Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1212

Page 1212

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦਰਸੁ ਪੇਖਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਭ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ॥੨॥੧੫॥੩੮॥ ఓ నానక్! దేవుని ఆశీర్వాద దర్శనమును అనుభవించి నేను అంతఃశాంతిని పొందాను, నా ఆశలన్నీ నెరవేరాయి. || 2|| 15|| 38||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਚਰਨਹ ਗੋਬਿੰਦ ਮਾਰਗੁ ਸੁਹਾਵਾ ॥ పాదాలు నడవడానికి అత్యంత అందమైన మార్గం దేవునికి దారితీస్తుంది.
ਆਨ ਮਾਰਗ ਜੇਤਾ ਕਿਛੁ ਧਾਈਐ ਤੇਤੋ ਹੀ ਦੁਖੁ ਹਾਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఒకరు ఇతర మార్గాల్లో అడుగు ఎక్కువగా, ఎక్కువ మంది బాధపడతారు మరియు పశ్చాత్తాపపడతారు. || 1|| విరామం||
ਨੇਤ੍ਰ ਪੁਨੀਤ ਭਏ ਦਰਸੁ ਪੇਖੇ ਹਸਤ ਪੁਨੀਤ ਟਹਲਾਵਾ ॥ దేవుని ఆశీర్వాద దర్శనాన్ని చూస్తూ కళ్ళు నిష్కల్మషంగా మారతాయి మరియు దేవుని సాధువులను సేవ చేయడం ద్వారా చేతులు నిష్కల్మషంగా మారతాయి.
ਰਿਦਾ ਪੁਨੀਤ ਰਿਦੈ ਹਰਿ ਬਸਿਓ ਮਸਤ ਪੁਨੀਤ ਸੰਤ ਧੂਰਾਵਾ ॥੧॥ భగవంతుడిని, నిష్కల్మషమైన ఆ హృదయం వినయంతో సాధువులకు నమస్కరించే నుదురు. || 1||
ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਮਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕੈ ਜਿਸੁ ਕਰਮਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਿ ਪਾਵਾ ॥ అన్ని సంపదలు దేవుని నామాన్ని ప్రేమతో గుర్తు౦చుకోవడ౦లో ఉన్నాయి, కానీ ము౦దుగా నియమి౦చబడిన వ్యక్తి మాత్రమే దాన్ని పొ౦దుతు౦ది.
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਸੁਖਿ ਸਹਜੇ ਅਨਦ ਬਿਹਾਵਾ ॥੨॥੧੬॥੩੯॥ పరిపూర్ణుడైన గురువును కలిసిన ఓ నానక్, శాంతి, ఆధ్యాత్మిక సమతూకం మరియు ఆనందంతో తన జీవితాన్ని గడుపుతున్నాడు. || 2|| 16|| 39||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਧਿਆਇਓ ਅੰਤਿ ਬਾਰ ਨਾਮੁ ਸਖਾ ॥ దేవుని నామాన్ని ప్రేమతో గుర్తు౦చుకు౦టున్న ఒక వ్యక్తి, అది చివరి వరకు ఆయన సహచరుడిగా ఉ౦ది.
ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਭਾਈ ਨ ਪਹੁਚੈ ਤਹਾ ਤਹਾ ਤੂ ਰਖਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఓ' దేవుడా, తల్లి, తండ్రి, కుమారుడు లేదా సోదరుడు చేరుకోలేరు, అక్కడ మీరు ఒకరి రక్షకుడు అవుతారు. || 1|| విరామం||
ਅੰਧ ਕੂਪ ਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿ ਤਿਨਿ ਸਿਮਰਿਓ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖੁ ਲਿਖਾ ॥ ఆయన మాత్రమే తన హృదయపు లోతైన చీకటి గుంటలో దేవుణ్ణి ప్రేమతో గుర్తుచేసుకున్నాడు, ఆయన అలా౦టి ము౦దుగా నిర్ణయి౦చబడిన విధిని కలిగి ఉన్నాడు;
ਖੂਲ੍ਹ੍ਹੇ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤਿ ਗੁਰਿ ਕੀਨੀ ਸਭ ਤੂਹੈ ਤੁਹੀ ਦਿਖਾ ॥੧॥ గురువు ఆయనను విముక్తి చేశాడు మరియు అతని ప్రపంచ బంధాలన్నీ విడుదల చేయబడ్డాయి: ఓ' దేవుడా! అతను ప్రతిచోటా మిమ్మల్ని చూస్తాడు. || 1||
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਪੀਆ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ ਆਘਾਏ ਰਸਨ ਚਖਾ ॥ నామ్ యొక్క అద్భుతమైన మకరందాన్ని స్వీకరించిన వ్యక్తి, అతని మనస్సు సంతృప్తి చెందింది మరియు నాలుక రుచి చూడటం ద్వారా సంతృప్తి చెందింది.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਜੁ ਮੈ ਪਾਇਆ ਗੁਰਿ ਲਾਹੀ ਸਗਲ ਤਿਖਾ ॥੨॥੧੭॥੪੦॥ ఓ నానక్, గురువు గారు లోకవాంఛల కోసం నా కోరికను తీర్చారు, నేను అంతర్గత శాంతి మరియు ఆధ్యాత్మిక స్థిరత్వాన్ని పొందాను. || 2|| 17|| 40||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਇਆ ॥ గురువును కలుసుకున్నప్పుడు, నేను దేవుణ్ణి ఎంతో ప్రేమగా గుర్తు చేసుకున్నాను,
ਭਇਓ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਦਇਆਲੁ ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਲਗੈ ਨ ਤਾਤੀ ਬਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ దుఃఖాలను నాశనం చేసే దయామయుడైన దేవుడు నా పట్ల ఎ౦త దయ చూపి౦చడ౦ వల్ల ఇప్పుడు ఏ బాధా, బాధా నన్ను ప్రభావిత౦ చేయవు. || 1|| విరామం||
ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਹਮ ਲੇਤੇ ਤੇਤੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥ నేను ఎన్ని శ్వాసలు తీసుకుంటానో, చాలాసార్లు నేను దేవుని పాటలని పాడతాను.
ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਛੁਰੈ ਘਰੀ ਨ ਬਿਸਰੈ ਸਦ ਸੰਗੇ ਜਤ ਜਾਇਆ ॥੧॥ అతను ఒక క్షణం కూడా నా నుండి వేరు చేయబడలేదు మరియు నేను అతనిని ఎన్నడూ మరచిపోను; నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా అతను ఎల్లప్పుడూ నాతో ఉంటాడు. || 1||
ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਬਲਿ ਬਲਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਗੁਰ ਦਰਸਾਇਆ ॥ నేను పూర్తిగా దేవుని నిష్కల్మషమైన పేరుకు మరియు గురువు యొక్క ఆశీర్వాద దర్శనానికి అంకితం చేయబడ్డాను.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਾਹੂ ਪਰਵਾਹਾ ਜਉ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥੨॥੧੮॥੪੧॥ ఓ నానక్! నేను ఇప్పుడు ఎవరిమీద ఆధారపడను, ఎందుకంటే నేను అంతర్గత శాంతి సముద్రమైన దేవుణ్ణి గ్రహించాను. || 2|| 18|| 41||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਸਬਦੁ ਲਗੋ ਗੁਰ ਮੀਠਾ ॥ గురువు గారి మాట నా మనస్సుకు మధురంగా అనిపిస్తుంది.
ਖੁਲ੍ਹ੍ਹਿਓ ਕਰਮੁ ਭਇਓ ਪਰਗਾਸਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਡੀਠਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ నా గమ్యం మేల్కొంది, నా మనస్సు దైవిక కాంతితో జ్ఞానోదయం చెందింది మరియు నేను ప్రతి హృదయంలో దేవుణ్ణి దృశ్యమానం చేసాను. || 1|| విరామం||
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਆਜੋਨੀ ਸੰਭਉ ਸਰਬ ਥਾਨ ਘਟ ਬੀਠਾ ॥ పునర్జన్మలకు అతీతుడు, స్వయ౦గా బహిర్గతమైన సర్వవ్యాపక దేవుడు అన్ని ప్రా౦తాల్లో, అన్ని హృదయాలలో ఉ౦టాడని నేను గ్రహి౦చాను.
ਭਇਓ ਪਰਾਪਤਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮਾ ਬਲਿ ਬਲਿ ਪ੍ਰਭ ਚਰਣੀਠਾ ॥੧॥ నేను అద్భుతమైన నామంతో ఆశీర్వదించబడ్డాను మరియు నేను దేవుని నిష్కల్మషమైన పేరుకు అంకితం చేయబడ్డాను. || 1||
ਸਤਸੰਗਤਿ ਕੀ ਰੇਣੁ ਮੁਖਿ ਲਾਗੀ ਕੀਏ ਸਗਲ ਤੀਰਥ ਮਜਨੀਠਾ ॥ పరిశుద్ధ స౦ఘ౦ చేసిన వినయపూర్వకమైన సేవనాకు ఆశీర్వాద౦ కలిగి౦ది, నేను తీర్థయాత్రా స్థలాలన్ని౦టిలో స్నాన౦ చేసినట్లు అనిపిస్తు౦ది.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲ ਭਏ ਹੈ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਨ ਲਹੈ ਮਜੀਠਾ ॥੨॥੧੯॥੪੨॥ ఓ నానక్! అ౦టే, నేను దేవుని పట్ల తీవ్రమైన ప్రేమతో ని౦డి ఉన్నాను, అది ఎ౦త గాఢ౦గా ఉ౦ద౦టే అది ఎన్నడూ మసకబారదు. || 2|| 19|| 42||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਗੁਰਿ ਸਾਥੇ ॥ గురువు గారు నాకు తోడుగా దేవుని నామాన్ని ఆశీర్వదించారు.
ਨਿਮਖ ਬਚਨੁ ਪ੍ਰਭ ਹੀਅਰੈ ਬਸਿਓ ਸਗਲ ਭੂਖ ਮੇਰੀ ਲਾਥੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఒక్క క్షణ౦ కూడా దేవుని స్తుతి వాక్యాన్ని నా హృదయ౦లో ఉ౦చడ౦ ద్వారా, లౌకిక విషయాల కోస౦ నా ఆకలి అ౦తటినీ తొలగి౦చి౦ది. || 1|| విరామం||
ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਨਾਇਕ ਠਾਕੁਰ ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਸਭ ਨਾਥੇ ॥ ఓ' దేవుడా, అందరి లోను, కృప యొక్క నిధి, అన్ని ధర్మాలకు యజమాని మరియు అంతర్గత శాంతిని అందించేవాడు,
ਏਕ ਆਸ ਮੋਹਿ ਤੇਰੀ ਸੁਆਮੀ ਅਉਰ ਦੁਤੀਆ ਆਸ ਬਿਰਾਥੇ ॥੧॥ నేను మీ మద్దతుపై మాత్రమే ఆధారపడతాను మరియు ఏదైనా ఇతర మద్దతు నాకు నిరుపయోగంగా అనిపిస్తుంది. || 1||
ਨੈਣ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ ਦੇਖਿ ਦਰਸਾਵਾ ਗੁਰਿ ਕਰ ਧਾਰੇ ਮੇਰੈ ਮਾਥੇ ॥ గురువు నాకు కృపను ప్రసాదించాడు కాబట్టి, దేవుని యొక్క ఆశీర్వాద దర్శనాన్ని కలిగి ఉండటం ద్వారా నా కళ్ళు సంతృప్తి చేయబడ్డాయి.
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/