Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1186

Page 1186

ਤੂ ਵਡ ਦਾਤਾ ਤੂ ਵਡ ਦਾਨਾ ਅਉਰੁ ਨਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ ॥ ఓ' దేవుడా! మీరు అత్యంత బహుమతులను ఇచ్చేవారు, మరియు మీరు అత్యంత తెలివైనవారు; మీరు వంటి మరెవరూ లేరు.
ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਹਉ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ॥੩॥ మీరు నా శక్తిమంతుడైన గురువు, మిమ్మల్ని ఎలా పూజించాలో నాకు తెలియదు? || 3||
ਤੇਰਾ ਮਹਲੁ ਅਗੋਚਰੁ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਿਖਮੁ ਤੇਰਾ ਹੈ ਭਾਣਾ ॥ ఓ' నా ప్రియమైన దేవుడా, మీరు నివసించే చోట మా అవగాహనకు అతీతమైనది, మరియు మీ సంకల్పాన్ని అంగీకరించడం చాలా కష్టం.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਢਹਿ ਪਇਆ ਦੁਆਰੈ ਰਖਿ ਲੇਵਹੁ ਮੁਗਧ ਅਜਾਣਾ ॥੪॥੨॥੨੦॥ ఓ' నానక్, అన్నారు, ఓ' దేవుడా! నేను మీ ఆశ్రయానికి వచ్చాను, దయచేసి నన్ను రక్షించండి, ఆధ్యాత్మిక అజ్ఞాని మూర్ఖుడు. || 4|| 2|| 20||
ਬਸੰਤੁ ਹਿੰਡੋਲ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ బసంత్ హిండోల్, ఐదవ గురువు:
ਮੂਲੁ ਨ ਬੂਝੈ ਆਪੁ ਨ ਸੂਝੈ ਭਰਮਿ ਬਿਆਪੀ ਅਹੰ ਮਨੀ ॥੧॥ ఒక మానవుడు సందేహము మరియు అహంకారములో మునిగిపోయి, ప్రాథమిక దేవుణ్ణి గ్రహించడు, మరియు తన ఆత్మను కూడా అర్థం చేసుకోడు. || 1||
ਪਿਤਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਧਨੀ ॥ ఓ' నా తండ్రి, సర్వోన్నత దేవుడు, ఓ' నా గురు-దేవుడా,
ਮੋਹਿ ਨਿਸਤਾਰਹੁ ਨਿਰਗੁਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ దయచేసి సద్గుణరహితుడైన నన్ను ప్రపంచ దుర్గుణాల సముద్రం గుండా తీసుకెళ్లండి. || 1|| విరామం||
ਓਪਤਿ ਪਰਲਉ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਵੈ ਇਹ ਬੀਚਾਰੀ ਹਰਿ ਜਨੀ ॥੨॥ సృష్టి, నాశనమంతా దేవుని ఆజ్ఞ ద్వారానే జరుగుతుందని దేవుని భక్తులు ఆలోచిస్తారు మరియు అర్థం చేసుకుంటారు. || 2||
ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਜੋ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਕਲਿ ਮਹਿ ਸੁਖੀਏ ਸੇ ਗਨੀ ॥੩॥ దేవుని నామమును ప్రేమి౦చిన కలియుగంలో ఆ ప్రజలు మాత్రమే ఆ౦తర౦గ శా౦తిని అనుభవిస్తారు. || 3||
ਅਵਰੁ ਉਪਾਉ ਨ ਕੋਈ ਸੂਝੈ ਨਾਨਕ ਤਰੀਐ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ॥੪॥੩॥੨੧॥ ఓ నానక్, గురువాక్యాన్ని అనుసరించడం ద్వారా దుర్గుణాల ప్రపంచ సముద్రాన్ని దాటవచ్చు, గుర్తుకు వచ్చే మార్గం మరొకటి లేదు. || 4|| 3|| 21||
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ఒకే నిత్య దేవుడు, సత్య గురువు కృపచేత గ్రహించబడ్డాడు:
ਰਾਗੁ ਬਸੰਤੁ ਹਿੰਡੋਲ ਮਹਲਾ ੯ ॥ రాగ్ బసంత్ హిండోల్, తొమ్మిదవ గురువు:
ਸਾਧੋ ਇਹੁ ਤਨੁ ਮਿਥਿਆ ਜਾਨਉ ॥ ఓ ప్రియమైన సాధువులారా, ఈ శరీరం అబద్ధమని గ్రహించండి (నశించేది);
ਯਾ ਭੀਤਰਿ ਜੋ ਰਾਮੁ ਬਸਤੁ ਹੈ ਸਾਚੋ ਤਾਹਿ ਪਛਾਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ దానిలో నివసించే దేవుడు, తాను మాత్రమే శాశ్వతమని అర్థం చేసుకోండి. || 1|| విరామం||
ਇਹੁ ਜਗੁ ਹੈ ਸੰਪਤਿ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿ ਕਹਾ ਐਡਾਨੋ ॥ ఈ ప్రపంచం కలలో కనిపించే సంపద లాంటిది (కల ముగిసిన ప్పుడు అదృశ్యమవుతుంది), అప్పుడు మీరు ప్రపంచ సంపదను చూసి అహంకారంగా ఎందుకు భావిస్తారు?
ਸੰਗਿ ਤਿਹਾਰੈ ਕਛੂ ਨ ਚਾਲੈ ਤਾਹਿ ਕਹਾ ਲਪਟਾਨੋ ॥੧॥ చివరికి అవేవీ మీతో కలిసి పోవు; మీరు దానిని ఎందుకు అంటిపెట్టుకొని ఉన్నారు? || 1||
ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਾ ਦੋਊ ਪਰਹਰਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਉਰਿ ਆਨੋ ॥ ఇతరుల ముఖస్తుతి మరియు అపవాదు రెండింటినీ త్యజించండి; దేవుని పాటలని మాత్రమే మీ హృదయ౦లో ఉ౦చుకు౦టారు.
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਭ ਹੀ ਮੈ ਪੂਰਨ ਏਕ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨੋ ॥੨॥੧॥ ఓ' భక్తుడు నానక్, పరిపూర్ణ దేవుడు అందరిలో వ్యాప్తి చెందుతున్నాడు. || 2|| 1||
ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੯ ॥ రాగ్ బసంత్, తొమ్మిదవ గురువు:
ਪਾਪੀ ਹੀਐ ਮੈ ਕਾਮੁ ਬਸਾਇ ॥ పాపి హృదయం కామంతో నిండి ఉంటుంది.
ਮਨੁ ਚੰਚਲੁ ਯਾ ਤੇ ਗਹਿਓ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ అందుకే చంచలమైన మనస్సును నియంత్రించలేము. || 1|| విరామం||
ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਅਰੁ ਸੰਨਿਆਸ ॥ ఒక యోగి అయినా, సంచార సన్యాసి అయినా, లేదా పరిత్యజించే వ్యక్తి అయినా,
ਸਭ ਹੀ ਪਰਿ ਡਾਰੀ ਇਹ ਫਾਸ ॥੧॥ వాటన్నిటిమీద కామం ఉరిని వేయును. || 1||
ਜਿਹਿ ਜਿਹਿ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਰਿ ॥ దేవుని నామమును తమ హృదయ౦లో ప్రతిష్ఠి౦చిన వాళ్ల౦దరూ,
ਤੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਉਤਰੇ ਪਾਰਿ ॥੨॥ అవి దుర్గుణాల యొక్క ప్రపంచ సముద్రాన్ని దాటుతాయి. || 2||
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਨਾਇ ॥ భక్తుడు నానక్ దేవుని ఆశ్రయానికి వచ్చాడు,
ਦੀਜੈ ਨਾਮੁ ਰਹੈ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੩॥੨॥ ఓ' దేవుడా! మీ భక్తుని పాటలని పాడుతూ ఉండటానికి దయచేసి మీ భక్తునికి మీ పేరు యొక్క ఆశీర్వాదం ఇవ్వండి. || 3|| 2||
ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੯ ॥ ఓ’ నా తల్లి, నేను దేవుని నామ సంపదను పొందాను;
ਮਾਈ ਮੈ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥ నా మనస్సు (మాయ తరువాత) తిరగడం మానేసి, ఇప్పుడు నామంలో మునిగిపోయింది, అది శాంతి స్థితిలో ఉంది. || 1|| విరామం||
ਮਨੁ ਮੇਰੋ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੂਟਿਓ ਕਰਿ ਬੈਠੋ ਬਿਸਰਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ రాగ్ బసంత్, తొమ్మిదవ గురువు:
ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਨ ਤੇ ਭਾਗੀ ਉਪਜਿਓ ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨੁ ॥ భౌతికవాదం పట్ల ప్రేమ నా శరీరం (మనస్సు) నుండి అదృశ్యమైంది, మరియు నిష్కల్మషమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం దానిలో బాగా ఉంది.
ਲੋਭ ਮੋਹ ਏਹ ਪਰਸਿ ਨ ਸਾਕੈ ਗਹੀ ਭਗਤਿ ਭਗਵਾਨ ॥੧॥ నేను దేవుని భక్తి ఆరాధనను నా హృదయంలో పొందుపరచాను మరియు ఇప్పుడు దురాశ మరియు ప్రాపంచిక అనుబంధం నన్ను తాకలేవు. || 1||
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੰਸਾ ਚੂਕਾ ਰਤਨੁ ਨਾਮੁ ਜਬ ਪਾਇਆ ॥ నేను అమూల్యమైన నామం వంటి ఆభరణాన్ని పొందినప్పటి నుండి, లెక్కలేనన్ని జన్మల గురించి నా భయం అదృశ్యమైంది.
ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਸਕਲ ਬਿਨਾਸੀ ਮਨ ਤੇ ਨਿਜ ਸੁਖ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ ॥੨॥ ప్రాపంచిక కోరికలన్నీ నా మనస్సు నుండి మాయమయ్యాయి, ఇప్పుడు నేను నిత్య ఆధ్యాత్మిక ఆనంద స్థితిలో కలిసిపోయాను. || 2||
ਜਾ ਕਉ ਹੋਤ ਦਇਆਲੁ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਸੋ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥ కనికరనిధి అయిన దేవుడు కరుణను ప్రసాదించే వ్యక్తి, విశ్వగురువుని స్తుతిస్తాడు.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਧਿ ਕੀ ਸੰਪੈ ਕੋਊ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੈ ॥੩॥੩॥ నానక్ చెప్పారు, అరుదైన వ్యక్తి మాత్రమే గురువు బోధనలను అనుసరిస్తాడు మరియు ఈ రకమైన సంపదను (నామం) పొందుతాడు. || 3|| 3||
ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੯ ॥ రాగ్ బసంత్, తొమ్మిదవ గురువు:
ਮਨ ਕਹਾ ਬਿਸਾਰਿਓ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ॥ ఓ' నా మనసా, మీరు దేవుని పేరును ఎందుకు విడిచిపెట్టారు?
ਤਨੁ ਬਿਨਸੈ ਜਮ ਸਿਉ ਪਰੈ ਕਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ అప్పుడు శరీరం నశించినప్పుడు (నామం యొక్క సంపద లేకుండా) మరణ రాక్షసుడితో వ్యవహరించాలా? || 1|| విరామం||
ਇਹੁ ਜਗੁ ਧੂਏ ਕਾ ਪਹਾਰ ॥ ఓ' నా మనసా, ఈ ప్రపంచం పొగ కొండ లాంటిది (ఏ సమయంలోనూ గాలితో ఎగిరిపోయింది);
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/