Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1161

Page 1161

ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜੁ ਸਵਾਰਹਿ ਆਇ ॥੧॥ అప్పుడు దేవుడు తన హృదయ౦లో వ్యక్తమై తన పనులన్నిటినీ నెరవేర్చడానికి సహాయ౦ చేస్తాడు. || 1||
ਐਸਾ ਗਿਆਨੁ ਬਿਚਾਰੁ ਮਨਾ ॥ ఓ’ నా మనసా, అటువంటి జ్ఞానాన్ని ప్రతిబింబించండి (దీని ద్వారా మీరు దేవుణ్ణి గుర్తుంచుకోవడం ప్రారంభించవచ్చు),
ਹਰਿ ਕੀ ਨ ਸਿਮਰਹੁ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ దుఃఖాలను నాశనం చేసే దేవుణ్ణి మీరు ప్రేమతో ఎందుకు గుర్తుచేసుకోరు? || 1|| విరామం||
ਜਬ ਲਗੁ ਸਿੰਘੁ ਰਹੈ ਬਨ ਮਾਹਿ ॥ అహం యొక్క సింహం మనస్సు అడవిలో ఉన్నంత కాలం,
ਤਬ ਲਗੁ ਬਨੁ ਫੂਲੈ ਹੀ ਨਾਹਿ ॥ అప్పటి వరకు అడవి (మనస్సు) సుగుణాలతో వికసించదు,
ਜਬ ਹੀ ਸਿਆਰੁ ਸਿੰਘ ਕਉ ਖਾਇ ॥ కానీ నక్క (వినయం) ఈ సింహాన్ని మింగగానే, అహం,
ਫੂਲਿ ਰਹੀ ਸਗਲੀ ਬਨਰਾਇ ॥੨॥ అప్పుడు మొత్తం అడవి వికసించినట్లు మనస్సు చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది. || 2||
ਜੀਤੋ ਬੂਡੈ ਹਾਰੋ ਤਿਰੈ ॥ తాను జీవిత ఆటలో గెలిచానని, దుర్గుణాల ప్రపంచ సముద్రంలో మునిగిపోతానని భావించే అహంకార వ్యక్తి, వినయస్థుడు ఈదాడు.
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਰਿ ਉਤਰੈ ॥ అవును, వినయంగా ఉన్న వ్యక్తి, అతను గురు కృప ద్వారా ఈదాడు.
ਦਾਸੁ ਕਬੀਰੁ ਕਹੈ ਸਮਝਾਇ ॥ భక్తుడు కబీర్ ఇలా సలహా ఇచ్చి ఇలా అంటాడు:
ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਰਹਹੁ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੩॥੬॥੧੪॥ ఓ సహోదరుడా, మీ మనస్సు దేవుని నామముపై మాత్రమే దృష్టి పెట్ట౦డి. || 3|| 6|| 14||
ਸਤਰਿ ਸੈਇ ਸਲਾਰ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ॥ (ఓ' స్నేహితుడా, అల్లాహ్ కు ఏడువేల మంది సైన్యాధిపతులు ఉన్నారని మీరు చెబుతారు,
ਸਵਾ ਲਾਖੁ ਪੈਕਾਬਰ ਤਾ ਕੇ ॥ నూట ఇరవై ఐదు వేల మంది ప్రవక్తలు,
ਸੇਖ ਜੁ ਕਹੀਅਹਿ ਕੋਟਿ ਅਠਾਸੀ ॥ ఎనభై ఎనిమిది మిలియన్ల షేక్ లు,
ਛਪਨ ਕੋਟਿ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲ ਖਾਸੀ ॥੧॥ మరియు యాభై ఆరు మిలియన్ల ప్రత్యేక సహాయకులు ఉన్నారు. || 1||
ਮੋ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕੋ ਗੁਜਰਾਵੈ ॥ నాలాంటి పేదవ్యక్తికి ఆయన అందుబాటులో ఉండటానికి ఎవరు సహాయం చేయబోతున్నారు?
ਮਜਲਸਿ ਦੂਰਿ ਮਹਲੁ ਕੋ ਪਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ అతని కోర్టు చాలా దూరంలో ఉందని మరియు అరుదైన కొద్దిమంది మాత్రమే అతని భవనానికి చేరుకుంటారని మీరు నాకు చెబుతున్నప్పుడు. || 1|| విరామం||
ਤੇਤੀਸ ਕਰੋੜੀ ਹੈ ਖੇਲ ਖਾਨਾ ॥ అల్లాహ్ కు మూడు వందల ముప్పై మిలియన్ల ప్రత్యేక సేవకులు ఉన్నారని కూడా మీరు అంటున్నారు.
ਚਉਰਾਸੀ ਲਖ ਫਿਰੈ ਦਿਵਾਨਾਂ ॥ అన్ని మిలియన్ల జాతుల జీవులు వెర్రిగా తిరుగుతున్నాయి.
ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਕਉ ਕਿਛੁ ਨਦਰਿ ਦਿਖਾਈ ॥ అల్లాహ్ ఆదాముకు కొంత కృపను ప్రసాదించాడు,
ਉਨਿ ਭੀ ਭਿਸਤਿ ਘਨੇਰੀ ਪਾਈ ॥੨॥ మరియు అతను కూడా చాలా కాలం స్వర్గంలో నివసించడాన్ని ఆస్వాదించాడు (మరియు నిషేధించబడిన పండు ను తిన్నప్పుడు తరిమివేయబడ్డాడు). || 2||
ਦਿਲ ਖਲਹਲੁ ਜਾ ਕੈ ਜਰਦ ਰੂ ਬਾਨੀ ॥ ఆ వ్యక్తి యొక్క హృదయం కలవరపడుతుంది మరియు అల్లాహ్ యొక్క కోపం కారణంగా అతని ముఖం పాలిపోతుంది,
ਛੋਡਿ ਕਤੇਬ ਕਰੈ ਸੈਤਾਨੀ ॥ తన మత గ్రంథాల బోధనలను విడిచిపెట్టి, చెడు చర్యలకు పాల్పడేవాడు.
ਦੁਨੀਆ ਦੋਸੁ ਰੋਸੁ ਹੈ ਲੋਈ ॥ అతను ప్రపంచాన్ని నిందించాడు మరియు ప్రజలపై కోపంగా ఉంటాడు (అతని దురదృష్టానికి),
ਅਪਨਾ ਕੀਆ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ॥੩॥ కానీ వాస్తవం ఏమిటంటే అతను తన సొంత పనుల పర్యవసానాలను భరిస్తాడు. || 3||
ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਹਮ ਸਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ॥ ఓ' దేవుడా! మీరు ప్రయోజకుని మరియు నేను ఎల్లప్పుడూ మీ ముందు బిచ్చగాడిని;
ਦੇਉ ਜਬਾਬੁ ਹੋਇ ਬਜਗਾਰੀ ॥ మీరు ఇచ్చే దాని పట్ల నేను అసంతృప్తిని చూపిస్తే, అప్పుడు అది నా వైపు గొప్ప పాపం అవుతుంది.
ਦਾਸੁ ਕਬੀਰੁ ਤੇਰੀ ਪਨਹ ਸਮਾਨਾਂ ॥ మీ భక్తుడైన కబీర్, నేను మీ ఆశ్రయానికి వచ్చాను:
ਭਿਸਤੁ ਨਜੀਕਿ ਰਾਖੁ ਰਹਮਾਨਾ ॥੪॥੭॥੧੫॥ ఓ' దయగల దేవుడా, నన్ను మీ దగ్గర ఉంచుకోండి మరియు అది నాకు స్వర్గం. || 4|| 7|| 15||
ਸਭੁ ਕੋਈ ਚਲਨ ਕਹਤ ਹੈ ਊਹਾਂ ॥ అతను అక్కడికి (స్వర్గానికి) వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడని ప్రతి ఒక్కరూ చెప్పారు,
ਨਾ ਜਾਨਉ ਬੈਕੁੰਠੁ ਹੈ ਕਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ కానీ ఆ స్వర్గం ఎక్కడ ఉందో నాకు తెలియదు? || 1|| విరామం||
ਆਪ ਆਪ ਕਾ ਮਰਮੁ ਨ ਜਾਨਾਂ ॥ (అలాంటి వారు) తమ తమ రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకోలేదు,
ਬਾਤਨ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠੁ ਬਖਾਨਾਂ ॥੧ అయితే కేవల౦ ప్రస౦గ౦తోనే వారు పరలోకాన్ని వర్ణిస్తూనే ఉన్నారు. || 1||
ਜਬ ਲਗੁ ਮਨ ਬੈਕੁੰਠ ਕੀ ਆਸ ॥ ఓ' నా మనసా, మీరు స్వర్గాన్ని చేరుకోవాలనే ఆశ ఉన్నంత వరకు,
ਤਬ ਲਗੁ ਨਾਹੀ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ॥੨॥ అప్పటి వరకు మీరు దేవునితో ఐక్యం కాలేరు. || 2||
ਖਾਈ ਕੋਟੁ ਨ ਪਰਲ ਪਗਾਰਾ ॥ స్వర్గం ఎలాంటి కోట, దాని చుట్టూ ఎలాంటి కందకం ఉంది మరియు దానిలో నగరం చుట్టూ ఎటువంటి గోడ ఉందో నాకు తెలియదు.
ਨਾ ਜਾਨਉ ਬੈਕੁੰਠ ਦੁਆਰਾ ॥੩॥ వారు ఊహించిన స్వర్గానికి తలుపు ఎక్కడ ఉందో కూడా నాకు తెలియదు. || 3||
ਕਹਿ ਕਮੀਰ ਅਬ ਕਹੀਐ ਕਾਹਿ ॥ కబీర్ చెప్పారు, ఇప్పుడు నేను ఇంకా ఏమి చెప్పగలను (ఈ స్వర్గం గురించి)?
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਬੈਕੁੰਠੈ ਆਹਿ ॥੪॥੮॥੧੬॥ కానీ (నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను) పవిత్ర స౦ఘమే నిజమైన పరలోక౦. || 4||8|| 16||
ਕਿਉ ਲੀਜੈ ਗਢੁ ਬੰਕਾ ਭਾਈ ॥ ఓ' సోదరా, ఈ బలమైన ఫోర్ట్ లాంటి శరీరాన్ని ఎలా జయించవచ్చు?
ਦੋਵਰ ਕੋਟ ਅਰੁ ਤੇਵਰ ਖਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఇది మాయ యొక్క మూడు విధానాల ద్వంద్వ గోడలు మరియు ట్రిపుల్ కందకం ద్వారా రక్షించబడుతుంది. || 1|| విరామం||
ਪਾਂਚ ਪਚੀਸ ਮੋਹ ਮਦ ਮਤਸਰ ਆਡੀ ਪਰਬਲ ਮਾਇਆ ॥ బలమైన మాయ మద్దతుతో, ఐదు దుర్గుణాలు మరియు ఇరవై ఐదు శక్తులు అనుబంధం, అహంకార గర్వం మరియు అసూయ సైన్యంతో పోరాడటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి.
ਜਨ ਗਰੀਬ ਕੋ ਜੋਰੁ ਨ ਪਹੁਚੈ ਕਹਾ ਕਰਉ ਰਘੁਰਾਇਆ ॥੧॥ ఓ' దేవుడా! నేను, పేదవారికి వాటిపై అధికారం లేదు, నేను ఏమి చేయగలను? || 1||
ਕਾਮੁ ਕਿਵਾਰੀ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਦਰਵਾਨੀ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਦਰਵਾਜਾ ॥ కామమే ఈ ఆకు ద్వారము యొక్క యజమాని, బాధ మరియు ఆనందములు కావలివారు, మరియు దుర్గుణం రెండు ద్వారాలు.
ਕ੍ਰੋਧੁ ਪ੍ਰਧਾਨੁ ਮਹਾ ਬਡ ਦੁੰਦਰ ਤਹ ਮਨੁ ਮਾਵਾਸੀ ਰਾਜਾ ॥੨॥ కోపం అత్యంత తగాదాల ప్రధానుడు మరియు మనస్సు తిరుగుబాటు రాజువలె ఈ కోటలో ఉంటుంది. || 2||
ਸ੍ਵਾਦ ਸਨਾਹ ਟੋਪੁ ਮਮਤਾ ਕੋ ਕੁਬੁਧਿ ਕਮਾਨ ਚਢਾਈ ॥ ఈ తిరుగుబాటు రాజు ప్రపంచ సుఖాల రుచిని కవచంగా ధరించాడు, లోకఅనుబంధాలను హెల్మెట్ గా ధరించాడు, అతను దుష్ట బుద్ధి యొక్క విల్లులతో లక్ష్యంగా చేసుకుంటాడు,
ਤਿਸਨਾ ਤੀਰ ਰਹੇ ਘਟ ਭੀਤਰਿ ਇਉ ਗਢੁ ਲੀਓ ਨ ਜਾਈ ॥੩॥ కోరికల బాణాలను ప్రయోగించడానికి సిద్ధంగా ఉంది; అటువంటి పరిస్థితుల్లో నేను ఈ ఆలనాలను జయించలేను. || 3||
ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤਿ ਹਵਾਈ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨੁ ਚਲਾਇਆ ॥ కానీ నేను దైవిక ప్రేమను ఫ్యూజ్ గా చేసినప్పుడు, బాంబును లోతుగా ధ్యాని౦చడ౦, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన౦ గల రాకెట్ ను ప్రయోగించడ౦;
ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨਿ ਸਹਜੇ ਪਰਜਾਲੀ ਏਕਹਿ ਚੋਟ ਸਿਝਾਇਆ ॥੪॥ ఆధ్యాత్మిక సమతూకంలో, నేను నాలో ఉన్న దివ్య కాంతిని వెలిగించాను మరియు కేవలం ఒక సమ్మెలో ఈ కోటను జయిస్తున్నాను. || 4||
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਲੈ ਲਰਨੇ ਲਾਗਾ ਤੋਰੇ ਦੁਇ ਦਰਵਾਜਾ ॥ సత్య౦, స౦తృప్తి సహాయ౦తో నేను పోరాడడ౦ ప్రార౦భి౦చి, గేట్లు (దుర్గుణాలను, సద్గుణాలను) రె౦డు పగలగొట్టాను.
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਅਰੁ ਗੁਰ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਪਕਰਿਓ ਗਢ ਕੋ ਰਾਜਾ ॥੫॥ గురుకృపతోను పరిశుద్ధ సమాజపు సహాయముతోనూ, ఆ కోటికి రాజైన మనస్సును నేను బంధించాను. || 5||
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/