Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1150

Page 1150

ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਰਣੇ ॥ దేవుడు తన లక్ష్యాలన్నిటినీ నెరవేరుస్తాడు.
ਆਠ ਪਹਰ ਗਾਵਤ ਭਗਵੰਤੁ ॥ ఆ వ్యక్తి ఎల్లప్పుడూ దేవుని పాటలని పాడాడు,
ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਨੋ ਪੂਰਾ ਮੰਤੁ ॥੧॥ సత్య గురువు నామం యొక్క ఖచ్చితమైన మంత్రాన్ని ఇచ్చారు.|| 1||
ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ ਜਿਸੁ ਨਾਮਿ ਪਿਆਰੁ ॥ దేవుని నామమును ప్రేమి౦చే ఆ వ్యక్తి చాలా అదృష్టవంతుడు,
ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ప్రపంచం మొత్తం తన సంస్థలో దుర్గుణాల యొక్క ప్రపంచ సముద్రాన్ని దాటుతుంది. || 1|| విరామం||
ਸੋਈ ਗਿਆਨੀ ਜਿ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ॥ ఆ ఒక్క వ్యక్తి మాత్రమే దైవిక జ్ఞాని, ఆయన దేవుణ్ణి ప్రేమతో గుర్తు౦చుకు౦టాడు.
ਸੋ ਧਨਵੰਤਾ ਜਿਸੁ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕ ॥ ఆ వ్యక్తి నిజంగా ఆధ్యాత్మికంగా ధనవంతుడు, అతనికి వివేచనగల బుద్ధి ఉంది.
ਸੋ ਕੁਲਵੰਤਾ ਜਿ ਸਿਮਰੈ ਸੁਆਮੀ ॥ గురు దేవుణ్ణి ప్రేమగా గుర్తు౦చుకు౦టున్నవ్యక్తి ఉన్నత వంశానికి చె౦దినవాడు.
ਸੋ ਪਤਿਵੰਤਾ ਜਿ ਆਪੁ ਪਛਾਨੀ ॥੨॥ తన స్వీయాన్ని అర్థం చేసుకునేవ్యక్తి గౌరవనీయుడు. || 2||
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥ గురువు కృప వల్ల ఆ వ్యక్తి అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక హోదాను పొందారు.
ਗੁਣ ਗੋੁਪਾਲ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਧਿਆਇਆ ॥ ఆయన ఎల్లప్పుడూ దేవుణ్ణి స్మరించి, ఆయన పాటలని పాడాడు.
ਤੂਟੇ ਬੰਧਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥ ఆ వ్యక్తి యొక్క ప్రపంచ బంధాలు తెగిపోయాయి మరియు అతని కోరికలన్నీ నెరవేరాయి,
ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਣ ਰਿਦ ਮਾਹਿ ਨਿਵਾਸਾ ॥੩॥ ఎవరి మనస్సులో దేవుని నామాన్ని ప్రతిష్ఠి౦చి౦ది. || 3||
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਮਾ ॥ నానక్ చెప్పారు, మంచి విధి ఉన్న వ్యక్తి,
ਸੋ ਜਨੁ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥ ఆ వ్యక్తి దేవుని ఆశ్రయాన్ని కోరుకు౦టాడు.
ਆਪਿ ਪਵਿਤੁ ਪਾਵਨ ਸਭਿ ਕੀਨੇ ॥ అతడు స్వయంగా స్వచ్ఛంగా మారి, జీవితంలో తమ ప్రవర్తనను శుద్ధి చేసుకోవడానికి ఇతరులకు సహాయపడతాడు.
ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਰਸਨਾ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹੇ ॥੪॥੩੫॥੪੮॥ ఆయన దేవుని నామములోని అమృతాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఉంటాడు. || 4|| 35|| 48||
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ భయిరవ్, ఐదవ గురువు:
ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਕਿਛੁ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ దేవుని ప్రేమపూర్వక౦గా జ్ఞాపక౦ చేసుకు౦టు౦డగా ఏ అవరోధాలు జీవిత ప్రయాణాన్ని అడ్డుకోవు.
ਨਾਮੁ ਸੁਣਤ ਜਮੁ ਦੂਰਹੁ ਭਾਗੈ ॥ నామం విన్న తర్వాత, మరణం యొక్క రాక్షసుడు (భయం) కూడా పారిపోతాడు.
ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਸਭ ਦੂਖਹ ਨਾਸੁ ॥ నామాన్ని ధ్యానించడం ద్వారా, అందరి దుఃఖాలు అదృశ్యమవుతాయి,
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਹਰਿ ਚਰਣ ਨਿਵਾਸੁ ॥੧॥ నామాన్ని ధ్యానిస్తున్నప్పుడు దేవుని నామములో ఒకరు లీనమై ఉంటారు.
ਨਿਰਬਿਘਨ ਭਗਤਿ ਭਜੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ ఓ సహోదరుడా, దేవుని నామమును ప్రేమతో జ్ఞాపకము చేసుకో, జీవప్రయాణములో ఏ అవరోధమును రానివ్వకుండా చేసే ఏకైక భక్తి ఆరాధన ఇది,
ਰਸਕਿ ਰਸਕਿ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ కాబట్టి, ప్రేమపూర్వకమైన భక్తితో దేవుని పాటలని ఆన౦ద౦గా పాడుతూ ఉ౦డ౦డి. || 1|| విరామం||
ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਕਿਛੁ ਚਾਖੁ ਨ ਜੋਹੈ ॥ ఆరాధనతో దేవుణ్ణి స్మరించేటప్పుడు దుర్గుణాల చెడు హాని చేయదు.
ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਦੈਤ ਦੇਉ ਨ ਪੋਹੈ ॥ దేవుణ్ణి ప్రేమగా గుర్తు౦చుకు౦టు౦డగా ఏ దెయ్య౦ లేదా దెయ్య౦ బాధపడదు.
ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਮੋਹੁ ਮਾਨੁ ਨ ਬਧੈ ॥ నామాన్ని ధ్యాని౦చడ౦ ద్వారా ఏ లోకస౦తోన౦త, అహంకార గర్వ౦ ఆధ్యాత్మిక క్షీణతకు కారణమవుతు౦ది.
ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਨ ਰੁਧੈ ॥੨॥ భగవంతుణ్ణి ప్రేమగా స్మరించుకోవడం ద్వారా పునర్జన్మల్లో చిక్కుకోవడం లేదు. || 2||
ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਸਗਲੀ ਬੇਲਾ ॥ దేవుణ్ణి జ్ఞాపక౦ చేసుకోవడానికి అన్ని వేళలా సముచిత౦గా ఉ౦టాయి.
ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਬਹੁ ਮਾਹਿ ਇਕੇਲਾ ॥ ప్రజలలో, అరుదైన వ్యక్తి మాత్రమే దేవుణ్ణి ప్రేమగా గుర్తుంచుకుంటాడు.
ਜਾਤਿ ਅਜਾਤਿ ਜਪੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥ సామాజిక వర్గం లేదా సామాజిక వర్గం లేదు, ఎవరైనా దేవుణ్ణి గుర్తుంచుకోవచ్చు.
ਜੋ ਜਾਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥੩॥ ఎవరైతే ప్రేమతో దేవుణ్ణి స్మరించుకుంటారో వారు అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక స్థితిని పొందుతారు.
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਸਾਧਸੰਗਿ ॥ ఓ సహోదరుడా, పరిశుద్ధ స౦ఘ౦లో మన౦ దేవుణ్ణి గుర్తుచేసుకు౦టే,
ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕਾ ਪੂਰਨ ਰੰਗੁ ॥ అప్పుడు మనం దేవుని పేరు ప్రేమతో పూర్తిగా నిండి ఉన్నాము.
ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥ ఓ దేవుడా, నానక్ కు దయ చూపు,
ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਹਰਿ ਦੇਹੁ ਚਿਤਾਰਿ ॥੪॥੩੬॥੪੯॥ మరియు మీ పేరుతో నన్ను ఆశీర్వదించండి, తద్వారా నేను ప్రతి శ్వాసతో మిమ్మల్ని గుర్తుంచుకుంటాను. || 4|| 36|| 49||
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ భయిరవ్, ఐదవ గురువు:
ਆਪੇ ਸਾਸਤੁ ਆਪੇ ਬੇਦੁ ॥ దేవుని పేరు శాస్త్రాలు మరియు వేదజ్ఞానం.
ਆਪੇ ਘਟਿ ਘਟਿ ਜਾਣੈ ਭੇਦੁ ॥ దేవుడు స్వయంగా ప్రతి హృదయాన్ని వ్యాపిస్తున్నానని మరియు అతను సర్వజ్ఞుడు.
ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਜਾ ਕੀ ਸਭ ਵਥੁ ॥ ఈ విశ్వమంతా భగవంతుడు సృష్టించాడు మరియు దివ్య కాంతి యొక్క ప్రతిరూపం
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥੁ ॥੧॥ దేవుడు మొత్తం సృష్టిసృష్టికర్త, అతను ప్రతిచోటా ఉన్నాడు మరియు అన్ని శక్తివంతమైనవాడు. || 1||
ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਓਟ ਗਹਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ ఓ' నా మనసా, దేవుని మద్దతును పట్టుకోండి,
ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਰਾਧਹੁ ਦੁਸਮਨ ਦੂਖੁ ਨ ਆਵੈ ਨੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ గురుబోధలను అనుసరించి దేవుని నిష్కల్మషమైన నామాన్ని ప్రేమగా గుర్తుంచుకోండి; అలా చేసేవాడు దుర్గుణాల వల్ల దుఃఖము చేత బాధింపబడడు.|| 1|| విరామం||
ਆਪੇ ਵਣੁ ਤ੍ਰਿਣੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸਾਰੁ ॥ ਜਾ ਕੈ ਸੂਤਿ ਪਰੋਇਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ప్రపంచం మొత్తం ఎవరి ఆధీనంలో పనిచేస్తుందో, దేవుడు స్వయంగా అన్ని అడవులు, వృక్షజాలం మరియు మూడు ప్రపంచాలను చూసుకుంటున్నాడు.
ਆਪੇ ਸਿਵ ਸਕਤੀ ਸੰਜੋਗੀ ॥ దేవుడు స్వయంగా మనస్సును మరియు భౌతికవాదాన్ని ఒకచోట చేర్చుతాడు.
ਆਪਿ ਨਿਰਬਾਣੀ ਆਪੇ ਭੋਗੀ ॥੨॥ దేవుడు స్వయంగా ప్రపంచం నుండి పూర్తిగా వేరుచేయబడ్డాడు మరియు అన్ని జీవాల్లోకి ప్రవేశిస్తూ స్వయంగా దానిని ఆస్వాదిస్తాడు. || 2||
ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਉ ਤਤ ਤਤ ਸੋਇ ॥ నేను ఎక్కడ చూసినా, దేవుడు అక్కడ నివసిస్తున్నాడు,
ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ ఆయన తప్ప మరెవరూ లేరు.
ਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥ దేవుని నామమును ప్రేమి౦చడ౦ ద్వారా మన౦ ప్రప౦చ దుర్గుణాల సముద్ర౦ మీదుగా ఈదవచ్చు.
ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ॥੩॥ నానక్ పవిత్ర స౦ఘ౦లో దేవుని పాటలని పాడాడు. || 3||
ਮੁਕਤਿ ਭੁਗਤਿ ਜੁਗਤਿ ਵਸਿ ਜਾ ਕੈ ॥ దేవుడు, ఎవరి నియంత్రణలో విమోచన, జీవనోపాధి మరియు ప్రజల జీవన విధానం,
ਊਣਾ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਜਨ ਤਾ ਕੈ ॥ ఆయన భక్తులు దేనికీ కొరతను ఎదుర్కోరు.
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਹੋਇ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ॥ ఆయన ఎవరిమీద దయ చూపిస్తాడు,
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੇਈ ਜਨ ਧੰਨ ॥੪॥੩੭॥੫੦॥ ఓ నానక్, ఆ ప్రజలందరూ ఆశీర్వదించారు. || 4|| 37|| 50||
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ భయిరవ్, ఐదవ గురువు:
ਭਗਤਾ ਮਨਿ ਆਨੰਦੁ ਗੋਬਿੰਦ ॥ దేవుని భక్తుల మనస్సులలో ఎల్లప్పుడూ ఆనందం ఉంటుంది.
ਅਸਥਿਤਿ ਭਏ ਬਿਨਸੀ ਸਭ ਚਿੰਦ ॥ వీరు ఆధ్యాత్మికంగా స్థిరంగా ఉంటారు (దుర్గుణాలకు వ్యతిరేకంగా) మరియు వారి ఆందోళన అంతా నాశనం చేయబడుతుంది.
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/