్ప, మన నిరీక్షణను ఇతరులపై విసర్జి౦చకూడదు, అ౦తరిక్ష శా౦తిని ఇచ్చే దేవుణ్ణి ప్రేమపూర్వక౦గా గుర్తు౦చుకోవాలి. || 1|| విరామం||
ਸੂਖ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਜਿਸਹਿ ਘਰਿ ਤਿਸ ਹੀ ਸਰਣੀ ਪਾਈਐ ॥ అన్ని సౌకర్యాలు, ఆనందాలు మరియు విముక్తి ఉన్న ఆ దేవుని ఆశ్రయం మాత్రమే మనం పొందాలి.
ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗਿ ਮਾਨੁਖੁ ਜੇ ਸੇਵਹੁ ਤਉ ਲਾਜ ਲੋਨੁ ਹੋਇ ਜਾਈਐ ॥੧॥ దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి, మీరు ఒక మనిషిని ఆరాధిస్తే, అప్పుడు మీరు సిగ్గుతో కళ్ళు దించాల్సినంత ఇబ్బంది పడతారు. || 1||
ਏਕ ਓਟ ਪਕਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕੀ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਮਤਿ ਬੁਧਿ ਪਾਈਐ ॥ గురువును కలవడం ద్వారా ఉన్నత ఆధ్యాత్మిక మేధస్సును పొందిన వ్యక్తి, గురువు-దేవుని మద్దతును గ్రహించాడు.
ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲਿਆ ਸਗਲ ਚੁਕੀ ਮੁਹਤਾਈਐ ॥੨॥੨੬॥੪੯॥ ఓ నానక్, సద్గుణాల నిధి అయిన దేవుణ్ణి గ్రహించిన వ్యక్తి, ఇతరులపై ఆధారపడటం ముగిసింది. || 2|| 26|| 49||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਓਟ ਸਤਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਮੇਰੈ ॥ ఓ' నా దేవుడా, నా హృదయంలో మీ అత్యంత దృఢమైన మరియు శక్తివంతమైన మద్దతు ఉంది.
ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਨ ਲਿਆਵਉ ਅਵਰ ਕਾਹੂ ਕਉ ਮਾਣਿ ਮਹਤਿ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ దేవుని మీద, మీ మహిమ మరియు శక్తివంతమైన మద్దతు కారణంగా, నేను ఇతరుల వైపు కూడా చూడను. || 1|| విరామం||
ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਓ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪੁਨੈ ਕਾਢਿ ਲੀਆ ਬਿਖੁ ਘੇਰੈ ॥ దేవుడు తనదిగా అంగీకరించిన వాడు, ఆ వ్యక్తిని విషపూరితమైన మాయ యొక్క సుడిగుండం నుండి బయటకు తీశాడు,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਮੁਖਿ ਦੀਨੋ ਜਾਇ ਪਇਆ ਗੁਰ ਪੈਰੈ ॥੧॥ ఆ వ్యక్తి గురువు బోధనలను అనుసరించి నపుడు గురువు గారు ఆయనను అద్భుతమైన పేరు యొక్క ఔషధంతో ఆశీర్వదించారు. || 1||
ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਕਹਉ ਏਕ ਮੁਖ ਨਿਰਗੁਣ ਕੇ ਦਾਤੇਰੈ ॥ సద్గుణహీనులకు సద్గుణాలను ప్రశసి౦చేవారి స్తుతి ఏది, నేను నా ఒక్క నాలుకతో ఉచ్చరి౦చవచ్చా?
ਕਾਟਿ ਸਿਲਕ ਜਉ ਅਪੁਨਾ ਕੀਨੋ ਨਾਨਕ ਸੂਖ ਘਨੇਰੈ ॥੨॥੨੭॥੫੦॥ ఓ నానక్, మాయకు ఉరి బిగించి దేవుడు తన స్వంతం చేసుకున్న ఆ వ్యక్తి అపారమైన అంతర్గత శాంతిని సంపాదించాడు. || 2|| 27|| 50||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਦੂਖ ਬਿਨਾਸੀ ॥ దేవుణ్ణి ప్రేమతో స్మరించడం ద్వారా అన్ని దుఃఖాలు నాశనం చేయబడతాయి.
ਭਇਓ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਜੀਅ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹੋਈ ਸਗਲ ਖਲਾਸੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఏ నాడు ప్రాణ శాంతిని ఇచ్చేవాడు కరుణామయుడవుతాడో, అతడు అన్ని దుర్గుణాల నుండి పూర్తిగా విముక్తి పొందాడు. || 1|| విరామం||
ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ਸੂਝੈ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੁ ਕਹੁ ਕੋ ਕਿਸੁ ਪਹਿ ਜਾਸੀ ॥ దేవుణ్ణి ప్రేమగా గుర్తు౦చుకు౦టున్న వాడు, దేవుని గురి౦చి తప్ప మరెవరి గురి౦చి ఆలోచి౦చకు౦డా, దేవుడు తప్ప నాకు చెప్ప౦డి, ఎవరైనా ఎక్కడికి వెళ్ళగలరు?
ਜਿਉ ਜਾਣਹੁ ਤਿਉ ਰਾਖਹੁ ਠਾਕੁਰ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੁਮ ਹੀ ਪਾਸੀ ॥੧॥ (ఆయన దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తాడు, ఇలా అంటాడు: ఓ' గురుదేవా, ప్రతిదీ మీ నియంత్రణలో ఉంది, మీరు చేసినట్లుగా నన్ను రక్షించండి. || 1||
ਹਾਥ ਦੇਇ ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪੁਨੇ ਸਦ ਜੀਵਨ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥ దేవుడు తన మద్దతును విస్తరి౦చి రక్షి౦చినవారు అమర్త్యమైన జీవితాన్ని పొ౦దారు.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਹੈ ਕਾਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥੨॥੨੮॥੫੧॥ ఓ నానక్! వారి మనస్సులలో ఆనందము నిలిచి, వారి మరణపు ఉచ్చు తెగిపోతుంది. || 2|| 28|| 51||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਜਤ ਕਤ ਤੁਝਹਿ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਰੈ ॥ ఓ' దేవుడా, నా మనస్సు ప్రతిచోటా మిమ్మల్ని ప్రేమగా గుర్తుంచుకుంటుంది.
ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦੀਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਜਿਉ ਜਾਨਹਿ ਤਿਉ ਪਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఓ' నా తండ్రి దేవుడా, మేము మీ నిస్సహాయ పిల్లలు; మీరు కోరుకున్నట్లుగా, దుర్గుణాల ప్రపంచ సముద్రం గుండా మమ్మల్ని తీసుకెళ్లండి. || 1|| విరామం||
ਜਬ ਭੁਖੌ ਤਬ ਭੋਜਨੁ ਮਾਂਗੈ ਅਘਾਏ ਸੂਖ ਸਘਾਰੈ ॥ ఒక పిల్లవాడు ఆకలితో ఉన్నప్పుడు, అతను ఆహారం కోసం ఏడుస్తాడు, కాని కూర్చున్నప్పుడు అతను అన్ని సౌకర్యాలను పొందినట్లు భావిస్తాడు.
ਤਬ ਅਰੋਗ ਜਬ ਤੁਮ ਸੰਗਿ ਬਸਤੌ ਛੁਟਕਤ ਹੋਇ ਰਵਾਰੈ ॥੧॥ అదే విధ౦గా, మిమ్మల్ని గుర్తు౦చుకు౦డి మీ ఆశ్రయ౦లో ఉ౦డగానే ఆధ్యాత్మిక౦గా ఆరోగ్య౦గా ఉన్నట్లు అనిపిస్తు౦ది; కానీ మీరు నుండి వేరు, అతను మురికి అనిపిస్తుంది. || 1||
ਕਵਨ ਬਸੇਰੋ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਥਾਪਿਉ ਥਾਪਨਹਾਰੈ ॥ ఓ’ సృష్టికర్త దేవుడా, మీరు ప్రతిదీ సృష్టించారు, మీ భక్తుల సేవకుడు ఏమి చేయగలడు?
ਨਾਮੁ ਨ ਬਿਸਰੈ ਤਬ ਜੀਵਨੁ ਪਾਈਐ ਬਿਨਤੀ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਾਰੈ ॥੨॥੨੯॥੫੨॥ ఓ దేవుడా, మీ పేరు మన మనస్సు నుండి విడిచిపెట్టబడనప్పుడు మాత్రమే మేము ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని పొందామని మీ భక్తుడు నానక్ చేసిన ప్రార్థన యొక్క సారాంశం ఇది. || 2|| 29|| 52||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਮਨ ਤੇ ਭੈ ਭਉ ਦੂਰਿ ਪਰਾਇਓ ॥ భయం, లోకభయం అన్నీ నా మనస్సు నుంచి మాయమయ్యాయి.
ਲਾਲ ਦਇਆਲ ਗੁਲਾਲ ਲਾਡਿਲੇ ਸਹਜਿ ਸਹਜਿ ਗੁਨ ਗਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ నేను ఆధ్యాత్మిక సమతూకంలో, ప్రియమైన, దయగల మరియు అందమైన దేవుని పాటలని పాడటం ప్రారంభించాను. || 1|| విరామం||
ਗੁਰ ਬਚਨਾਤਿ ਕਮਾਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਬਹੁਰਿ ਨ ਕਤਹੂ ਧਾਇਓ ॥ దేవుని కృపతో, గురువు మాటతో జీవించడంతో, నా మనస్సు ఎక్కడా తిరగదు.
ਰਹਤ ਉਪਾਧਿ ਸਮਾਧਿ ਸੁਖ ਆਸਨ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਪਾਇਓ ॥੧॥ నా మనస్సు, దుర్గుణాల నుండి విముక్తి పొందిన, ప్రశాంతంగా దేవుని పేరుపై దృష్టి కేంద్రీకరిస్తుంది మరియు నా స్వంత హృదయంలో భక్తి ఆరాధనను ప్రేమించే దేవుణ్ణి నేను గ్రహించాను. || 1||
ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦਾ ਸਹਜੇ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇਓ ॥ నా మనస్సు ఇప్పుడు శాంతి మరియు సమతుల్యత స్థితిలో మునిగిపోయింది, ఇది మిలియన్ల కొద్దీ శ్రావ్యతలు మరియు నాటకాల ఆనందాన్ని పొందినట్లు.
ਕਰਨਾ ਆਪਿ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਆਪਾਇਓ ॥੨॥੩੦॥੫੩॥ ఓ నానక్! దేవుడు తానే చేయగలిగి, ప్రతిపని యుండి, తనచేతనే సమస్తమును చేయగలిగినవాడు. || 2|| 30|| 53||
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/