Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1157

Page 1157

ਕੋਟਿ ਮੁਨੀਸਰ ਮੋੁਨਿ ਮਹਿ ਰਹਤੇ ॥੭॥ లక్షలాది మంది గొప్ప ఋషులు మౌనాన్ని పాటిస్తూనే ఉన్నారు. || 7||
ਅਵਿਗਤ ਨਾਥੁ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ ॥ మన గురుదేవులు అదృశ్యుడు, అర్థం కానివాడు,
ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ అతను సర్వజ్ఞుడు మరియు అందరిలో వ్యాపిస్తున్నానని చెప్పాడు.
ਜਤ ਕਤ ਦੇਖਉ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ॥ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰਿ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ॥੮॥੨॥੫॥ ఓ దేవుడా, గురువు గారు నానక్ (నన్ను) ఎంత జ్ఞానోదయంతో ఆశీర్వదించిందంటే, నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా, మీ నివాసాన్ని ఊహిస్తాను. ||8|| 2|| 5||
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ భయిరవ్, ఐదవ గురువు:
ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੋ ਕਉ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥ సత్య గురువు నాకు ఒక బహుమతిని ఆశీర్వదించారు.
ਅਮੋਲ ਰਤਨੁ ਹਰਿ ਦੀਨੋ ਨਾਮੁ ॥ ఆయన నాకు దేవుని నామ౦లోని అమూల్యమైన ఆభరణాన్ని ఇచ్చాడు.
ਸਹਜ ਬਿਨੋਦ ਚੋਜ ਆਨੰਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲਿਓ ਅਚਿੰਤਾ ॥੧॥ ఆతురతకు వినాశనుడైన దేవుడు నానక్ ను ఆయనతో ఏకం చేశాడు, ఇప్పుడు అతను ఆధ్యాత్మిక సమతూకంలో ఆనందాన్ని మరియు లెక్కలేనన్ని అద్భుతమైన నాటకాలను ఆస్వాదిస్తాడు. || 1||
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕੀਰਤਿ ਹਰਿ ਸਾਚੀ ॥ ఓ నానక్! (ఓ' సహోదరుడా!) నిత్యము దేవుని స్తుతి,
ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਤਿਸੁ ਸੰਗਿ ਮਨੁ ਰਾਚੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ కాబట్టి ఎల్లప్పుడూ మీ మనస్సును దేవుని స్తుతిపై కేంద్రీకరించండి. || 1|| విరామం||
ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ॥ నిర్లక్ష్య౦గా ఉన్న దేవుని ప్రేమ నా ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి పోషణ.
ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਲੀਚੈ ਨਾਉ ॥ నేను ఎప్పుడూ ఎలాంటి ఆందోళన లేని దేవుని పేరును ప్రేమగా గుర్తుంచుకుంటాను.
ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਸਬਦਿ ਉਧਾਰ ॥ నిర్లక్ష్య౦గా ఉన్న దేవుని స్తుతి అనే దైవిక వాక్య౦ ద్వారా నేను దుర్గుణాల ను౦డి రక్షి౦చబడుతున్నాను.
ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ॥੨॥ నా మనస్సు నిర్లక్ష్యపు దేవుని నామ సంపదలతో నిండి ఉంది. || 2||
ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ॥ నిర్లక్ష్య౦గా ఉన్న దేవుని కృప వల్ల నా పనులన్నీ నెరవేరుతున్నాయి.
ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਲਥੇ ਵਿਸੂਰੇ ॥ నిర్లక్ష్య౦గా ఉన్న దేవుని కృపవల్ల నా దుఃఖాలు, చి౦తలన్నీ అదృశ్యమయ్యాయి
ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਬੈਰੀ ਮੀਤਾ ॥ నిర్లక్ష్య౦గా ఉన్న దేవుని ఆశీర్వాదాల కారణ౦గా నా శత్రువుల౦దరూ స్నేహితులుగా మారారు.
ਅਚਿੰਤੋ ਹੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਵਸਿ ਕੀਤਾ ॥੩॥ అన్ని చింతలను నాశనం చేసే దేవుని నామాన్ని ప్రేమతో గుర్తుంచుకోవడం ద్వారా నేను నా మనస్సును నియంత్రణలోకి తెచ్చాను. || 3||
ਅਚਿੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮ ਕੀਆ ਦਿਲਾਸਾ ॥ అన్ని చింతలను నాశనం చేసే దేవుడు నన్ను ఓదార్చాడు,
ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੀ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥ ఆయన కృపచేత నా కోరికలన్నీ నెరవేరాయి.
ਅਚਿੰਤ ਹਮ੍ਹ੍ਹਾ ਕਉ ਸਗਲ ਸਿਧਾਂਤੁ ॥ నాకు, నిర్లక్ష్య౦గా ఉన్న దేవుని నామాన్ని ఆరాధనతో గుర్తు౦చుకోవడ౦ అన్ని విశ్వాసాల సారాంశ౦.
ਅਚਿੰਤੁ ਹਮ ਕਉ ਗੁਰਿ ਦੀਨੋ ਮੰਤੁ ॥੪॥ చింతలను నాశనం చేసే దేవుని నామాన్ని ధ్యానించడానికి నాకు మంత్రం ఇచ్చిన గురువు. || 4||
ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੇ ਬਿਨਸੇ ਬੈਰ ॥ నిర్లక్ష్య౦గా ఉన్న దేవుని నామాన్ని ధ్యాని౦చడ౦ ద్వారా నా శత్రుత్వాలన్నీ అదృశ్యమయ్యాయి,
ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੇ ਮਿਟੇ ਅੰਧੇਰ ॥ నా ఆధ్యాత్మిక అజ్ఞానపు చీకటి, ఆందోళనలను నాశనం చేసే దేవుని నామాన్ని ప్రేమతో గుర్తుంచుకోవడం ద్వారా అదృశ్యమైంది.
ਅਚਿੰਤੋ ਹੀ ਮਨਿ ਕੀਰਤਨੁ ਮੀਠਾ ॥ దేవుని పాటలని సహజ౦గా పాడడ౦, నా మనస్సుకు తీపిగా కనిపిస్తు౦ది,
ਅਚਿੰਤੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ਘਟਿ ਘਟਿ ਡੀਠਾ ॥੫॥ ప్రతి హృదయ౦లో దేవుని ఉనికిని నేను ఊహి౦చాను. || 5||
ਅਚਿੰਤ ਮਿਟਿਓ ਹੈ ਸਗਲੋ ਭਰਮਾ ॥ నిర్లక్ష్య౦గా ఉన్న దేవుని కృపవల్ల నా స౦దేహాలన్నీ అదృశ్యమయ్యాయి.
ਅਚਿੰਤ ਵਸਿਓ ਮਨਿ ਸੁਖ ਬਿਸ੍ਰਾਮਾ ॥ నిర్లక్ష్య౦గా ఉన్న దేవుడు నా మనస్సులో వ్యక్తమైనప్పటి ను౦డి అది ఆధ్యాత్మిక ఆన౦దానికి శాశ్వత నివాస౦గా మారి౦ది.
ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਅਨਹਤ ਵਾਜੈ ॥ నిర్లక్ష్యపు దేవుని నామము యొక్క ఆగని శ్రావ్యత నాలో ఆడుతోంది,
ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਗੋਬਿੰਦੁ ਗਾਜੈ ॥੬॥ నిర్లక్ష్య౦గా ఉన్న దేవుని నామము నా హృదయ౦లో గొప్పది. || 6||
ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਮਨੁ ਪਤੀਆਨਾ ॥ నిర్లక్ష్యపు దేవుని కృపవలన నా మనస్సు ప్రసన్నమై, అటూ ఇటూ తిరుగుతూ ఆగిపోయి,
ਨਿਹਚਲ ਧਨੀ ਅਚਿੰਤੁ ਪਛਾਨਾ ॥ మరియు సహజంగా, నేను శాశ్వత గురు-దేవుడిని గ్రహించాను.
ਅਚਿੰਤੋ ਉਪਜਿਓ ਸਗਲ ਬਿਬੇਕਾ ॥ ప్రతి దాని గురించి వివేచనగల బుద్ధి నాలో సహజంగా పెరిగింది,
ਅਚਿੰਤ ਚਰੀ ਹਥਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਟੇਕਾ ॥੭॥ నేను నిర్లక్ష్య౦గా ఉన్న దేవుని నిత్య మద్దతును పొ౦దాను. || 7||
ਅਚਿੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ ॥ ఇది నిర్లక్ష్యపు దేవుడు నమోదు చేసిన నా ముందుగా నిర్ణయించిన విధి యొక్క ఫలితం,
ਅਚਿੰਤ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭੁ ਠਾਕੁਰੁ ਏਕੁ ॥ దాని వలన నేను గురుదేవుణ్ణి గ్రహించాను.
ਚਿੰਤ ਅਚਿੰਤਾ ਸਗਲੀ ਗਈ ॥ నా చింతలన్నీ నాశనం చేసే దేవుణ్ణి స్మరించుకోవడం ద్వారా అదృశ్యమయ్యాయి.
ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਮਈ ॥੮॥੩॥੬॥ ఓ నానక్! నేను ఎప్పటికీ దేవునితో విలీనం చేశాను. ||8|| 3|| 6||
ਭੈਰਉ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਘਰੁ ੧ రాగ్ భాయిరవ్, భక్తుల కీర్తనలు, కబీర్ గారు, మొదటి లయ:
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ఒకే నిత్య దేవుడు, సత్య గురువు కృపచేత గ్రహించబడ్డాడు:
ਇਹੁ ਧਨੁ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਉ ॥ దేవుని నామము నా నిజమైన సంపద,
ਗਾਂਠਿ ਨ ਬਾਧਉ ਬੇਚਿ ਨ ਖਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (సాధారణ సంపద లా కాకుండా) నేను దానిని దాచను, లేదా చూపించడానికి ఖర్చు చేయను. || 1|| విరామం||
ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਖੇਤੀ ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਬਾਰੀ ॥ దేవుని పేరు నా వ్యవసాయం మరియు దేవుని పేరు నా తోట.
ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਜਨੁ ਸਰਨਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ॥੧॥ ఓ' దేవుడా! నేను మీ భక్తుడిని, నేను మీ ఆశ్రయంలో ఉండి మీ భక్తి ఆరాధనను నిర్వహిస్తాను. || 1||
ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਮਾਇਆ ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ॥ ఓ దేవుడా, నాకు నీ నామము నా సంపద, నీ నామము నా రాజధాని.
ਤੁਮਹਿ ਛੋਡਿ ਜਾਨਉ ਨਹੀ ਦੂਜੀ ॥੨॥ నిన్ను క్షమించి నాకు మరే ఇతర సంపద లేదా పెట్టుబడి తెలియదు. || 2||
ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਬੰਧਿਪ ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ నాకు దేవుని నామము నా బంధువు, నా సహోదరులు కూడా,
ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਸੰਗਿ ਅੰਤਿ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੩॥ చివరికి దేవుని పేరు నా మద్దతుదారుడిగా ఉండబోతోంది. || 3||
ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਜਿਸੁ ਰਖੈ ਉਦਾਸੁ ॥ దేవుడు మాయపై ప్రేమ నుండి వేరుపడి, ఈ లోక౦లో నివసిస్తూ ఉ౦టాడు.
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹਉ ਤਾ ਕੋ ਦਾਸੁ ॥੪॥੧॥ కబీర్ చెప్పారు, నేను ఆ వ్యక్తికి సేవకుడిని. || 4|| 1||
ਨਾਂਗੇ ਆਵਨੁ ਨਾਂਗੇ ਜਾਨਾ ॥ ఓ' నా స్నేహితులారా, మనం పుట్టినప్పుడు మాతో ఏమీ తీసుకురాము, లేదా మనం మరణించినప్పుడు ఏమీ తీసుకోము, మేము నగ్నంగా వచ్చి అదే విధంగా బయలుదేరినట్లు.
ਕੋਇ ਨ ਰਹਿਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਨਾ ॥੧॥ రాజు అయినా, చీఫ్ అయినా ఎవరూ ఈ ప్రపంచంలో శాశ్వతంగా ఉండరు. || 1||
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/